Ενέργεια: σημερινή εικόνα – Σχεδιασμός – Προοπτικές (ΤΕΕ, 8-10 Μαρτίου, 2010: Αθήνα)

 

Μ 2483

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010

 

1η Συνεδρία: Έναρξη Συνεδρίου

 


Ομιλία Προέδρου ΤΕΕ, Ι. Αλαβάνου  pdf  κείμενο  (211 ΚΒ)


Χαιρετισμοί – Προσφωνήσεις


Χαιρετισμός κου Μανιάτη  pdf  κείμενο  (130 ΚΒ)


Τοποθετήσεις Κομμάτων


Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής/ Χ. Σπίρτζης, Β΄ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (199 ΚΒ)


 

2η Συνεδρία: Παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης με Στόχους για το 2020

 


Ενέργεια: σημερινή εικόνα – σχεδιασμός -  προοπτικές (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Ε. Διαλυνάς  pdf  παρουσίαση  (333 ΚΒ)


Ενεργειακό ισοζύγιο από Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές/ Κ. Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ 


Επιπτώσεις της μεγάλης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας: οι ενέργειες του ΔΕΣΜΗΕ/ Ι. Καμπούρης, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (650 ΚΒ)


Η διείσδυση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα εν όψει των ευρωπαϊκών στόχων του 2020/ Κ. Τίγκας, Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (772 ΚΒ)


Μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: ο δρόμος της Ελλάδας μετά το 2020: / Π. Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα: προκλήσεις, εμπόδια, αναγκαίες στρατηγικές/ Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 


Πρόταση για τον ενεργειακό σχεδιασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέχρι το 2013/ Κ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά  pdf  παρουσίαση  (322 ΚΒ)


Διακήρυξη της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην Κοπεγχάγη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/ Ν. Φυντικάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


 

3η Συνεδρία: Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο

 


Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ/ Α. Αθανασόπουλος  pdf  κείμενο  (120  ΚΒ)


Νέες τεχνολογίες διυλιστηρίων: η περίπτωση εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου  Ελευσίνας/ Ι. Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (692 ΚΒ)


Καθαρότερη παραγωγή για καθαρότερα καύσιμα/ Β. Αποστολόπουλος, MOTOROIL Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (622 ΚΒ)


Εμπορία καυσίμων: ελληνική πετρελαιαγορά/ Σ. Χριστογιάννης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών  pdf  παρουσίαση  (669 ΚΒ)


Εργαζόμενοι και ελληνική ενεργειακή πραγματικότητα/ Ν. Κιούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία  pdf  κείμενο  (215 ΚΒ)


Η συμβολή των πρατηρίων λιανικής στην αγορά των υγρών καυσίμων/ Μ. Κιούσης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας  pdf  κείμενο  (135 ΚΒ)


2010-2020 –  Πρόταση Στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα: έρευνα & παραγωγή υδρογονανθράκων / Η. Κονοφάγος, Χημικός Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (2 ΜΒ)


Οι προκλήσεις της ασφάλειας εφοδιασμού και επάρκειας φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη/ Σ. Παλαιογιάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (626 ΚΒ)


Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου/ Γ. Αυλωνίτης, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  pdf  παρουσίαση  (277 ΚΒ)


Το φυσικό αέριο στην Θεσσαλία – Πορεία ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε./ Α. Παππής, Πρόεδρος ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (540 ΚΒ)


Το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως ενεργειακή πηγή για την Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές/ Κ. Γκόνης, Μηχανολόγος Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


 

 

Τρίτη 9 Μαρτίου 2010

 

4η Συνεδρία: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μεγάλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς

 


Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Σ. Ρώτη  pdf  παρουσίαση  (567 ΚΒ)


Προσομοίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αποθήκευση αιολικής ενέργειας σε μορφή υδραυλικής ενέργειας/ Δ. Παπαντώνης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (823 ΚΒ)


Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής έργων αποταμίευσης ενέργειας μέσω άντλησης σε περιοχές του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας/ Ι. Στεφανάκος, Λέκτορας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  κείμενο  (97 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


Η υδροηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ Α.Ε./ Ι. Αργυράκης, Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (18 ΜΒ)


Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο/ Γ. Λέρης, Γενική Διεύθυνση Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (2,6 ΜΒ)


Ελληνικό υδροδυναμικό: ένας σημαντικός αναξιοποίητος ανανεώσιμος εγχώριος ενεργειακός πόρος/ Γ. Ανδριώτης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (85 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (79 ΚΒ)


