6ο Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου, Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων, 2-4 Οκτωβρίου 2008, Ιωάννινα)

 

Μ 2434, 2435

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1ος τόμος


Sustainable steel framed construction / Roger Plank pdf κείμενο (182 KB)


Κατασκευές από χάλυβα και αρχιτεκτονική : Μια αμφίδρομη σχέση/ Αντώνης Σ. Καραμάνος pdf κείμενο (5 MB)


Structural Aluminium and sustainability / Evangelos Efthymiou, Charalambos C. Baniotopoulos pdf κείμενο (2,9 MB)


Comparison of three seismic design methods for steel MR frames / T.L. Karavasilis, N. Bazeos, D.E. Beskos pdf κείμενο (171 KB)


Μέθοδοι ανάλυσης και ελέγχου μεταλλικών πλαισίων/ Ιωάννης Βάγιας pdf κείμενο (191 KB)


Πειραματικός έλεγχος σύμμικτων διατομών υποστυλωμάτων και αντίστοιχων ιδεατών αμιγώς χαλύβδινων / Αννα Α. Μαρινοπούλου, Χρίστος Ν. Κάλφας, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης, Δημήτριος Θ. Παχούμης pdf κείμενο (832 KB)


Design and analysis of steel-concrete composite structure / Radomir Folic, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malesev pdf κείμενο (454 KB)


Συγκριτική ανάλυση κόστους και βάρους της σύμμικτης δοκού <<τόξο του Οδυσσέα>> με άλλα κλασικά δομικά συστήματα/ Ιωάννης Μάντζαρης, Νικόλαος Πνευματικός pdf κείμενο (230 KB)


Μελέτη συμμίκτων πλακών με χαλυβδόφυλλα ISOBAU/ Π. Τσορώνης, Δ. Μπακάλμπασης, Ι. Βάγιας, Ο. Παλκοπούλου, Ξ. Λιγνός, Κ. Μουλκιώτη pdf κείμενο (261 KB)


Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση συνεργασίας σκυροδέματος-χάλυβα σε σύμμικτες πλάκες ενός ανοίγματος / Θεμιστοκλής Τσαλκατίδης, Αρης Αβδελάς pdf κείμενο (962 KB)


Προσομοίωση υποστυλωμάτων από κοιλοδοκούς πληρωμένες με σκυρόδεμα με αμιγώς χαλύβδινες διατομές κοιλοδοκών / Αννα Α. Μαρινοπούλου, Χρίστος Ν. Κάλφας, Βίκτωρ Δ. Μπαλόπουλος, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης pdf κείμενο (292 KB)


Αντοχή σύμμικτων υποστυλωμάτων κυκλικής διατομής / Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου pdf κείμενο (481 KB)


Μελέτη συμπεριφοράς κόμβου σύμμικτης δοκού σε μεταλλικό υποστύλωμα/ Ιωάννης Ζ. Ευθυμίου, Δημήτριος Θ. Παχούμης, Χρίστος Ν. Κάλφας, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης, Αννα Α. Μαρινοπούλου pdf κείμενο (249 KB)


Tests and modeling of T-STUB bolted I-BEAM toSHS-COLUMN frame connections / Kagan Yemez, Gulay Altay pdf κείμενο (7 MB)


Πρόβλεψη αστοχίας συγκολλητών συνδέσεων δοκού-υποστυλώματος υπό σεισμικές καταπονήσεις/ Βασίλης Κάρλος, Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Ιωάννης Βάγιας pdf κείμενο (635 KB)


Ανάλυση σύνδεσης RBS με οπές διαφόρων διαμέτρων και διατάξεων στα πέλματα με FEM / Δημήτριος Θ. Παχούμης, Χρίστος Κ. Ζεμπίλης, Στέφανος Χ. Δημητριάδης, Χρίστος Ν. Κάλφας, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης pdf κείμενο (438 KB)


Αναλυτική και πειραματική διερεύνηση χαλύβδινης σύνδεσης δοκού-υποστυλώματος μέσω μετωπικής πλάκας / Εμμανουήλ Γ. Γραμματικάκης, Ιωάννης Β. Κουτσούκος, Ξενοφών Α. Λιγνός pdf κείμενο (962 KB)


