16ο Συνέδριο Σκυροδέματος (ΤΕΕ-Ελ. Τμήμα Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ, 21-23 Οκτωβρίου, 2009: Πάφος, Κύπρος)

 

Μ 2456

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Αντισεισμικός σχεδιασμός – Αποτίμηση

A΄ Συνεδρία

Β΄ Συνεδρία

 

Επισκευές – Ενισχύσεις

Α΄ Συνεδρία

Β΄ Συνεδρία

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος – Ειδικά Σκυροδέματα

Α΄ Συνεδρία

Β΄ Συνεδρία

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Ενισχύσεις

 

Συμπεριφορά των Κατασκευών

Α΄ Συνεδρία

Β΄  Συνεδρία

Γ΄ Συνεδρία

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος – Τσιμεντοκονιάματα

 

Προκατασκευή και Σύμμεικτες Κατασκευές

Α΄ Συνεδρία

Β΄ Συνεδρία

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Τοιχοποιίες

 

Διαστασιολόγηση των Κατασκευών

Α΄ Συνεδρία

Β΄ Συνεδρία

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Γέφυρες

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Α΄ Συνεδρία

Β΄ Συνεδρία

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος – Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος

 

Έλεγχος, Παρακολούθηση και Συντήρηση Κατασκευών

 

Σκυρόδεμα και Περιβάλλον

 

Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

 

Παρουσίαση Έργων

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Ανάλυση

 

Επισκευές – Ενισχύσεις

 

Αντισεισμικός σχεδιασμός – Συμπεριφορά

 

Αειφόρος Κατασκευή (Σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική και Κυπριακή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή)

 

Τεχνολογία σκυροδέματος – Αδρανή

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

 

Κύρια Ομιλία


Οι κανονισμοί στα χρόνια της Παγκοσμιοποίησης/ Μιχάλης Φαρδής, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος FIB  pdf  κείμενο  (226 ΚΒ)


 

Γενικές Εισηγήσεις


Seismic protective systems, overview of state of the Art and practice/ Μιχάλης Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Department of Civil, Structural and Environmental Engineering University at Buffalo, State University of New York  pdf  παρουσίαση  (2,1 ΜΒ)


Magnetic resonance imaging of concrete/ Dr Chris Burgoyne, Reader, Head of the Structures Group, Department of Engineering, University of Cambridge  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


The role of the concrete sector concerning sustainability/ Dr Koji Sakai, Professor, Kagawa University, Japan  pdf  κείμενο  (192 ΚΒ)


 

 

A΄ Συνεδρία: Αντισεισμικός σχεδιασμός – Αποτίμηση

 

Ειδική Εισήγηση


Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης κατασκευών/ Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις


Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8/ Κρίστης Ζ. Χρυσοστόμου, Μιχάλης Πήττας, Νικόλας Κυριακίδης  pdf  κείμενο  (256 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά πολυώροφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 – Σύγκριση με τους ελληνικούς κανονισμούς/ Χριστίνα Αθανασιάδου  pdf  κείμενο  (191 ΚΒ)


Seismic assessment of a RC Building according to FEMA 356 and Eurocode 8/ Ιωάννης Π. Γιαννόπουλος  pdf  κείμενο  (198 ΚΒ)


Πιλοτική εφαρμογή Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 για σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση/ Αντώνης Κοσμόπουλος, Στάθης Μπούσιας, Μιχαήλ Ν. Φαρδής  pdf  κείμενο  (737 ΚΒ)


Διγραμμική προσέγγιση διαγραμμάτων μεγεθών δυνάμεων – παραμορφώσεων/ Γεώργιος Παναγόπουλος, Ανδρέας Ι. Κάππος  pdf  κείμενο  (449 ΚΒ)


 

Α΄ Συνεδρία: Επισκευές – Ενισχύσεις

 

Ειδική Εισήγηση


Αποτελεσματικότητα μεθόδων επισκευής – ενίσχυσης στοιχείων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα/ Χρήστος Καραγιάννης, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Δρ. Μηχ., Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ  pdf  κείμενο  (803 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Σύνθετα υλικά ανόργανης μήτρας (ΙΑΜ) για την ενίσχυση πλακών οπλισμένου σκυροδέματος/ Κατερίνα (Κορίνα) Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαντωνίου, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Χρήστος Μπαλιούκος  pdf  κείμενο  (473 ΚΒ)


Καμπτική ενίσχυση ανοιγμάτων δοκών Ο/Σ με πολυμερή οπλισμένα με Χάλυβα (SRP) και Άνθρακα (CFRP)/ Γιώργος Μιτολίδης, Θωμάς Σαλονικιός, Ανδρέας Κάππος  pdf  κείμενο  (382 ΚΒ)


Καμπτική και διατμητική ενίσχυση δοκών Ο/Σ στις στηρίξεις με πολυμερή οπλισμένα με Χάλυβα (SRP) και Άνθρακα (CFRP)/ Γιώργος Μιτολίδης, Θωμάς Σαλονικιός, Ανδρέας Κάππος  pdf  κείμενο  (393 ΚΒ)


Πειραματική μελέτη συμπεριφοράς συμβατικά οπλισμένων δοκών σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος/ Θεοχάρης Παπαθεοχάρης, Φίλιππος Κ. Περδικάρης  pdf  κείμενο  (866 ΚΒ)


Ενίσχυση δοκών Ο.Σ. ενισχυμένων με λωρίδες ινοπλισμένου σκυροδέματος υπέρ-υψηλής επιτελεστικότητας/ Δημήτρης Νικολαΐδης, Αντώνιος Κανελλόπουλος, Farhat Farhat, Bhushan Karihaloo  pdf  κείμενο  (407 ΚΒ)


 

 

Α΄ Συνεδρία: Τεχνολογία Σκυροδέματος – Ειδικά Σκυροδέματα

 

Εισηγήσεις


Εργονομικό υπέρρευστο σκυρόδεμα χαμηλού κόστους/ Γ. Γαρατζιώτης, M. Corradi, R. Khurana, R. Magarotto  pdf  κείμενο  (382 ΚΒ)


Μελέτη σκυροδεμάτων με αδρανή σκωρίας και ίνες χάλυβα/ Ιωάννα Παπαγιάννη, Μιχαήλ Παπαχριστοφόρου  pdf  κείμενο  (767 ΚΒ)


Σκυρόδεμα μεγάλου ειδικού βάρους – Πρώτες ύλες παραγωγής – Εργαστηριακή Παρασκευή – Πειραματικός έλεγχος αντίστασης/προσβολής σε ακτινοβολία/ Δέσποινα Τελωνιάτη, Γιώργος Ρούβελας, Ιωάννης Καραθανάσης  pdf  κείμενο  (174 ΚΒ)


Διογκωμένη πολυστερίνη ως Ελαφρό Αδρανές (EPS), για την παραγωγή ελαφρού σκυροδέματος υψηλής αντοχής/ Σπυράγγελος Λυκούδης, Ηλίας Ψυχίδης  pdf  κείμενο  (189 ΚΒ)


Βελτιστοποίηση συνδυασμού ιπτάμενης τέφρας και παραπροϊόντος κοιτάσματος πορφυρίτη στην ανθεκτικότητα σκυροδέματος/ Γεώργιος Μπατής, Αθανάσιος Ρούτουλας, Παρασκευή Πανταζοπούλου  pdf  κείμενο  (203 ΚΒ)


Μηχανική συμπεριφορά και νανο-τοπογραφία υλικών με βάση το τσιμέντο ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα/ Μαρία Κώνστα, Ζωή Μεταξά  pdf  κείμενο  (981 ΚΒ)


Η πυρητική παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία/ Αντώνης Κανελλόπουλος, Μιχάλης Πέτρου, Ιωάννης Ιωάννου, Μάριος Μυριανθόπουλος, Αντώνης Θεοφανίδης  pdf  κείμενο  (176 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Ενισχύσεις

 

Εισηγήσεις


Πειραματική διερεύνηση της αποδοτικότητας μιας προτεινόμενης λύσης προσεισμικής και μετασεισμικής ενίσχυσης εξωτερικών κόμβων δοκού – υποστηλωμάτων με ανεπαρκείς αγκυρώσεις των διαμήκων ράβδων οπλισμού της δοκού στη θέση του κόμβου/ Γεώργιος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Ρεντζεπέρης, Αλέξανδρος – Δημήτριος Τσώνος  pdf  κείμενο  (742 ΚΒ)


Μια εναλλακτική πρόταση αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων οικοδομών Ο/Σ μέσω ελκυστήρων/ Ιωάννης Τέγος, Γεώργιος Λιάκος, Σεβαστή Τέγου, Γεώργιος Ρουπάκιας, Κοσμάς – Αθανάσιος Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (591 ΚΒ)


Μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών Ο/Σ με διατάξεις συγκράτησης των μετακινήσεων/ Πανίκος Παπαδόπουλος, Στέργιος Δημητράκης  pdf  κείμενο  (651 ΚΒ)


Πρόταση νέας διάταξης απόσβεσης ενέργειας για τη σεισμική προστασία των κατασκευών/ Πανίκος Παπαδόπουλος, Άλκης Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (713 ΚΒ)


Ανελαστική συμπεριφορά κτιρίων προσεισμικά ενισχυμένων με την τεχνική των «μετατεγμένων δίσκων»/ Ε. Ν. Μπάμπουκας, Ι. Ε. Αβραμίδης, Κ. Μορφίδης  pdf  κείμενο  (407 ΚΒ)


 

 

Α΄ Συνεδρία: Συμπεριφορά των Κατασκευών

 

Ειδική Εισήγηση


Σύνθετα υλικά και σκυρόδεμα/ Αθανάσιος Τριανταφύλλου  pdf  κείμενο  (659 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Σκυρόδεμα οπλισμένο με ινοπλισμένα πολυμερή: ερευνητικές δραστηριότητες της fib/ Κύπρος Πηλακούτας, Maurizio Guadagnini, Κυριάκος Νεοκλέους, Stijn Matthys  pdf  κείμενο  (317 ΚΒ)


Jaw effects in yarn testing/ Ioannis P. Giannopoulos, Chris J. Bourgoyne  pdf  κείμενο  (383 ΚΒ)


Viscoelasticity of Kevlar 49 fibres/ Ioannis P. Giannopoulos, Chris J. Burgoyne  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Ανάλυση και σχεδιασμός πλακών sandwich από οπλισμένο σκυρόδεμα και αφρώδες υλικό/ Γεώργιος Παπακαλιατάκης, Βασίλης Πανοσκάλτσης, Λάζαρος Βασιλειάδης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Διατμητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισμένων δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Πρόδρομος Ζαράρης, Μαρία Καραβεζύρογλου, Ιωάννης Ζαράρης, Γεώργιος Πνευματικός, Δήμητρα Σφήκα  pdf  κείμενο  (422 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της επιφάνειας αστοχίας του σκυροδέματος παρουσία εφελκυστικών τάσεων/ Μιχάλης Κλούβας, Χρήστος Ζέρης  pdf  κείμενο  (337 ΚΒ)


 

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος – Τσιμεντοκονιάματα

 

Εισηγήσεις


Παραμετρική ανάλυση διασποράς της θλιπτικής αντοχής τσιμεντοκονιάματος με χρήση διαφορετικών τύπων τσιμέντου/ Δ. Φ. Τσαματσούλης  pdf  κείμενο  (729 ΚΒ)


Χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τσιμεντοκονιαμάτων/ Παναγιώτα Πιπιλικάκη, Μάριος Κατσιώτης, Γεώργιος Παπαβασιλείου, Μανώλης Χανιωτάκης, Μαργαρίτα Κατσιώτη  pdf  κείμενο  (461 ΚΒ)


Ανθεκτικότητα κονιαμάτων αποκατάστασης με λευκό τσιμέντο – Δυνατότητες προστασίας/ Γεώργιος Μπατής, Ελένη Σιόβα  pdf  κείμενο  (411 ΚΒ)


Αξιολόγηση της διαμόρφωσης της πορώδους μικροδομής τσιμεντοκονιαμάτων από τετραμερή σύνθετα τσιμέντα και της επίδρασής της στην ανθεκτικότητα/ Παναγιώτα Πιπιλικάκη, Μανώλης Χανιωτάκης, Αντωνία Μοροπούλου, Γεώργιος Μπατής, Μαργαρίτα Κατσιώτη  pdf  κείμενο  (273 ΚΒ)


Μελέτη της μείωσης της αντοχής ινοπλισμένων κονιαμάτων κατά την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες/ Ζαχαρίας Γ. Πανδερμαράκης, Αναστασία Β. Σωτηροπούλου, Νικόλαος Δ. Νικολουτσόπουλος  pdf  κείμενο  (553 ΚΒ)


Παραγωγή φυσικής υδραυλικής ασβέστου από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες Δυτικής Κρήτης/ Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου  pdf  κείμενο  (312 ΚΒ)


 

 

Α΄ Συνεδρία: Προκατασκευή και Σύμμεικτες Κατασκευές

 

Ειδική Εισήγηση


SAFECAST – Το πλέον σύγχρονο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα και με συμμετοχή της Ελλάδας, σχετικά με τη συμπεριφορά συνδέσεων προκατασκευασμένων στοιχείων υπό σεισμικές δράσεις/ Σπύρος Τσουκαντάς, τέως επικ. Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις


Βασικές αρχές σχεδιασμού προκατασκευασμένων κτιρίων από ΩΣ έναντι προοδευτικής κατάρρευσης λόγω τυχηματικών δράσεων/ Σπυρίδων Τσουκαντάς, Γεωργία Κρεμμύδα  pdf  κείμενο  (257 ΚΒ)


Δοκιμαστική φόρτιση και υπολογιστική διερεύνηση νέου τύπου προπλακών/ Γιάννης Μάντζαρης, Νίκος Πνευματικός, Περσεφόνη Βουτσινά  pdf  κείμενο (254 ΚΒ)


Νέος τρόπος κατασκευής τοξοτών γεφυρών με χρήση του συστήματος «Τόξο του Οδυσσέα»/ Γιάννης Μάντζαρης, Περσεφόνη Βουτσινά, Νίκος Πνευματικός, Χρήστος Μαχαίρας, Κώστας Κωσταβασίλης  pdf  κείμενο  (668 ΚΒ)


Κατασκευή πολυώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου μεγάλων ανοιγμάτων και σημαντικών ωφέλιμων φορτίων/ Γιάννης Μάντζαρης, Γεωργία Τσιμπουκάκη  pdf  κείμενο  (812 ΚΒ)


Προκατασκευασμένοι σωλήνες υδραυλικής προώθησης από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Αθανάσιος Ν. Απέργης  pdf  κείμενο  (297 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Τοιχοποιίες

 

Εισηγήσεις


Σεισμική συμπεριφορά «απλών κτιρίων» από τοιχοποιία κατά τον ΕΝ 1998/ Αικατερίνη Γ. Ρουσσάκη, Φυλλίτσα Β. Καραντώνη  pdf  κείμενο  (368 ΚΒ)


Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού/ Γιώργος Νταβλιάκος, Κοσμάς Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (2,5 ΜΒ)


Στροφές μελών Ω/Σ τοιχοπληρωμένων πλαισίων στη διαρροή και αστοχία/ Δημήτριος Κακαλέτσης, Χρήστος Καραγιάννης  pdf  κείμενο  (680 ΚΒ)


Διερεύνηση του τρόπου προσομοίωσης τοιχοπληρωμένων πλαισίων με ανοίγματα, σε κατασκευές Ο.Σ./ Παναγιώτης Τσίκας, Στέφανος Δρίτσος  pdf  κείμενο  (468 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής του περιμετρικού αρμού σε τοιχοπληρωμένα πλαίσια Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόμενο φορτίο/ Γεώργιος Χ. Μάνος, Βασίλειος Ι. Σούλης, Τζαφάρ Θαουάμπτα  pdf  κείμενο  (563 ΚΒ)


 

 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

 

Γενική Εισήγηση


Age and remaining lifetime of concrete determined by monitoring/ Dr Helmut Wenzel, President Vienna Consulting Engineering  pdf  κείμενο  (180 ΚΒ)


 

 

Α΄ Συνεδρία: Διαστασιολόγηση των Κατασκευών

 

Ειδική Εισήγηση


Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (ΕΝ 1992-1-1)/ Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


 

Εισηγήσεις


Συγκριτική μελέτη τυπικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000/ Κρίστης Χρυσοστόμου, Αριστείδης Παπαχρηστίδης, Πηνελόπη Θεοδωροπούλου  pdf  κείμενο  (678 ΚΒ)


Συγκριτική μελέτη τυπικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με τον Ευρωκώδικα 2 και το CYS 159/ Γιώργος Βαδαλούκας, Κρίστης Χρυσοστόμου, Μαρία Χρυσοστόμου  pdf  κείμενο  (249 ΚΒ)


Διερεύνηση αιτιών αστοχίας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος μέσω ανάλυσης ευαισθησίας/ Γιώργος Βαδαλούκας, Αριστείδης Παπαχρηστίδης, Αθηνά Ανωγιάτη  pdf κείμενο  (203 ΚΒ)


