Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης (ΤΕΕ, 1 Φεβρουαρίου, 2012: Αθήνα)

 

Μ 2579

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1η Ενότητα: Εναρκτήριες Ομιλίες

 


Έναρξη εργασιών από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη 


Εισήγηση-Πλαίσιο της Οργανωτικής Επιτροπής της ημερίδας/ Γ. Ηλιόπουλος, Β΄Αντιπρόεδρος «Α» ΤΕΕ, Χ. Τσομπανίδης  pdf  παρουσίαση  (693 ΚΒ)


Η πολιτική του ΥΠΕΚΑ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων/ Α. Αλεξόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ 


Περιφερειακοί σχεδιασμοί βασισμένο σε πρόληψη-ανακύκλωση-κομποστοποίηση/ Φ. Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης  pdf  παρουσίαση  (4,9 ΜΒ)


Σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση απορριμμάτων/ Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (2 ΜΒ)


Επιχειρηματικές ευκαιρίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα/ Κ. Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ, Λέκτορας ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (645 ΚΒ)


 

 

2η Ενότητα: Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης ΑΣΑ μετά την παραγωγή τους: Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Διάθεση

 


Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα/ Α. Σκορδίλης, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΔΣΑΠ  pdf  παρουσίαση  (2,4 ΜΒ)


Θερμική επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας/ Ε. Καλογήρου, Δρ. ΧΜ, Πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  pdf  παρουσίαση  (2,5 ΜΒ)


Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων ανακύκλωσης ΑΣΑ στη τσιμεντοβιομηχανία/ Σ. Δεμερτζής, Στέλεχος Τσιμεντοβιομηχανίας  pdf  παρουσίαση  (3,9 ΜΒ)


«ΔΕΔΙΣΑ», ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση ΑΣΑ, εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία/ Λ. Κοπάσης, ΗΜ MSc, Πρόεδρος «Α» ΤΕΕ-Δυτ. Κρήτης, Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ Χανιά, Πρόεδρος Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α.  pdf  κείμενο  (193 ΚΒ)


Η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως οδηγός σχεδιασμού έργων Δ.Σ.Α. και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων: η περίπτωση της Ρουμανίας/ Θ. Λώλος, ΧΜ, Γ. Ταβουλάρης, Δρ. ΧΜ, Γ. Ράπτης, Δρ. ΧΜ, Μελετητές-Σύμβουλοι  pdf  παρουσίαση  (4,6 ΜΒ)


Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση υπολειμμάτων τροφών – πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων και Κηφισιάς/ Α. Μπούρκα, ΧΜ, MSc, Μελετητής-Σύμβουλος  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


 

 

3η Ενότητα: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο και Θεσμοί/Μηχανισμοί Υλοποίησης Έργων ΔΣΑ

 


Ωρίμανση και χρηματοδότηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων/ Αλέξανδρος Ζαχάρωφ, Στέλεχος ΕΤΕπ – Ομάδα Εργασίας Διαρθρωτικών Ταμείων  pdf  παρουσίαση  (85 ΚΒ)


Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ/ Φ. Κουρμούσης, Πρόεδρος Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, Σύμβουλος Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  pdf  παρουσίαση  (1,4 ΜΒ)


Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ/ Ν. Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας 


Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις Έργων ΔΣΑ/ Ε. Τολέρης, Διευθυντής ΕΥΠΕ ΥΠΕΚΑ 


Ομιλία του περιφερειάρχη Αττικής προέδρου της ΕΝΠΕ και του ΕΔΣΝΑ κυρίου Ιωάννη Σγουρού, στην ημερίδα του ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (340 ΚΒ)