Συμπεριφορά προ-διαβρωμένων συγκολλητών συνδέσεων χαλύβδινων ελασμάτων σε κόπωση πριν και μετά την εφαρμογή της τεχνολογίας Ultrasonic Impact Treatment / Χρήστος Α. Ροδόπουλος, Χάρης Α. Αποστολόπουλος pdf κείμενο (453 KB)


Πειραματική ανάλυση σύνδεσης δοκού-υποστυλώματος με απομειωμένα πέλματα δοκού (RBS) υπό κυκλική φόρτιση / Δημήτριος Θ. Παχούμης, Χρίστος Ν. Κάλφας, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης, Αννα Α. Μαρινοπούλου, Ιωάννης Ζ. Ευθυμίου pdf κείμενο (510 KB)


Fatigue behavior of high-strength steel welded plate connections / P.C. Perdikaris, K.S. Papachristou, S. Houliara, A.D. Zervaki, S.A. Karamanos, G.N. Haidemenopoulos pdf κείμενο (5,2 MB)


Development of the steel spatial structures in Bulgaria / Doncho Partov, Dobromir Dinev pdf κείμενο (1,4 MB)


Abu Dhabi National Exhibition Centre / Constantine Migiakis pdf κείμενο (1,1 MB)


Οι κατασκευές υποστήριξης των τελετών των πανασιατικών αγώνων στην Doha / Φαίδων Καρυδάκης, Κώστας Τσοκανής, Χριστίνα Αναγνωστάκη pdf κείμενο (3,6 MB)


Προσθήκη καθ'ύψος με σεισμική απόσβεση/ Μιχάλης Αγγελίδης, Γιώργος Παπανίκας pdf κείμενο (924 KB)


Παρουσίαση στατικού συστήματος μεταλλικού στεγάστρου στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό/ Χρήστος Π. Γκολογιάννης, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Χάρης Ι. Γαντές pdf κείμενο (5,9 MB)


Υπαίθριο μουσείο στην έπαυλη Ηρώδη Αττικού στη Λούκου Κυνουρίας/ Φαίδων Καρυδάκης, Χριστίνα Αναγνωστάκη, Κώστας Τσοκανής pdf κείμενο (788 KB)


Ο σύμμικτος φορέας του κεντρικού κτηρίου στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Grand Serai των Ιωαννίνων / Ανδρέας Σπηλιόπουλος pdf κείμενο (1,1 MB)


Ενταξη ιστορικού μεταλλικού υπόστεγου της π.α. στο σχεδιασμό του νέου αεροπορικού μουσείου/ Δ.Σ. Σοφιανόπουλος, Ε. Σταυροπούλου, Α. Δεληχάτσιου pdf κείμενο (708 KB)


Νέοι αγωγοί αποθείωσης στον Α.Η.Σ. Μεγαλόπολης ΙΙΙ / Μιχάλης Αγγελίδης, Γιώργος Παπανίκας, Αλεξάνδρα Σκόκου pdf κείμενο (947 KB)


Plate and box girder stiffener design in view of Eurocode 3 part 1.5 / Darko Beg pdf κείμενο (431 KB)


Ευστάθεια και φέρουσα ικανότητα συνεχών συστημάτων από χάλυβα. Μία εναλλακτική μέθοδος σχεδιασμού/ Αρης Ηλιόπουλος pdf κείμενο (336 KB)


In-plane stability of uniformly prestressed circular arches/ Cyril E. Douthe, Charis J. Gantespdf κείμενο (354 KB)


Διερεύνηση φορτίων λυγισμού θλιβόμενου άνω πέλματος χαλύβδινων γεφυρών με δικτυωτές κύριες δοκούς/ Ιωάννης Γ. Ραυτογιάννης, Τάσος Π. Αβραάμ pdf κείμενο (202 KB)


Προσομοίωση κοίλων διατομών ω.σ. με αμιγώς μεταλλικές διατομές για την επίλυση προβλημάτων τοπικού λυγισμού/ Εμμανουήλ Γ. Τσιομπάνος, Αννα Α. Μαρινοπούλου, Δημήτριος Θ. Παχούμης, Ευάγγελος Γ. Γαλούσης, Χρίστος Ν. Κάλφας pdf κείμενο (253 KB)


Επιρροή τοπικού λυγισμού τοιχώματος στη δομική ακεραιότητα αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου/ Σ.Α. Καραμάνος, Ε. Δάμα, Ε. Γιακουμάτος, A.M. Gresnigt pdf κείμενο (1,1 MB)


