Ημερίδες για τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΤΕΕ, 25 Ιανουαρίου - 25 Φεβρουαρίου, 2011: Αθήνα)

 

 

Μ2573

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εισήγηση/ Κ.Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός pdf  παρουσίαση (10,8MB)


Εισήγηση/ Σπύρος Τσιώλης, M.Sc. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός pdf  παρουσίαση (430KB)


Εισήγηση/ Πόπη Δρούτσα, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος pdf  παρουσίαση (2,4MB)


Εισήγηση/ Κων/νος Λάσκος, Πολιτικός Μηχ/κός pdf  παρουσίαση (3,6MB)


Εισήγηση/ Κων/νος Στ. Ψωμόπουλος Δρ Ηλ/λόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ pdf  παρουσίαση (2,6MB)


Εισήγηση - Παράδειγμα Ενεργειακής Μελέτης/ Κων/νος Στ. Ψωμόπουλος Δρ Ηλ/λόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ pdf  παρουσίαση (4,4MB)


Εισήγηση/ Κων/να Καλλιακούδη, M.Sc. Μηχανολόγος Μηχ/κός  pdf  παρουσίαση (760KB)