2ο Πανελλήνιο συνέδριο πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης: πρακτικά (ΤΕΕ – Τμ. Μαγνησίας, Παν. Θεσσαλίας, ΣΕΜΠΧΠΑ, Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών & υποψηφίων Διδακτόρων ΤΜΧΠΠΑ, 24-27 Σεπτεμβρίου 2009, Βόλος)

 

M 2523, 2524, 2525

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

1ος τόμος


Η οικονομική και κοινωνική διάρθρωση των ελληνικών πόλεων : Μια πρώτη διερεύνηση / Σ. Παυλέας, Π. Αρβανιτίδης, Γ. Πετράκος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η ανάπτυξη, η κρίση και ο εξοστρακισμός του σχεδιασμού / Γ. Μιχαηλίδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Αστυ Θεσσαλών:πόλεις-δίπολα ή πολυκεντρική αστική περιφέρεια; / Π. Αρβανιτίδης, Σ. Σακελλαρίου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οργανωμένες οικιστικές αναπτύξεις. Η περίπτωση του Αμβούργου:Από το citynord και το steilshoop των μέσων του 20ου αιώνα, στο hafencity της δεκαετίας του 2000 / Κ. Σερράος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ανάλυση των επιπτώσεων του γενικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. Ειδική αναφορά στη βιομηχανία / Α. Σαπουνάκης, Ε. Αθανασοπούλου, Θ. Ζούλιας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συμμετοχικός σχεδιασμός και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μία μεθοδολογική προσέγγιση / Α. Στρατηγέα pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Αστικές πολιτικές και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στη μετασοσιαλιστική Αλβανία. Ζητήματα χωρικού σχεδιασμού στα Τίρανα και το Αργυρόκαστρο / Φ. Βαταβάλη, Λ. Τριάντης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η πρωτογενής και παραγόμενη τουριστική προσφορά ως συντελεστής περιφερειακής ανάπτυξης. Οι σημερινές πολιτικές επιλογές χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο / Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η ενσωμάτωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας των προορισμών στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης / Α.Μ. Αδάμου, Μ.Α. Αδάμουpdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Μελέτη της καινοτομικής συμπεριφοράς οργανισμών και επιχειρήσεων και η συμβολή της στην Περιφερειακή ανάπτυξη / Μ. Καλέση pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Χωρική ανάπτυξη μεταξύ ανταγωνιστικότητας και συνοχής. Το παράδειγμα της Αθήνας και οι επιπτώσεις στην χωρική δομή της χώρας / Α. Παπαϊωάννου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ανταγωνισμός Μητροπόλεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη:Η περίπτωση του τριγώνου Θεσσαλονίκη-Σόφια-Αδριανούπολη / Τ. Μιχαηλίδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πολιτιστική κληρονομιά-σκέψεις και προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης / Γ. Πεπονά pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Κατασκευαστικός τομέας & Περιφερειακή ανάπτυξη:Εξέλιξη & προοπτικές στην Ελλάδα / Η. Κουρλιούρος, Γ.Μ. Κορρές, Γ.Ο. Τσομπάνογλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Διερεύνηση των τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης στις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με χρήση υποδειγμάτων χωρικής Οικονομετρίας / Π. Αρτελάρης, Γ. Πετράκος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα:ουσιώδης στρατηγική ή σχεδιασμός ανάγκης / Α. Κότιος, Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Σαράτσης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Convergence clubs in the new European union member-states:an empirical evaluation of neoclassical theory under quasi laboratory conditions / P. Artelaris, D. Kallioras, G. Petrakos, M. Tsiapapdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Η πρόκληση της εδαφικής συνοχής στην Περιφερειακή ανάπτυξη και τις Ελληνικές πόλεις / Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Γεωργιάδης, Ν. Κουτσομάρκος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Διαμόρφωση των αξιών αστικών ακινήτων κατά μήκος μέσου μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Η περίπτωση της γραμμής Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) / Χ. Χριστοδούλου, Α. Τριανταφύλλου, Ι. Τζουβαδάκης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Οι επιπτώσεις των χωρικών και Περιφερειακών πολιτικών στη νέα οικονομική Γεωγραφία. Η περίπτωση της Οικονομικής κρίσης των ΗΠΑ / Ν. Δαλάκης, Γ. Ευμολπίδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προοπτικές και προβλήματα που διαφαίνονται για την Ελληνική οικονομία από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τα Βαλκάνια. Ενας σύντομος απολογισμός / Χ. Κυριακίδης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εμπόδια διακοινοτικής αλληλεπίδρασης Ελληνικύπριων Τουρκοκύπριων:η πρόκληση της συνύπαρξης / Σ. Αδάμου, Π. Παπαχριστοδούλου, Μ. Φωτοπούλου, Ν. Χριστοδούλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας / Δ. Ζαϊρέ, Δ. Κοκολόγος, Ι. Λαϊνάς, Ζ. Ρωσσέτου, Ι. Τσίτουρα pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Το λιμενικό σύστημα της Ν.Α. Ευρώπης. Μιά εισαγωγική εξέταση των παραγόντων επηρεασμού των μεταφορικών τους επιδόσεων / Σ. Νιαβής, Σ. Πολύζος pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Αξιολόγηση και εξορθολογισμός της διαχείρισης της Αστικής Οδικής υποδομής του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κομοτηνής στα πλαίσια της αειφόρου Αστικής ανάπτυξης / Α. Πρόιος, Ν. Ηλιού, Α. Γαλάνης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης συστήματος park and ride στην κεντρική περιοχή Θεσσαλονίκης / Π. Παπαδόπουλος, Δ. Χατζηδρόσος, Σ. Μπάσμπας, Ι. Πολίτης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οι επιπτώσεις της λειτουργίας των λιμανιών στον Αστικό χώρο:Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης / Ε. Βεράνη, Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μεθοδολογική διερεύνηση της χαρτογράφησης των αστικών επεκτάσεων, μέσω της ανάπτυξης βάσεων γεωγραφικών δεδομένων:η περίπτωση του Ν. Αττικής / Π. Ηλιοπούλου, Α. Τσάτσαρης, Ι. Κάτσιος, Ε. Κουτσούμπης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Στρατηγική για την ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής στην Ελλάδα με ορίζοντα το 2020 / Α. Ρογκάν, Κ. Ηλιόπουλος, Γ. Γιαννής, Β. Ψαράκη, Χ. Σολομωνίδης, Π. Καρατσάμη, Ε. Κασάπη, Χ. Δρίτσα, Σ. Παντελιάς pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων στην επιλογή μέσου μαζικής μεταφοράς:Η περίπτωση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας / Θ. Μεταξάς, Κ. Πεσλής, Γ. Πολύζου pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Macroscopic review of metro networks in Europe and their role in the city development / G. Yannis, A. Kopsacheili, P. Klimis pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Στρατηγική Αστικής κινητικότητας στις Ελληνικές πόλεις / Γ. Γιαννής, Α. Συκιανάκη, Σ. Μπαϊρακτάρη, Ε. Τολέρης, Π. Καπερώνη, Ι. Θεοφίλης, Α. Κοψαχείλη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Οικογενειακές δαπάνες για μεταφορές στην Ελλάδα:διαχρονική εξέλιξη και διαπεριφερειακή διάσταση / Θ. Τσέκερης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Δημόσιες επενδυτικές δαπάνες για μεταφορές στην Ελλάδα:Διαχρονική εξέλιξη, διαπεριφερειακή κατανομή και Στατιστικη ανάλυση / Θ. Τσέκερης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Προσδιορισμός χωρικών ανισοτήτων με βάση δείκτες τεχνικής & κοινωνικής υποδομής. Η περίπτωση της Νήσου Ρόδου / Π. Οίκουτα-Μάζα pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Μεταφορές και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη:θεωρητικό υπόβαθρο και αναλυτικό πλαίσιο διερεύνησης / Θ. Τσέκερης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αστική ανάπτυξη και προαστιοποίηση:η περίπτωση μελέτης του Θεσσαλικού χώρου / Μ.Ι. Τριανταφυλλίδη pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Ο τρόπος μετακίνησης των τουριστών στην πόλη της Θεσσαλονίκης-μια εμπειρική διερεύνηση / Χ. Βλαχοπούλου, Χ. Γεροντίδου, Κ. Γιώργου, Β. Τέτου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Χωρικός αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα / Α. Κότιος, Γ. Σαράτσης, Μ. Κουτουλάκης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικές ρυθμίσεις και προοπτικές εφαρμογής / Π. Λουκάκης, Γ. Θεοδωρά pdf  κείμενο (3,3 ΜΒ)


