Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ-Επιτροπή ΚΑΝΕΠΕ, 16 Δεκεμβρίου, 2009: Αθήνα)

 

Μ 2472

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Ο κανονισμός για τη μελέτη επεμβάσεων σε κτίρια από ωπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝΕΠΕ)/ Θεοδόσιος Τάσιος, Χρίστος Κωστίκας  pdf  παρουσίαση  (110 ΚΒ)


Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής – Υποχρεώσεις και ευθύνες (κεφάλαιο 1)/ Ιωάννης Βλάχος  pdf  παρουσίαση  (431 ΚΒ)


Βασικές αρχές – Κριτήρια και διαδικασίες σχεδιασμού (κεφάλαιο 2)/ Κοσμάς Στυλιανίδης  pdf  παρουσίαση  (826 ΚΒ)


Διερεύνηση – Τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δομήματος (κεφάλαιο 3)/ Σταύρος Θεοδωράκης  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Βασικά δεδομένα αποτίμησης και ανασχεδιασμού (κεφάλαιο 4)/ Μιλτιάδης Χρονόπουλος  pdf  παρουσίαση  (3,5 ΜΒ)


Ανάλυση κτιρίου πριν και μετά την επέμβαση (κεφάλαιο 5)/ Ανδρέας Κάππος  pdf  παρουσίαση  (843 ΚΒ)


Βασικά προσομοιώματα συμπεριφοράς (κεφάλαιο 6)/ Ελισάβετ Βιντζηλαίου  pdf  παρουσίαση  (542 ΚΒ)


Προσδιορισμός συμπεριφοράς δομικών στοιχείων (κεφάλαιο 7)/ Μιχαήλ Φαρδής  pdf  παρουσίαση  (2,5 ΜΒ)


Διαστασιολόγηση επεμβάσεων (κεφάλαιο 8)/ Στέφανος Δρίτσος  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


Έλεγχοι ασφάλειας (κεφάλαιο 9)/ Μιχαήλ Φαρδής  pdf  παρουσίαση  (243 ΚΒ)


Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης. Κατασκευή – Διασφάλιση ποιότητας – Συντήρηση (κεφάλαια 10 και 11)/ Χρίστος Κωστίκας  pdf  παρουσίαση  (102 ΚΒ)