Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και στο κανονιστικό πλαίσιο για το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία: Ελληνοιαπωνική ημερίδα (ΤΕΕ – Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος, Japan Society of Civil Engineers, 20 Νοεμβρίου 2009: Αθήνα)

 

Μ 2469

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής/ Ειρήνη Κανιτάκη, ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ  pdf  κείμενο  (143 ΚΒ)


Σκέψεις γύρω από τον Κανονισμό 206-1 και τον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος/ Θεόδωρος Δραγκιώτης, ΠΜ, μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθ. Επιστ. Έργου  pdf  κείμενο  (140 ΚΒ)


Recycling concrete – the present state and future perspective/ Prof. Koji Sakai, Kagawa University  pdf  παρουσίαση  (860 ΚΒ)


Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (ΕΝ 1992-1-1)/ Πλούταρχος Γιαννόπουλος, Δρ. ΠΜ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος Ε.Ε. Ε.Τ.Σ  pdf  παρουσίαση  (3 ΜΒ)


JSCE specifications on stainless steel bars and new anchorage/splice technologies/ Dr Takumi Shimomura, Associate Professor, Nagaoka University of Technology  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών»/ Μιχάλης Φαρδής, Δρ ΠΜ, Καθηγητής ΠΣΠΠ, Πρόεδρος FIB  pdf  παρουσίαση (ελληνικά)  (4,8 ΜΒ), pdf  παρουσίαση (αγγλικά)  (5 ΜΒ)


Advancement of technology to improve seismic performance of concrete bridge after Kobe earthquake/ Prof. Hikaru Nakamura, Nagoya University  pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)