Συντελεστές μειώσεως φορτίων υποστυλωμάτων/ Κων/νος Τρέζος, Ευαγγελία Παυλίδου  pdf  κείμενο  (236 ΚΒ)


Η επιρροή των κατά τον EC2 κατηγοριών A, B, C, D στο κόστος και η δυνατότητα εφαρμογής του οπλισμένου σκυρ/τος στις ολόσωμες γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων/ Ιωάννης Τέγος, Έλλη – Κωνσταντίνα Μυλωνά, Στυλιανός Χρυσόπουλος  pdf  κείμενο  (545 ΚΒ)


Πιθανοτική προσέγγιση για τον υπολογισμό του εύρους ρωγμής σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2/ Χριστάκης Ονησιφόρου  pdf  κείμενο  (585 ΚΒ)


Περιορισμοί προέντασης σε συνεχόμενες προεντεταμένες γέφυρες σταθερού προφίλ/ Ιωάννης Μπαλάφας  pdf  κείμενο  (274 ΚΒ)


Μεταβλητότητα των διατομών σε συνεχόμενες προεντεταμένες γέφυρες/ Ιωάννης Μπαλάφας  pdf  κείμενο  (237 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Γέφυρες

 

Ειδική Εισήγηση

 


Ρηξικέλευθες προτάσεις για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των γεφυρών/ Ιωάννης Τέγος, Καθηγητής ΑΠΘ  pdf  κείμενο  (609 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Εκτίμηση διαθέσιμου δείκτη συμπεριφοράς γεφυρών από σκυρόδεμα/ Ιωάννης Κάππος, Θεμελίνα Σ. Παρασκευά  pdf  κείμενο  (222 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση επί των κατασκευαστικών διατμητικών αρμών φορέων γεφυρών μορφής πλακοδοκού/ Σεβαστή Δ. Τέγου, Ιωάννης Α. Τέγος  pdf  κείμενο  (316 ΚΒ)


Μια πρόταση για τη σύνδεση γεφυρών με γειτνιάζουσες σήραγγες/ Στέργιος Α. Μητούλης, Ιωάννης Α. Τέγος  pdf  κείμενο  (363 ΚΒ)


Εμπειρική αποτίμηση της τρωτότητας γεφυρών μέσω ερωτηματολογίου και εφαρμογή σε γέφυρες της Εγνατίας/ Ιωάννης Φ. Μοσχονάς, Ανδρέας Ι. Κάππος  pdf  κείμενο  (479 ΚΒ)


Μείωση των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών μέσω της αξιοποίησης του επιχώματος/ Στέργιος Α. Μητούλης, Ιωάννης Α. Τέγος, Αποστόλης Πουτσιάκας  pdf  κείμενο  (367 ΚΒ)


Αναλυτική διερεύνηση επί ενός νέου τύπου με αντισεισμική συμβολή ακροβάθρου/ Ιωάννης Α. Τέγος, Σεβαστή Δ. Τέγου, Στέργιος Α. Μητούλης  pdf  κείμενο  (293 ΚΒ)


Προς ένα ορθολογικότερο ικανοτικό σχεδιασμό των γεφυρών με μεσόβαθρα κυκλικής διατομής/ Νικόλαος Γιαννάκας, Ιωάννης Τέγος  pdf  κείμενο  (408 ΚΒ)


Αξιοποίηση των πεζοδρομίων ως σεισμικών συνδέσμων στις γέφυρες/ Ιωάννης Α. Τέγος, Μιχαήλ Α. Τσιτώτας, Σεβαστή Δ. Τέγου, Στέργιος Α. Μητούλης  pdf  κείμενο  (381 ΚΒ)


 

 

Β΄ Συνεδρία: Τεχνολογία Σκυροδέματος – Ειδικά Σκυροδέματα

 

Εισηγήσεις


Επίδραση των χαλύβδινων ινών στις μηχανικές ιδιότητες του ινοπλισμένου σκυροδέματος/ Δήμητρα Β. Σουλιώτη, Θεόδωρος Ε. Ματίκας  pdf  κείμενο  (465 ΚΒ)


Ανθεκτικότητα ινοπλισμένων πολυμερών από γυαλί στο σκυρόδεμα/ Σωτήρης Δεμής, Κύπριος Πηλακούτας, Στέφανος Δρίτσος  pdf  κείμενο  (261 ΚΒ)


Μελέτη των επιφανειών αστοχίας σε δοκιμή κόπωσης σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας με τη μέθοδο της ανάλυσης εικόνας/ Δημήτρης Νικολαΐδης, Αντώνης Κανελλόπουλος, Brushan Karihaloo  pdf  κείμενο  (460 ΚΒ)


Μηχανική συμπεριφορά και ανθεκτικότητα ινοπλισμένου κυλινδρούμενου σκυροδέματος/ Χάρης Αγγελακόπουλος, Angela Graeff, Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας  pdf  κείμενο  (353 ΚΒ)


Κατασκευαστική συμπεριφορά οδοστρωμάτων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινες ίνες/ Naeimeh Jafarifar, Κύπρος Πηλακούτας, Κυριάκος Νεοκλέους  pdf  κείμενο  (327 ΚΒ)


Ανάπτυξη νέου τύπου οδοστρωμάτων σκυροδέματος: πιλοτικός δρόμος στη Πάφο/ Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Διόφαντος Χατζημίτσης, Παύλος Νεόφυτου, Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Στέλιος Κάλλης  pdf  κείμενο  (731 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς οπλισμό διάτμησης/ Χρήστος Ζέρης, Σαρής Βιτάλης, Παρασκευάς Κοντογιάννης  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Σκυρόδεμα παρουσία ελληνικής τέφρας φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ): σχεδιασμός, αντοχή και μελέτη της ανθεκτικότητας στην επίθεση χλωριόντων/ Στυλιανός Αντίοχος, Δέσποινα Φίλη, Χρίστος Γκαλμπένης, Εμμανουήλ Τσίμας, Ευάγγελος Παπαδάκης, Αθανασία Κυρίτση, Σταμάτιος Τσίμας  pdf  κείμενο  (191 ΚΒ)


 

 

Β΄ Συνεδρία: Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Αποτίμηση

 

Ειδική Εισήγηση


Αποτίμηση των ιδιοτήτων των υλικών σε υφιστάμενες κατασκευές/ Κωνσταντίνος Τρέζος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  κείμενο  (193 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Οι ανάγκες ενίσχυσης υφιστάμενου σχολικού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος ως συνάρτηση της στάθμης επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ/ Αικατερίνη Βουτσά, Ελένη Κουτάντου, Κοσμάς Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (374 ΚΒ)


Σεισμική αποτίμηση του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» και προτάσεις προσεισμικών επεμβάσεων με βάση την επιτελεστικότητα/ Βασίλειος Μπαρδάκης, Γεώργιος Φερεντίνος, Ιωάννης Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος Λιόντος  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Αναβάθμιση της επιτελεστικότητας του δομικού συστήματος των «καπναποθηκών Παπαστράτου»/ Βασίλειος Μπαρδάκης, Πέτρος Μοσχολιός  pdf  κείμενο  (411 ΚΒ)


Αποτίμηση – Ενίσχυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ κτιρίου από Ο.Σ. Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ανασχεδιασμού. Κτίριο Μανδαλιδείου κληροδοτήματος του Α.Π.Θ./ Γεώργιος – Αχιλλεύς Πιστόλας, Σάββας Παπαδόπουλος, Χρήστος Ιγνατάκης  pdf  κείμενο  (418 ΚΒ)


Αποτίμηση της ανελαστικής συμπεριφοράς στρεπτικά ευαίσθητου 16-ωροφου κτιρίου σχεδιασμένο με EC8 και EC2/ Γρηγόρης Γ. Πενέλης, Βασίλης Κ. Παπανικολάου  pdf  κείμενο  (978 ΚΒ)


Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Duzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος/ Ανδρέας Κάππος, Αναστάσιος Σέξτος, Βασίλειος Παπανικολάου, Λεωνίδας Κουρής, Γεώργιος Παναγόπουλος, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Κοσμάς Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (771 ΚΒ)


Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με βάση πραγματικά δεδομένα βλαβών/ Δήμητρα Παντάζου, Στέφανος Δρίτσος  pdf κείμενο  (349 ΚΒ)


Φάσματα εναλλακτικών επεμβάσεων για τον καθορισμό σεναρίων σεισμικής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων Ο.Σ./ Γεωργία Ε. Θερμού, Σταυρούλα Ι. Πανταζοπούλου  pdf  κείμενο  (481 ΚΒ)