Ως αφορμή ή κόκκινω:(απο-)δόμηση και δραστηριότητες της υπαίθρου / Χ. Κουσιδώνης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Πολεοδομία, χωροταξία, περιβάλλον και περιφερειακή ανάπτυξη:έρευνα και σχεδιασμός πολιτικής στο κέντρο προγραμματισμού και Οικονομικών ερευνών (ΚΕΠΕ), 1965-2000 / Δ. Κατοχιανού, Ν. Κατοχιανός pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της ατζέντας διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας / Λ. Τοπάλογλου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Καινοτόμα εργαλεία και μέθοδοι σχεδιασμού για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση του Δήμου Κρουσσίων / Γ. Ποζουκίδου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Τάσεις Αστικής διάχυσης και χωρικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης / Γ. Γεμενετζή pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η θετική συμβολή των νέων τεχνολογιών στον περιβαλλοντικό, χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό / Γ. Μανούρης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οι ψηφιακές πόλεις. Η περίπτωση της χωρικής-οργανωτικής/διοικητικής & τεχνολογικής ανασυγκρότησης των Ελληνικών πόλεων / Ι.Χ. Καρύδας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Τουριστικές εγκαταστάσεις και χωρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. Η περίπτωση των περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) / Ε. Αθανασοπούλου, Φ. Μάραντος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αναστοχαστικές επιδράσεις στο χωρικό σχεδιασμό / Θ. Τσέκερης, Χ. Τσέκερης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Τρεις μικρές ιστορίες για τη σύγχρονη χωροταξία στην Ελλάδα / Ε. Κλαμπατσέα pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Προσέγγιση του περιαστικού χώρου της Λάρισας / Α.Δ. Τσιτούρας pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ο σχεδιασμός των «ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων» :χρόνιες αδυναμίες, διαφαινόμενες τάσεις και προβλήματα / Μ. Ευαγγελίδου, Μ. Ζήφου, Κ. Λαλένης pdf  κείμενο (3,8 ΜΒ)


