Αστικό περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των ΟΤΑ (ΤΕΕ, 27 Νοεμβρίου, 2009: Θεσσαλονίκη)

 

Μ 2465

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1η Συνεδρία: Θέματα Πολιτικής, Θεσμικού Πλαισίου και ρόλου των ΟΤΑ για την εξοικονόμηση Ενέργειας

 


Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και τον ΚΕΝΑΚ και ο ρόλος των Μηχανικών/ Χ. Σπίρτζης, ΗΜ, Β΄ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο πολιτικής πράσινης ευθύνης/ Γ. Κοτρωνιάς, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΚΕΔΚΕ, Δ. Μπαϊρακτάρης, Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ  pdf  κείμενο  (150 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών: η Ελλάδα και οι διεθνείς υποχρεώσεις/ Π. Γρηγορίου, Ελληνικό Γραφείο Greenpeace  pdf  παρουσίαση  (671 ΚΒ)


Ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων/ Κ. Μπούρκας, ΗΜ, Μέλος ΜΕΤΑΠΑ του ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (302 ΚΒ)


 

2η Συνεδρία: Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, υποδομές και υπαίθριο δημόσιο χώρο

 


Επιδερμίδες πόλεων - Kτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας - Η ελληνική και διεθνής εμπειρία/ Ν. Φιντικάκης, Αρχιτέκτων, Ειδική Επιτροπή Εξοικονόμησης Ενέργειας ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (128 ΚΒ)


Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για τους ΟΤΑ/ Δρ. Γ. Αγερίδης, Ε. Τζανακάκη, Μ. Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ


Εφαρμογές καλών πρακτικών σε ΟΤΑ: η περίπτωση του ενεργειακού σχεδιασμού του δήμου Σερρών/ Χ. Πάλλας, Προϊστ. Τμ. Η/Μ Εργων και Ενεργειακών Εφαρμογών Δ. Σερρών, Μ. Τερμεντζίδου, Προϊστ. Τμήμ. Περιβάλλοντος Δ. Σερρών  pdf  παρουσίαση  (251 ΚΒ)


Τρόποι βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των ελληνικών σχολείων – Ο ρόλος του  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ/ Κ. Θεοφύλακτος, Διευθυντής ΤΥ ΣΥΝΟΤΑ ΑΔΑΕ  pdf  παρουσίαση  (965 ΚΒ)


 

3η Συνεδρία: Το αστικό πράσινο σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των ΟΤΑ και της κοινωνίας των πολιτών

 


Εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού στην υπηρεσία των ΟΤΑ για τη διεύρυνση των κοινόχρηστων χώρων και την αναβάθμιση του αστικού πρασίνου/ Μ. Ευαγγελίδου, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Χωροτάκτης, Επιμελήτρια ΜΕΤΑΠΑ του ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


Ο ρόλος των υλικών και του πρασίνου ως παράγοντες βελτίωσης του αστικού μικροκλίματος/ Α. Συννέφα, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (3,6 ΜΒ)


Η συμβολή του Πρασίνου στη βελτίωση του μικροκλίματος/ Δρ. Τ. Τζώρτζη, ΥΠΕΚΑ, Αρχιτέκτων Τοπίου  pdf  παρουσίαση  (5,3 ΜΒ)


Το πράσινο στον αστικό και περιαστικό χώρο. Αρχιτεκτονική - πολεοδομική προσέγγιση και ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων/ Ε. Πορτάλιου, καθ. ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (5,2 ΜΒ)


 

4η Συνεδρία: Μοντέλο αστικής ανάπτυξης και αστική κινητικότητα ως παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας

 


Η «συμπαγής πόλη» ως μοντέλο αστικής ανάπτυξης και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα: το πρόγραμμα Ρυθμιστικών Σχεδίων των μεσαίων αστικών κέντρων/ Α. Αρβανιτάκη, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Χωροτάκτης, Μ. Θέμου, ΠΜ Συγκοινωνιολόγος – Πολεοδόμος Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, Βασίλης Γκέκας, αρχιτέκτων – πολεοδόμος, ΥΠΕΚΑ  pdf  παρουσίαση  (868 ΚΒ)


Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PLUREL για την αντιμετώπιση της αστικής διάχυσης με αειφορικά μέσα/ Κ. Λαλένης, καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δ. Καλλέργης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος – Χωροτάκτης  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


Σχεδιασμός για βιώσιμη κινητικότητα με έμφαση στο ποδήλατο. Συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ και προτάσεις/ Θ. Βλαστός, καθ. ΕΜΠ


Κοινόχρηστο αυτοκίνητο carsharingmomo carsharing – πιλοτικό πρόγραμμα/ Μ. Ζαρκαδούλα, Ε. Τριτοπούλου, ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (530 ΚΒ)