Τα υδροηλεκτρικά έργα αποτελούν τον βασικό κορμό των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Πώς θα εξασφαλιστεί η προώθησή τους;/ Γ. Τσικνάκου, Πολιτικός Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (262 ΚΒ)


«Πράσινη» ανάπτυξη και υδροηλεκτρικά έργα: απαξίωση των ΥΗΕ από ΜΜΕ και ΜΚΟ. Η πραγματικότητα;/ Ι. Θανόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (251 ΚΒ)


 

5η Συνεδρία: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιμα

 


Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Ε. Μπονατάκη  pdf  παρουσίαση  (321 ΚΒ)


Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον/ Ι. Κοπανάκης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (427 ΚΒ)


Δράσεις της ΔΕΗ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου/ Σ. Βάσος, Δ. Κρόμπα, Α. Ψυρρή, , Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (315 ΚΒ)


Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας στα πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού/ Α. Κακάλης, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (3,4 ΜΒ), pdf  παρουσίαση  (2,6 ΜΒ)


Θερμοδυναμική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση ατμοηλεκτρικής μονάδας λιγνίτη με κατακράτηση άνθρακα/ Χ. Κορωναίος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μ. Κοσμίδου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Θ. Γρηγοριάδης Μηχανολόγος Μηχανικός  pdf  κείμενο  (413 ΚΒ)


Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας – Ο ρόλος της στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον στην Ευρώπη και στην Ελλάδα/ Κ. Θεοφύλακτος, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας  pdf  παρουσίαση  (650 ΚΒ)


 

6η Συνεδρία: Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ηλεκτρικά Δίκτυα

 


Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας – ηλεκτρικά δίκτυα (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Δ. Μίχος  pdf  παρουσίαση  (107 ΚΒ)


Αξιοπιστία και λειτουργική απόδοση των σύγχρονων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Απαιτήσεις ποιότητας πελατών και επιπτώσεις της υψηλής στάθμης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας/ Ε. Διαλυνάς, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (340 ΚΒ)


Εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα: αλληλεξάρτηση αγοράς & λειτουργίας συστήματος/ Α. Τασούλης, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (761 ΚΒ)


Αναγκαιότητα ανάπτυξης του δικτύου σε υποδομές και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού/ Ε. Λεωνιδάκη, Α. Δράτσας, Η. Μενεγάτος, Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (485 ΚΒ)


Βέλτιστες διατάξεις για την ελαχιστοποίηση του μαγνητικού πεδίου των υπόγειων καλωδίων 150 kV και 400 kV/ Α. Γεωργόπουλος, Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΔΕΗ Α.Ε., Δ. Τσανάκας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ε. Μίμος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Α. Τζινευράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (6,4 ΜΒ)


Οργάνωση της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας/ Α. Γ. Μπακιρτζής, Καθηγητής Α.Π.Θ.  pdf  παρουσίαση  (315 ΚΒ)


 

7η Συνεδρία: Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία και στις Μεταφορές

 


Ενέργεια: σημερινή εικόνα – σχεδιασμός – προοπτικές (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Ε. Νικολινάκου  pdf  παρουσίαση  (182 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές/ Α. Παναγιωτόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.    


Πράσινες μεταφορές – Προκλήσεις και Δυνατότητες/ Μ. Ζαρκαδούλα, Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (494 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε οδικές σήραγγες/ Κ. Μπουρούσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Φ. Τοπαλής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα/ Δ. Νέγκας, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών  pdf  κείμενο  (697 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (4,9 ΜΒ)


Ηλεκτρικά αυτοκίνητα – πρόκληση για τα ηλεκτρικά συστήματα/ Β. Λιόλιου, ΚΔΕΠ ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (4 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας και κερδοφορία βιομηχανικών επιχειρήσεων/Π. Λουκόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Schneider Electric Α.Ε.Β.Ε pdf  κείμενο  (98 ΚΒ), pdf   παρουσίαση  (584 ΚΒ)


Η εξοικονόμηση ενέργειας ως παράμετρος σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων αντιρρύπανσης/ Ι. Κάργας Μηχανολόγος Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)


 

 

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

 

8η Συνεδρία: Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

 


Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ/ Α. Γαγλία  pdf  κείμενο  (130 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (305 ΚΒ)


Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή του Ν. 3661/2008. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Π.Δ. Ενεργειακών Επιθεωρητών/ Μ. Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ  pdf  παρουσίαση  (4,3 ΜΒ)