Η κατανομή των δημοσίων δαπανών στις βαθμίδες διοίκησης στην Ελλάδα / Β. Παπαδανιήλ, Γ. Πετράκος pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Συγκριτική θεώρηση των διασυνοριακών σχέσεων τριών Ελληνικών περιοχών / Γ. Ανδρέου, Κ. Γαλανόπουλος, Μ. Λύκος, Ν. Μαραβέγιας, Χ. Χρυσομαλλίδης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Χωρικές διαστάσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα μετά το 1989:Κεντρικές ή τοπικές πολιτικές; / Ε. Θωίδου pdf  κείμενο (504 ΚΒ)


Κριτική θεώρηση επίκαιρων χωροταξικών ζητημάτων. Ο θεσμός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης στο χωροταξικό σχεδιασμό / Α. Βλαντού pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η χωροταξική οργάνωση και η επίλυση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αδύναμων γεωγραφικών περιοχών. Η περίπτωση της περιφέρειας Σικελίας / Δ.Χ. Ζλατάνος, Χ. Τσιουλιάνος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Πολεοδομικός σχεδιασμός και η ρύθμιση των χρήσεων γης:Σύγχρονα ζητήματα και τάσεις αλλαγών στα Ευρωπαϊκά συστήματα σχεδιασμού / Α. Γιαννακού pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Σχεδιασμός του χώρου και αντισεισμική προστασία στην Ελλάδα:Η εμπειρία από την περίοδο 1975-2005 / Μ. Δανδουλάκη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Δημιουργικές πόλεις:Από τη θεωρία στο σχεδιασμό / Χ. Βλαχοπούλου, Α. Δέφνερ pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ο ρόλος των <<ορίων>> κατά kevin lynch στη συμπεριφορά και την διάθεση των χρηστών του χώρου / Ι. Ρογκογκού, Α. Σαπουνάκης, Κ. Λαλένης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Αναδεικνύοντας τη σχέση μνήμης και τεχνικής:αρχαιολογικές ανασκαφές και ευρήματα στα έργα του μετρό της Θεσσαλονίκης / Κ. Θεολόγου, Μ. Κωνσταντινίδη, Α. Σιόλας pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Αρχές διαχείρισης περιβάλλοντος. Μιά νέα φιλοσοφική θεώρηση / Ο. Σλημιστινός, Δ. Θεοχαρόπουλος, Δ. Ματθόπουλος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Εννοιολογικές προσεγγίσεις του χώρου:Η Μαρξιστική προσέγγιση του χώρου / Ν. Καπιτσίνης, Μ. Μικρώνη, Π. Νάκου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Οι κρίσιμες συνθήκες στην Αρχιτεκτονική. Η έννοια του δυνητικοποιημένου Αρχιτεκτονικού αντικειμένου / Α. Μόρας pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

2ος τόμος  

 

 


Νέες τεχνολογίες, χωρικοί και μορφολογικοί μετασχηματισμοί των πόλεων / Α. Κατσάρα, Α. Γοσποδίνη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των δώδεκα Αποστόλων του Δήμου Θεσσαλονίκης / Απ. Πρόιος, Ν. Ηλιού, Αθ. Γαλάνης, Β. Μεταλληνού pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


'Υγιείς' πόλεις. Μία διαχρονικά επίκαιρη πρόκληση / Σ. Χατζηκοκόλη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Στρατηγικές επανάχρησης στρατιωτικών εκτάσεων:βιώσιμες πολεοδομικές προσεγγίσεις σχεδιασμού και υλοποίησης. Η περίπτωση της Γερμανίας / Μ. Καρακώστα, Α. Βιτοπούλου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Κβαντοποίηση του Αστικού ιστού:μιά νέα μεθοδολογική προσέγγιση των Αστικών αναπλάσεων / Α.Δ. Κυριαζής pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ιδεολογία και σχεδιασμός στα 1920 το σχέδιο πόλης Βέρροιας των Ερτσου και Μακρυδήμα / Δ. Μάρτος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Οι δυνατότητες συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα Αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα / Ν. Τριανταφυλλόπουλος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μία ιεραρχημένη προσέγγιση των προοπτικών πολεοδομικής ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης / Κ. Δαναδιάδου, Α. Δημούλη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Οργανωμένη αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων και κοινωνική συμμετοχή, ως εργαλεία ανάπλασης, αναβάθμισης και διαχείρισης των Αστικών κέντρων / Τ.Θ. Κωστάκη pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Πολιτιστικές στρατηγικές και Αστική αναζωογόνηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας:τοπικές συνθήκες και παγκόσμιες τάσεις / Ν. Σουλιώτης pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Η οικιστική δράση του Μητροπολίτη Φλωρίνης Βασιλείου στην Αθήνα του μεσοπολέμου / Σ. Παραλίκης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Προτάσεις για την τροποποίηση του Π.Δ. 11-6-80 με στόχο τη προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών του Πηλίου / Ε. Μπακογιάννη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης στο ιστορικό κέντρο Λάρισσας και προτάσεις για την πολεοδομική αναβάθμιση και ανάδειξή του / Χ. Τριανταφύλλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Σύγκριση Μασσαλίας (Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2013) και Βόλου (Μεσογειακοί αγώνες 2013) / Χ. Νικολακοπούλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αναβίωση της εγκαταλελειμμένης Αμμοχώστου. Βασικά ζητήματα και κατευθύνσεις / Ε. Μέσσιου pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Πολεοδομική μελέτη ανάπλασης περιοχής προσφυγικών κατοικιών Κοκκινιάς Δήμου Νίκαιας / Κ. Σούμπασης, Ι. Τσαλούκας pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Αναζητώντας την επιτυχία των αναπλάσεων και των Πολεοδομικών παρεμβάσεων στους υφιστάμενους οικιστικούς χώρους / Δ.Β. Μπάτσος, Ι. Τζουβαδάκης pdf  κείμενο (1 ΜΒ)


