Η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές (ΤΕΕ, 2 Ιουνίου, 2010: Αθήνα)

 

Μ 2520

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής/ Δρ Χρ. Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος Π.Μ., Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ  pdf  κείμενο  (167 ΚΒ)


 

 

Α΄ Ενότητα

 


Το θεσμικό πλαίσιο και ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων/ Γ. Μαχαίρας, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΥΠΕΚΑ  pdf  παρουσίαση  (134 ΚΒ)


Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε σχέση με τα επικίνδυνα απόβλητα/ Ε. Τολέρης, Διευθυντής ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ


Η υπάρχουσα κατάσταση της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων στη Χώρα/ Π. Παντελάρας, Χ.Μ., Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (752 ΚΒ)


Χαρακτηρισμός αποβλήτων/ Α. Σκορδίλης, Δρ Χ.Μ., Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (208 ΚΒ)


Προοπτικές στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στη Χώρα μας/ Δ. Δερματάς, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Διευθυντής Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης  pdf  παρουσίαση  (6,5 ΜΒ)


Το θεσμικό πλαίσιο και ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων/ Γεωργία Μαντζαβά, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  pdf  παρουσίαση  (441 ΚΒ)


Παρέμβαση ΔΕΗ Α.Ε., Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής pdf  κείμενο  (71 ΚΒ)


 

 

Β΄ Ενότητα

 


Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα/ Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σύστηματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων/ Ε. Γιδαράκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης  pdf  παρουσίαση  (603 ΚΒ)


Διαχείριση επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων/ Αν. Πανταζοπούλου, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στις βιομηχανικές περιοχές/ Α. Μουρτσιάδης, Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας pdf  κείμενο  (143 ΚΒ) pdf  παρουσίαση  (431 ΚΒ)


Η διαχείριση του αμιάντου. Παρόν και προοπτικές/ Κ. Αραβώσης, Λέκτορας ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (830 ΚΒ)


Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων/ Χρ.-Ν. Σπηλιωτοπούλου, Χ.Μ., Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (454 ΚΒ)