5ο Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (ΤΕΕ, Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, 29/9-2/10/2005, Ξάνθη)

 

Μ 2422, Μ 2423

1ος τόμος

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Ευστάθεια του στεγάστρου Calatrava στο ολυμπιακό στάδιο του ΟΑΚΑ = Stability of Calatrava's olympic stadium roof at OAKA / Ι. Χ. Ερμόπουλος, Γ. Ν. Σταματόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Design aspects of reduced beam sections for IPE and HEA European profiles = Σχεδιασμός δοκών μειωμένης διατομής με χρήση Ευρωπαϊκού τύπου προφίλ IPE & HEA / Anthimos S. Anastasiadis, Marius Mosoarca, Victor Gioncupdf  κείμενο (2,1ΜB)


Direct damage controlled design of steel frames = Σχεδιασμός μεταλλικών πλαισίων με άμεσα ελεγχόμενη βλάβη / George D. Hatzigeorgiou, Dimitri E. Beskospdf  κείμενο (1,9 ΜB)


A simplified model for the change of the cross-section's shape on steel structures = Ενα απλοποιημένο μοντέλο για την αλλαγή της μορφής των διατομών / J.M. Petalas, T.G. Konstantakopoulos, G.T. Michaltsospdf  κείμενο  (1,4 ΜB)


Συνδέσεις απορρόφησης ενέργειας "INERD" / Ι. Βάγιας, Π. Θανόπουλος, Μ.Ε. Δασίου pdf  κείμενο  (2,3 ΜB)


Structural architecture of wide span enclosures: uncertanties in reliability assesment / Massimo Majowieckipdf  κείμενο  (3,9ΜB)


Μελέτη της χρήσης μεταλλικών δομικών στοιχείων στις κτιριακές κατασκευές του Αγίου Ορους στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα / Δημήτριος Γκαβαρδίνας, Αρης Αβδελάς, Μιχαήλ Ζυγομαλάς, Χαράλαμπος Λεφάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜB)


Η αρχιτεκτονική "Μητέρα Γη" της EXPO 2008 / Νίκος Π. Τσινίκας pdf  κείμενο (1,2 ΜB)


Καμπυλόμορφη γεωμορφική αρχιτεκτονική / Φανή Βαβύλη, Νίκος Τσινίκας pdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


Το μέταλλο στη διαδραστική (interactive) αρχιτεκτονική / Δημήτρης Γιουζέπας pdf  κείμενο  (1,3 ΜB)


Υπολογιστικός σχεδιασμός κελύφων με fractal γεωμετρία. Εφαρμογές με χάλυβα και γυαλί / Μ.Α. Βυζαντιάδου, Α.Β. Αβδελάς pdf  κείμενο  (2,2 ΜB)


Steel construction in Turkey / Gulay Altay, Esra Mete Guneyisipdf  κείμενο (1,8 ΜB)


Πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός της οριακής αντοχής σύμμικτων πλακών σκυροδέματος / Ε.Σ. Μυστακίδης, Φ.Κ. Περδικάρης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Παπαχρήστου, Κ.Τζάρος pdf  κείμενο  (1,6  ΜB)


Διερεύνηση της καμπτικής συμπεριφοράς σύμμικτων κόμβων / Απόστολος Ν. Καγιάννης, Αρης Β. Αβδελάς pdf  κείμενο  (2 ΜB)


Εκτίμηση της πλαστιμότητας σύμμικτων δοκών σε πλαισιωτούς φορείς / Ι.Γ. Παπαργυρίου, A.Y. Elghazouli pdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Υπολογιστική προσομοίωση σύμμικτης πλάκας με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Συγκριτική αξιολόγηση με πειραματικά αποτελέσματα / Θεμιστοκλής Τσαλκατίδης, Αρης Αβδελάς pdf  κείμενο  (1,9 ΜB)


