Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή – προβληματισμοί – βελτιώσεις (ΤΕΕ, 22-23 Σεπτεμβρίου, 2009: Αθήνα)

 

Μ 2436

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

 

1η Συνεδρία: Έναρξη - Χαιρετισμοί


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής


 

2η Συνεδρία: Αποτίμηση από την εφαρμογή του Νόμου 3316/2005

                     Η φιλοσοφία του Ν. 3316/2005 και των τροποποιήσεων αυτού

                     Θετικά και αρνητικά στοιχεία εφαρμογής του

                     Στόχοι και βαθμός απόδοσης του νέου Θεσμικού Πλαισίου

                     Ιδιαιτερότητες και προβλήματα εφαρμογής


Το ΤΕΕ για τις Μελέτες Δημοσίου. Αισιοδοξία ή απαισιοδοξία;/ Αργύρης Πλέσιας, Μ.Ε. Μελετητών Δ.Ε. του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (890 ΚΒ)


Η νέα νομοθεσία για τις συμβάσεις μελετών. Μια πρώτη νομολογιακή αποτίμηση/ Χρήστος Μητκίδης, πάρεδρος Ν.Σ.Κ. στο ΥΠΕΧΩΔΕ, εκπρόσωπος ΥΠΕΧΩΔΕ  pdf  κείμενο  (456 ΚΒ)


Αποτίμηση από την εφαρμογή του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου/ Γιώργος Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ  pdf  παρουσίαση  (53 ΚΒ)


Κρίσιμα τα αρνητικά σημεία του Νέου Θεσμικού Πλαισίου Μελετών/ Θανάσης Πρέσβελος, Ειδικός Γραμματέας του ΣΜΕ  pdf  κείμενο  (149 ΚΒ)


Η εφαρμογή του Νέου Θεσμικού Πλαισίου στις Αναθέσεις μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. – Τα πρώτα συμπεράσματα/ Γιώργος Νέλλας, Δ/νων Σύμβουλος ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., εκπρόσωπος Υπ. Μεταφορών  pdf  παρουσίαση  (879 ΚΒ), pdf κείμενο (888 ΚΒ)


Η εφαρμογή του ν.3316/05 στις Α.Ε. του Δημοσίου/ Σωκράτης Αλεξιάδης, αντιπρόεδρος Ολυμπιακά Ακίνητα, εκπρόσωπος ΥΠ.ΠΟ.   


Δημόσια Διοίκηση και Μελέτες Δημοσίου/ Κώστας Σάσσαλος, πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ 


Ν.3316/05, εμπειρία από την εφαρμογή – Τι πρέπει να κάνουμε;/ Αριστείδης Καρλαύτης, Ταμίας ΣΠΜΕ 


Πολιτικές απασχόλησης και υγιής ανταγωνισμός. Θεωρητικές και πρακτικές επισημάνσεις από την εφαρμογή του ν.3316/05/ Ευάγγελος Λυρούδιας, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ, Σ. Θεοδοσόπουλος, μέλος Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ  pdf  κείμενο  (47 ΚΒ)


Ν. 3316/05 από νόμος προοπτικής – τροχοπέδη ολικής/ Στέφανος Ξεκαλάκης, Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ 


Προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού/ Παναγιώτης Σκιαδάς, Ταμίας ΠΣΧΜ 


Επισημάνσεις του ΣΜΥΕΔΥΠ από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του 3316/ Νίκος Μαυρονικολάου, Πρόεδρος ΣΜΥΕΔΥΠ  pdf  κείμενο  (92 ΚΒ)


 

3η Συνεδρία: Ειδικά Ενημερωτικά – Πληροφοριακά Θέματα


Προτάσεις για βελτιώσεις του Θεσμικού Πλαισίου με γνώμονα την πρακτική στην Ευρώπη/ Πάνος Παναγόπουλος, πρόεδρος EFCA  pdf  παρουσίαση  (120 ΚΒ)


Συγκριτική εξέταση του προηγούμενου και του νέου Θεσμικού Πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και εν γένει υπηρεσιών μηχανικού – Δεσμεύσεις από το Κοινοτικό Δίκαιο/ Πάνος Χασάπης, μέλος Νομικού Συμβουλίου του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (497 ΚΒ)


Ο ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος στις μελέτες Δημοσίων Έργων/ Τριαντάφυλλος Δ. Βαΐτσης, Α΄Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΑΣΔΜΗΠ, Δημήτριος Α. Μάρκου, Μέλος ΔΣ ΠΑΣΔΜΗΠ  pdf  κείμενο  (443 ΚΒ)


Μελέτες Δημοσίου και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης σήμερα/ Αναστάσιος Μπίνος, Αντιπρόεδρος Π.Σ. ΜΠΔ  pdf  κείμενο  (285 ΚΒ)


Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων: τιθασεύοντας το χάος/ Δρ. Οδυσσέας Πυροβολάκης, πρόεδρος Ε.Μη.Π.Ε.Ε.  pdf  κείμενο  (416 ΚΒ)


