Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών και προστατευόμενων περιοχών (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Θράκης, 27 Μαρτίου, 2010: Κομοτηνή)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

Μ 2513

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Α΄ Ενότητα: Ολοκληρωμένη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

 


Αναγνώριση της μορφολογίας, τυπολογίας και της τεχνολογίας οικιστικών συνόλων και άλλων τεχνικών έργων ως στοιχείων πολιτισμού και τουριστικής προβολής του ορεινού όγκου της Ροδόπης/ Κ. Κατσιμίγας, ΑΜ, Αναπληρωτής Νομάρχης 


Διαχείριση διασυνοριακών ρύπων – υδροδιπλωματία/ Γ. Μυλόπουλος, Καθ. Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 


Ποιότητα νερού στραγγιστικών καναλιών πεδιάδας Χρυσουπόλεως – Προτάσεις επαναχρησιμοποίησης/ Β. Τσιχριντζής, Καθ. Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος  pdf  παρουσίαση  (800 ΚΒ)


Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιότοπους Αν. Μακεδονίας και Θράκης/ Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης, Κ. Δέλκος, Β. Διαμαντής, Διδάκτωρ ΜΠ  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Επιπτώσεις του προ 50ετίας «εγκλωβισμού» του ποταμού Νέστου σε αναχώματα, στο προστατευόμενο «Δέλτα Νέστου»/ Ν. Κωτσοβίνος, Καθ. Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολτικών Μηχανικών  pdf  παρουσίαση  (2 ΜΒ)


Η χρήση μοντέλων στη διερεύνηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο υδατικό σύστημα της Βιστωνίδας/ Γ. Γκίκας, Λεκ. Δ.Π.Θ., Τμήμα Μηχ. Περιβάλλοντος  pdf  παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)


Επιπτώσεις των φραγμάτων στην ιχθυοπανίδα των ποταμών και προτάσεις αποκατάστασης: η περίπτωση του ποταμού Νέστου/ Μ. Κουτράκης, ΙΝΑΛΕ  pdf  παρουσίαση  (4,8 ΜΒ)


Ορθολογική διαχείριση παράκτιων ζωνών και προστατευόμενων περιοχών/ Π. Γεωργιάδης, Δρ. Γεωλόγος – Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων ΑΜΘ, Γ. Καμπάς, ΜΠ, Δ/νση Υδάτων ΑΜΘ  pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


 

 

Β΄ Ενότητα: Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών

 


Από τον «Αιγιαλό και Παραλία» στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης»/ Δ. Πετρίδης, ΑΤΜ, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ-Θράκης  pdf  παρουσίαση  (951 ΚΒ)


Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της εκροής ρύπων από τα Δαρδανέλλια στις προστατευόμενες παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ Π. Αγγελίδης, Λεκ. Δ.Π.Θ., Κ. Κοπασάκης, MSc ΠΜ, Υ-διδάκτωρ, Α. Γεωργουλάς, MSc ΠΜ, Υ-διδάκτωρ, Ν. Κωτσοβίνος, Καθηγητής Δ.Π.Θ.  pdf  παρουσίαση  (2,4 ΜΒ)


Σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης των παράκτιων υγροτόπων Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ Γ. Συλαίος, Καθ. Δ.Π.Θ., Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος  pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/160/EC για τη διαχείριση του ρίσκου/ Π. Πρίνος, Καθ. Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  pdf  παρουσίαση  (4,3 ΜΒ)


 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011