 

 

Β΄  Συνεδρία: Συμπεριφορά των κατασκευών

 

Ειδική Εισήγηση


Διερεύνηση συμπεριφοράς κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με πειραματικές μεθόδους/ Στάθης Μπούσιας, Αν. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών  pdf  κείμενο  (216 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καμπτική συμπεριφορά δοκών ενισχυμένων με πρόσθετη στρώση σκυροδέματος/ Ουρανία Τσιούλου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Κύπρος Πηλακούτας, Στέφανος Δρίτσος  pdf  κείμενο  (246 ΚΒ)


Επιρροή της ταχύτητας επιβολής φορτίου στη συμπεριφορά δοκών οπλισμένου σκυροδέματος/ Χρήστος Ζέρης, Δημήτριος Μ. Κωτσοβός  pdf κείμενο  (374 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση του φαινομένου της συστολής ξήρανσης σε υποστηλώματα ενισχυμένα με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Στέφανος Δρίτσος  pdf  κείμενο  (254 ΚΒ)


Καμπτοδιατμητική αντοχή κοντών υποστηλωμάτων/ Διονύσιος Μπισκίνης, Μιχαήλ Ν. Φαρδής  pdf  κείμενο  (289 ΚΒ)


Επιρροή του κατανεμημένου οπλισμού κορμού στη διατμητική αντοχή των κοντών τοιχωμάτων/ Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Ιωάννα Παπαζιώγα, Ιωάννης Ζαράρης, Πρόδρομος Ζαράρης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Πειράματα διατμητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισμικών τοιχομάτων/ Ιωάννης Ζαράρης, Μαρία Καραβεζύρογλου  pdf  κείμενο  (453 ΚΒ)


Διερεύνηση προβλημάτων ευστάθειας κατασκευών σε αξονική φόρτιση/ Βέλβετ Καρατζά, Ελισσάβετ Καρατζά  pdf  κείμενο  (252 ΚΒ)


Διερεύνηση προβλημάτων ευστάθειας κατασκευών σε οριζόντια φόρτιση/ Βέλβετ Καρατζά, Ελισσάβετ Καρατζά  pdf  κείμενο  (453 ΚΒ)


 

 

Α΄ Συνεδρία: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 

Εισηγήσεις


Επιλογή του τύπου γέφυρας αυτοκινητόδρομου σε περιοχή υψηλής σεισμικότητας/ Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Ουρανία Κουρουμλή – Arend, Ιωάννα Παπαζιώγα, Άγγελος Λιώλιος  pdf  κείμενο  (534 ΚΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός αντιστηρίξεων και ακροβάθρων γεφυρών/ Πρόδρομος Ν. Ψαρρόπουλος, Γιώργος Παπαζαφειρόπουλος, Γιάννης Τσομπανάκης  pdf κείμενο  (458 ΚΒ)


Πρόσφατες εξελίξεις στις απλοποιημένες στατικές ανελαστικές μεθόδους ανάλυσης κατασκευών Ο/Σ/ Γρηγόριος Μανούκας, Ασημίνα Αθανατοπούλου, Ιωάννης Αβραμίδης  pdf  κείμενο  (239 ΚΒ)


Διερεύνηση δόκιμων επιλογών των τριάδων εντασιακών μεγεθών σχεδιασμού στο πλαίσιο της δυναμικής φασματικής ανάλυσης/ Κ. Μορφίδης, Α. Μ. Αθανατοπούλου, Ι. Ε. Αβραμίδης  pdf  κείμενο  (391 ΚΒ)


Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας/ Γεώργιος Παναγόπουλος, Ανδρέας Ι. Κάππος  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου στην Κύπρο/ Ν. Κυριακίδης, Κ. Πηλακούτας, Κ. Χρυσοστόμου  pdf  κείμενο  (395 ΚΒ)


Ταχύς οπτικός έλεγχος για την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κτιρίων Ο.Σ. με χρήση δεδομένων ασαφούς λογικής/ Jon Moseley, Στέφανος Δρίτσος  pdf  κείμενο  (176 ΚΒ)


Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου/ Ιωάννης Χατζηνικολής, Αικατερίνη Αυλωνίτη, Βαρβάρα Ρίζου, Πηγή Ξένου, Μαριλένα Παπαγεωργίου  pdf  κείμενο  (326 ΚΒ)


Αξιοποίηση έξι σεισμών στη Πελοπόννησο για τη συσχέτιση φασματικών επιταχύνσεων με την απόκριση του δομημένου περιβάλλοντος/ Θωμάς Σαλονικιός, Χρήστος Καρακώστας, Βασίλειος Λεκίδης, Μίλτων Δημοσθένους, Τριαντάφυλλος Μακάριος  pdf  κείμενο  (524 ΚΒ)


 

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος – Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα

 

Ειδική Εισήγηση


Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα στην ελληνική πραγματικότητα: παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης/ Κοσμάς Σιδέρης, Άγγελος Σ. Γεωργιάδης, Νικόλαος Σ. Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτα Α. Μανιτά, Ευάγγελος Β. Σκαρλάτος  pdf κείμενο  (257 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις

 

Ανάλυση κόστους χρόνου ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με αυτοσυμπυκνούμενο και συμβατικό σκυρόδεμα/ Κοσμάς Σιδέρης, Άγγελος Σ. Γεωργιάδης, Νικόλαος Σ. Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτα Α. Μανιτά, Ευάγγελος Β. Σκαρλάτος  pdf  κείμενο  (660 ΚΒ)


Επίδραση διαφορετικού τύπου αδρανών και ρυθμού σκυροδέτησης μειγμάτων ΑΣΣ στην κατανομή πιέσεων στον ξυλότυπο/ Άγγελος Σ. Γεωργιάδης, Κοσμάς Κ. Σιδέρης, Νικόλαος Σ. Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος Τ. Παπαδόπουλος  pdf  κείμενο  (940 ΚΒ)


Μελέτη ιδιοτήτων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος/ Κωνσταντίνος Γ. Τρέζος, Ιωάννης Π. Σφήκας, Δημοσθένης Η. Παύλου  pdf  κείμενο  (373 ΚΒ)


Ανθεκτικότητα αυτοσυμπυκνούμενων σκυροδεμάτων χαμηλής αντοχής/ Νικόλαος Σ. Αναγνωστόπουλος, Κοσμάς Κ. Σιδέρης, Άγγελος Σ. Γεωργιάδης, Γιώργος Παπαμανώλης  pdf  κείμενο  (383 ΚΒ)


Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα: η κυπριακή εμπειρία/ Αντώνης Κανελλόπουλος, Μιχάλης Πέτρου, Ιωάννης Ιωάννου, Μαρίνα Νεοφύτου  pdf  κείμενο  (233 ΚΒ)


Παραγωγή και αξιολόγηση συνθέσεων ΑΣΣ χωρίς χρήση πληρωτικών κονιών και με αδρανή υλικά προερχόμενα από εντόπιους προμηθευτές του Νομού Ξάνθης/ Μαρία Σ. Κώνστα, Χρήστος Θ. Βήχας  pdf  κείμενο  (310 ΚΒ)


Επίδραση λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της πάστας τσιμέντου για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα/ Νικόλαος Διαμαντώνης, Ιωάννης Μαρίνος, Μάριος Κατσιώτης, Αντώνιος Σακελλαρίου, Αικατερίνη Παπαθανασίου, Βασίλειος Καλοϊδάς, Μαργαρίτα Μπεάζη – Κατσιώτη  pdf  κείμενο  (276 ΚΒ)


Αυτοσυμπυκνούμενο κισσηρόδεμα (ΑΣΚ)/ Κατερίνα (Κορίνα) Παπανικολάου, Μιχάλης Καφφετζάκης  pdf  κείμενο  (570 ΚΒ)


 

 

Β΄ Συνεδρία: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 

Ειδική Εισήγηση


Αντισεισμική θωράκιση της Κύπρου/ Κρίστης Χρυσοστόμου, Επικ. Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  pdf  κείμενο  (294 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις/ Ανδρέας Ι. Κάππος, Σταυρούλα Πάπιστα  pdf  κείμενο  (332 ΚΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός στύλων έναντι μεγεθών ορθής έντασης σε κατασκευές που υπολογίζονται με τιμή συντελεστού συμπεριφοράς q=1/ Ιωάννης Τέγος, Νικόλαος Γιάννακας  pdf  κείμενο  (490 ΚΒ)


Επιρροή της μεθόδου αντιστοίχησης επιταχ/μάτων – φάσματος επί του διαμήκους οπλισμού φορέων Ο/Σ/ Κωνσταντίνος Κωστινάκης, Ασημίνα Αθανατοπούλου, Ιωάννης Αβραμίδης  pdf  κείμενο  (326 ΚΒ)