Η έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό ως πεδίο αντιπαράθεσης / Α. Αποστόλου, Κ. Σταμουλίδης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πυκνότητα χρήσεων γης και Αστική χωρική διάρθρωση:Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης / Α. Αλατζόγλου, Π. Αρβανιτίδης, Γ. Πετράκος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οι προβληματισμοί για την έννοια της Μητρόπολης και οι επιπτώσεις τους στην αντιμετώπιση του σχεδιασμού της / Κ. Δημόπουλος, Α. Σιόλας pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Στο περιθώριο της «Χάρτας». Ερμηνευτικές διαφυγές από ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο / Γ. Ζαβολέας pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ενιαίος Πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός-από την έρευνα στην εφαρμογή. Ευρωπαϊκές πολιτικές και προϋποθέσεις ενσωμάτωσής τους στην Ελληνική πόλη / Δ. Μηλάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Cities competition and economic development in south Europe:the Barcelona case / T. Metaxaspdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Το προτεινόμενο επιχειρηματικό πάρκο στους λαχανόκηπους του Δήμου Θεσσαλονίκης / Π. Ασήμος, Ε.Π. Δημητριάδης, Δ. Δρακούλης, Π. Σταθακόπουλος pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Πολεοδομικός σχεδιασμός και θεωρία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας:η περίπτωση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης / Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Ι. Αλεξανδροπούλου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Ιδιοκτησιακό καθεστώς και αγορά ακινήτων στο Βερολίνο μετά την πτώση του Τοίχους / Σ. Κεσσοπούλου, Ν. Τριανταφυλλόπουλος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η τριαλεκτική προσέγγιση του lefebvre ως αναλυτικό εργαλείο στην εξέταση του χώρου και της μεταμόρφωσης της πόλης σε Κυβερνοπόλη / Κ. Φυσεντζίδης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ανταγωνιστικότητα και Αστική διάχυση:αντιφατικές όψεις της Αστικής πολιτικής στη Μετα-Ολυμπιακή Αθήνα / Θ. Παγώνης, Ι. Χωριανόπουλος, Σ. Κουκούλας pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μπορεί ένας Πολιτιστικός πόρος να λειτουργήσει ως καταλύτης της ανάπτυξης μιάς πόλης; Η περίπτωση του μουσείου καπνού της Καβάλας / Α. Δέφνερ, Θ. Μεταξάς, Κ. Συρακούλης, Θ. Παπαθεοχάρη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μεσογειακές πόλεις:Η ιστορικότητα ως μέσο ανάπτυξης του τουρισμού / Α.Μ. Δέφνερ, Γ.Δ. Ζωγράφος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αισθητικό δάσος της στενής-υπόδειγμα οικοτουριστικής ανάπτυξης / Σ. Καραγιάννης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η πολιτική χρηματοδότησης της Ελληνικής ξενοδοχίας & η περιφερειοποίηση του Ελληνικού τουρισμού / Α. Βλάμη, Γ.Α. Ζαχαράτος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ο ελεύθερος χρόνος σε Ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους και ο ρόλος του Πολεοδομικού σχεδιασμού:Η περίπτωση Λάρισας-Βόλου / Κ. Συρακούλης, Α. Δέφνερ pdf  κείμενο (1,2 ΜΒ)


