Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΤΕΕ, ΤΕΕ – Τμ. Ανατολικής Κρήτης, 11 Μαρτίου, 2010: Ηράκλειο)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

 

Μ 2515

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής στην Ελλάδα/ Σπ. Παπαγρηγοίου, ΠΜ, Μελετητής, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (4,2 ΜΒ)


Εισήγηση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Υ.ΠΕ.ΚΑ. 


ΣΜΠΕ ΕΠ Κ & ΝΑ 2007-2013/ Αλέξης Παρασκευόπουλος  pdf  παρουσίαση  (1,5 ΜΒ)


Η διαδικασία παρακολούθησης της ΣΜΠΕ του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013/ Μαρία Κασωτάκη  pdf  παρουσίαση  (314 ΚΒ)


 

Πρακτικά  Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011