Κτιριακό απόθεμα, δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων στον οικιακό και τριτογενή τομέα στην Ελλάδα – Προτεραιότητες εφαρμογής μέτρων/ Κ. Μπαλαράς, Α. Γαγλία, Σ. Μοιρασγεντής, Ε. Γεωργοπούλου, Ι. Σαραφίδης, Δ. Λάλας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  pdf  παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας/ Α. Ευθυμιάδης, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (732 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (2,8 ΜΒ)


Πιστοποίηση και εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών για την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων/ Χ. Μπαλλά, Μηχανολόγος Μηχανικός , Α. Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  pdf  κείμενο  (191 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (355 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: τεχνολογία – ενεργειακή συνείδηση – θεσμοί/ Γ. Λαδόπουλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ, Διαχειριστής «Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.»  pdf  παρουσίαση  (6,9 ΜΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια με χρήση συστημάτων ελέγχου (παρέμβαση)/ Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ  pdf  κείμενο  (452 ΚΒ)


 

9η Συνεδρία: Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 


Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές ΑΠΕ (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Ι. Χατζηβασιλειάδης  pdf  παρουσίαση  (247 ΚΒ)


Η μεθοδολογία υπολογισμού του ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων/ Γ. Σακελλαρίδης, Β. Κωστόπουλος, Θ. Χαραντώνης, Μετεωρολόγοι  pdf  κείμενο  (413 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (991 ΚΒ)


Επενδύσεις φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Στόχοι – Οφέλη - Εμπόδια/ Α. Ζαχαρίου, Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών  pdf  παρουσίαση  (682 ΚΒ)


Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κυψελών καυσίμου – Εφαρμογές/ Σ. Τσοτουλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών  pdf  κείμενο  (582 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (518 ΚΒ)


Εφαρμογές κανονικής γεωθερμίας στον κλιματισμό των κτιρίων (χειμώνα – θέρος)/ Μ. Βραχόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας  pdf  παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Ενσωμάτωση βιοκλιματικών τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα σχολικά κτίρια σε συνδυασμό με περιβαλλοντική εκπαίδευση/ Κ. Χατζηβασιλειάδη, Αρχιτέκτων Μηχανικός  pdf  κείμενο  (482 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (991 ΚΒ)


Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας/ Α. Μουρτσιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός  pdf  κείμενο  (131 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (731 ΚΒ)


Αποστολή συμπυκνωμένης ηλιακής ενέργειας από το Διάστημα στη Γη/ Κ. Στελακάτος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ  pdf  κείμενο  (218 ΚΒ)


Ocean wave and tidal energy potential (παρέμβαση)/ Βάσσος Βάμβας  pdf  παρουσίαση  (315 ΚΒ)


 

10η Συνεδρία: Περιβάλλον και Ενέργεια

 


Σχέδιο θέσεων ΜΕΕ για τη συνεδρία του Συνεδρίου Ενέργειας ΤΕΕ: Ενέργεια – Περιβάλλον (εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ)/ Α. Ευθυμιάδης  pdf  κείμενο  (731 ΚΒ)


Ενεργειακές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής/ Α. Ανδρεόπουλος, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, Δασών και Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΚΑ  pdf  παρουσίαση  (303 ΚΒ)


Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις του στην ενεργειακή πολιτική/ Γ. Ποταμιάνος, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (264 ΚΒ)


Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης/ Η. Νανοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός pdf  παρουσίαση  (4,3 ΜΒ)


Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής / Α. Πληθάρας, WWF Ελλάς  pdf  παρουσίαση  (523 ΚΒ)


Ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα – Προοπτικές/ Ε. Τσιμπλοστεφανάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών  pdf  κείμενο  (226 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (336 ΚΒ)


Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό και στη χάραξη βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής για την προώθηση «καθαρών» τεχνολογιών/ Χ. Δούκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Χ. Καρακώστα, Χημικός Μηχανικός, Ι. Ψαρράς, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (3 ΜΒ)


Ροές ενέργειας πάνω από την Αθήνα/ Σ. Ραψομανίκης, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  pdf  παρουσίαση  (792 ΚΒ)


Λιγνίτης: ο ενεργειακός ορυκτός πόρος που με τις από χρόνια ακολουθούμενες αντίστοιχες πολιτικές μοιραία βαίνει προς «χωματοποίηση» (παρέμβαση)/ Τ. Χ. Ιορδάνης, π. μέλους ή και επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ, π. προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών, π. Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΒΟ  pdf  κείμενο  (170 ΚΒ)


