Διασυνοριακή ρύπανση του Παράκτιου Περιβάλλοντος (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου, 14-15 Μαΐου, 2010: Μυτιλήνη)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

 

M 2517

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

 


Χαιρετισμός υφυπουργού Εξωτερικών κ. Φ. Κουβέλη  pdf  κείμενο  (370 ΚΒ)


 

Α΄ Ενότητα: Διαχείριση παράκτιου περιβάλλοντος

 


Διαχείριση παράκτιας ζώνης/ Κ. Μουτζούρης, Πρύτανης ΕΜΠ 


Μαθηματικά μοντέλα διασυνοριακής ρύπανσης/ Α. Στάμου, Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (605 ΚΒ)


Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης/ Β. Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (770 ΚΒ)


Διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις για τη διασυνοριακή ρύπανση/ Αγγ. Μπούρα, ΜΜ, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (421 ΚΒ)


Οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών/ Μ. Γούναρης, ΥΠΕΞ 


 

 

Σάββατο 15 Μαΐου 2010

 

Β΄ Ενότητα: Διασυνοριακή ρύπανση και αντιμετώπισή της (από χερσαίες πηγές – ατυχηματική)

 


Η Οδηγία 2000/60 σε σχέση με το παράκτιο περιβάλλον/ Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ 


Αντιμετώπιση ατυχηματικής ρύπανσης από πλοία/ Ηλίας Σαμπατακάκης, Πλοίαρχος Λ.Σ. Διευθυντής Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


Μοντελοποίηση μεταφοράς και διασποράς ρύπων με τη χρήση ενός Συστήματος Καταγραφής Επιφανειακών Ρευμάτων στη θαλάσσια περιοχή Λήμνου – Λέσβου – Δαρδανελίων/ Φ. Καραμπάς, Τμ. Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περ/ντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Παράκτιος ευτροφισμός στο Βόρειο Αιγαίο: αίτια, έκτιμηση και διαχειριστικές προοπτικές/ Μ. Καρύδης Τμ. Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχ. Περ/ντος  pdf  παρουσίαση  (516 ΚΒ)


Θέματα βιοποικιλότητας/ Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ 


 

Γ΄ Ενότητα

 


Περιβαλλοντικός σχεδιασμός λιμενικών και παράκτιων έργων/ Μ. Φράγκου, Πολ. Μηχανικός – Λιμενολόγος  pdf  παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της ποιότητας παράκτιων περιοχών/ Δ. Κίτσιου, Τμ. Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περ/ντος  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Εκτίμηση του οργανικού κλάσματος των επιφανειακών ιζημάτων στην παράκτια περιοχή του Στενού Μυτιλήνης/ Μ. Κωστοπούλου – Καραντανέλλη, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περ/ντος  pdf  παρουσίαση  (892 ΚΒ)


Διασυνοριακή ρύπανση του παράκτιου περιβάλλοντος/ Δρ. Χριστίνα Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος – ΠΜ, Επιμελήτρια της ΜΕ Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (339 ΚΒ)


 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011