Λογισμικό ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιρίων από σύμμικτη κατασκευή σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4  / Ι. Βάγιας, Π. Θανόπουλος, Α. Σπηλιόπουλος, Ι. Παλαμάς, Δ. Μπακάλμπασης pdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Προσομοίωση σύμμικτου υποστυλώματος με μεταλλικό υποστύλωμα / Αννα Μαρινοπούλου, Χρήστος Κάλφας pdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


Εργαστηριακός έλεγχος σύμμικτων δοκών / Λ.Δ. Μουρίκης, Χ.Ν. Κάλφας, Ε.Γ. Γαλούσης pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


Η χρήση του skytech system 1000 σε κατασκευές συνεχόμενου εφελκυσμού / Γιώργος Α. Γκαμάνης pdf  κείμενο (1,8 ΜB)


Ανάλυση και διαστασιολόγηση σιδηρών δοκών μεταβλητής διατομής σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 / Γεώργιος Μυλερός, Ιωάννης Παλαμάς, Παναγιώτης Καζαντζής, Δέσποινα Τσουκνάκη pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Ατισεισμική ενίσχυση με μεταλλικά διατμητικά τοιχώματα από χάλυβα χαμηλού ορίου διαρροής / Ε.Σ. Μυστακίδης, Γ.Ν. Κοφίδης pdf  κείμενο  (2,4ΜB)


Σχεδιασμός χαλύβδινων δικτυωτών ιστών για φόρτιση ανέμου και πάγου / Αθανασία Τσιτλακίδου, Λεμονιά Φανούλη, Ευθύμιος Κολτσάκης, Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος pdf  κείμενο  (2 ΜB)


Βιομηχανική παραγωγή σιδηρών κτιριακών έργων και ανάλυση της μεταλλουργίας των πρώτων υλών / Γεώργιος Ι. Μυλερός pdf  κείμενο  (1,5ΜB)


Καταγραφή ταλαντώσεων κατασκευών με γεωδαιτικές μεθόδους / Πάνος Ψιμούλης, Αννα Νικητοπούλου, Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, Στάθης Στείρος pdf  κείμενο  (2 ΜB)


Seismic design calculations of large cylindrical flat-bottom storage tanks / Richard Greiner, Markus Kettler pdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Αποτίμηση των σεισμικών απαιτήσεων αντοχής για συνδέσμους εκκεντρότητας μέσω τεχνικών ανάλυσης προσαρμογής / Αλέξης Αμπατζής, Χρήστος Μπίσμπος pdf  κείμενο  (1,9 ΜB)


Dynamic Ρ-Δ stability coefficients in the displacement based seismic design of steel moment resisting frames = Δυναμικοί συντελεστές ευστάθειας στον αντισεισμικό σχεδιασμό εύκαμπτων μεταλλικών πλαισίων με βάση τις μετακινήσεις / A.V. Asimakopoulos, D.L. Karabalis, D.E. Beskospdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Σεισμική απόκριση σφαιρικών δεξαμενών υγρών καυσίμων / Ιωάννης Γ. Δρόσος, Στέφανος Β. Τσινόπουλος, Δημήτριος Λ. Καράμπαλης pdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Modal damping identification of steel frames by using a linear model in the frequency domain = Ταυτοποίηση ιδιομορφικών αποσβέσεων μεταλλικών πλαισίων με χρήση ενός γραμμικού προσομοιώματος στο πεδίο των συχνοτήτων / G.A. Papagiannopoulos, D.E. Beskospdf  κείμενο  (2,2  ΜB)


Αποτίμηση της απόκρισης των μεταλλικών κατασκευών σε σεισμική διέγερση / Α. Ελένας, Ε. Πούλιου, Ν. Εμμανουηλίδου pdf  κείμενο (1,7 ΜB)


Αντισεισμικός σχεδιασμός και συμπεριφορά σύμμικτων πλαισίων / Γεωργία Ε. Θερμού, Amr S. Elnashai, Andre Plumier, Catherine Doneux pdf  κείμενο  (3 ΜB)


A new seismic design method for plane steel moment resisting frames = Νέα μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών πλαισίων / T.L. Karavasilis, N. Bazeos, D.E. Beskospdf  κείμενο  (2,2 ΜB)