Θλιβόμενες δοκοί μεταβλητής διατομής. Μέρος 1:Μέθοδος γωνιών-στροφής/ Ε.Κ. Λαζαρίδου, Ι.Χ. Ερμόπουλος pdf κείμενο (314 KB)


Θλιβόμενες δοκοί μεταβλητής διατομής. Μέρος 2:θεμελιώδεις ροπές/ Ε.Κ. Λαζαρίδου, Ι.Χ. Ερμόπουλος pdf κείμενο (380 KB)


Θλιβόμενες δοκοί μεταβλητής διατομής. Μέρος 3:Κρίσιμα φορτία και ισοδύναμα μήκη λυγισμού/ Ε. Κ. Λαζαρίδου, Ι. Χ. Ερμόπουλος pdf κείμενο (255 KB)


Design assisted by wind tunnel testing:Examples / Massimo Majowiecki pdf κείμενο (1,2 MB)


Sheikh Zayed Bridge for Abu Dhabi Island / Constantine Migiakis pdf κείμενο (290 KB)


Κατασκευή γέφυρας Γ4 της Εγνατίας Οδού με συνεχή σύμμικτο φορέα τριών ανοιγμάτων/ Παναγιώτης Παπανικόλας, Σπύρος Γ. Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Ρεντζεπέρης, Χρήστος Πολύζος pdf κείμενο (1,6 MB)


Ανάλυση και διαστασιολόγηση σύμμικτων γεφυρών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες (εργαλεία υπολογισμών-σύγκριση με Εθνικούς κανονισμούς)/ Θεόδωρος, Αδαμάκος, Ιωάννης Παλαμάς, Παναγιώτης Τσορώνης pdf κείμενο (192 KB)


Μελέτες γεφυρών για τρένα μεγάλης ταχύτητας:το έργο LGV RHIN-RHONE στην Γαλλία/ Χρήστος Σαουρίδης pdf κείμενο (719 KB)


Σύμμικτη γέφυρα κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών στην Εθνική οδό Τρίπολης-Μεγαλόπολης / Ισαβέλλα Βασιλοπούλου, Κωνσταντίνος Σεφέρογλου, Ιωάννης Βάγιας pdf κείμενο (374 KB)


Μεταλλική τοξωτή σιδ/μική γέφυρα με σύμμικτες προσβάσεις / Νέστορας Λουκάτος, Νεονέλλης Τζανέτος, Ευάγγελος Ξυπολιτίδης pdf κείμενο (549 KB)


Προσομοίωση σύμμικτων γεφυρών μέσω εσχάρας από ραβδόμορφα στοιχεία/ Ιωάννης Βάγιας, Αρης Ηλιόπουλος, Θεόδωρος Αδαμάκος pdf κείμενο (388 KB)


Παραμετρικός συντονισμός πυλώνων χαλύβδινων γεφυρών λόγω διέλευσης συρμών/ Ιωάννης Γ. Ραυτογιάννης, Αθηνά-Χριστιάνα Ανωγιάτη pdf κείμενο (267 KB)


Ελεγχος των παραμορφώσεων μεταλλικών φορέων μεγάλων ανοιγμάτων τύπου MBSN με την χρήση καλωδίων/ Αθανάσιος Μιχαλόπουλος, Θεμιστοκλής Νικολαϊδης, Γεώργιος Σταυρουλάκης, Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος pdf κείμενο (200 MB)


Finite element elastic analysis of hypar shells on WINKLER foundation/ Adel A. Al-Azzawi, Riyadh J. Aziz, Ali A. Al-Ani pdf κείμενο (263 KB)


A rod element formulation for the nonlinear dynamic analysis of trusses/ Savvas P. Triantafyllou, Vlasis K. Koumousis pdf κείμενο (165 KB)


Θεωρητική διερεύνηση τοπικής κατανομής έντασης σε χαλύβδινα ελάσματα λόγω ανηρτημένων φορτίων/ Ιωάννης Γ. Ραυτογιάννης, Γεώργιος Θ. Μιχάλτσος pdf κείμενο (194 KB)


Θεωρητική προσέγγιση της αντοχής μεταλλικής δοκού με αρχική γεωμετρική ατέλεια (ρωγμή) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων/ Χ.Ε. Σοφίας, Ε.Δ. Μόκαλη, Δ.Α. Ζαχαρόπουλος pdf κείμενο (223 KB)


