Ανάπτυξη νέου συστήματος αναλύσεων τιμών για τον προϋπολογισμό και την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων και σύσταση Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΤΕΕ, 26 Μαρτίου 2012, Αθήνα)

 

Μ  2584

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Τα ορόσημα ενός εκσυγχρονισμού που δεν έγινε ποτέ…: ιστορικό μιας χαμένης 10ετίας και κάμποσων εκατ. ευρώ για τεχνικές προδιαγραφές και αναλύσεις τιμών/ Μάνος Βράϊλας, Αντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ  pdf  παρουσίαση  (2,9 MΒ)


Υφιστάμενη κατάσταση/ Διονύσης Μακρής, Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης Συστήματος Τιμολόγησης Έργων, Γεν. Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ΥπΥΜΕΔΙ  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου Συστήματος Αναλύσεως Τιμών/ Δημ. Τουλιάτος, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΑΤΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (5,6 ΜΒ)


Επιχειρησιακό πλάνο Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων/ Μ. Ροδάκης, Εταίρος Ernst and Young  pdf  παρουσίαση  (2,2 ΜΒ)


Σύνταξη και θεσμοθέτηση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και Αναλυτικών Τιμολογίων όλων των κατηγοριών κατασκευών στην Ελλάδα/ Γ. Κοντορούπης, Δρ. Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχ/κός, τ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΙΟΚ, Ε. Δημοπούλου, Ηλ/γος Μηχ/κός, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΟΚ  pdf  παρουσίαση  (2,1 MΒ)


Σύστημα Αναλύσεων Τιμών για τον προϋπολογισμό & την αναθεώρηση τιμών των Δημοσίων Έργων – Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και του ΥπΥΜΕΔΙ/ Π. Κατίκας, Αρχ. Μηχ/κός, τ. Πρόεδρος & Μέλος ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  pdf  κείμενο  (252 ΚΒ)


Εξέλιξη του Συστήματος Αναλύσεων Τιμών των έργων και ο ρόλος του Μελετητή/ Γ. Κάζος, ΠΜ, Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ  pdf  παρουσίαση  (1,9 MΒ)


Αναλύσεις Τιμών – Προϋπολογισμός – Αναθεώρηση τιμών Δημοσίων Έργων – Διαδικασίες επιλογής αναδόχου στην κατασκευή Δημοσίων Έργων / Θανάσης Μπούμης, Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ  pdf  κείμενο  (162 ΚΒ)