Seismic design of plane steel frames using advanced methods of analysis = Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακών μεταλλικών κατασκευών με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης / A.A. Vasilopoulos, D.E. Beskospdf  κείμενο  (2,3 ΜB)


Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών για παλμικού τύπου διεγέρσεις / Δημήτριος Γ. Λιγνός, Χαράλαμπος Ι. Γαντές pdf  κείμενο  (2,2 ΜB)


Σεισμική απόκριση μεταλλικών τοιχοπληρωμένων πλαισίων / Παναγιώτης Γ. Αστερής, Δημήτρης Σ. Σοφιανόπουλος pdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Πρόσθετα αρθρωτά συνδεόμενα αντισεισμικά τοιχώματα / Γιάννης Μαρνέρης pdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Μη γραμμική αναλυτική επίλυση σύνδεσης βραχέος ΤΑΥ / Μηνάς Λεμονής, Χάρης Ι. Γαντές pdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Εξόλκευση κοχλίων από χαλύβδινα ελάσματα / Μιχάλης Ζυγομαλάς, Peter Ivanyi, Χαράλαμπος Κ. Μπανιωτόπουλος pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


An analytical mathematical modelling of bolted beam-to-column joints = Αναλυτικό μοντέλο συνδέσεων δοκού-υποστυλώματος / George T. Michaltsos, John M. Petalaspdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Μελέτη της συμπεριφοράς συνδέσεων βραχέος ΤΑΥ με σκυρόδεμα ή χαλύβδινα στοιχεία / Γ.Ν. Σταματόπουλος, Ι.Χ. Ερμόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜB)


A F.E.M. Research on the contact surface of beam-to-column bolted joints = Διερεύνηση της κατανομής των τάσεων επαφής σε κοχλιώτες συνδέσεις δοκών-στυλών με τη μέθοδο πεπ. στοιχείων / Xenofon A. Lignos, Ioannis G. Raftoyiannis, George T. Michaltsospdf  κείμενο  (1,6ΜB)


Υπολογισμός σε πλάστιμη ολιγοκυκλική κόπωση κόμβων δικτυωμάτων από κοίλες διατομές / Γιώργος Παπαϊωάννου, Χρήστος Μπίσμπος pdf  κείμενο  (1,9 ΜB)


Πρόβλεψη της συμπεριφοράς και προσομοίωση χαλύβδινων ημιάκαμπτων κόμβων δοκών-στυλών:περιληπτική σύνοψη / Δημήτρης Σ. Σοφιανόπουλος, Παναγιώτης Γ. Αστερής pdf  κείμενο  (2,8 ΜB)


Η επίδραση της διάτμησης στην συμπεριφορά κόμβων ροπής τύπου 'Χ' μεταξύ τετραγωνικών κοιλοδοκών / Αλέξανδρος Δ. Χριστίτσας, Δ.Θ. Παχούμης, Χ.Ν. Κάλφας, Ε.Γ. Γαλούσης pdf  κείμενο  (2,2 ΜB)


The new rules for member buckling eurocode 3-1-1 / Richard Greinerpdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


Equivalent buckling length of columns in frames with semi-rigid connections = Ισοδύναμο μήκος λυγισμού στύλων σε πλαίσια με ελαστικές συνδέσεις / Ioannis G. Raftoyiannispdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Flexural-torsional buckling of steel web-tapered I-columns under axial compression = Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός χαλύβδινων στύλων μεταβλητής διατομής-Ι υπό αξονική θλίψη / Ioannis G. Raftoyiannis, John Ch. Ermopoulospdf  κείμενο (1,4 ΜB)


Stability of multi-suspended roofs under internal blast loads = Ευστάθεια οροφών με πολλαπλή ανάρτηση υπό φορτία εσωτερικής έκρηξης / Ioannis G. Raftoyiannis, Constantine C. Spyrakos, George T. Michaltsospdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


Θεωρία 2ου, 3ου βαθμού σε ειδικές περιπτώσεις μεταλλικών κατασκευών / Ελισσάβετ Καρατζά, Βέλβετ Καρατζά pdf  κείμενο  (2 ΜB)


