Η αντισεισμικότητα των παραδοσιακών κατασκευών και των ιστορικών συνόλων. Επεμβάσεις για την ενίσχυσή τους. (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας, 18 Σεπτεμβρίου, 2009: Κέρκυρα)

 

Μ 2441

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής/ Ο. Βαγγελάτου, Πολιτικός Μηχανικός, τ. Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. ΤΕΕ 


 

1η Συνεδρία

 


Το αντισεισμικό πρόβλημα των Μνημείων (μια εισαγωγή)/ Θ. Π. Τάσιος, Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (373 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (126 ΚΒ)


Η παρουσία των νεότερων μνημείων στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές/ Ν. Χαρκιολάκης 


Κριτήρια αντιμετώπισης των αντισεισμικών επεμβάσεων στα νεότερα μνημεία ΥΠ.ΠΟ/ Π. Καρύδης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Ν. Χαρκιολάκης, Διευθυντής Δ.Α.Ν.Σ.Μ. ΥΠ.ΠΟ.  pdf  παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)


Ήπια, βέλτιστη, πειραματικά υποστηριζόμενη, αντισεισμική επέμβαση προστασίας τοίχων σε ιστορικά κτίρια/ Ν. Κ. Χατζητρύφων, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΝΜΚΜ ΥΠ.ΠΟ.  pdf  κείμενο  (720  ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)

 

2η Συνεδρία

 


Η μελέτη των ιστορικών δομικών συστημάτων ως προϋπόθεση για την διατήρησή τους/ Ε. Βιντζηλαίου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (2,4 ΜΒ)


Πιλοτική εφαρμογή σεισμικής αποτίμησης πολυώροφου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στην Κέρκυρα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΤΥΚ/ Σ. Δρίτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών  pdf  παρουσίαση  (2,9 ΜΒ)


Εξελίξεις προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ: ιδιαιτερότητες πολυώροφων κτιρίων και ιστορικών συνόλων Παλιάς Πόλης Κέρκυρας/ Γ. Αρμένης, Πολιτικός Μηχανικός, ΕΠΑΝΤΥΚ Κέρκυρας  pdf  παρουσίαση  (4,4 ΜΒ)


Συνοπτική παρουσίαση των επεμβάσεων βελτίωσης της αντισεισμικής συμπεριφοράς των ιστορικών κατασκευών από λιθοδομή: δυνατότητες, προβλήματα, προοπτικές/ Ν. Μιλτιάδου 


Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές/ Φ. Β. Καραντώνη, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών  pdf παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)

 


Διάταγμα της 2ας Ιουνίου 1827 σχετικό με την κατασκευή των οικοδομών στις πόλεις των Επτανήσων (Gazzetta Jonia, αρ. 496, 1827, σ.139 -145)6.  pdf  κείμενο  (98 ΚΒ)


 

 

3η Συνεδρία

 


Μέθοδοι ανάλυσης για την επισκευή και ενίσχυση διατηρητέων και νεώτερων μνημείων, εμπειρίες, ανοικτά θέματα-παραδείγματα εφαρμογής/ Χ. Βαχλιώτης, Πολιτικός Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (10,8 ΜΒ), pdf  παρουσίαση  (6,6 ΜΒ)


Προβλήματα αντισεισμικού σχεδιασμού και παραδείγματα επεμβάσεων/ Μ. Χρονόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