Πετρελαϊκός αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Επιπτώσεις και προοπτικές (ΤΕΕ, 8 Ιουνίου, 2011: Αθήνα)

 

 

Μ2574

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Α’ Μέρος: Αλλαγές και Προοπτικές στον Ενεργειακό Χάρτη λόγω του Αγωγού


Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη: Το έργο και η επιρροή του στον ενεργειακό χάρτη/ Α. Βακιρλής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ pdf  παρουσίαση (3,4 MB)


Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη: Μια συνολική εικόνα/ Χ. Δήμας, Δ/ντής και Τεχνικός Δ/ντής Trans-Balkan Pipeline B.V. pdf  παρουσίαση  (5,0 MB)


Εισήγηση/ Α. Αθανασόπουλος, ΕΕΕ Ενέργειας ΤΕΕ pdf  κείμενο (140KB)


 

Β’ Μέρος: Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του Αγωγού


Μελέτη οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου: «Αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη» στο Νομό Έβρου/ Ι.Κ. Μουρμούρης, Καθηγητής ΔΠΘ pdf  παρουσίαση (470 KB)


Επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία/ Δ. Δημητρίου pdf  παρουσίαση (1,1 MB)


Αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη (ΑΜΑ): Βιωσιμότητα και μακροοικονομικά αποτελέσματα/ Π. Γκόγκας, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ pdf  παρουσίαση (1,1 MB)


Αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη (ΑΜΑ): Στρατηγικός μοχλός ανάπτυξης του Νομού Έβρου/ Κ. Αξαρλόγλου, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ pdf  παρουσίαση (270 KB)


Οι κοινωνικές επιπτώσεις του έργου:  «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη» στις τοπικές κοινωνίες του Νομού Έβρου/ Κ. Χαζάκης, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ pdf  παρουσίαση (350 KB)


Η εκτίμηση του κινδύνου και η κατανομή του αντισταθμιστικού οφέλους/ Θ. Παπαδημητρίου, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ pdf  παρουσίαση (230 KB)