Παρακολούθηση και ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς μεταλλικών κατασκευών με χρήση γεωδαιτικής μεθοδολογίας/ Σταμάτης Δασκαλάκης, Βασίλης Γκίκας pdf κείμενο (541 KB)


A thin walled beam element formulation for the non uniform torsion and distortion of closed sections/ Emmanouil N. Chatzis, Savvas P. Triantafyllou, Vlasis K. Koumousis pdf κείμενο (322 KB)


Μέτρηση ταλαντώσεων μεταλλικής πεζογέφυρας με γεωδαιτικά όργανα / Πάνος Ψιμούλης, Στάθης Στείρος pdf κείμενο (234 KB)


Δυναμική συμπεριφορά χαλύβδινων πλαισίων με συστήματα εσωτερικής απόσβεσης από σύνθετα υλικά/ Ιωάννης Γ. Ραυτογιάννης pdf κείμενο (199 KB)


 

 

 

2ος τόμος

 


Developments of steel structures in Albania / Keti Stasa, Niko Lako pdf κείμενο (3,7 MB)


Κατασκευή μεταλλικού κελύφους καμπυλόμορφης γεωμετρίας με στοιχεία μονής καμπυλότητας / Ησαϊα Σαββίδου, Νικόλαος Τσινίκας, Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου pdf κείμενο (1,4 MB)


Μεταλλικοί φορείς ερευνητικού κέντρου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού / Μάνος Σ. Κυριαζής, Μιχάλης Δ. Μακρυγιάννης, Γεωργία Δ. Μπαχουνζούζη pdf κείμενο (1 MB)


Οι φορείς του ανοιχτού θεάτρου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού / Μάνος Σ. Κυριαζής, Μιχάλης Δ. Μακρυγιάννης, Γεωργία Δ. Μπαχουνζούζη pdf κείμενο (841 KB)


Μελέτη στέγασης κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου Ν. Πολιτείας ν. Λάρισσας/ Αγγελική Π. Δεληχά pdf κείμενο (466 KB)


Η Απο-Τυποποίηση του τυπικού και η Τυποποίηση του Α-Τύπου / Δημήτρης Γ. Κονταξάκης, Σπύρος Ι. Παπαδημητρίου pdf κείμενο (684 KB)


Μεταλλικές κατασκευές και διαφάνεια: Ο ρόλος των σύγχρονων μεταλλικών δομικών συστημάτων ως συνδιαμορφωτών της διαφάνειας στην Αρχιτεκτονική / Φανή Βαβύλη, Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου pdf κείμενο (2,3 MB)


Το νέο γυμναστήριο και η αίθουσα βαρέων αθλημάτων στην Καρδίτσα / Φαίδων Καρυδάκης, Κώστας Τσοκανής, Χριστίνα Αναγνωστάκη pdf κείμενο (4,1 MB)


Διερεύνηση της απόκρισης χαλύβδινων δικτυωτών ιστών τηλεπικοινωνιών υπό ανεμοφόρτιση και σεισμική δράση/ Ευάγγελος Ευθυμίου, Χαράλαμπος Κ. Μπανιωτόπουλος pdf  κείμενο  (346 ΚΒ)


Πλαστική στιβαρότητα μεταλλικών χωρικών φορέων ως προς τις ατέλειες συστήματος/ Χρήστος Δ. Μπίσμπος, Μαρία-Αννα Α. Σκορδέλη pdf κείμενο (350 KB)


Δοκιμές φόρτισης τοξωτών δικτυωτών δοκών υποστήριξης σηράγγων/ Κων/νος-Μιλτιάδης Γ. Σακκάς, Παύλος Π. Νομικός, Σπύρος Ν. Δελένδας, Αλέξανδρος Ι. Σοφιανός pdf κείμενο (1,5 MB)


Ανάλυση καλωδιωτών ιστών τηλεπικοινωνιών / Γ.Ν. Σταματόπουλος, Ι.Χ. Ερμόπουλος pdf κείμενο (1,8 MB)


Ευπάθεια δικτύων καλωδίων σε κόπωση λόγω ανεμοπίεσης/ Ισαβέλλα Βασιλοπούλου, Χάρης Ι. Γαντές pdf κείμενο (617 KB)