Ενιαίο κριτήριο για τα φαινόμενα δευτέρας τάξεως και τη μεταθετότητα κατά το λυγισμό μεταλλικών πλαισίων / Γιώργος Ε. Μαγείρου, Χάρης Ι. Γαντές, Καλλιρρόη Π. Μάρκου, Χάρης Γ. Μπούρας pdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


θλιβόμενα στοιχεία με σταθερή διατομή υπό μεταβλητή αξονική θλίψη / Τάσος Π. Αβραάμ, Γιώργος Ι. Ιωαννίδης pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


 

 

 

2ος τόμος

 


Κατασκευές από χάλυβα στην Ολυμπιάδα του 2004 / Ι.Χ. Ερμόπουλος pdf  κείμενο  (2,1 ΜB)


Το Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο Μπάντμιντον και μοντέρνου πεντάθλου / Α.Σ. Καραμάνος pdf  κείμενο  (1,3 ΜB)


Παρουσίαση στατικού συστήματος στεγάστρου προστασίας αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους / Χάρης Ι. Γαντές, Κώστας Ε. Λουκάκης, Μαρία Μ. Βίλλη, Ιωάννης Ψαράς, Νίκος Πνευματικός, Γεωργία Μπαχουνζούζη pdf  κείμενο  (1,4 ΜB)


Νέα μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου / Α. Κωτσιόπουλος, Χ. Μπανιωτόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 ΜB)


Οι μεταλλικοί φορείς του νέου γηπέδου "Γ. Καραϊσκάκης" / Massimo Majowiecki, Φώτης Ζούλαςpdf  κείμενο  (2,7 ΜB)


Οι κατασκευές υποστήριξης των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας / Φαίδων Καρυδάκης pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


Μελέτη και κατασκευή του μεταλλικού στέγαστρου εισόδων στο Ο.Α.Κ.Α. / Ισαβέλλα Βασιλοπούλου, Αννα Χατζηφώτη, Χάρης Γαντές pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Αντισεισμικός έλεγχος του αγωγού υψηλής πίεσης Κήποι-Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή σε περιοχές ενεργών ρηγμάτων / Χάρης Ι. Γαντές, Γιώργος Δ. Μπουκοβάλας, Γιώργος Κουρετζής, Μηνάς Λεμονής, Νίκος Πνευματικός pdf  κείμενο (1,4 ΜB)


Παρουσίαση στατικού συστήματος και ανάλυση ανεμοπιέσεων του στέγαστρου του νέου γήπεδου της ΑΕΚ / Χάρης Ι. Γαντές, Γιώργος Θεοδωρίδης, Χρύσανθος Κ. Καλλίγερος pdf  κείμενο  (1,4 ΜB)


Επισκευή μεταλλικής δεξαμενής αργού πετρελαίου με έντονες παραμορφώσεις λόγω καθιζήσεων του εδάφους / Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας, Γ. Νικολαΐδης, Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Το μεταλλικό στέγαστρο της δυτικής κερκίδας του αθλητικού κέντρου δήμου Καρδίτσας / Χ.Ν. Κάλφας, Α. Ράπτης, Λ.Δ. Μουρίκης, Α.Δ. Χριστίτσας, Δ.Θ. Παχούμης pdf  κείμενο  (1,3 ΜB)


Αξιοπιστία θεωρίας λεπτότοιχων διατομών βάσει της ακριβούς θεωρίας στρέψης / Ε.Ι. Σαπουντζάκης, Β.Γ. Μώκος pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Καμπτική ανάλυση πολυστρωματικών μεταλλικών πλακών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων / Μ.Ι. Κοντολέων pdf  κείμενο (1,3 ΜB)


Βραχύ Τ αλουμινίου υπό εφελκυσμό: πειραματική και αριθμητική μελέτη / Ε. Ευθυμίου, Μ. Ζυγομαλάς, Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος pdf  κείμενο  (1,4 ΜB)


Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς συγκολλητών διατομών διπλού-Τ από αλουμίνιο / Φωτεινή Γ. Πρεφτίτση, Ευθύμιος Κ. Κολτσάκης, Μιχάλης Τζαφερόπουλος pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Βελτιστοποίηση μεταλλικών κτιρίων με συγκολλητές σύνθετες διατομές = Optimization of metal constructions using welded beams / Ευθύμιος Λειβαδίτης, Ιωάννης Παλαμάς pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Μελέτη εφαρμογής και ανέγερσης σιδηροδρομικής γέφυρας μεγάλου κεντρικού ανοίγματος / Bernard Remy, Παναγιώτης Καζαντζής pdf  κείμενο  (1,4 ΜB)


The effect of the horizontal component of the cable forces on the static analysis of cable-stayed bridges = Η επιρροή της οριζόντιας συνιστώσας των δυνάμεων των καλωδίων στην στατική ανάλυση των καλωδιωτών γεφυρών / John M. Petalas, Theodore G. Konstantakopoulospdf  κείμενο  (1,3 ΜB)


Soil-structure interaction effects on steel truss bridges = Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε μεταλλικές δικτυωτές γέφυρες / Fotini E. Michou, Vlasis K. Koumousispdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Stability of a harp-type cable-stayed bridge's pylon under time-depended loading = Ευστάθεια πυλώνος καλωδιωτής γέφυρας τύπου άρπας / G.T. Michaltsos, I.G. Raftoiannispdf  κείμενο  (1,3 ΜB)


Σύμμικτες πλακογέφυρες με δοκούς εγκιβωτισμένες σε σκυρόδεμα - διερεύνηση κριτηρίων διαστασιολόγησης / Χρήστος Σαουρίδης pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


The stay-cable system of Rion-Antirion bridge = Το σύστημα καλωδίωσης της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου / Panayiotis Papanikolas, Asterios Lioliospdf  κείμενο  (2 ΜB)


Προεντεταμένοι κοχλίες-εφαρμογή στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου = Rion-Antirion bridge installation of high strength friction grip bolts / Παναγιώτης Παπανικόλας pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


Γέφυρες με σύμμικτες διατομές φορέα και βάθρων. Τόξο του Οδυσσέα και σκυρόδερμα / Ιωάννης Μάντζαρης, Ευγενία Παναγιώτου, Νικόλαος Πνευματικός pdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Οργανικές βαφές μεταλλικών επενδύσεων κτιριακών εγκαταστάσεων / Χαράλαμπος Ιωαννίδης pdf  κείμενο  (965 ΚB)


Τρωτότητα ιστών τηλεπικοινωνιών / Ιωάννης Βάγιας, Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Μαριλένα Παπαγεωργίου, Ιωάννης Χατζηνικολής pdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Τρωτότητα κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών / Ιωάννης Βάγιας, Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Μαριλένα Παπαγεωργίου, Ιωάννης Χατζηνικολής pdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


Αρχές βιωσιμότητας και κατασκευές από χάλυβα / Αγγελος-Αλεξ. Ε. Γαλούσης, Δήμητρα Τζουρμακλιώτου pdf  κείμενο  (1,1 ΜB)


Πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών. Δυνατότητες βελτίωσης του πυροπροστατευτικού σχεδιασμού / Α.Κ. Παπαδοπούλου-Μαθιοπούλου, Κ. Παπαϊωάννου pdf  κείμενο  (1,9 ΜB)


Η πυραντίσταση δομικών στοιχείων και κατασκευών παρελθόν, παρόν και μέλλον / Κυριάκος Παπαϊωάννου, Αικατερίνη Τσικαλουδάκη pdf  κείμενο  (2,6 ΜB)


Η επίδραση του ερπυσμού στις χαλύβδινες κατασκευές σε υψηλή θερμοκρασία / Φ.Γ. Πρεφτίτση, Κ.Α. Θωμόπουλος pdf  κείμενο (1,3 ΜB)


Αέρια προστασίας συγκολλήσεων-gmaw/gtaw / Γιάννης Ωραιόπουλος pdf  κείμενο  (2,3 ΜB)


