Η ρύπανση του Μαλιακού Κόλπου (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Στερεάς, 8 Μαΐου, 2010: Λαμία)

 

Μ 2514

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση σε ημερίδα για ρύπανση του Μαλιακού/ Χαρά Παρμενοπούλου, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ  pdf  κείμενο  (430 ΚΒ)


Ρύπανση του Μαλιακού Κόλπου – Προτάσεις αντιμετώπισής της: εισήγηση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ Βίκυ Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ και της Ο.Ε., Μαρία Παπαδοπούλου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ και της Ο.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Η ρύπανση του Μαλιακού Κόλπου/ Γεώργιος Κοτρωνιάς, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Φθιώτιδας και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΚΕΔΚΕ  pdf  κείμενο  (251 ΚΒ)


Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις ΕΥΕΠ στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού Κόλπου/ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Περιβαλλοντος  pdf  παρουσίαση  (349 ΚΒ)


Η εμφάνιση του ιχθυοτοξικού ραφιδοφύκους **/Chattonella-/**like//**sp και οι επιπτώσεις του στους ιχθυοπληθυσμούς του Μαλιακού Κόλπου, την άνοιξη του 2009. Μύθοι και αλήθειες/ Ερευνητική Ομάδα ΕΛΚΕΘΕ 


Τα προβλήματα και οι προοπτικές του Μαλιακού Κόλπου/ Δημήτριος Ρίζος, Προϊστάμενος Δ/νσης Αλιείας της Ν.Α. Φθιώτιδας  pdf  παρουσίαση  (7 ΜΒ)


Παρεμβάσεις για την ποιοτική και ποσοτική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού λεκανών απορροής Σπερχειού Ποταμού/ Μ. Πλαλή, ΧΜ, Μ. Σανοζίδου, Μηχ.Περιβάλλοντος – MSc Υδραυλικής Μηχανικής, Β. Θραψίμης, Πολιτικός & Τοπογράφος Μηχανικός,  Ομάδα Εργασίας του ΠΤ Ανατολικής Στερεάς του ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Μαλιακός Κόλπος – Σπερχειός Ποταμός, ένα ευαίσθητο οικοσύστημα/ Αντώνιος Τερζής, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Φθιώτιδας  pdf  κείμενο  (108 ΚΒ)


Η ρύπανση του Μαλιακού Κόλπου/ Ευγενία Οικονόμου, Κυριακή Μιχελάκου, Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  pdf  παρουσίαση  (746 ΚΒ)


Μαλιακός: ένας χρόνος μετά την κρίση/ Στέφανος Σταμέλλος, Μέλος Γραμματείας της Κίνησης Πολιτών «Μαλιακός SOS»  pdf  κείμενο  (349 ΚΒ)


Περιβαλλοντικά θέματα στο Νομό Φθιώτιδας/ Β. Γεροκούδη, ΧΜ, Μ. Μπάκα, Μηχ. Χωρ.-Πολεοδ. & Περ. Ανάπτυξης, Μ. Ρίζου, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων  pdf  παρουσίαση  (304 ΚΒ)