Οι νέες τάσεις χωρικού σχεδιασμού του Θερμαλιστικού τουρισμού / Μ. Παπαγεωργίου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η φέρουσα ικανότητα τουριστικής ανάπτυξης και η περιβαλλοντική χωρητικότητα στην αειφορικότητα:έρευνα κάποιων ακτών του Νομού Μαγνησίας / Ε. Κουτσερής pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η προσιτότητα των ακτών της χερσαίας Μαγνησίας επωφελής στη ζωνοποίηση για τον αειφόρο τουριστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξή της / Ε. Κουτσερής pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Οι προοπτικές του χιονοδρομικού τουρισμού στην Ελλάδα / Ι. Βασβατέκης pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αναδυόμενοι τουριστικοί προορισμοί:το παράδειγμα των λουτρών Αριδαίας / Α. Τουφεγγοπούλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ερευνα συσχέτισης μεταξύ προτιμήσεων των συνιστούντων στοιχείων και του κοινωνικού προφίλ των χρηστών του πάρκου Αγίας Βαρβάρας Δράμας / Β.-Β. Κυριάκου, Ν. Χασάναγας, Ο. Μουσταφά, Σ. Κωνσταντινίδη pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη:η περίπτωση του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα / Ν. Δαλάκης, Δ. Κουρκουρίδης, Α. Χριστοδούλου pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Χρήσεις γης και δίκαιο:η ανάγκη μιάς σύγχρονης θεώρησης / Μ. Χαϊνταρλής pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ο αστικός αναδασμός ως εργαλείο πολεοδομικής ανάπτυξης. Η Ελληνική εμπειρία / Ε.Κ. Μπαλλά pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η επίδραση του νομοθετικού πλαισίου χρήσεων γης στη λειτουργική δομή του Αστικού χώρου. Μελέτη περίπτωσης:Δήμος Αθηναίων / Ι. Τσουδερός, Δ. Διμέλλη pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Απολογισμός της εφαρμογής του Νόμου 2545/97 «βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις» / Α. Μουρτσιάδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Προστασία Αρχιτεκτονικών μνημείων στο Δήμο της Καλλιθέας / Απ.Στ. Εξαδάκτυλος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αειφορία, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση και Αστικές λειτουργίες:η περίπτωση της βιομηχανίας πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα / Ι. Γιωργιού-Χατζηβασιλείου, Σ. Γκιάλης, Α. Λουκάς pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Πολεοδομικός σχεδιασμός και οικιστικά προβλήματα στη σύγχρονη Ελλάδα. Μιά σύντομη κριτική του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου / Τ. Καλλιακούδας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών:διδάγματα από τον απολογισμό της πενταετίας 2003-08 / Η. Μπεριάτος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Οικοτοξικολογικές μέθοδοι ανάλυσης της ποιότητας νερών / Α. Κούγκολος, Χ. Εμμανουήλ, Β. Τσιρίδης, Μ. Πεταλά pdf  κείμενο (1,3 ΜΒ)


Διερεύνηση της στασιμότητας των χρονολογικών σειρών των βροχοπτώσεων με τον έλεγχο kpss στην περιφέρεια Θεσσαλίας / Σ. Σοφιός, Ε. Ζαφειρίου, Σ. Πολύζος, Ο. Χριστοπούλου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Η συμβολή της ήπιας διαχείρισης των Αγροτικών οικοσυστημάτων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας / Α.Ι. Σφουγγάρης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση υδάτινων πόρων / Α. Κότιος, Μ. Κουτουλάκης, Π. Πλαγεράς, Γ. Γαλανός, Γ. Σαράτσης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Περιβαλλοντική αναβάθμιση δασικού δρόμου / Β.Κ. Δρόσος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος:Η περίπτωση του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης Αρκαδίας / Δ.Γ. Λαγός, Ρ. Μητούλα pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Παρακολούθηση επιπέδων κυκλοφοριακού θορύβου και διάχυσης αερίων ρύπων σε τμήματα της Εγνατίας οδού σε λειτουργία / Κ. Βογιατζής, Θ. Βαλκούμα pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων στη λεκάνη των Ν. Μουδανιών μέσω της οριοθέτησης ζωνών προστασίας και του εντοπισμού σημειακών πηγών ρύπανσης / Η. Σιάρκος, Π. Λατινόπουλος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων-ζητημάτων που εμφανίζονται στο νησί της Σκιάθου / Σ. Κηπουρός, Α. Κούγκολος, Β. Τσιρίδης, Α. Παπαοϊκονόμου, Β. Μανάκου, Χ. Εμμανουήλ, Α. Κότιος, Γ. Πετράκος pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις των μεταφορών:διεθνής και εγχώρια εμπειρία και πολιτικές διαχείρισης / Θ. Τσέκερης, Α. Τσούμα pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η αποτίμηση της αξίας των οικοσυστημάτων ως εργαλείο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας / Δ. Λατινόπουλοςpdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η προθυμία πληρωμής για την προστασία του περιβάλλοντος ως συνάρτηση των ιδεών για την περιβαλλοντική υποβάθμιση / Σ. Οικονόμου, Γ. Δροσάτος pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος στην παράκτια Αστική περιοχή του Δήμου Μοσχάτου / Α. Οικονόμου, Ε. Αγγου pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Βιώσιμη ανάπτυξη και «πράσινος» καπιταλισμός:μιά κριτική ανασκόπηση / Δ. Φουτάκης pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών στρατηγικών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές / Γ. Γεωργιάδης, Ν. Κουτσομάρκος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Βιομηχανικά παραπροϊόντα (περιπτώσεις βιομηχανιών χάλυβα και τσιμέντου) συναποτέφρωση-εφαρμογή ΒΔΤ / Β. Τρύφωνα-Παναγοπούλου, Α. Κούγκολος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Χωρικός σχεδιασμός, κοινωνική αντίληψη και βελτιστοποίηση του κόστους των βιομηχανικών ατυχημάτων / Ι. Παππάς, Σ. Πολύζος, Α. Κούγκολος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Χαρτογράφηση περιοχών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών / Μ. Λάζογλου, Ν. Καρανικόλας, Δ. Βαγιωνά pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Συμβολή στη μελέτη των επιπτώσεων του επιφανειακού όζοντος στη βλάστηση της ευρύτερης περιοχής του Βόλου / Γ.Θ. Πρώιας, Ι.Κ. Λαρίσση, Α.Γ. Παλιατσός pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Διερεύνηση της αυθαίρετης δόμησης και των μεταβολών χρήσεων γης στα παράκτια δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας κατά την περίοδο 1975-2005 / Α.Δ. Καμπούρης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Καθιέρωση πράσινης οδηγίας και ενεργειακή αποτίμηση του κύκλου ζωής των υποσκαφών έργων / Δ.Β. Μπάτσος, Ι. Τζουβαδάκης pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


