Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας (ΤΕΕ & ΤΕΕ – Τμ. Ηπείρου, 20-21 Μαρτίου, 2009: Ιωάννινα)

 

Μ 2380

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009

 

 


Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την προσυνεδριακή εκδήλωση «Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας»   κείμενο  (121 ΚΒ)


Μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ήπειρο. Η συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο/ Βαγγέλης Νικολάου, Γιώργος Σταμουλάκης, Κώστας Τσιτογιάννης (Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου)   παρουσίαση  (688 ΚΒ)


Αξιοπιστία λειτουργίας των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας – Συμβολή των υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής/ Ε. Διαλυνάς, Καθ. ΕΜΠ    παρουσίαση  (277 ΚΒ)


Νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα – Τεχνολογία και τεχνολογικοί προορισμοί/ Δ. Παπαντώνης, Καθ. ΕΜΠ    παρουσίαση  (1,5 ΜΒ) 


Υδροηλεκτρικά έργα και αειφόρος ανάπτυξη/ Γ. Τσικνάκου, Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ    παρουσίαση  (420 ΚΒ)


Συμπεράσματα του 1ου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων του ΤΕΕ για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας/ Κ. Διαμάντος, Πρόεδρος Περιφ. Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ    κείμενο  (29 ΚΒ)


 

 

Σάββατο 21 Μαρτίου 2009

 


Εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών σταθμών ως έργων πολλαπλού σκοπού/ Ι. Αργυράκης, ΗΜΜ, Διευθυντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.    παρουσίαση  (8 ΜΒ) 


Συμβολή των υδροηλεκτρικών σταθμών στις επικουρικές υπηρεσίες διασυνδεδεμένου συστήματος/ Κ. Ζιζάς, ΗΜΜ, Τομεάρχης Ενεργειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.    κείμενο  (409 ΚΒ),   παρουσίαση  (353 ΚΒ)


Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επανορθωτικά μέτρα μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα/ Σ. Ρώτη, ΠΜ, Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.    παρουσίαση  (625 ΚΒ) 


Κατασκευή ΥΗΕ Ιλαρίωνα στον Ποταμό Αλιάκμονα/ Κ. Παπαϊωάννου, ΠΜ, Διευθυντής ΚΕΨΕ Δ. Μακεδονίας    παρουσίαση  (5,5 ΜΒ)


Ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων – Υλοποίηση και λειτουργία του ΜΥΗΣ Γιτάνης/ Σ. Ροντήρης, ΠΜ, Διευθυντής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.    παρουσίαση  (922 ΚΒ) 


Μικρό υδροηλεκτρικό έργο καταρράκτη στο Νομό της Άρτας/ Β. Χατζόπουλος, ΗΜ, Υπεύθυνος Λειτουργίας Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ    παρουσίαση  (2,6 ΜΒ) 


Μικρά υδροηλεκτρικά στα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ – Εμπειρία και προοπτικές/ Δ. Μπριλάκης, ΜΜ, Αν. Διευθυντής Ενέργειας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.    κείμενο  (495 ΚΒ)


Υδροδυναμικό Ηπείρου: ένας ανανεώσιμος ενεργειακός πόρος εθνικής σημασίας και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί/ Γ. Ανδριώτης, ΠΜ    κείμενο  (28 ΚΒ)


 

 

Παρεμβάσεις

 

 


Θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών/ Δ. Παπαχρήστου, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ    παρουσίαση  (504 ΚΒ)


ΜΥΗΕ μόνο ή και μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα; Ο ρόλος τους στο ενεργειακό σύστημα της χώρας/ Ι. Π. Στεφανάκος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ    παρουσίαση  (968 ΚΒ)


Τα υδροηλεκτρικά έργα στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό/ Α. Μηταφίδης, Στέλεχος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής    παρουσίαση  (1 ΜΒ)