Πολυτεχνεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Μηχανικών (ΤΕΕ, 21 Ιουνίου, 2012: Αθήνα)

 

Μ 2592

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Στόχοι και δράσεις του Προγράμματος ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ/ Καθ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ΕΜΠ, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ιδρυματικού Προγράμματος «ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ»  pdf παρουσίαση (13,0 MΒ)


The UNESCO Engineering Report and the UNESCO Engineering Initiative/ Rovani Sigamoney, UNESCO Engineering Initiative  pdf παρουσίαση  (782 ΚΒ)


Η εξέλιξη της εκπαίδευσης των μηχανικών στη σύγχρονη Ευρώπη: Οι θέσεις της ευρωπαϊκής εταιρείας για την εκπαίδευση των μηχανικών - SEFI/ Καθ. Άρης Αβδελάς, Δρ. ΠΜ, Μέλος ΔΣ SEFI  pdf παρουσίαση  (5,8 MΒ)


Εργαλεία για την ανάπτυξη δομών απασχόλησης και σταδιοδρομίας: Πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακή πύλη ΔΑΣΤΑ/ Κώστας Κοντογιάννης, Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (452 KΒ)


Αυτόματο σύστημα εύρεσης και κατηγοριοποίησης ευκαιριών εργασίας μηχανικών/ Δρ. Λάζαρος Πολυμενάκος, Καθηγητής ΑΙΤ, Ηρακλής Καπρίτσας, Βασίλης Κατσάρης  pdf  παρουσίαση (2,2 ΜΒ)