Εξοικονόμηση ενέργειας – Σημερινή κατάσταση και προοπτικές (ΤΕΕ, ΤΕΕ Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου, 12-13 Ιουνίου 2009: Μυτιλήνη)

 

Μ 2413

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

 


Εισήγηση από τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (156 ΚΒ)


Το ενεργειακό πρόβλημα των νησιών του Αιγαίου. Το παράδειγμα της Λέσβου/ Δημήτρης Μάντζαρης, ΜΜ, Μέλος Δ.Ε. του ΤΕΕ – Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου, Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Ενέργειας  pdf  παρουσίαση  (837 ΚΒ)


Μια ακόμα ευκαιρία χαμένη… Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας: για τη χώρα, για τον πολίτη, για την ποιότητα ζωής, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του πολίτη/ Χ. Σπίρτζης, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (293 ΚΒ)


Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων/ Α. Ευθυμιάδης, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ 


Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας/ Χ. Σινάνης, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 


 

Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

 


Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Εμπειρίες του ΚΑΠΕ/ Γ. Αγερίδης, Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ  pdf παρουσίαση  (203 ΚΒ)


Τηλεθέρμανση: ο ρόλος της στην εξοικονόμηση ενέργειας/ Δ. Μοίρας, Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Τομέα Θερμοηλεκτρικών Έργων, Όμιλος ΙΤΑ  pdf παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: κατάσταση,  προβλήματα και προοπτικές/ Κ. Θεοφύλακτος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής COGEN EUROPE  pdf  παρουσίαση  (499 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση γεωθερμίας/ Ι. Χωροπανίτης, Κ. Καρύτσας, Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (653 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας στο έργο της Ψυτάλλειας με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το εκλυόμενο βιοαέριο/ Π. Ιατρού, ΜΗΜ, Κοινοπραξία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας 


Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία/ Δ. Ι. Κάργας, Ηλ. Μηχ. Πολυτ. Σχολ. Πατρών, Γ. Δ. Κάργας, ΜΜ ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (3,9 ΜΒ)


Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης/ Θάνος Παγώνης, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Θ. Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ pdf  παρουσίαση  (2,5 ΜΒ)


Διεθνής και ελληνική εμπειρία από τις εφαρμογές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής/ Ν. Φιντικάκης, Διευθυντής Προγράμματος και Αρχιτεκτονικής και ΑΠΕ της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων 


Εξοικονόμηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών χώρων / Φ. Τοπαλής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε οδοφωτισμό και σήραγγες/ Φ. Τοπαλής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας – Υπολογιστικές μέθοδοι ενεργειακών επιθεωρήσεων στα κτίρια/ Α. Γαγλία, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (865 ΚΒ)


Ενεργειακή αποδοτικότητα -  Ενεργειακές υπηρεσίες – Η συμβολή των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών εταιρειών/ Κ. Τσιρούλης, Βοηθός Διευθυντής Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (6 ΜΒ)


Το μοντέλο των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Service CompaniesESCO) και της χρηματοδότησης από τρίτους (ΧΑΤ): βασικές αρχές και μελέτη περίπτωσης/ Α. Μπότσιος – Βαλασκάκης, ΜΜ, HELESCO A.E.  pdf  παρουσίαση  (295 ΚΒ)


New approaches to energy efficiency and sustainable design/ Gideon Nemes, Canada    


Ενεργειακή απόδοση  κτιρίων – Κτίριο αναφοράς/ Αθηνά Γαγλία, M.Sc, ΜΜ ΕΜΠ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ), pdf  θέσεις ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ  (359 ΚΒ)