Προσεισμική ενίσχυση του διδακτηρίου του 2ου – 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας/ Άγγελος Καταβέλος, Γρηγόρης Μανούκας, Αθανάσιος Σπηλιόπουλος, Ιωάννης Αβραμίδης  pdf  κείμενο  (677 ΚΒ)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς μη επαρκώς σχεδιασμένων πλαισιακών κτιρίων/ Reyes Garcia, Yaser Jemaa, Yasser Helal, Κύπρος Πηλακούτας  pdf  κείμενο  (403 ΚΒ)


Stiffness and damping aspects of fiber reinforced elastomeric bearnings as anti-seismic devices/ Ulrich Gerhaher, Alfred Strauss, Konrad Bergmeister  pdf  κείμενο  (393 ΚΒ)


Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών/ Ανδρέας Κάππος, Κοσμάς Στυλιανίδης, Αναστάσιος Σέξτος, Λεωνίδας Κουρής, Γεώργιος Παναγόπουλος, Βασίλειος Παπανικολάου, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Ελευθερία Γκούτζικα  pdf  κείμενο  (696 ΚΒ)


 

 

Β΄ Συνεδρία: Προκατασκευή και Σύμμεικτες Κατασκευές

 

Εισηγήσεις


Πολυώροφο προκατασκευασμένο κτίριο μεγάλων ανοιγμάτων (20,00m) με ωφέλιμα φορτία 10kN/m2/ Γιάννης Μάντζαρης, Ξενοφώντας Σουρλατζής  pdf  κείμενο  (431 ΚΒ)


Διαβάσεις Αμέσου Συναρμολογήσεως (ΔΙ.Α.Σ.)/ Αλέξανδρος Μάντζαρης, Γιάννης Μάντζαρης, Γεωργία Τσιμπουκάκη  pdf  κείμενο  (873 ΚΒ)


Πρωτότυπα συστήματα σύνδεσης φερόντων προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα/ Άρης Ηλιόπουλος, Jorma Kinnunen  pdf  κείμενο  (696 ΚΒ)


Πολυώροφο προκατασκευασμένο κτίριο μεγάλων ανοιγμάτων και σημαντικών ωφέλιμων φορτίων/ Γιάννης Μάντζαρης, Ξενοφώντας Σουρλατζής, Νικόλαος Ανδρουλάκης  pdf  κείμενο  (822 ΚΒ)


Computational study modeling the experimental work conducted on the shear capacity of perforated concrete-steel ultra shallow floor beams (USFB)/ Konstantinos-Daniel Tsavdaridis, Cedric D’Mello, Bing Yu Huo  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Εγκιβωτισμένες σιδηροδοκοί τραπεζοειδούς μορφής σε σκυρόδεμα – Σχεδιασμός, ανάλυση, κατασκευή/ Άρης Ηλιόπουλος, Simo Peltonen  pdf  κείμενο  (587 ΚΒ)


Βέλτιστος σχεδιασμός σύμμεικτων πλακών οπλισμένου σκυροδέματος μίας διεύθυνσης σκυροδετημάτων επί μόνιμων προκατασκευασμένων τσιμεντότυπων από ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα (ΙΑΜ)/ Ιωάννης Παπαντωνίου, Κατερίνα (Κορίνα) Παπανικολάου  pdf  κείμενο  (277 ΚΒ)


Προκατασκευασμένα στοιχεία πρόσοψης από σκυρόδεμα στο νέο μουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών/ Αθανάσιος Ν. Απέργης  pdf  κείμενο  (332 ΚΒ)


 

 

Τεχνολογία Σκυροδέματος

 

Ειδική Εισήγηση


Τεχνολογία σκυροδέματος στον 21ο αιώνα/ Μιχάλης Πέτρου, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου 


 

Εισηγήσεις


Στατιστική εκτίμηση της χαρακτηριστικής αντοχής πληθυσμού κανονικής κατανομής με εφαρμογή σε κατασκευές σκυροδέματος/ Παναγιώτης Κουφόπουλος  pdf  κείμενο  (222 ΚΒ)


Εκτίμηση της πρώιμης αντοχής του σκυροδέματος, με τη χρήση της θεωρίας της ωριμότητας (ASTM C-1074). Εφαρμογή στην Εγνατία Οδό/ Σπυράγγελος Λυκούδης, Θωμάς Κοτρώτσιος  pdf  κείμενο  (215 ΚΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση της ανθεκτικότητας σκυροδεμάτων από σύνθετα τσιμέντα/ Παναγιώτα Πιπιλικάκη, Μανώλης Χανιωτάκης, Μαργαρίτα Κατσιώτη  pdf  κείμενο  (287 ΚΒ)


Πειραματική και αναλυτική μελέτη του φαινομένου της αυτογενούς συρρίκνωσης/ Αντώνης Κανελλόπουλος, Δημήτριος Νικολαΐδης, Bhushan Karihaloo  pdf  κείμενο  (200 ΚΒ)


Συμπεριφορά σκυροδέματος με ασβεστολιθικά τσιμέντα Portland σε συνδυασμένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαμηλές θερμοκρασίες/ Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, Ελισσάβετ Νικολοπούλου, Σωτήριος Τσιβιλής, Αικατερίνη Παύλου, Εμμανουήλ Χανιωτάκης, R. Narayan Swamy  pdf  κείμενο  (405 ΚΒ)


Αντίσταση τσιμέντων στα θειικά: είναι δεδομένο ότι η σκωρία υψικαμίνων την ενισχύει/ Ζωή Τσιμπούκη, Γιάννης Καραγιάννης  pdf  κείμενο  (853 ΚΒ)


Σχεδιασμός των παραμέτρων ρυθμιστών αυτόματης λειτουργίας κλειστών κυκλωμάτων άλεσης τσιμέντου/ Δ. Χ. Τσαματσούλης  pdf  κείμενο  (321 ΚΒ)


Προσδιορισμός υποεπιφανειακής βλάβης στο σκυρόδεμα με μετρήσεις υπερήχων/ Έλενα Λ. Λεωνίδου, Δημήτριος Γ. Αγγελής, Θεόδωρος Ε. Ματίκας  pdf  κείμενο  (321 ΚΒ)


 

 

Β΄ Συνεδρία: Επισκευές και ενισχύσεις

 

Ειδική Εισήγηση


Οι βασικές αρχές και οι καινοτομίες του Κανονισμού Επεμβάσεων/ Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής ΑΠΘ  pdf  κείμενο  (182 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Εργαστηριακός έλεγχος αντισεισμικής μηχανικής απόδοσης συμβατικών τύπων ενίσχυσης στύλων κυκλικής διατομής/ Νικόλαος Γιάννακας, Ιωάννης Τέγος, Ξάνθιππος Μήτσιος, Θεανώ Καπέτη  pdf  κείμενο  (886 ΚΒ)


Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές/ Ronald Mihala, Παναγιώτης Σπυρίδης, Konrad Bergmeister  pdf  κείμενο  (385 ΚΒ)


Περίσφιγξη υφιστάμενων υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος με μειωμένη ικανότητα παραμόρφωσης μέσω τοπικών μανδύων ΙΑΜ και ΙΟΠ/ Διονύσιος Μπουρνάς, Αθανάσιος Τριανταφύλλου  pdf  κείμενο  (474 ΚΒ)


Ενίσχυση υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε ανακυκλιζόμενη κάμψη με πρόσθετους οπλισμούς σε εγκοπές (ΠΟΕ)/ Διονύσιος Μπουρνάς, Αθανάσιος Τριανταφύλλου  pdf  κείμενο  (500 ΚΒ)


Επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό υφιστάμενων κατασκευών: αποτίμηση μέσω μη καταστροφικών μεθόδων, μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης με έμφαση στη χρήση συνθέτων υλικών και ποιοτικός έλεγχος εφαρμογής αυτών – Παράδειγμα στην Κύπρο/ Κωνσταντίνος Π. Αντωνόπουλος, Μαρία Κ. Λιάκου, Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου  pdf  κείμενο  (350 ΚΒ)


 

 

Έλεγχος, Παρακολούθηση και Συντήρηση Κατασκευών

 

Εισηγήσεις


Ενόργανη παρακολούθηση παραμορφώσεων γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με χρήση αισθητήρων οπτικών ινών/ Παναγιώτης Πανέτσος, Μανώλης Χαραλαμπάκης, Ευάγγελος Αστρεινίδης  pdf  κείμενο  (641 ΚΒ)


