Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, 22 Μαρτίου, 2010: Θεσσαλονίκη)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

Μ 2493

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Χαιρετισμός Δρ Χριστίνας Θεοχάρη, Πολιτικός Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος, Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ/ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (326 ΚΒ)


 

Ενότητα 1: Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα

 


Η ελληνική πραγματικότητα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η νέα οδηγία/ Κ. Αραβώσης, πρόεδρος ΕΕΔΣΑ  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Οι προκλήσεις της νέας οδηγίας για τα στερεά απόβλητα/ Α. Καρκαζή, ΕΠΕΜ ΑΕ  pdf  παρουσίαση  (290 ΚΒ)


Πολιτική και εργαλεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ Σ. Φάμελλος, ΤΕΕ/ΤΚΜ  pdf  παρουσίαση  (372 ΚΒ)


Εταιρεία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΣΕΔ): σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών Pb – Οξέος, Ni-Cd, «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.Α.Ε.»/ Ηρακλής Βονδικάκης, Χημικός Μηχανικός Γεν.Δ/ντης ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων αντιμέτωποι με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων/ Ε. Κοπάσης, Πρόεδρος δικτύου ΦΟΔΣΑ, Δ/νων Σύμβουλος Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  pdf  κείμενο  (143 ΚΒ)


Πόλεις χωρίς σκουπίδια: κοινή πρόταση στρατηγικού μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων/ Φ. Κυρίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης  pdf  κείμενο  (152 ΚΒ)


 

Ενότητα 2: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

 


Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης/ Σ. Γιαννόπουλος, Κ. Πλάκας, , Ε. Δημούδη, ΤΕΕ/ΤΚΜ  pdf  παρουσίαση  (635 ΚΒ)


Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Ι. Κατσανεβάκης, Α. Μαλαμάκης, Γ. Περκουλίδης,  Θ. Τσατσαρέλης ΤΕΕ/ΤΚΜ  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Μελέτη περίπτωσης μονάδων αναερόβιας χώνευσης και πυρόλυσης/ Ι. Κατσανεβάκης, ΤΕΕ/ΤΚΜ


Εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης & κομποστοποίησης Χανίων/ Κ. Πατεράκης, Διευθυντής Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων  pdf  παρουσίαση  (858 ΚΒ)


Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας/ Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ.,  Ι. Μπούκης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (642 ΚΒ)


Θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας/ Ε. Καλογήρου, Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  pdf  παρουσίαση  (2,5 ΜΒ)


Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων και οι επιπτώσεις τους στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας/ Α. Καραγιαννίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ  pdf  παρουσίαση  (5,9 ΜΒ)


 

Ενότητα 3: Διαχείριση αδρανών, ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων

 


Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/ Κ. Πούλιος, Α. Χασιώτης, Ε. Χιλιοπάνου, ΤΕΕ/ΤΚΜ  pdf  παρουσίαση  (418 ΚΒ)


Τεχνολογική και ποιοτική υπεροχή στη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων: «Κ.Ε.Μ.Α. Βορείου Ελλάδος»/ Α. Μανουσίδου, STERIMED Ltd  pdf  παρουσίαση  (3,3 ΜΒ)


Αδιέξοδα και προοπτικές στη διαχείριση βιομηχανικών στερεών αποβλήτων/ Κ. Οικονόμου, ΣΒΒΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος TRIAS ECO  pdf  κείμενο  (94 ΚΒ)


Η μετατροπή των μπαζών από εστία ρύπανσης σε αειφόρο παραγωγή Α΄ υλών/ Δ. Μάτσικα. Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας Α.Ε.  pdf  κείμενο  (97 ΚΒ)


Προστασία περιβάλλοντος και βιομηχανική ανάπτυξη: «το παράδειγμα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.»/ Α. Στρατής, Γενικός Διευθυντής, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (887 ΚΒ)


 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011