 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

 


Ανάλυση του ελληνικού κτιριακού αποθέματος και προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας στον αστικό οικιακό τομέα/ Α. Παπαδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ι. Θεοδωρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Θ. Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (6,3 ΜΒ)


Σύγχρονες τεχνολογίες κτιριακού κελύφους/ Α. Ανδρουτσόπουλος, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Σύγχρονα συστήματα μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική/ Δ. Γκιαουράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών  pdf  κείμενο  (669 ΚΒ)


Αξιοποίηση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας στο δομημένο περιβάλλον/ Α. Μπένου, Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (672 ΚΒ)


Μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης/ Δ. Δημητριάδου, Α. Κούγκολος, Μηχανικός Χωροταξίας, Θ. Νάτσινας, Τεχνολόγος Μηχανικός  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οικολογική οδήγηση (Eco Driving) – Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς/ Α. Ζωγράφος, Ε. Ματσούκης  pdf  παρουσίαση  (775 ΚΒ)


Ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες (1-50 kW) από γεωθερμικά ρευστά <90ο C/ Σ. Στρατέλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γ. Κανταρτζής, Μηχανολόγος Μηχανικός  pdf  κείμενο  (199 ΚΒ)


Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση υβριδικού συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας/ Ι. Καρράς, Χ. Δ. Καμπεζίδης, Δ. Ζευγώλης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  pdf  κείμενο  (1,3 ΜΒ)


Η συμβολή της περιβαλλοντικής οικονομίας στον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό/ Ν. Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Η. Δούλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Α. Γουλιάμου, Περιβαλλοντολόγος, Δ. Τσάτσης, Χημικός Μηχανικός  pdf  κείμενο  (289 ΚΒ)


Ο ενεργειακός σχεδιασμός από τη σκοπιά της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών/ Τ. Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον  pdf  κείμενο  (603 ΚΒ)


Παρέμβαση φορέων και κινήσεων πολιτών στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ – Προτάσεις/ Τ. Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον  pdf  κείμενο  (291 ΚΒ)


Πληροφοριακό σύστημα ενίσχυσης της δραστηριοποίησης των Εταιρειών στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών/ Α. Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Α. Μπότσικας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ι. Ψαρράς, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (237 ΚΒ)


Καινοτομική αυτόματη αιολική διάταξη αδιάκοπης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/ Ν. Πήττας, Μηχανολόγος Μηχανικός  pdf  κείμενο  (1,8 ΜΒ)


Δυνατότητες και προοπτικές συντηρητικού ενεργειακού σχεδιασμού κατά την επέκταση του ελληνικού τομέα ηλεκτροπαραγωγής προς το 2020/ Η. Ραμπίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γ. Χ. Μπεργελές, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  pdf  παρουσίαση  (612 ΚΒ)


Εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων μέσω ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος – Εφαρμογές στη Βιομηχανία και στα Μέσα Μεταφοράς/ Σ. Τσοτουλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών pdf  κείμενο  (317 ΚΒ)


Περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την παραγωγή και χρήση του βιοαερίου/ Κ. Σιούλας, ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (7,1 ΜΒ)


Αειφόρος ανάπτυξη – Χρήση αφρώδους/κυτταρικού γυαλιού (foamed glass gravel) ως αδρανές / Σ. Φωτιάδου, Πολιτικός Μηχανικός  pdf  κείμενο  (1,5 ΜΒ)


 

 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων

 


Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας (20-21 Μαρτίου, 2009: Ιωάννινα)  pdf  κείμενο (1η μέρα)  (607 ΚΒ), pdf  κείμενο  (2η μέρα) (645 ΚΒ)


Το φυσικό αέριο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα (26 Ιουνίου, 2009: Λάρισα) pdf  κείμενο  (523 ΚΒ) 2442


Εξοικονόμηση ενέργειας: σημερινή κατάσταση και προοπτικές (12-13 Ιουνίου, 2009: Μυτιλήνη)  pdf   κείμενο  (1,1 ΜΒ)


Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή (11 Μαϊου, 2009: Πτολεμαϊδα)  pdf  κείμενο  (963 ΚΒ)


Αιολική ενέργεια, εφαρμογές και διείσδυση της μεγάλης κλίμακας (10-11 Απριλίου, 2009: Χαλκίδα) pdf  κείμενο  (305 ΚΒ)