Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, 26 Ιουνίου 2009: Λάρισα)

Μ 2411

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Θέσεις διαλόγου: το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα/ Φίλιππος Σαχινίδης, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Λάρισας, Γραμματέας του τομέα Ανάπτυξης  pdf  παρουσίαση  (146 ΚΒ)


Εισήγηση από τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (176 ΚΒ)


Εισήγηση από τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας και τη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφορίας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ  pdf παρουσίαση  (979 ΚΒ)


Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά – Ασφάλεια στη μεταφορά , διανομή και χρήση/ Γ. Κωστόπουλος, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, ΔΕΠΑ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (870 ΚΒ)


Η συνεισφορά του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.) στην εθνική ανάπτυξη, στην ενεργειακή υποδομή και στην προστασία του περιβάλλοντος/ Κ. Μαρούλης, Διευθυντής Διαχείρισης Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (3,2 ΜΒ)


Διείσδυση φυσικού αερίου στη Θεσσαλία και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων/ Λ. Μπακούρας, Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (4,7 ΜΒ)


Το φυσικό αέριο στην Αττική/ Α. Παρθένης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Μελετών και Κατασκευών pdf  παρουσίαση  (291 ΚΒ)


Διηπειρωτικοί αγωγοί φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (προοπτικές – αβεβαιότητες)/ Δ. Μαυράκης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  pdf παρουσίαση  (403 ΚΒ)


Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας: και ο ρόλος του φυσικού αερίου/ Κ. Θεοφύλακτος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής COGEN EUROPE  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Εγκαταστάσεις κατανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δίκτυα χαμηλής τάσης με χρήση φυσικού αερίου – Πλεονεκτήματα και προοπτικές/ Ε Διαλυνάς, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (692 ΚΒ)


Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων – Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισμών/ Κ. Πασπαλάς, ΜΜ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  pdf  παρουσίαση  (116 ΚΒ)


Ανάπτυξη της χρήσης του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση/ Σ. Σεϊμανίδης, Ν. Βασιλάκος, Network Consulting Group  pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


Ερευνητικές δραστηριότητες για το φυσικό αέριο/ Ε. Βουτσάς, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 


Η συμβολή του φυσικού αερίου στην ανάπτυξη της χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος/ Ν. Κιούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία (ΠΟΕΠΔΧΒ)