Ο ρόλος της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής στην καταπόνηση πυλώνων ανεμογεννητριών / Μάριος Παναγιώτου, Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Χάρης Ι. Γαντές, Γιώργος Γκαζέτας pdf  κείμενο  (2 ΜB)


Ιδιαιτερότητες μη γραμμικής ανάλυσης καλωδίων και καλωδιωτών κατασκευών / Ευάγγελος Α. Μανιαδής, Χάρης Ι. Γαντές pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


Ανάλυση προσαρμογής μεταλλικών κατασκευών υπό το τριδιάστατο κριτήριο Tresca / Βασίλειος Ψωμιάδης, Χρήστος Μπίσμπος pdf  κείμενο  (1,7 ΜB)


Ανακατανομή εντατικών μεγεθών μονώροφου πλαισίου με ημιάκαμπτους κόμβους / Θ. Θεοδωρίδης, Δ.Θ. Παχούμης, Α.Δ. Χριστίτσας, Χ.Ν. Κάλφας, Ε.Γ. Γαλούσης pdf  κείμενο  (2,3 ΜB)


Θεωρητική προσέγγιση στην κατανόηση των μηχανισμών αστοχίας των μεταλλικών φορέων / Δημήτριος Ζαχαρόπουλος pdf  κείμενο  (1,9 ΜB)


Η επίδραση διάνοιξης οπών κοχλιώσεως στη φέρουσα ικανότητα μελών δικτυωμάτων από κοίλες διατομές / Ι.Γ. Ραυτογιάννης, Χ.Π. Μουζάκης, Π.Γ. Καρύδης, Γ.Ι. Ιωαννίδης pdf  κείμενο  (1,8 ΜB)


Ανάλυση προσαρμογής σφαιροειδών κεφαλών δοχείων πίεσης υπό το κριτήριο von Mises / Αθανάσιος Μακροδημόπουλος, Χρήστος Μπίσμπος pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Βελτιστοποίηση μεγέθους, σχήματος και τοπολογίας τριδιάστατων μεταλλικών κατασκευών / Λεμονής Ψαρράς, Νικόλαος Δ. Λαγαρός, Μανώλης Παπαδρακάκης pdf  κείμενο  (1,2 ΜB)


Αριθμητική προσομοίωση υαλοπινάκων με σημειακή στήριξη / Μερόπη Κουτρότσιου, Αρης Αβδελάς pdf  κείμενο  (1,6 ΜB)


Προσομοίωση χαλύβδινης σημειακής σύνδεσης υαλοπετασμάτων με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων / Γεώργιος Γαλάνης, Συμεών Δανιηλίδης, Θεμιστοκλής Τσαλκατίδης, Αρης Αβδελάς pdf  κείμενο  (1,3 ΜB)


Επίδραση των αποσβεστήρων τριβής στη μη γραμμική απόκριση μεταλλικών κατασκευών υπό σεισμική φόρτιση / Λ. Βασιλειάδης, Α. Ελένας pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Η επιρροή του φαινομένου της διατμητικής υστέρησης στην συμπεριφορά πλατύπελμων χαλύβδινων και σύμμικτων διατομών / Δ. Τζουρμακλιώτου, Α.Α. Σοφοκλέους pdf  κείμενο  (1,2 ΜB)


"Plastique" - A computer program for the inelastic analysis of semi-rigid steel structures = "Plastique" - Ενα πρόγραμμα για την ανελαστική ανάλυση ημιάκαμπτων μεταλλικών κατασκευών / Βλάσης Κ. Κουμούσης, Ελένη Ν. Χατζή, Σάββας Π. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο  (1,5 ΜB)


Seismic response of building frames equipped with buckling-restrained braces = Διερεύνηση της συμπεριφοράς χαλύβδινων πλαισίων εφοδιασμένων με ειδικούς διαγώνιους συνδέσμους προστατευμένους έναντι λυγισμού / Α.Α. Σοφοκλέους, Ν. Μακρής pdf  κείμενο  (2,7 ΜB)