Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, 31 Μαΐου, 2012: Αθήνα)

 

Μ 2590

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Χαιρετισμοί


Η σημασία του κανονισμού επεμβάσεων/ Θεοδόσιος Τάσιος 


Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων/ Στέφανος Δρίτσος  pdf παρουσίαση  (858 ΚΒ)


Κεφ. 1 και 2 «Πεδίο εφαρμογής, βασικές αρχές, κριτήρια, διαδικασίες»/ Κοσμάς Στυλιανίδης  pdf  παρουσίαση  (19 ΜΒ)


Κεφ. 3 «Διερεύνηση – Τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δομήματος»/ Σταύρος Θεοδωράκης  pdf  παρουσίαση  (2,6 ΜΒ)


Κεφ.4 «Βασικά δεδομένα για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό»/ Μιλτιάδης Χρονόπουλος  pdf  παρουσίαση  (568 ΚΒ)


Κεφ.5 «Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση»/ Ανδρέας Κάππος  pdf  παρουσίαση  (616 ΚΒ)


Κεφ.6 «Βασικά προσομοιώματα – συμπεράσματα»/ Ελισάβετ Βιντζηλαίου  pdf  παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)


Κεφ.7 «Προσδιορισμός συμπεριφοράς δομικών στοιχείων»/ Μιχαήλ Φαρδής  pdf  παρουσίαση  (4,7 ΜΒ)


Κεφ.8 «Διαστασιολόγηση επεμβάσεων»/ Στέφανος Δρίτσος  pdf  παρουσίαση  (3,5 ΜΒ)


Κεφ.9 «Έλεγχοι ασφαλείας»/ Μιχαήλ Φαρδής  pdf  παρουσίαση  (874 ΚΒ)


Κεφ.10 και 11 «Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης – Κατασκευή – Διασφάλιση ποιότητας/ Χρίστος Κωστίκας  pdf  παρουσίαση  (184 ΚΒ)