Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΤΕΕ & ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, 29 Μαΐου, 2010: Βόλος)

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2011

 

Μ 2537

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Η διαχείριση των υδατικών πόρων . Το Θεσσαλικό πρόβλημα – παρόν και προοπτικές/ Λ. Λαζαρίδης, Σπ. Μίχας, Β. Περλέρος  pdf  κείμενο  (707 ΚΒ), pdf  παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο Θεσσαλίας/ Θ. Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ν. Μυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 


Απόψεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας, για ένα συνολικό σχεδιασμό αξιοποίησης και αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων (εισήγηση του ΤΕΕ Μαγνησίας)/ Γραμματή Μπακλατσή, ΑΤΜ – Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Μαγνησίας 


Κοστολόγηση νερού στην πόλη του Βόλου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ Χρυσ. Φαφούτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   pdf  παρουσίαση  (968 ΚΒ)


Χρήση μαθηματικών μοντέλων στη διαχείριση των υδάτων/ Α. Στάμου, Καθηγητής Π.Μ. ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ  pdf  παρουσίαση  (4,5 ΜΒ)


Έργο επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας.  Πρόκληση για την ανάπτυξη πρότυπης στρατηγικής διαχείρισης Υδατικών Πόρων/ Αικ. Τριανταφύλλου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν. Βαρβέρης, Χημικός Dess Περιβάλλοντος  pdf  παρουσίαση  (3 ΜΒ)


Διαχείριση πλημμυρών/ Β. Κατσαρός, Χημικός Μηχανικός, ερευνητής, Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 


Η υπό ανασύσταση λίμνη Κάρλα: μαθηματική προσομοίωση του κύκλου του αζώτου/ Σ. Λασπίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια υπό διορισμό, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  pdf  παρουσίαση  (630 ΚΒ)


Αξία και προβλήματα πόσιμου νερού/ Κ. Βολιώτης, Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας 


 

 

Πρακτικά Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων Heleco 2011