Εθνική πρωτοβουλία διάδοσης Ευρωκωδίκων (ΤΕΕ – Τμ. Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης, ΠΣΠΜΕ, 27 Απριλίου, 2009: Ρέθυμνο)

 

Μ 2384

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Εισαγωγική ομιλία Οργανωτικής για το εύρος και την νομική υπόσταση των νέων Κωδίκων και την πρωτοβουλία ΤΕΕ – ΣΠΜΕ 


Ευρωκώδικας ΕΝ 1997: Γεωτεχνικός σχεδιασμός. Μια γενική παρουσίαση/ Μιχάλης Καββαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997-1)  παρουσίαση  (457 ΚΒ)

Απαιτήσεις γεωτεχνικών ερευνών στα οικοδομικά έργα: κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και τις εξής τροποποιήσεις του: ΦΕΚ 781Β, 18/6/2003, ΦΕΚ 1154Β, 12/8/2003)    παρουσίαση  (257 ΚΒ)


Ευρωκώδικας ΕΝ 1998: Αντισεισμικός σχεδιασμός των φερουσών κατασκευών – Μέρος 1: Σεισμικές δράσεις/ Αχιλλέας Παπαδημητρίου, Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας    παρουσίαση  (4,1 ΜΒ)


Γενικοί Ευρωκώδικες: ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών και ΕΝ 1991: Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές. Μια γενική εισαγωγή/ Νίκος Μαλακάτας, Δρ ΠΜ, Πρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250/SC1    παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Ευρωκώδικας ΕΝ 1992: Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα/ Κώστας Τρέζος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ    κείμενο  (140 ΚΒ)


Οι Ευρω-κώδικες (ECs) 2 και 8 για το σχεδιασμό δομημάτων από Ο.Σ. ΕΝ 1992-1-1: 2004 και ΕΝ 1998:1 2004. EC8: Αντισεισμικός σχεδιασμός/ Μιλτιάδης Χρονόπουλος, ΠΜ, Επιστημ. Συνεργάτης ΕΜΠ    κείμενο  (767 ΚΒ)


Αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και επεμβάσεις. Ευρωκώδικας 8: μέρος 3. ΚΑΝ.ΕΠΕ/ Στέφανος Δρίτσος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών    παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)