1ο Ελληνοκινεζικό φόρουμ για το περιβάλλον (ΤΕΕ, 3-4 Δεκεμβρίου, 2009: Αθήνα)

 

Μ 2470

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


The application research on sludge lime drying process for municipal wastewater treatment plant.  / Ke Zhenshan, Senior Engineer, εκπρόσωπος του Water Quality Analysis Centre, Beijing Drainage Group Co.Ltd  pdf  κείμενο  (109 ΚΒ)


 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

 


Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων/ Δρ. Αδαμάντιος Σκορδίλης, Χ.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (761 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (698 ΚΒ)


Μεθοδολογία και λογισμικό σύστημα για την ανάπτυξη βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ Αλέκος Οικονομόπουλος, καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (189 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (1,2 ΜΒ)


Ηλεκτρονικά απόβλητα – Περιβαλλοντικά προβλήματα και υφιστάμενη διαχείριση/ Γιώργος Γκαϊντατζής, επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (345 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (228 ΚΒ)


 

Περιβαλλοντικοί θεσμοί – Μηχανισμοί – Περιβαλλοντική πιστοποίηση

 


Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων/ Δρ. Χριστίνα Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος – Πολιτικός Μηχανικός, Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ-ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (ελληνικά)  (2,3 ΜΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (61 ΚΒ)


Market and technologies analysis of municipal wastewater sludge treatment and disposal system in china/ Shi Jun, Deputy Director, εκπρόσωπος Project Business & Operation Centre, Beijing General Municipal Engineering Design and Research Institute 


 

 

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

 

Κλιματική Αλλαγή (Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Μέτρων, Εθνικό Σχέδιο Εκπομπών)

 


Κλιματική αλλαγή: Διάσκεψη Κοπεγχάγης, Νομοθετική δέσμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενέργεια – κλίμα, εθνικές δράσεις/ Ελπίδα Πολίτη, εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  pdf  παρουσίαση  (ελληνικά)  (233 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (αγγλικά)  (118 ΚΒ)


Κλιματική αλλαγή και αστικό περιβάλλον/ Μιχαήλ Πετράκης, Δ/ντης Ερευνών του Ινστ. Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (ελληνικά)  (1,4 ΜΒ), pdf  παρουσίαση  (αγγλικά)  (1,3 ΜΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανικές δραστηριότητες – τεχνολογίες αντιρρύπανσης/ Δημήτρης Χατζηδάκης, Δρ Χημικός Μηχ, μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (115 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (57 ΚΒ)


Strengthen the ability of city to address climate change – Case of study of Beijing/ Ma Jingjin, εκπρόσωπος του Beijing Regional Climate Center, Beijing Meteorological Bereau  pdf  κείμενο  (118 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


 

Ενεργειακά Θέματα (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας)

 


Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η σημασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων/ Μαργαρίτα  Χόνδρου - Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας  pdf  κείμενο (ελληνικά)   (458 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (150 ΚΒ)


Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία IPPC για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και η εφαρμογή της στην ενεργειακή βιομηχανία/ Βασιλική Τρύφωνα – Παναγοπούλου (Χημ. Μηχ. Υγιεινολόγος), Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Προϊσταμένη Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαρικής Ρύπανσης και Θορύβου  pdf  παρουσίαση  (ελληνικά)  (1 ΜΒ), pdf  παρουσίαση  (αγγλικά)  (409 ΚΒ)


Εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα/ Γιάννης Βουγιουκλάκης, εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση (ελληνικά) (1,2 ΜΒ), pdf  παρουσίαση  (αγγλικά)  (1,1 ΜΒ)


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: από την παγκόσμια οικονομική κρίση στην ελληνική πραγματικότητα/ Ράνια Αικατερινάρη, Αναπλ. Επιμελήτρια Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (ελληνικά)  (441 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (αγγλικά)  (207 ΚΒ)


DQY-China’s First Zero-emission Poultry Farm/Gu Qing, Executive Vice President, Εκπρόσωπος της Beijing DeQing Yuan Agircultural Technology Co Ltd.  pdf  κείμενο  (369 ΚΒ)


 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

 


Συνέργειες Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας για την προστασία του περιβάλλοντος – Η ελληνική και η διεθνής εμπειρία/ Νίκος Φυντικάκης, Δ/ντης του Προγράμματος UIA-ARES  pdf  κείμενο (ελληνικά)  (145 ΚΒ), pdf  κείμενο (αγγλικά)  (72 ΚΒ)


Ελληνική Παραδοσιακή Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική/ Χρήστος Φλώρος, Αρχιτέκτων Μελετητής  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (266 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (32 ΚΒ)


 

 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 


Εργαλεία διαχείρισης υδατικών πόρων και εφαρμογές στον ελληνικό χώρο/ Λίζα Μπενσασσών, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (595 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (410 ΚΒ)


Η δραστηριοποίηση των Ελληνικών Γραφείων Μελετών στη διαχείριση των υδατικών πόρων/ Γιώργος Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)   


Technology demand and selection for water quality upgrade of Beijing Municipal Wastewater Treatment Plant/ Du Bing Vice Professor, εκπρόσωπος του Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection  pdf  κείμενο  (178 ΚΒ)


 

Διαχείριση Παράκτιου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 


Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και η εφαρμογή της στην Ελλάδα/ Μαριλένα Φράγκου, ΠΜ, Ακτομηχανικός-Λιμενολόγος, μέλος της Μ.Ε. Θαλασσίων Έργων ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (145 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (27 ΚΒ)


Διαχείριση παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος/ Δημήτρης Παπαγιαννίδης, πρώην Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (169 ΚΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (82 ΚΒ)


Διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος: το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  pdf  κείμενο  (ελληνικά)  (152 ΚΒ),  pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (18 ΚΒ)


 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

 


Διαχείριση αστικών λυμάτων και παρουσίαση εγκαταστάσεων επεξεργασίας, αρμοδιότητας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε./ Ηλίας Θώδος, εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ, Δ/ντης Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων  pdf  παρουσίαση  (ελληνικά)  (9,2 ΜΒ), pdf  κείμενο  (αγγλικά)  (91 ΚΒ)