Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμ. Κέρκυρας, 3 Ιουλίου 2009: Κέρκυρα)

 

Μ 2414

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση από τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας ΤΕΕ   pdf  κείμενο  (187 ΚΒ)


Μια ακόμα ευκαιρία χαμένη… Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας: για τη χώρα, για τον πολίτη, για την ποιότητα ζωής, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του πολίτη/ Χ. Σπίρτζης, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ  / Χ. Σπίρτζης, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (287 ΚΒ)


Ενεργειακή απόδοση κτιρίων – Κτίριο Αναφοράς/ Α. Γαγλία, Μέλος Επιτροπής ΚΕΝΑΚ ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Διεθνής και ελληνική εμπειρία από τις εφαρμογές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής/ Ν. Φιντικάκης, Διευθυντής Προγράμματος Αρχιτεκτονικής και ΑΠΕ της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων    


Ο ενδιάμεσος χώρος στην αρχιτεκτονική – Σχεδιάζοντας τη σχέση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος/ Κ. Γράψας, ΑΜ 


Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης/ Μ. Σγουρίδου, ΑΜ, Ήβη Νανοπούλου, ΑΜ, Σοφία Λαζάρου, ΑΜ, Θ. Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ  pdf  παρουσίαση  (3,1 ΜΒ)


Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογή ΑΠΕ στα κτίρια/ Κ. Μπαλαράς, Διευθυντής Ερευνών, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (952 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων – Πρακτικές εφαρμογές – Προοπτικές/ Γ. Λαδόπουλος, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (8 ΜΒ)


Τεχνολογίες κτιριακού κελύφους/ Α. Ανδρουτσόπουλος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια – Εφαρμογές και προοπτικές/ Θ. Τσούτσος, Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης  pdf  παρουσίαση  (2 ΜΒ)


Κανονική γεωθερμία – Εφαρμογή στα κτήρια/ Μ. Βραχόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας  pdf  παρουσίαση  (2,2 ΜΒ)


Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας: και ο ρόλος του φυσικού αερίου/ Κ. Θεοφύλακτος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής COGEN EUROPE  pdf  παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών χώρων/ Φ. Τοπαλής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε οδοφωτισμό και σήραγγες/ Φ. Τοπαλής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας/ Η. Σωφρόνης, Thelcon ΕΠΕ  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Υπολογιστικές μέθοδοι ενεργειακής απόδοσης κτιρίων/ Α. Γαγλία, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (524 ΚΒ)


Ενέργειες ωρίμανσης πρότυπου καινοτόμου σχεδίου ανάπτυξης μικρενεργείν/ Χ. Παπαχρήστου, Τεχνικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου Κέρκυρας  pdf  παρουσίαση  (373 ΚΒ)