A computational method based on a stiffness approach for metal structures containing cable-elements/ Angelos Liolios, Aris Avdelas, Asterios Liolios pdf κείμενο (248 KB)


Ελαστική και μη γραμμική ανάλυση με το τριγωνικό πεπερασμένο στοιχείο tric: εφαρμογές σε κελύφη και πλαισιακούς μεταλλικούς φορείς/ Κωνσταντίνος Ι. Νικολάου, Μανώλης Παπαδρακάκης, Νικόλαος Δ. Λαγαρός pdf κείμενο (920 KB)


Προσομοίωση απόκρισης κόμβων δοκού-υποστυλώματος με μηχανικά προσομοιώματα / Μηνάς Ε. Λεμονής, Χάρης Ι. Γαντές pdf κείμενο (796 KB)


Αξιολόγηση κόπωσης ηλωτών συνδέσεων γεφυρών με την χρήση της θεωρίας κρίσιμων αποστάσεων/ Μπουλέντ Μ. Ιμάμ, Τιμόθεος Δ. Ρηγινιώτης pdf κείμενο (2,4 MB)


Σύνδεση έδρασης μεταλλικού υποστυλώματος υποκείμενο σε διαξονική κάμψη χωρίς παραδοχή επιπεδότητας διατομής/ Γεώργιος Ναυπακτίτης, Χαρίλαος Μαραγκός pdf κείμενο (253 KB)


Fire engineering of steel structures / Frantisek Wald pdf κείμενο (3,5 MB)


Risk analysis based structural design for fire safety/ Konstantinos Gkoumas, Chiara Crosti, Franco Bontempi pdf κείμενο (2,2 MB)


Οριακή ανάλυση χωρικών πλαισίων σε συνθήκες πυρκαϊας/ Μαρία-Αννα Α. Σκορδέλη, Χρήστος Δ. Μπίσμπος  pdf κείμενο (423 KB)


Σχεδιάζοντας για αποσυναρμολόγηση-μεταλλικές κατασκευές/ Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, Αγγελος Αλέξανδρος Γαλούσης, Αλέξανδρος Γλίας  pdf κείμενο (212 KB)


Συμπεριφορά ιστών τηλεπικοινωνιών υπό συνθήκες πυρκαγιάς/ Ιωάννης Βάγιας, Μαρία-Ελένη Δασίου, Αλέξανδρος Τούλιας pdf κείμενο (360 KB)


Εκτίμηση πυροπροστατευτικών υλικών των μεταλλικών κατασκευών / Αναστασία Κ. Παπαδοπούλου-Μαθιοπούλου, Ιωάννης Τσιάφης, Κ. Παπαϊωάννου pdf κείμενο (841 KB)


Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση συστημάτων δυσκαμψίας σύμμικτων κτιρίων/ Γιάννης Βάγιας, Βασίλης Σαραντόπουλος  pdf κείμενο (347 KB)


Η συμβολή του σχεδιασμού για αποσυναρμολόγηση στην επαναχρησιμοποίηση / Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, Αγγελος Αλέξανδρος Γαλούσης, Φίλιππος Μπουρίκας pdf κείμενο (204 KB)


Σεισμική αποτίμηση του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου/ Ιωάννης Χατζηνικολής, Αικατερίνη Αυλωνίτη, Μαριλένα Παπαγεωργίου  pdf κείμενο (1 MB)


Basis of structural design and numerical modeling of offshore wind turbines/ Franco Bontempi, Francesco Petrini, Konstantinos Gkoumas, Sauro Manenti pdf κείμενο (247 KB)


Steel beam-columns on elastic foundation:coupled instability modes/ Dimitris S. Sophianopoulos, A. Sbarounis, K.S. Papachristou pdf κείμενο (574 KB)


Damage controlled design of steel frames using static inelastic analysis / George S. Kamaris, George D. Hatzigeorgiou, Dimitri E. Beskos pdf κείμενο (182 KB)


Ενοποιημένος σχεδιασμός του κύκλου ζωής των μεταλλικών κατασκευών/ Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, Αγγελος Αλέξανδρος Γαλούσης, Αναστάσιος Κόκκος pdf κείμενο (236 KB)


Σεισμική αξιοπιστία μεταλλικού πλαισίου σχεδιασμένου σύμφωνα με τον EC8/ Αθανασία Κ. Καζαντζή, Τιμόθεος Δ. Ρηγινιώτης pdf κείμενο (344 KB)


