Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ανατολικής Στερεάς,  6 Φεβρουαρίου, 2010: Θήβα)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

 

Μ 2479

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Το πρόβλημα του Ασωπού Ποταμού – Προτάσεις αντιμετώπισής του/ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (846 ΚΒ)


Οι ανάγκες χωροταξικής οργάνωσης της περιοχής και τα προβλήματα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών/ Ομάδα Εργασίας του Π.Τ. Ανατ. Στερεάς του ΤΕΕ


Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο Ν. Βοιωτίας από τη βιομηχανική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου/ Κλέαρχος Περγαντάς, Νομάρχης Βοιωτίας


Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου/ Μαργαρίτα Καραβασίλη, Γ.Γ. Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ  pdf  παρουσίαση  (7,3 ΜΒ)


Πολιτική του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον τομέα της ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων/ Αλεξανδρος Φούρλας, Γ. Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις της περιοχής Οινοφύτων Σχηματαρίου: υπάρχουσα κατάσταση και δυνατότητες παρεμβάσεων/ Ανδρέας Μουρτσιάδης, Τμηματάρχης/Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  pdf  παρουσίαση  (572 ΚΒ)


Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο Ν. Ευβοίας από τη βιομηχανική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου/ Γ. Μπαμπαλής, Πρόεδρος Π.Τ.Ν. Ευβοίας του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (449 ΚΒ)


Ομιλία του Προέδρου της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ.Α.Ε. κου Νικολάου Σβίγγου στην ημερίδα του ΤΕΕ «Προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου»/ Νικόλαος Σβίγγος, Δήμαρχος Θηβαίων  pdf  κείμενο  (340 ΚΒ)


Δήμος Οινοφύτων: με όραμα και σχέδιο για το μέλλον/ Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Δήμαρχος Οινοφύτων  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Διαχείριση αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σχηματαρίου/ Ηλίας Χόντζιας, Δήμαρχος Σχηματαρίου


Παρέμβαση/ Παναγιώτης Κυριάκου, Δήμαρχος Τανάγρας


Βιομηχανία και περιβάλλον (περίληψη)/ Παναγιώτης Σκιαδάς, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  pdf  κείμενο  (93 ΚΒ)


Προτεραιότητες, προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη στη Βοιωτία/ Παναγιώτης Αγνιάδης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας  pdf  κείμενο  (344 ΚΒ)


Προϋποθέσεις για την  εξυγίανση, την χωροταξική οργάνωση και την αξιοβίωτη ανάπτυξη των τοξινομένων περιοχών/ Αθανάσιος Παντέλογλου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Οινοφύτων  pdf  κείμενο  (367 ΚΒ)


Βοιωτική Βιομηχανία: μοχλός ανάπτυξης του νομού – Παρόν και μέλλον/ Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βοιωτίας  pdf  κείμενο  (387 ΚΒ)


 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011