Ποιότητα ατμόσφαιρας – Ατμοσφαιρική & ηλεκτρομαγνητική ρύπανση – Μέτρα αντιμετώπισης (ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 4 Ιουνίου, 2010: Λάρισα)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

 

Μ 2526

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Αέρια ρύπανση: θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας/ Κ. Δελήμπασης, Θ. Κόκκαλης, ΜΕ Περιβάλλοντος ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας  pdf  παρουσίαση  (509 ΚΒ)


Μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες/ Δ. Χατζηδάκης, Δρ ΧΜ, ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  κείμενο  (390 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (236 ΚΒ)


Ατμοσφαιρική ρύπανση: μέτρα αντιμετώπισης της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ)/ Θ. Κόκκαλης, Ν. Παπαγεωργίου, ΜΕ Περιβάλλοντος και ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Δυτ. Θεσσαλίας  pdf  παρουσίαση  (609 ΚΒ)


Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση/ Χριστίνα Θεοχάρη, Δρ ΠΜ-Περιβαλλοντολόγος, Επιμελήτρια ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (314 ΚΒ)


Ατμοσφαιρική και ηλεκτρομαγνητική ρύπανση – Επιπτώσεις στην υγεία/ Κων/νος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας  pdf  παρουσίαση  (709 ΚΒ)


Κινητές και ασύρματες επικοινωνίες: νομοθετικό πλαίσιο – όρια ασφαλούς έκθεσης κοινού (στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.) – χρηστικές συμβουλές/ Π. Έξαρχος, Αρ. Ζουρνάς, Β. Κακάτσιος, Γ. Καρέτσος, Δ. Μαββίδης, Ομάδα Περιφερειακού Τμήματος Κεντρ. και Δυτ. Θεσσαλίας του ΤΕΕ 


Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία – Ακτινοβολία χαμηλής συχνότητας/ Δ. Χατζηφώτης, Η.Μ. Μηχανικός 


Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Green ICT): εφαρμογές και πρακτικές οδηγίες / Δρ. Β. Γερογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Μέλος ΔΕ Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-TEE)  pdf  παρουσίαση  (429 ΚΒ)


Συστηματική παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών με μέσα τηλεσκόπισης/ Σπ. Κοψιδάς, Ερευνητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόεδρος Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κεντρικής Ελλάδας  pdf  παρουσίαση  (8,2 ΜΒ)


 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011