Σύστημα ενόργανης παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεμα της Εγνατίας Οδού/ Παναγιώτης Πανέτσος, Ιωάννης Ρεντζεπέρης, Κωνσταντίνος Λιώλιος  pdf  κείμενο  (246 ΚΒ)


Παρακολούθηση δομικής κατάστασης γεφυρών – Αξιοποίηση μετρήσεων από ενοργάνωση γέφυρας/ Θωμάς Σαλονικιός  pdf  κείμενο  (573 ΚΒ)


Συντήρηση αρμών καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα της Εγνατίας Οδού/ Ζωή Μπάρμπα, Παναγιώτης Πανέτσος  pdf  κείμενο  (322 ΚΒ)


Βελτιστοποίηση των προληπτικών στρατηγικών συντήρησης γεφυρών κατασκευασμένων με οπλισμένο σκυρόδεμα/ Έλια Α. Τάντελε, Τούλα Ονόφριου  pdf  κείμενο  (215 ΚΒ)


 

 

Σκυρόδεμα και Περιβάλλον

 

Εισηγήσεις


Οι μονάδες έτοιμου και ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κύπρο και αξιολόγηση της διαχείρισης των αποβλήτων τους/ Άγις Ι. Ιακωβίδης  pdf  κείμενο  (410 ΚΒ)


Πειραματική προσέγγιση της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών βιομηχανικής επεξεργασίας στην παραγωγή νέου σκυροδέματος. Μέρος ΙΙ/ Σοφία Μαυρίδου, Νικόλαος Οικονόμου  pdf  κείμενο  (588 ΚΒ)


Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών/ Αλέξανδρος Μπάτσιος, Ιωάννα Παπαγιάννη, Θεοφάνης Δημητρογιάννης, Γεώργιος Φραγκούλης, Σοφία Μαυρίδου, Βασίλης Πανουτσακόπουλος  pdf  κείμενο  (315 ΚΒ)


Χρήση ανακυκλωμένων τούβλων ως αδρανή σκυροδέματος/ Σπυράγγελος Λυκούδης, Θωμάς Κοτρώτσιος  pdf  κείμενο  (181 ΚΒ)


Χρήση της απορριφθείσας παιπάλης ασφαλτικού συγκροτήματος ως πληρωτική κονία για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα/ Σπυράγγελος Λυκούδης  pdf  κείμενο  (323 ΚΒ)


Η αποδοτικότητα του σκυροδέματος για χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και θερμική άνεση στα κτίρια της Μεσογείου/ Δέσποινα Σεργίδη  pdf  κείμενο  (343 ΚΒ)


 

 

Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

 

Εισηγήσεις


Διερεύνηση μεταβολής τεχνικών χαρακτηριστικών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος μετά από κάμψη και επανευθυγράμμιση τους/ Παναγιώτης Μαυροειδής, Ιωάννης Νικολάου, Ιωάννης Παναγιωτούλιας, Παρασκευάς Κόντης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Επίδραση κάμψης και επανευθυγράμμισης στην συμπεριφορά συγκολλημένων ράβδων χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος/ Ιωάννης Νικολάου, Παναγιώτης Μαυροειδής, Ιωάννης Παναγιωτούλιας, Παρασκευάς Κόντης  pdf  κείμενο  (396 ΚΒ)


Προστασία του δομικού χάλυβα με τη χρήση πτητικών αναστολέων διάβρωσης. Μελέτη της προσρόφησης του αναστολέα στη μεταλλική επιφάνεια/ Ε. Νταφλού, Α. Καραντώνης, Γ. Μπατής  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Διάβρωση οπλισμού κονιαμάτων με ασβεστολιθικά τσιμέντα σε συνδυασμένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαμηλές θερμοκρασίες/ Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, Μαρία-Ελένη Μιτζήθρα, Ελένη Ρακαντά, Γεώργιος Μπατής, Σωτήριος Τσιβιλής  pdf  κείμενο  (204 ΚΒ)


Διερεύνηση της ανθεκτικότητας των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και της επακόλουθης υποβάθμισης λόγω διάβρωσης από τη δράση χλωριόντων/ Χάρης Αποστολόπουλος, Ευάγγελος Παπαδάκης, Σωτήρης Δεμής  pdf  κείμενο  (450 ΚΒ)


Καθοδική προστασία καθολικού του Ναού Νέας Μόνης Χίου/ Γ. Μπατής, Α. Μοροπούλου, Ε. Ρακαντά, Π. Μούνδουλας, Ε. Αγγελακοπούλου  pdf  κείμενο  (375 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση επιταχυνόμενης διάβρωσης υποστυλωμάτων ΟΣ/ Χρήστος Ζέρης, Γεώργιος Μπατής, Βασίλης Μολοδάκης, Ιωάννης Μαράκης  pdf  κείμενο  (518 ΚΒ)


 

 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

 

Παρουσίαση Έργων

 

Εισηγήσεις


Σχεδιασμός και κατασκευή του υπόγειου σταθμού METRO στο Αιγάλεω/ Αργύρης Αλεξανδρής, Θωμάς Χουλιάρας, Θόδωρος Κοντογιαννόπουλος, Βαγγέλης Περγαντής, Εμμανουήλ Ουρανός, Τάσος Αρανίτης, Αντώνης Τσάκας  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Νέες τεχνικές ενεμάτων σε υπόγειες κατασκευές. Οικονομία κόστους και χρόνου σε δύσκολες συνθήκες/ Θεολόγος Παναγιωτίδης  pdf  κείμενο  (478 ΚΒ)


Μελετητικές και κατασκευαστικές προκλήσεις στο Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού/ Θεόδωρος Τζαβέας, Κωνσταντίνος Παρδαλής  pdf  κείμενο  (676 ΚΒ)


Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του Ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι/ Γεώργιος Πενέλης, Γρηγόρης Πενέλης, Βασίλης Παπανικολάου  pdf  κείμενο  (648 ΚΒ)


Επεμβάσεις και προβλήματα επισκευών και ενισχύσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Α. Βαγγελάκος  pdf  κείμενο  (655 ΚΒ)


Μελέτη και κατασκευή πρότυπου αντισεισμικού κτιρίου με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, σύμμεικτου φορέα και δικέλυφων διαχωριστικών τοιχωμάτων από ισχυρή τσιμεντοκονία/ Αλέξανδρος Χ. Κριθάρης, Τρύφων Τοπιντζής, Γεώργιος Σκούρας, Χαράλαμπος Ζώης, Εμμανουήλ Γκούμας  pdf  κείμενο  (609 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Ανάλυση

 

Ειδική Εισήγηση


Σεισμική αλληλεπίδραση κατασκευών: μια αριθμητική επίλυση βέλτιστου ελέγχου/ Αστέριος Λιώλιος, Καθηγητής ΔΠΘ  pdf  κείμενο  (189 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


EC8 vs ΕΑΚ 2000: κριτική θεώρηση διατάξεων ανάλυσης κατασκευών/ Ασημίνα Αθανατοπούλου, Ιωάννης Αβραμίδης, Κυριάκος Αναστασιάδης  pdf  κείμενο  (191 ΚΒ)


Διερεύνηση της επιρροής της μεθόδου ανάλυσης στην αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίου/ Ανδρέας Κάππος, Κοσμάς Χ. Στυλιανίδης, Λεωνίδας Αλέξανδρος Κουρής  pdf  κείμενο  (265 ΚΒ)


Αξιολόγηση της ενεργειακής θεώρησης της ανελαστικής στατικής ανάλυσης “Pushover” με χρήση ανελαστικής δυναμικής ανάλυσης «Time-History”/ Χρήστος Κοτανίδης, Ιωάννης Ν. Δουδούμης  pdf  κείμενο  (289 ΚΒ)


Το ισοδύναμο μη-γραμμικό μονοβάθμιο σύστημα των χωρικών ασύμμετρων πολυώρωφων κτιρίων Ο/Σ/ Τριαντάφυλλος Μακάριος  pdf  κείμενο  (781 ΚΒ)


Στατική υπερωθητική ανάλυση σε χωρικά συστήματα υπό ταυτόχρονη σεισμική διέγερση σε δυο διευθύνσεις/ Γρηγόριος Μανούκας, Ασημίνα Αθανατοπούλου, Ιωάννης Αβραμίδης  pdf  κείμενο  (297 ΚΒ)


Προσομοίωση ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με θεώρηση διατμητικών παραμορφώσεων/ Αριστείδης Παπαχρηστίδης, Μιχάλης Φραγκιαδάκης, Μανώλης Παπαδρακάκης  pdf  κείμενο  (330 ΚΒ)


