Σεμινάριο Ευρωκωδίκων (ΤΕΕ, ΣΠΜΕ, Επιτροπή Ευρωκωδίκων τ. ΥΠΕΧΩΔΕ,  3-5 Δεκεμβρίου, 2009: Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο)

 

Μ 2464

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Γενική εισαγωγή στους Ευρωκώδικες  pdf  κείμενο  (681 ΚΒ)

 

Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων και Ευρωκώδικας 1

ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασμού των φερουσών κατασκευών  pdf  κείμενο  (1,6 ΜΒ)

ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασμού, ΕΝ 1991: Δράσεις στις φέρουσες κατασκευές  pdf  παρουσίαση  (8,1 ΜΒ)

ΕΝ 1991-1-1: Γενικές δράσεις – Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής  pdf  κείμενο  (460 ΚΒ)

ΕΝ 1991-1-3: Γενικές δράσεις – Φορτία χιονιού  pdf  κείμενο  (406 ΚΒ)

ΕΝ 1991-1-4: Γενικές δράσεις – Δράσεις ανέμου  pdf  κείμενο  (621 ΚΒ)

ΕΝ 1991-1-5: Γενικές δράσεις – Θερμικές δράσεις  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

ΕΝ 1991-1-6: Γενικές δράσεις – Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής  pdf  κείμενο  (346 ΚΒ)

 

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 1-5)  pdf κείμενο  (966 ΚΒ)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 1-5, σημειώσεις)  pdf  κείμενο  (2,7 ΚΒ)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 6)  pdf  κείμενο  (909 ΚΒ)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 7)  pdf  κείμενο  (507 ΚΒ)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 7, σημειώσεις)  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια (κεφ. 8-9)  pdf κείμενο  (916 ΚΒ)

Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικές  pdf  κείμενο  (296 ΚΒ)

 

Ευρωκώδικας 3

Δομή και βασικές αρχές  pdf  παρουσίαση  (6 ΜΒ)

 

Ευρωκώδικας 4

Ευρωκώδικας 4 – Μέρος 1.1 (ΕΝ 1994-1.1): Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών. Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια  pdf  παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)

Σχεδιασμός σύμμικτων δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον EC4  pdf  κείμενο  (2,9 ΜΒ)

 

Ευρωκώδικας 5

Ευρωκώδικας 5 (ΕΝ 1995 1-1): Σχεδιασμός - υπολογισμός ξύλινων κατασκευών  pdf  παρουσίαση  (4,9 ΜΒ)

ΕΝ 1995-1-1. Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών. Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κτήρια  pdf  κείμενο  (2,6 ΜΒ)

Οι συνδέσεις στην ξύλινη κατασκευή  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)

Η ξύλινη κατασκευή στη φωτιά  pdf παρουσίαση  (2,6 ΜΒ)

Συμπεριφορά των ξύλινων κατασκευών στη φωτιά. Απαιτήσεις σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5: εκπαιδευτικές σημειώσεις  pdf  κείμενο  (768 ΚΒ)

 

 

Ευρωκώδικας 6

Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 6  pdf  παρουσίαση  (5,9 ΜΒ)

Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 6 (ΕΝ 1996)  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)

Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία: εφαρμογές – εθνικά προσαρτήματα  pdf  κείμενο  (1,4 ΜΒ)

Παραδείγματα εφαρμογής του EC6  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

 

Ευρωκώδικας 7

Ευρωκώδικας 7, μέρος 1ο: Γεωτεχνικός σχεδιασμός: δομή, αρχές και επιπτώσεις  pdf  παρουσίαση  (719 ΚΒ)

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997) σε θέματα σχεδιασμού γεωτεχνικών έργων  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)

Εφαρμογές του Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997) σε θέματα σχεδιασμού γεωτεχνικών έργων  pdf  παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)

Σχεδιασμός θεμελιώσεων με πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1  pdf  παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7 (ΕΝ 1997)  pdf  κείμενο  (2 ΜΒ)

 

Ευρωκώδικας 8

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004, Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών – Μέρος 1  pdf  παρουσίαση  (930 ΚΒ)

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004, Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις, κανόνες για κτίρια  pdf  κείμενο  (1 ΜΒ)

 

Ευρωκώδικας 9

Ευρωκώδικας 9-ΕΝ 1999: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο  pdf  παρουσίαση  (3,5 ΜΒ)