 

 

3ος τόμος

 

 


Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στις πόλεις της Μεσογείου σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών / Θ. Παπαθεοχάρη, Χ. Κοκκώσης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Ο Αστικός σχεδιασμός και η σχέση του με το γεωγραφικό ανάγλυφο:η περίπτωση της Ολλανδίας / Α.Δ. Τέλλιος pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Μετρήσεις Αστικής ηχορρύπανσης καθ' ύψος προσόψεων κτιρίων / Α.Γ. Σωτηροπούλου, Α. Μπαλής, Γ. Πουλάκος, Ι. Τζουβαδάκης pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Η εκτός σχεδίου δόμηση και η αδυναμία εφαρμογής βιώσιμου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στον Ελλαδικό χώρο:η περίπτωση του Δήμου Ρόδου / Π. Μωραϊτου, Σ. Γκιάλης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πολεοδομικός προγραμματισμός και ποιότητα του Αστικού χώρου-το παράδειγμα της Χίου / Π. Σταθακόπουλος, Θ. Μαγγανά pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Συγκριτική παρουσίαση των στάσεων των κατοίκων των πόλεων απέναντι στους ταρατσόκηπους / Ν. Χασάναγας, Ε. Παπαδοπούλου, Σ. Μανίκα, Α. Μπασιούκα, Μ. Λάζογλου pdf  κείμενο (1,4 ΜΒ)


Ο ρόλος του πράσινου στη διαμόρφωση του κλίματος της περιοχής / Α. Ευθυμιάδου, Ι. Τζουβαδάκης pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δημόσιων υπαίθριων χώρων στο κέντρο της Αθήνας / Ε. Τριάντη, Α. Σωτηροπούλου, Φ. Μπουγιατιώτη, Δ. Διαμαντίδου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Ο σχεδιασμός των δικτύων πράσινου στα σύγχρονα Αστικά κέντρα:διεθνείς τάσεις και προτεινόμενη μεθοδολογία / Μ. Λιονάτου, Ι.Α. Τσαλικίδης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Βιώσιμη Αστική κινητικότητα-Ευρωπαϊκές πολιτικές και Ελληνική πραγματικότητα / Α. Τράμπα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Πολεοδομία και πράσινες τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών / Μ. Αγγελίδου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής τοπικής ατζέντας 21:η περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου, Νομού Αττικής / Κ. Σκαναβή, Π. Ζαχαράκη, Χ. Γιαννούλης, Β. Πετρενίτη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο κέντρο του Βόλου / Α. Αποστόλου, Κ. Σταμουλίδης, Ι. Τζίμας pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Συγκριτική ανάλυση της πολιτικής σε Ελλάδα και Αυστρία σχετικά με τις Ορεινές περιοχές / Α.Θ. Τσιγκλιφύση, Ο.Γ. Χριστοπούλου pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Ο περιαστικός Αγροτικός χώρος και το διακύβευμα της πολυλειτουργικότητας της Γεωργίας / Θ. Ανθοπούλου pdf  κείμενο (2,7 ΜΒ)


Τυπολόγηση του μεταβαλλόμενου υπαίθρου χώρου με τη χρήση δυναμικών δεικτών και χαρτογραφικής απεικόνισης. Η περίπτωση της Ορεινής ζώνης Βορά-Βεγορίτιδας Ν. Πέλλης / Ν. Δαλάκης, Μ. Μυρίδης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Πολυλειτουργική Γεωργία:προσδοκίες και όρια / Ε. Νικολαϊδης pdf  κείμενο (1,6 ΜΒ)


Περιβαλλοντικός χωροταξικός σχεδιασμός γιά βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη Ορεινού χώρου / Β.Κ. Δρόσος, Α.-Σ.Γ. Λιάμπας, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Χ. Σταματίου, Δ. Φαρμάκης pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Μορφές διαχείρισης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Απουσίες, διαχειριστικές πρακτικές και επαγγελματικές αποκλίσεις / Σ. Κουτσού, Μ. Πέτρου, Μ. Παρταλίδου pdf  κείμενο (2,5 ΜΒ)


Χωροταξικός σχεδιασμός και Ορεινές περιοχές / Π. Φιλίππου, Δ. Θεοχαρόπουλος, Δ. Ματθόπουλος pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Le vieillissement en Croatie:approche spatiale a l'echelle des villes et municipalites (Grad/Opcina) / M. Berber, M.N. Duquennepdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Η χωρική διάσταση της γονιμότητας στην Ελλάδα:διαγενεακή ανάλυση με τη χρήση των δεδομένων της απογραφής / Κ. Σοφιανοπούλου, Γ. Σιαπάτη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Γονιμότητα των γενεών στην Ελλάδα:εύρος και προσδιοριστικοί παράγοντες των γεωγραφικών και χωρικών διαφοροποιήσεων / Χ. Μπάγκαβος, Γ. Βερροπούλου, Κ. Τσίμπος pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Το πληθυσμιακό και δημογραφικό προφίλ του Ελληνικού Ορεινού Γεωγραφικού χώρου με τη βοήθεια πολυμεταβλητών αναλύσεων και <<κλασικών>> γεωγραφικών δεικτών / Π. Λαφαζάνη pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Du role des comportements d'union dans les specificites regionales de fecondite en France / Y. Delmeirepdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση στην Ελλάδα (1991-2006) - μιά πρώτη προσέγγιση / Μ. Αγοραστάκης pdf  κείμενο (3,4 ΜΒ)


