Εκπαίδευση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Ο ρόλος των Πολυτεχνείων, των Μηχανικών και της Βιομηχανίας: Ευρω-Μεσογειακό διήμερο (ΤΕΕ, 23-24 Φεβρουαρίου, 2010: Αθήνα)

 

Μ 2568

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

 

Εναρκτήρια Συνεδρία

 

Χαιρετισμοί


Κ. Μουτζούρης, Πρύτανης ΕΜΠ 


Ι. Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ 


Κ. Μίχαλος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ 


 

 

Κήρυξη Έναρξης Εργασιών


Λ. Κατσέλη, Καθ. ΕΚΠΑ, Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 


Α. Μπουράτσης, Δ/ντης Δ/νσης F «Θεματικά Προγράμματα» EuropeAid-ΕΕ 


 

 

Εναρκτήριες Ομιλίες


Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ, συντονίστρια του ευρω-μεσογειακού προγράμματος ELAICH στην Ελλάδα  pdf  παρουσίαση  (3,3 ΜΒ), pdf φωτογραφίες  (7 ΜΒ)


LobovikovKatz, Δρ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Technion, συντονίστρια του ευρω-μεσογειακού προγράμματος ELAICH στον ευρω-μεσογειακό χώρο 


 

 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Αποτίμηση και προοπτικές του ελληνικού πειραματικού σεμιναρίου ELAICH

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές


Τι τα θέμε τα μνημεία…/ Θ. Τάσιος, Ομ. Καθ. ΕΜΠ, Σχ. Πολ. Μηχ.  pdf  κείμενο  (73 ΚΒ)


Ε. Μαΐστρου, Καθ. ΕΜΠ, Σχ. Αρχ. Μηχ. 


Ε. Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη Τεχνικού Γραφείου & Εργαστ. Συντήρησης της Επιφάνειας, ΥΣΜΑ, ΥΠΠΟΤ 


Μ. Χανιωτάκης, Δ/ντης Έρευνας και Ποιότητας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 


Οι μαθητές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς/ Α. Γεωργιάδου, Δρ. Σχολική Σύμβουλος Β΄θμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, Παρουσίαση της κοινής εργασίας με τους καθηγητές Β΄θμιας Εκπαίδευσης Α. Γκέτσιο, Σ. Μαραβέλια, Γ. Πανταζή και Α. Παραδείση που συμμετείχαν στο ελληνικό πειραματικό σεμινάριο ELAICH  pdf  παρουσίαση  (2,7 ΜΒ)


Ι. Βιρβιδάκη, Α. Βολάνης, Ζ. Τσαφαρά, εκπρόσωποι των μαθητών του 1ου Λυκείου Παπάγου, 1ου Λυκείου Ν. Ψυχικού, και 2ου Λυκείου Χολαργού αντίστοιχα που συμμετείχαν στο ελληνικό πειραματικό σεμινάριο  ELAICH 


Π. Μπίστα, Δρ. Διευθύντρια 1ου Λυκείου Παπάγου 


 

 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Συνεργασία EUROMED: Η συμβολή των Πολυτεχνείων, των Μηχανικών και της Βιομηχανίας στην εκπαίδευση των πολιτών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Το παράδειγμα του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος ELAICH (Educational Linkage Approach in Cultural Heritage)

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές


Δ. Φουντουκάκος, τ. Πρόεδρος ΕΒΕΑ  pdf  κείμενο  (121 ΚΒ)


Π. Ακριτίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων & Μέλος ΔΕ ΤΕΕ 


Α. Παναγιωταρέα, Αν. Καθ. ΑΠΘ 


Μηχανικοί και εκπαίδευση μαθητών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς/ Ρ. Κρεστενίτη – Σ. Πάγκαλος, Εκπρ. της ΜΕ θεμ. Παιδείας ΤΕΕ  pdf  κείμενο (63 ΚΒ)


Β. Χανδακάς, τ. Γεν. Δ.ντης ΥΠΠΟ, Εκπρ. της ΜΕ Θεμ. Πολιτισμού & Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΤΕΕ 


Ο ρόλος των αρχιτεκτόνων στην εκπαίδευση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς/ Δ. Διγενής, Εκπρ. της ΜΕ θεμ. Ευρωπαϊκών, Διμερών & Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (66 ΚΒ)