Διερεύνηση της επιρροής της ενδοσιμότητας του εδάφους κατά τη διενέργεια στατικών υπερωθητικών αναλύσεων/ Κ. Μορφίδης, Α. Μ. Αθανατοπούλου  pdf  κείμενο  (620 ΚΒ)


Διερεύνηση της επιρροής των παραδοχών της ανάλυσης στον προϋπολογισμό των οικοδομικών έργων/ Αναστάσιος Σέξτος, Μιχάλης Διακομιχάλης, Κυριάκος Μαυρόπουλος, Γεώργιος Μαρκάκης, Ευάγγελος Κατσάνος  pdf  κείμενο  (994 ΚΒ)


 

 

Επισκευές – Ενισχύσεις

 

Εισηγήσεις


Ενίσχυση υποστυλωμάτων με ΙΩΠ έναντι λογισμού διαμήκων ράβδων – Πρόβλεψη αντοχής/ Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης  pdf  κείμενο  (272 ΚΒ)


Πρόβλεψη της φέρουσας ικανότητας υποστυλωμάτων ενισχυμένων μέσω ΙΩΠ/ Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Χριστίνα Καγκάδη  pdf  κείμενο  (573 ΚΒ)


Διερεύνηση της αγκύρωσης ινοϋφασμάτων από άνθρακα για την καμπτική ενίσχυση κατακόρυφων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ)/ Γεώργιος Χ. Μάνος, Κων/νος Κατάκαλος, Βλαδίμηρος Κουρτίδης  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)


Παραμόρφωση αστοχίας μελών Ο.Σ. περισφιγμένων με ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ)/ Διονύσιος Μπισκίνης, Μιχαήλ Ν . Φαρδής  pdf  κείμενο  (293 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου Ο/Σ ενισχυμένου στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή/ Παναγιώτης Παπαστεργίου, Κύπρος Πηλακούτας, Στέφανος Δρίτσος, Νικόλαος Κυριακίδης  pdf  κείμενο  (434 ΚΒ)


Μια νέα καινοτόμος λύση για τις ενισχύσεις κατασκευών Ο/Σ με σύνθετα υλικά/ Αλέξανδρος – Δημήτριος Τσώνος, Γεώργιος Καλογερόπουλος, Χριστίνα Αθανασιάδου  pdf  κείμενο  (559 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με χαλύβδινους συνδέσμους υψηλής απόσβεσης/ Απόστολος Καραλής, Θωμάς Σαλονικιός, Κοσμάς Στυλιανίδης  pdf  κείμενο  (717 ΚΒ)


Πρότυπη εφαρμογή μεθοδολογίας αποτίμησης/ενίσχυσης διαβρωμένων κατασκευών Ο.Σ./ Σουζάνα Ταστάνη, Σοφία Δολιανίτου, Σταυρούλα Πανταζοπούλου  pdf  κείμενο  (654 ΚΒ)


Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες επισκευασμένων/ενισχυμένων στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος, υποβαλλόμενες σε ανακυκλιζόμενες ολισθήσεις/ Βασιλική Παλιεράκη  pdf  κείμενο  (824 ΚΒ)


Πρακτικός οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επεμβάσεις μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από τοιχοποιία/ Θ. Π. Τάσιος, Μ. Χρονόπουλος, Ε. Βιντζηλαίου, Κ. Τρέζος, Χ. Ζέρης, Κ. Μανωλεδάκη  pdf  κείμενο  (710 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός σχεδιασμός – Συμπεριφορά

 

Εισηγήσεις


Η επιρροή του ποσοστού των οπλισμών των ακραίων ζωνών στην εξασφάλιση έναντι πλευρικής αστάθειας των αντισεισμικών τοιχωμάτων Ο/Σ/ Θεόδωρος Χρυσανίδης, Ιωάννης Τέγος, Βασίλειος Γκαγκούσης  pdf  κείμενο (490 ΚΒ)


Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης κρισίμων περιοχών τοιχωμάτων με την ένταξη κοιλοδοκών στα ενισχυμένα άκρα των διατομών τους/ Ιωάννης Τέγος, Θεόδωρος Χρυσανίδης, Δημήτριος Καλκίνης, Κωνσταντίνος Μακρονικολάου, Νικόλαος Γιάννακας  pdf  κείμενο  (773 ΚΒ)


Αντοχή συνδέσεων πλάκας – υποστυλώματος υπό σεισμική καταπόνηση/ Ευτυχία Λιοσάτου, Μιχαήλ Φαρδής  pdf  κείμενο  (173 ΚΒ)


Πειραματική μελέτη απόκρισης εγκαρσίου οπλισμού υποστυλώματος – δοκού υπό δυναμική φόρτιση/ Βασιλική Βαδαλούκα, Ελένη Γ. Παπαδοπούλου, Νικόλαος Γ. Βαδαλούκας  pdf  κείμενο  (444 ΚΒ)


Επιρροή του τρόπου δόμησης στην αντισεισμική ικανότητα κτιρίων της Ζακύνθου μετά το σεισμό του 1953/ Ευτυχία Αποστολίδη, Στέφανος Δρίτσος  pdf  κείμενο  (452 ΚΒ)


Αποτίμηση ιδιοπεριόδων και ιδιομορφών ταλάντωσης πενταώροφου κτιρίου από την απόκρισή του κατά τη διάρκεια της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού Αχαίας – Ηλείας/ Τριαντάφυλλος Μακάριος, Θωμάς Σαλονικιός, Βασίλης Λεκίδης, Χρήστος Καρακώστας, Μίλτων Δημοσθένους  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Βελτίωση της έναντι της σεισμικής δράσεως φέρουσας ικανότητας και πλαστιμότητας υποκείμενων σε διάτρηση πλακών/ Ιωάννης Τέγος, Θωμάς Γκιούφης, Χρήστος Σούκιας, Σεβαστή Τέγου, Κωνσταντίνος Παπανικολάου pdf  κείμενο  (359 ΚΒ)


Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς/ Ιωάννης Τέγος, Κωνσταντίνος Κατιρτζόγλου, Γεώργιος Νασιόπουλος, Σεβαστή Τέγου  pdf  κείμενο  (747 ΚΒ)


Δοκιμή ακουστικών εκπομπών σε υποστυλώματα Ο.Σ. κατά τη διάρκεια φόρτισης που προσομοιώνει σεισμικό φορτίο/ Αθανάσιος Αναστασόπουλος, Τιμόθεος Τουτουντζάκης, Δέσποινα Συντζιρμά, Γεωργία Θερμού, Σταυρούλα Πανταζοπούλου  pdf  κείμενο  (683 ΚΒ)


 

 

 

Αειφόρος Κατασκευή (Σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική και Κυπριακή Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή)

 

Ειδικές Εισηγήσεις


 Σύγχρονες τάσεις στην κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής. Η σχέση περιβάλλοντος – σκυροδέματος/ Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή  pdf  κείμενο  (197 ΚΒ)


Αειφορία στην Κατασκευή και Σκυρόδεμα/ Πανίκος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick, Πρόεδρος της Κυπριακής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή  pdf  κείμενο  (285 ΚΒ)


Οι κατασκευές από σκυρόδεμα είναι και αειφόρες και πράσινες/ Ειρήνη Κανιτάκη, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος  pdf  κείμενο  (144 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Διαγνωστικός έλεγχος υλικών και φθοράς – Υλικά επεμβάσεων συντήρησης σε κτίριο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από φέρουσα λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η βιομηχανία ΕΜΑΓΕ στην Κέα/ Βαρβάρα Μπουγιούρη, Μαρία Βλαχοπούλου, Αικατερίνη Δελέγκου, Αστέριος Καραγιάννης – Μπακόλας, Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Μαρία Καρόγλου, Ιωάννης Χανδρινός, Γεώργιος Μπατής, Αντωνία Μοροπούλου  pdf  κείμενο  (327 ΚΒ)


Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης νιτρώδους ασβεστίου σε τσιμεντοκονιάματα εκτεθειμένα σε περιβάλλον χλωριόντων – θειικών/ Κοσμάς Σιδέρης, Γεώργιος Μπατής, Παρασκευή Πανταζοπούλου  pdf  κείμενο  (251 ΚΒ)


Προβλήματα συμβατότητας τσιμεντιτικών επιχρισμάτων με ιστορικά κονιάματα υποστρωμάτων νωπογραφιών του 14ου αιώνα της Μονής Ζίτσας Σερβίας/ Χρίστος Κυριάκου, Nenad Vesic, Μιχάλης Παρασκευάς, Αστέριος Μπακόλας, Μαργαρίτα Μπεάζη – Κατσιώτη, Αντωνία Μοροπούλου  pdf  κείμενο  (285 ΚΒ)