Η γονιμότητα των Αλβανίδων στην Αλβανία και την Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα:χωρική προσέγγιση / Κ. Σοφιανοπούλου, Γ. Σιαπάτη pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Χωροταξικός σχεδιασμός και πληθυσμός στη μεταπολεμική Ελλάδα, σχεδιασμός με ποιά δεδομένα; / Β. Κοτζαμάνης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η απόκλιση πραγματικού-μόνιμου πληθυσμού στα διάφορα χωρικά επίπεδα της Κρήτης:καθοριστικός παράγοντας γιά το χωροταξικό σχεδιασμό / Μ.Ν. Ντυκέν, Ν. Κρομυδάκης pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Πληθυσμιακές συγκλίσεις και αποκλίσεις. Τυπολόγια των Νομών της Χώρας αναφορικά με πληθυσμιακά χαρακτηριστικά τους / Β. Παππάς, Φ. Αλεβίζος pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Proposition de methodologie pour une approche territoriale des effets autoroutiers sur le developpement local / L. Hadjou, M.N. Duquennepdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Περιβαλλοντικός (κλιματικός) πρόσφυγας ή περιβαλλοντικός (κλιματικός) μετανάστης; / Σ.Ε. Δρίτσας pdf  κείμενο (2,8 ΜΒ)


Κλιματική αλλαγή-άνοδος της στάθμης της θάλασσας:συνέπειες στις παράκτιες περιοχές / Σ.Ε. Δρίτσας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Οι διαχρονικές διαφοροποιήσεις στο χώρο ανάλογα το κλίμα και τη βλάστηση:η χωροθέτηση των οικισμών του Πηλίου Μαγνησίας / Ε. Κουτσερής pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Μεθοδολογία καταγραφής συστηματικών μετακινήσεων και δραστηριοτήτων με έρευνα ερωτηματολογίου στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών / Δ.-Γ. Περπερίδου pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Το ζήτημα της Αστικής βίας και η λειτουργία του Αστικού χώρου:το παράδειγμα της Αθήνας / Γ. Σιδηρόπουλος, Γ. Τσιλιμίγκας pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Εθνοτικές μειονότητες και γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα:χωρικές και δημογραφικές διαστάσεις / Β. Γαβαλάς pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Διαπολιτισμικοί κήποι. Μία πρόταση για την εκμετάλλευση Αστικών κενών ως παραγωγική εντατικοποιημένη γη και ως μέθοδος σταδιακής Αστικοποίησης μεταναστών. Εργαλεία σχεδιασμού και διαχείριση / Ε. Καραναστάση pdf  κείμενο (1,5 ΜΒ)


Μεταβαλλόμενα σχήματα κοινωνικού διαχωρισμού κατά την εφαρμογή του Πολεοδομικού σχεδιασμού στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1991-2001 / Χ. Χριστοδούλου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα:μιά πολυπληθής ομάδα χωρικά «αόρατη» / Ι. Κοκκάλη pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Η χωροχρονική διάσταση της μετάβασης της γονιμότητας:το παράδειγμα πέντε απομονωμένων πληθυσμών του Ελλαδικού χώρου / Κ.Ν. Ζαφείρης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Μη οπτικά τοπία:ανάλυση του χώρου των τυφλών / Α. Κοσκινά, Ν.Δ. Χασάναγας pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η συμβολή του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος στην κοινωνική συνοχή:η περίπτωση της αυλής νηπιαγωγείου / Ε. Παπαδοπούλου, Ν. Χασάναγας, Σ. Μανίκα, Μ. Λάζογλου, Αφρ. Μπασιούκα pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του πόσιμου νερού στη «Λατινική Αμερική» και οι κοινωνικο-χωρικές επιπτώσεις της στο Μεξικό / Κ.Β. Πετροπούλου pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Διλήμματα δημοκρατίας και η σημασία της συμμετοχής των πολιτών στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού / Κ. Αθανασόπουλος, Θ. Βλαστός pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Δυναμικές της παράνομης μετανάστευσης στη συνοριακή ζώνη Ελλάδας Τουρκίας / Α. Ανδρεάτου, Σ. Δαλάκη, Ι. Καναράκης, Χ. Τασολάμπρου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Εκλογική συμπεριφορά και πολιτικές στάσεις των Εθνοπολιτισμικών ομάδων στο Ν. Ξάνθης από το 1974 έως το 2007:μιά προσέγγιση μέσα από την διερεύνηση της ομάδας των Πομάκων / Ι. Φραγκόπουλος, Δ. Κουρκουρίδης, Α. Χριστοδούλου pdf  κείμενο (2,2 ΜΒ)