G. Biskontin, Καθ., Παν. Βενετίας 


J. Cassar, Καθ., Παν. Μάλτας 


R. Van Grieken, Καθ., Παν. Αμβέρσας 


 

 

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010

 

Εναρκτήρια Συνεδρία

 

Χαιρετισμοί


Νίκος Μαρκάτος, Πρόεδρος Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., τ. Πρύτανης 


 

 

Εναρκτήριες Ομιλίες


Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ 


Σ. Αυγερινού, Καθ. ΕΜΠ, Μέλος του Εκτελ. Γραφείου του Διεθνούς ICOMOS 


 

 

Συνεδρία Ι

Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας – εκπαιδευτικές προοπτικές για την προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αναπτυξιακή συνεργασία Ελλάδας Σερβίας για την προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς «Διαδρομές» στα Βυζαντινά Μοναστήρια της Σερβίας

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές


Dragolijub Todorovic, Αρχ. Συντ. Ινστ. για την προστ. των Πολ. Μνημ. της Σερβίας 


Ε. Οικονομοπούλου, ΥΔ ΕΜΠ


Τεκμηρίωση και χαρακτηρισμός ιστορικών κονιαμάτων και επιχρισμάτων Μονών του 14ου αιώνα της Σερβίας: αναλογίες και διαφοροποιήσεις των ιδιοτήτων τους με αυτών του Ελλάδικού χώρου της ίδιας περιόδου/ N. Vesic, ΥΔ ΕΜΠ, Χρίστος Κυριάκου, Χημ. Μηχ., μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΜΠ, Αστέριος Μπακόλας, Δρ. ΕΜΠ, Αντωνία Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (4,5 ΜΒ)


 

 

Συνεδρία ΙΙ

Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας – εκπαιδευτικές προοπτικές για την προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αναπτυξιακή συνεργασία Ελλάδας Τουρκίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Αγιά Σοφιά ως υπόδειγμα ολοκληρωμένης διεθνούς διεπιστημονικής πρότασης προστασίας. Προετοιμασία του σεμιναρίου ELAICH

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές


M. Erdik, Καθ., U. Hancilar, Δρ. Πανεπιστήμιο Βοσπόρου 


Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Αγιά Σοφιά ως υπόδειγμα ολοκληρωμένης διεθνούς διεπιστημονικής συνεργασίας. Μελέτη ιστορικών κονιαμάτων και σχεδιασμός και παρασκευή κονιαμάτων αποκατάστασης για την αντισεισμική προστασία της Αγιά Σοφιάς/ Π. Μούνδουλας, Δρ. Χημ. Μηχ. ΕΜΠ, Α. Μπακόλας, Δρ. ΕΜΠ, Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (8,9 ΜΒ)


Διαγνωστική μελέτη των υλικών των ψηφιδωτών του τρούλου της Αγιάς-Σοφιάς. Αποτίμηση της συμβατότητας παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης στα ψηφιδωτά του τρούλου της Αγιάς-Σοφιάς με χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών/ Α. Δελέγκου, ΥΔ ΕΜΠ, Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


H. Firat Diker, Αρχ. Μηχ. Υπεύθ. για τα Μουσεία Αγιά-Σοφιάς και Τοπ Καπί 


S. Terzi, Δ/ντης Προγρ. Αστικ. Αναπλ. Οργ. «Κων/πολη 2010 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» 


 

 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης


Μ. Κορρές, Καθ. ΕΜΠ, Δ/ντης ΔΠΜΣ ΕΜΠ «Προστασία Μνημείων» 


Τα μουσεία ως ανοικτά εργαστήρια για την εκπαίδευση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς/ Α. Λούβη, Γεν. Δ/ντρια Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς  pdf  κείμενο  (75 ΚΒ)


Δ. Ζιρώ, Δ/ντης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ΥΠΠΟΤ 


Β. Οικονομόπουλος, Πρόεδρος Ευρ. Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών 


S. van Dam, Εταίρος του Προγράμματος EUROMED ELAICH 


G. Biscontin, Καθ. Παν. Βενετίας 


 

 

Συμπεράσματα