 

4η Συνεδρία: Προτάσεις – Τροποποιήσεις

                     Βελτίωση ή αλλαγή Θεσμικού Πλαισίου

                     Στόχοι τροποποιήσεων

                     Μεθοδολογία προτάσεων – Αναφερόμενα οφέλη


Εφαρμογή του ν. 3316/05 – Προτεινόμενες διορθωτικές κινήσεις/ Βασίλης Τσιραγάκης, Επίτιμος Δ/ντης Υπουργείου, Σύμβουλος και Εκπρόσωπος ΥΠΕΧΩΔΕ  pdf  κείμενο  (916 ΚΒ)


Θέσεις και προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών/ Γ. Μαστοράκος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΚΕ, μέλος Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ   


Τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για τις μελετητικές και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες/ Ανδρέας Λουκάτος, Γ. Γραμματέας ΣΕΓΜ  pdf  παρουσίαση  (2,4 ΜΒ)


Συνάφεια εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας/ Μαρία Γρηγοριάδου, Πρόεδρος ΣΜΕΔΕΚΕΜ 


Κωδικοποίηση μελετών του άρθρου 2 – Μελέτες ανάπτυξης σχεδιασμού του χώρου/ Σοφία Καζάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 


Ν. 3316/05 διαπιστώσεις, προτάσεις, προοπτικές/ Γεώργιος Τσακούμης, Πρόεδρος ΣΔΑΤΜΒΕ 


Επισημάνσεις από την εφαρμογή του ν. 3316/05, τροποποιήσεις για τη βελτίωσή του/ Πάρης Μπίλιας, Γ. Γραμματέας Δ.Ε. του Τ.Κ.Μ. 


Προσεγγίσεις – προτάσεις τροποποιήσεων, επιθυμητές βελτιώσεις/ Χρήστος Μανάλης, Μ.Ε. Μελετητών Δ.Ε. του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (307 ΚΒ)


 

 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

 

5η Συνεδρία: Πρόγραμμα Ολοκλήρωσης Θεσμικού Πλαισίου

                     Ολοκλήρωση Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων εφαρμογής

                     Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αιτίες καθυστερήσεων

                     Μητρώα Μελετητών

                     Σύνδεση με Παραγωγικές Δομές

                     Εκσυγχρονισμός Προδιαγραφών και Αμοιβών


Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών/ Νίκος Ταγαράς, Νομάρχης Κορινθίας, εκπρόσωπος ΕΝΑΕ 


Συμπλήρωση Θεσμικού Πλαισίου/ Αντώνης Μπουτάτης, Μ.Ε. Μελετητών Δ.Ε. του ΤΕΕ, Δαμιανός Μπούρκας, Μ.Ε. Μελετητών Δ.Ε. του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (981 ΚΒ)


Προβλήματα Μητρώου Μελετητών και προτάσεις αντιμετώπισης/ Κώστας Ηλιόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΜΕ  pdf  κείμενο  (328 ΚΒ)


Πρόγραμμα ολοκλήρωσης Θεσμικού Πλαισίου/ Γιώργος Ντουνιάς, μέλος Δ.Σ. του ΣΕΓΜ  pdf  παρουσίαση  (186 ΚΒ)


Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών και Μητρώο Μελετητών Δ.Ε./ Κώστας Μακέδος, εκπρόσωπος ΣΜΕΔΕΚΕΜ 


Επίβλεψη τεχνικών έργων – Construction management – Καθορισμός αρμοδιοτήτων – Τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές – Εξορθολογισμός του συστήματος Μελέτης Κατασκευής/ Γιώργος Βλάχος, Πρόεδρος ΣΑΤΕ  pdf  κείμενο  (165 ΚΒ)


Η λειτουργία των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις Επιτροπές Διαγωνισμών Ανάθεσης Μελετών/ Γιάννης Πίλτσης, εκπρόσωπος ΣΜΕΔΕΚΕΜ 


Η ουσιαστική συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών του ΤΕΕ στην σύνταξη μελετών/ Παν. Μαυρίδης, Πρόεδρος Π. Σ. Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών 


Οι μελέτες των δημοσίων έργων ως εργαλείο ανάπτυξης των υποδομών της χώρας – Άμεσες και βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις του Θεσμικού Πλαισίου/ Ολυμπία Βαγγελάτου, Γ. Γραμματέας ΣΜΕ  pdf  κείμενο  (496 ΚΒ)


Γιατί όχι στον Τεχνικό Ανταγωγνισμό;/ Κώστας Τζαναβάρας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μελετητής  pdf  κείμενο  (612 ΚΒ)


Προτάσεις του ΣΜΕ για την τροποποίηση – συμπλήρωση – εφαρμογή του Ν. 3316/05/ Αλεξόπουλος  pdf  κείμενο  (428 ΚΒ)