Χωρική ανάπτυξη ενός κοινωνικού φαινομένου και η επιρροή του στην οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της κοινωνικής έκρηξης και νεολαιίστικης εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 στην Ελλάδα. Η χωρική εξάπλωση της εξέγερσης / Ν. Καπιτσίνης, Μ. Μικρώνη, Π. Νάκου, Θ. Παπαθωμάς pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η φαντασιακή χωροταξία:μία δοκιμή συγκριτικής τυπολογίας του τοπίου στα παραμύθια / Ν. Χασάναγας, Αφρ. Μπασιούκα, Σ. Μανίκα, Μ. Λάζογλου, Ε. Παπαδοπούλου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Η μετεγκατάσταση του οικισμού της ποντοκώμης:κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί / Ε. Γαβρά, Δ. Βιτούλα, Γ. Γεμενετζή, Π. Ζαχαρός pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών & χωρική σκέψη:εφαρμογή & αξιολόγηση ενός διαδραστικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης / Α. Σκυλογιάννη, Γ.Ν. Φώτηςpdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Περιφερειακή χαρτογραφία και περιφερειακός-χωροταξικός σχεδιασμός / Ν. Δαλάκης, Δ. Κουρκουρίδης, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης, Σ. Σπυρέλλης, Α. Χριστοδούλου pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Η ορατότητα προς τη θάλασσα ως παράμετρος του παράκτιου χώρου / Ι. Κιουσόπουλος, Δ. Σταθάκης pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Οι διαχρονικές αλλαγές της Αστικής διάχυσης της Αττικής με τη χρήση της τηλεπισκόπησης / Α. Κατσάρα, Ι. Φαρασλής, Α. Γοσποδίνη, Κ. Περάκης pdf  κείμενο (258 ΚΒ)


Πολεοδομική ανάλυση και χαρτογραφική απόδοση:η κυρίαρχη πολεοδομική χρήση στην κλίμακα του οικοδομικού τετραγώνου / Α.-Φ. Λαγόπουλος, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης, Γ. Πισσούριος pdf  κείμενο (2,4 ΜΒ)


Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στη διαμόρφωση της τιμής των ακινήτων / Α. Τασόπουλος, Α. Μαρίνου-Ξύδη pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Χάραξη πολεοδομικού οδικού ιστού για βελτιστοποίηση βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων / Α.Α. Στάμος, Ι. Τζουβαδάκης pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ψηφιακό μοντέλο εδάφους για την υποστήριξη ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού / Β.Κ. Δρόσος, Α.-Σ.Γ. Λιάμπας, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Χ. Σταματίου, Β.Ι. Γιαννόπουλος pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Γενική παρουσίαση ενός μοντέλου προσομοίωσης της Αστικής εξάπλωσης:από τη στατική εξέταση της μακροκλίμακας στη δυναμική της μικροκλίμακας / Α. Λαγαρίας pdf  κείμενο (2 ΜΒ)


Εγκληματικότητα & πολεοδομία. Σύστημα χωρικής διαχείρισης παραβατικών συμβάντων. Η περίπτωση της Πάτρας / Σ. Βαγιώτα pdf  κείμενο (2,3 ΜΒ)


Εργαλείο διαχείρισης αγροτεμαχίων με έμφαση στην ενιαία ενίσχυση / Α.Δ. Τσιτούρας, Δ.Κ. Καλφούντζος pdf  κείμενο (1,1 ΜΒ)


Χωρική ανάλυση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αστικών περιοχών και χωροθετικός σχεδιασμός ενός δικτύου σταθμών μέτρησης / Γ.Ν. Φώτης, Σ. Μαργαρίτης pdf  κείμενο (2,6 ΜΒ)


Το πρότυπο βιομηχανικής συγκέντρωσης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης / Μ. Τσιάπα pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης γιά ένα Δημοτικό σύστημα λήψης χωρικών αποφάσεων / Δ. Βουτσά, Δ. Σαραφίδης, Μ. Παπαδοπούλου pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Καταγραφή και αξιολόγηση των προοπτικών μετατροπής του Μεταξουργείου Αττικής από υποβαθμισμένο γκέτο μεταναστών σε ανερχόμενο επίκεντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων / Β.Ι. Μαυρατζάς pdf  κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η πολεοδομική διάσταση των Ευρωπαϊκών χωρών ταφής. Συγκριτική ανάλυση του Δημόσιου χαρακτήρα σύγχρονων κοιμητηρίων της Γαλλίας και της Ελβετίας / Δ.Δ. Ζαβράκα pdf  κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ευελιξία και αναδιάρθρωση στη σύγχρονη Ελληνική βιομηχανία:Γεωγραφικές και παραγωγικές διακλαδώσεις μιάς «Ελληνικής Πολυεθνικής» στον κλάδο παραγωγής ανελκυστήρων / Ν. Παπανικολάου, Δ. Ουζουνέλλης, Σ. Γκιάλης pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)


Κριτήρια χωροθέτησης επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία / Μ.Κ. Τρίγκας, Ι.Ι. Παπαδόπουλος pdf  κείμενο (1,9 ΜΒ)


Συστήματα μεταφοράς σε Μητροπολιτικές περιοχές της Μεσογείου σύγκριση με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης / Χ. Τσαβδάρογλου, Β. Ρέντζιου pdf  κείμενο (2,1 ΜΒ)