Αιολική ενέργεια: εφαρμογές και προβλήματα της διείσδυσης μεγάλης κλίμακας (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμ. Ευβοίας, 10-11 Απριλίου, 2009: Χαλκίδα)

 

Μ 2383

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

 

 


Πρόταση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού ΤΕΕ – στόχοι 2020/ Χ. Σπίρτζης, Β’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ    παρουσίαση  (527 ΚΒ)


Εισήγηση από τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ    κείμενο  (153 ΚΒ)


Αιολική ενέργεια στην Εύβοια: θέματα αδειοδότησης, χωροταξικού και προοπτικές. Απόψεις και παρατηρήσεις για μια καλύτερη επόμενη μέρα/ Σ. Καμαριώτης, Κ. Τερζής, Σ. Τζαλαβάρας, ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας    παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Αιολική ενέργεια: μια σημαντική συμβολή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στη χώρα μας/ Δ. Ραχιώτης, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ (η ομιλία έγινε στη θέση του κ. Περιστέρη)    κείμενο  (293 ΚΒ)


Αιολική παραγωγή: εφαρμογή Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου/ Α. Αδρακτάς, Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.    παρουσίαση  (450 ΚΒ)


 

 

Σάββατο 11 Απριλίου 2009

 


Επιπτώσεις της υψηλής στάθμης αιολικής διείσδυσης στη λειτουργία του ελληνικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/ Ε. Διαλυνάς, Καθηγητής ΕΜΠ    παρουσίαση  (314 ΚΒ)


Ευστάθεια διασυνδεδεμένου συστήματος με μεγάλη αιολική διείσδυση: προβλήματα και λύσεις/ Κ. Βουρνάς, Καθηγητής ΕΜΠ    παρουσίαση  (155 ΚΒ)


Επιπτώσεις της μεγάλης αιολικής διείσδυσης στην ανάπτυξη και λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Ι. Καμπούρης, Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.    παρουσίαση  (711 ΚΒ)


Σύνδεση αιολικών σταθμών στο δίκτυο. Κριτήρια σχεδιασμού και διαδικασίες αδειοδότησης/ Π. Λαδακάκος, Γραμματέας Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)    παρουσίαση  (4 ΜΒ)


Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: μπορούμε αλλά θέλουμε;/ Ν. Μπουλαξής, Συντονιστής Ομάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ΡΑΕ    παρουσίαση  (752 ΚΒ)


Αιολική ενέργεια: ευκαιρίες και προκλήσεις/ Α. Τσαντήλας, Αντιπρόεδρος Αναπτυξιακού Συνδέσμου Παραγωγών Ηλεκτρισμού (ΑΣΠΗ)    κείμενο  (12 ΚΒ)


Αιολική ενέργεια: ευκαιρίες και προκλήσεις/ Αμαλία Γιαννακίκου, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Παραγωγών Ηλεκτρισμού (ΑΣΠΗ)    παρουσίαση  (176 ΚΒ)


Ακουστικός θόρυβος Ανεμογεννητριών/ Δ. Θεοφιλογιαννάκος, Τμήμα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ    παρουσίαση  (320 ΚΒ)


Αιολική ενέργεια: αποφεύγοντας τους σκοπέλους και τις παγίδες / Α. Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατείας Πολιτικής WWF Hellas    παρουσίαση  (994 ΚΒ)


 

Παρεμβάσεις

 

Ερευνητικό Έργο 62/2423. Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής έργων αποταμίευσης ενέργειας μέσω άντλησης σε περιοχές του Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Ι. Π. Στεφανάκος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ    παρουσίαση  (893 ΚΒ)