Εποπτεία αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών – Δράσεις και προοπτική τους (ΤΕΕ, 13/04/2011: Αθήνα)

 

M 2556

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Χαιρετισμός του Προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη 


ΤΕΕ 2010: Έτος Εποπτείας της Αγοράς των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών. Χαιρετισμός Συντοντιστικής Επιτροπής/ Ρ. Δρακούλης, Μηχ/γος Μηχανικός, Msc. Mech. Engineering RWTH AACHEN, Επιμελητής Συντονιστικής Επιτροπής για το Έτος Εποπτείας  pdf  παρουσίαση  (152 ΚΒ)


 

1η Ενότητα

 

Εκπρόσωποι Υπουργείων


20 σημαντικές καινοτομίες στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημοσίων έργων σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημοσίων έργων, ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις»/  Ι. Οικονομίδης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων ΥΠΥΜΕΔΙ pdf  κείμενο  (134 ΚΒ)


Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων/ Ι. Πατίρης, Γενικός Διευθυντής ΥΠΑΑΝ  pdf  παρουσίαση  (4,3 ΜΒ)


Έλεγχος αγοράς στον κλάδο δομικών υλικών: η περίπτωση του τσιμέντου/ Α. Μητιακούδης, Δρ. Χημικός, Διευθυντής 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής  pdf  κείμενο  (240 ΚΒ)

Φύλλο ελέγχου ΦΕ25. Υλικά Δομικών Κατασκευών 89/106. Σύνθεση προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τσιμέντα Portland. ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1: 2000  pdf  κείμενο  (145 ΚΒ)


Εποπτεία αγοράς δομικών προϊόντων εκ ξύλου: έναρξη εφαρμογής – πρώτα συμπεράσματα/ Α. Μουρτσιάδης, Διευθυντής 1ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ  pdf  παρουσίαση  (253 ΚΒ)


 

Εποπτεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ομιλία Φ. Δεληγιάννη, Συντονιστή Βιομηχανικών Υποδομών και Ανάπτυξης του ΣΕΒ  pdf  κείμενο  (93 ΚΒ)


Εποπτεία και Τυποποίηση

Εποπτεία της Αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών και Τυποποίηση/ Ε. Βαρδάκας, τέως Δ/ντης Νομοθετικής Πολιτικής και Πολιτικής Ποιότητας της Ε.Ε., τέως Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΟΤ, τέως Γενικός Γραμματέας CEN, Μ. Μετινίδου, Χημ. Μηχ., Προϊσταμένη του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για το Έτος Εποπτείας  pdf  παρουσίαση  (81 ΚΒ)


 

2η Ενότητα: Η Εποπτεία στην Ελλάδα. Εμπλεκόμενοι κλάδοι – Φορείς: πραγματικές περιπτώσεις (case studies), προβλήματα, λύσεις, προτάσεις

 


Συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ: Γ. Γρηγορόπουλος, Δρ. Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ., Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για το Έτος Εποπτείας, Γ. Παπαδάκος, Μηχανολ. Μηχ., Υπ. Διδ. ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (372 ΚΒ)


Εποπτεία της αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών – Δράσεις και προοπτική τους/  Γ. Κοντορούπης, Δρ. Μηχ/γοςΗλ/γος Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών)  pdf  κείμενο  (129 ΚΒ)


Θεσμικό πλαίσιο και έλεγχος αγοράς δομικών προϊόντων. Από τη Γενική Γραμματεία  Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΚΕΔΕ (Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων)/ Δ. Θεοδώρου, Χημ. Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Ιδιωτικών Εργαστηρίων του ΚΕΔΕ  pdf  κείμενο  (89 ΚΒ)


ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών)/ Γ. Βλάχος, Πρόεδρος του ΣΑΤΕ  pdf  κείμενο  (542 ΚΒ)


ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)/ Κ. Σαββίδης, Πολ. Μηχανικός, Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ    


Ομιλία του Εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) στην ημερίδα του ΤΕΕ της 13/4/2010 με θέμα: «Η εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών – Οι δράσεις και η προοπτική τους / Α. Χαρίτος, Μέλος της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ  pdf  κείμενο  (154 ΚΒ)


Εισήγηση στην ημερίδα του ΤΕΕ για το «Έτος εποπτείας της αγοράς των προϊόντων Δομικών Κατασκευών» με θέμα «Εποπτείας αγοράς προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Δράσεις και προοπτική τους»/ Θ. Καλοφωτιάς – Μ.Μ.Μ., Προϊστάμενος Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΕΜΔΥΔΑΣ  pdf  κείμενο  (103 ΚΒ)


Σήμανση CE στα αδρανή υλικά για χρήση σε δομικά έργα/ Γ. Λεχουρίτης, Πρόεδρος του ΙΝΚΑ  pdf  κείμενο  (38 ΚΒ)


Ο ελληνικός κλάδος αλουμινίου/ Ε. Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμίνιου  pdf  παρουσίαση  (466 ΚΒ)


Σήμανση CE στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS). ΠΣΕΜ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης)/ Π. Δρακόπουλος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής StoHellas  pdf  κείμενο  (522 ΚΒ)


Εποπτεία αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών – Δράσεις και προοπτική τους/ Γ. Διακάτος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών – Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας  pdf  κείμενο  (161 ΚΒ)


Εισήγηση ΣΕΒΕΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, έμμεσα εμπλεκόμενος κλάδος) για την εκδήλωση της 13ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ – Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Δράσεις και προοπτική τους/ Κ. Καρασούλας, Αρχιτέκτονας, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου  pdf  κείμενο  (103 ΚΒ)