Διπλή ζεύξη Μαλιακού Κόλπου (ΤΕΕ & ΤΕΕ – Τμ. Ευβοίας, 26 Σεπτεμβρίου, 2009: Λουτρά Αιδηψού)

 

Μ 2448

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Α΄μέρος

 


Η αναγκαιότητα της κατασκευής της διπλής ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου/ Σ. Καμαριώτης, τ. πρ. Τ.Ε.Ε./Π.Τ. Ευβοίας 


Η ζεύξη του Μαλιακού και οι χωρικές οικονομικές μεταβολές/ Σ. Πολύζος, επίκουρος καθηγητής Παν/μιου Θεσσαλίας  pdf  παρουσίαση  (742 ΚΒ)


Ζεύξη του Μαλιακού. 20 χρόνια αγώνας/ Ι. Πρίντζος, τ. Νομάρχης μαγνησίας, τ. πρ. Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Μαγνησίας  pdf  κείμενο  (171 ΚΒ)


Τεχνικά γεφύρωσης διαύλων κνημίδας και ωρέων: σύγκριση με τη ζεύξη του Ρίου - Αντιρρίου/ Π. Παπανικόλας, πολ. Μηχ. Εγνατία Οδός Α.Ε.  pdf  κείμενο  (442 ΚΒ)


 

Β΄μέρος

 


Διπλή ζεύξη: συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά θέματα/ Μ. Καρλαύτης, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Η περιβαλλοντική διάσταση του έργου της διπλής ζεύξης του Μαλιακού κόλπου/ Γ. Λώλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Enviroplan 


Παράγοντες χρηματοδότησης του έργου/ Θ. Γκιόλμας, οικονομολόγος, J & P ΑΒΑΞ Α. Ε.  pdf  παρουσίαση  (129 ΚΒ)


Συμπεράσματα από τις προηγηθείσες ημερίδες στο Βόλο 4-3-05 & στην Αθήνα 15-10-08/ Σ. Αναγνώστου, πρ. ΤΕΕ/ Π. Τ. Μαγνησίας