Κονιάματα επεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο του μνημειώδους συγκροτήματος Villa dei Quintili, Via Appia Antica, Ρώμη/ Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Ευτυχία Ρεπούσκου, Παυλίνα Ροτόντο  pdf  κείμενο  (952 ΚΒ)


 

 

Β΄ Συνεδρία: Διαστασιολόγηση των Κατασκευών

 

Ειδική Εισήγηση


Διαχρονική θεώρηση των αντοχών σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμών μέσω των κανονισμών/ Μαρία Καραβεζύρογλου, Καθηγήτρια ΑΠΘ  pdf  κείμενο  (210 ΚΒ)


 

Εισηγήσεις


Συμπεράσματα από την εφαρμογή του ΕΚΩΣ περί κοντών υποστυλωμάτων/ Καλλιόπη Ζωγραφοπούλου, Μαρίνα Μωρέττη  pdf  κείμενο  (750 ΚΒ)


Ζώνη μετάβασης μεταξύ σταθερής επιδομής από σκυρόδεμα και σκυροεπιδομής μεταβολή ελαστικότητας και επιρροή στις δρώσες δυνάμεις/ Κωνσταντίνος Γιαννακός, Σπυρίδων Τσουκαντάς  pdf  κείμενο  (373 ΚΒ)


Έλεγχος υποστυλωμάτων και βάθρων κυκλικής διατομής έναντι λειτουργικής ρηγμάτωσης/ Ιωάννης Τέγος, Νικόλαος Γιάννακας  pdf  κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Σχεδιασμός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεμα/ Στέλιος Κόλιας,  Σπυρίδων Τσουκαντάς, Γεωργία Κρεμμύδα, Τρύφων Τοπιντζής  pdf  κείμενο  (697 ΚΒ)


Επιρροή χρόνιων φαινομένων στην ανάλυση ανωδομής γεφυρών ωπλισμένου σκυροδέματος μορφής πλακοδοκού/ Ευάγγελος Σαπουντζάκης, Βασίλειος Μώκος, Αγγελική Κορωναίου  pdf  κείμενο  (341 ΚΒ)


Επίδραση της τριβής εδάφους – θεμελίωσης στην προσομοίωση και διαστασιολόγηση των θεμελιοδοκών οπλισμένου σκυροδέματος/ Ιωάννης Δουδούμης  pdf  κείμενο  (311 ΚΒ)


Αδιαστατοποιημένο κριτήριο αστοχίας τοιχοποιίας υπό διαξονική ένταση/ Παναγιώτης Γ. Αστέρης, Κ. Α. Συρμακέζης  pdf  κείμενο  (212 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση τρόπων ανάσχεσης των παραμορφώσεων (βελών) των φορεών/ Ιωάννης Τέγος, Κ. Παπανικολάου, Κ. Ψαρράς  pdf  κείμενο  (255 ΚΒ)


 

 

Γ΄ Συνεδρία: Συμπεριφορά των Κατασκευών

 

Εισηγήσεις


Κατακόρυφες παραμορφώσεις υποστυλωμάτων λόγω κατακόρυφων φορτίων, φαινομένων ερπυσμού, και συστολής ξηράνσεως σκυροδέματος/ Γιώργος Καρύδης, Βέλβετ Καρατζά, Ελισσάβετ Καρατζά  pdf  κείμενο  (264 ΚΒ)


Η μικρορηγμάτωση στο μικροσκόπιο. Μια εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμβολομετρίας κηλίδων (ESPI)/ Παναγιώτης Σπυρίδης, Andreas Unterweger, Ronald Mihala, Konrad Bergmeister  pdf  κείμενο  (969 ΚΒ)


Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση απόκρισης ρηγμάτωσης διατομής πασσάλου από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Ιωάννης Ρεντζεπέρης, Μέλλω Παπαδοπούλου  pdf  κείμενο  (579 ΚΒ)


Η επίδραση της ρηγμάτωσης στην απόκριση πασσάλου οπλισμένου σκυροδέματος υπό οριζόντια φόρτιση/ Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Μέλλω Παπαδοπούλου, Ιωάννης Κ. Ρεντζεπέρης  pdf  κείμενο  (453 ΚΒ)


Στατική και δυναμική συμπεριφορά της διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) ως υλικό πλήρωσης σε σύστημα σχάρας πεδιλοδοκών/ Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Κωνσταντίνος Σπυράκος, Παντελής Πατενιώτης, Βαρβάρα Ζάνια, Άννα Αναγνωστάκη 


Συνεχές προσομοίωμα δύναμης – παραμόρφωσης τοιχοποιίας πλήρωσης με ανοίγματα/ Δημήτριος Κακαλέτσης, Χρήστος Καραγιάννης  pdf  κείμενο  (1,2 ΜΒ)


Μηχανισμοί κατάρρευσης παραδοσιακών λιθόκτιστων κατασκευών – παραδείγματα από την Κύπρο/ Αργύρης Αλεξανδρής, Κυριάκος Αβραμίδης, Ελένη Πρωτόπαπα, Ιωάννης Ψυχάρης  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)


Συμπεριφορά ελαστομεταλλικών εφεδράνων και λογισμικό προεπιλογής τους για γέφυρες Ο/Σ άνω διαβάσεων εθνικών οδών/ Γεώργιος Μάνος, Αναστάσιος Σέξτος, Στέργιος Μητούλης, Μάρθα Γεράκη, Βλαδίμηρος Κουρτίδης, Πέτρος Σκάλκος  pdf  κείμενο  (512 ΚΒ)


Πειραματική και αριθμητική μελέτη αλληλεπίδρασης ομοιωμάτων βάθρων γεφυρών και εδάφους θεμελίωσης/ Γεώργιος Μάνος, Αναστάσιος Σέξτος, Βλαδίμηρος Κουρτίδης  pdf  κείμενο  (750 ΚΒ)


Αντοχή του συστήματος θεμελίου – εδάφους και κατασκευή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών στην Εγνατία Οδό/ Ιωάννης Ρεντζεπέρης, Δημήτριος Σαρηγιάννης, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Μαντζιάρας  pdf  κείμενο  (418 ΚΒ)


 

 

Τεχνολογία σκυροδέματος – Αδρανή

 

Εισηγήσεις


Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωμάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρμογές σε σκυρόδεμα/ Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Ιάκωβος Στεφάνου, Ευτυχία Ρεπούσκου, Γεώργιος Αλεβίζος  pdf  κείμενο  (481 ΚΒ)


Crushed limestone aggregates for concrete and mansory: results from tests according to EN 12620, EN 13043, EN 13242, and EN 13139 standards/ Δημήτρης Ξηρουχάκης, Αλέξης Θεοδωρόπουλος  pdf  κείμενο  (395 ΚΒ)


Σύγκριση μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών/ Αικατερίνη Μηλιοπούλου  pdf  κείμενο  (190 ΚΒ)


Σύγκριση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών/ Αικατερίνη Μηλιοπούλου  pdf  κείμενο  (116 ΚΒ)


Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-02 & EN 933-8) και μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.09) – Σύγκριση αποτελεσμάτων/ Γεώργιος Ρουβέλας, Κων/νος Ξηντάρας, Κων/νος Αλαφούζος  pdf  κείμενο  (211 ΚΒ)


Χρήση του μπλε του μεθυλενίου για τον προσδιορισμό των επιβλαβών λεπτόκοκκων στην άμμο σκυροδέματος/ Σπυράγγελος Λυκούδης  pdf  κείμενο  (206 ΚΒ)


Τεχνικοοικονομική διερεύνηση διεργασιών παραγωγής αδρανών υλικών/ Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Μελέτη βλαπτικότητας δολομιτικών αδρανών λόγω αλκαλο-ανθρακικής αντίδρασης/ Πέτρος Τσακιρίδης, Νικόλαος Κατσιώτης, Άγγελος Πατεράκης, Μαργαρίτα Κατσιώτη  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)


Μελέτη της αποσάθρωσης των αδρανών με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του παραγόμενου σκυροδέματος/ Ρεβέκκα Φουρνάρη, Ιωάννης Ιωάννου, Μιχαήλ Πέτρου, Ανδρονικούλλα Αντρέου, Σάββας Βραχίμης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Νίκος Κελεπεσίης  pdf  κείμενο  (179 ΚΒ)


 

 

Κύρια Ομιλία


Χαρακτηριστικά σχεδιασμού και κατασκευές των αρχαίων ελληνικών δημοσίων έργων/ Θεοδόσιος Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  κείμενο  (180 ΚΒ)