Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης. Συμπεράσματα και Προτάσεις του 3ου Συνεδρίου του ΤΕΕ για τη Βιομηχανία: ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη (ΤΕΕ, 11 Φεβρουαρίου, 2010: Αθήνα)

 

Μ 2478

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Παρουσίαση – Συζήτηση των συμπερασμάτων του συνεδρίου

 


Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης: Συμπεράσματα και προτάσεις του 3ου συνεδρίου του ΤΕΕ για τη Βιομηχανία/ Γ. Καλογήρου, Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής και Μέλος του Προεδρείου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου  pdf  κείμενο  (197 ΚΒ)


 

Όψεις της Ανάπτυξης με ιδιαίτερες αναφορές στο έργο του Λ. Παπαγιαννάκη

 

Αναφορά στο συνολικό έργο του Λ. Παπαγιαννάκη

 


Λευτέρης Παπαγιαννάκης: ένας διακριτικός και επίμονος σκαπανέας για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία της γνώσης/ Γ. Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας  pdf  παρουσίαση  (110 ΚΒ)


 

Χωροθέτηση Βιομηχανίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 


Συνεργασίες με το Λευτέρη Παπαγιαννάκη/ Λ. Βασενχόβεν, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (122 ΚΒ)


Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (delocalisation) σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία: η περίπτωση της Ελλάδας (μετεγκατάσταση στη γειτονιά – local delocalisation)/ Λ. Λαμπριανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Επενδύσεις και επιχειρηματικότητα στις ελληνικές περιφέρειες/ Σ. Λώλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου  pdf  παρουσίαση  (140 ΚΒ)


 

Η σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Απασχόληση

 


Όψεις της ανάπτυξης με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του Λευτέρη Παπαγιαννάκη: η σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την απασχόληση/ Αλ. Καλοφωλιάς, Π.Μ.  pdf  κείμενο  (130 ΚΒ)


Πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας νέων μηχανικών στο ΕΜΠ/ Δ. Χατζηαντώνης, Οικονομολόγος, Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (662 ΚΒ)