Πρόταση ιδιομορφικών συντελεστών απόσβεσης για μικτές κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα/ Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Χάρης Γαντές pdf κείμενο (433 KB)


Συγκριτική μελέτη ανεμοπιέσεων σε ιστούς τηλεπικοινωνίας κατά DIN 4131 και Ευρωκώδικα 3 / Μαρία-Ελένη Δασίου, Ιωάννης Βάγιας, Κωνσταντίνα Καραχάλιου pdf κείμενο (531 KB)


Ανάλυση κόμβων μεταλλικών κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Από την τοπική στην καθολική θεώρηση/ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης, Γεώργιος Μαρούλης, Ολγα Καπετάνου pdf κείμενο (251 KB)


Ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς / Κ. Τάτσης, Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Βάγιας pdf κείμενο (248 KB)


Στατική και δυναμική συμπεριφορά μεταλλικών φορέων/ Ελισσάβετ Καρατζά, Βέλβετ Καρατζά pdf κείμενο (258 KB)


Analytical and experimental prediction of sideway collapse of steel frames / Dimitrios G. Lignos, Helmut Krawinkler, Andrew S. Whittaker pdf κείμενο (761 KB)


Απαιτήσεις παραμορφώσεων μεταλλικών κτηρίων σε σεισμογενείς περιοχές/ Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Βασίλειος Κάρλος, Ιωάννης Βάγιας pdf κείμενο (348 KB)


Σεισμική συμπεριφορά ανηρτημένων ορόφων σε σεισμούς κοντινού πεδίου/ Ιωάννης Γ. Ραυτογιάννης, Κωνσταντίνος Χ. Σπυράκος pdf κείμενο (398 KB)


Σεισμική δράση ιστών επί κτιρίων και κτιρίων που φέρουν ιστούς/ Μαρία-Ελένη Δασίου, Ιωάννης Βάγιας, Ιωάννα Δακανάλη, Μαριλένα Παπαγεωργίου pdf κείμενο (449 KB)


Καινοτόμο σύστημα ακαμψίας και απορρόφησης ενέργειας σε μεταλλικά κτίρια / Φαίδων Καρυδάκης, Γεώργιος Ιωαννίδης, Ιωάννης Βάγιας pdf κείμενο (16 MB)


Καινοτόμο αντισεισμικό σύστημα μεταλλικών κτιρίων/ Ι. Βάγιας, Ο. Παλκοπούλου pdf κείμενο (210 KB)


Αποτίμηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στους δείκτες βλάβης μεταλλικών κατασκευών υπό σεισμική διέγερση / Ν. Νάνος, Α. Ελένας pdf κείμενο (1,1 MB)


Επιρροή μεταλλικών συνδέσμων στη σεισμική απόκριση αρχαίων μνημείων/ Μαρία-Ελένη Δασίου, Χαράλαμπος Μουζάκης, Ιωάννης Ψυχάρης, Ιωάννης Βάγιας pdf κείμενο (1,9 MB)


Σχεδιασμός θλιβόμενων μελών φερουσών κατασκευών Αλουμινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9/ Δ.Ν. Καζιόλας, Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος pdf κείμενο (231 KB)


Creep in Aluminium structures / Foteini G. Preftitsi, Kimon A. Thomopoulos pdf κείμενο (520 KB)


Αριθμητική μελέτη της συμπεριφοράς λεπτότοιχων μεταλλικών εξέδρων ικριωμάτων/ Κ. Α. Τζάρος, Ε.Σ. Μυστακίδης pdf κείμενο (427 KB)


Αξιοπιστία θεωρίας λεπτότοιχων διατομών σε ράβδους υπό μη γραμμική ελαστοπλαστική ομοιόμορφη στρέψη/ Ευάγγελος Ι. Σαπουντζάκης, Βασίλειος Ι. Τσίπηρας pdf κείμενο (272 KB)


Σχεδιασμός λεπτότοιχων αγωγών μεγάλης διαμέτρου/ Μιχάλης Αγγελίδης pdf κείμενο (515 KB)


Ιστοί τηλεπικοινωνίας με φέροντα οργανισμό από Αλουμίνιο/ Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Βασίλειος Κάρλος pdf κείμενο (3,3 MB)