Διοικητική μεταρρύθμιση – Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης (ΤΕΕ, 27-28/11/2012: Αθήνα)

 

M 2596

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1η Ενότητα: Χαιρετισμοί και εναρκτήρια ομιλία


Χαιρετισμός του Προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη  pdf  κείμενο  (89 ΚΒ)


Εισήγηση της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας/ Αθ. Μπούμης, Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας  pdf  κείμενο  (192 ΚΒ)


 

2η Ενότητα: Ανθρώπινο δυναμικό (Αξιολόγηση, Κρίσεις, Βαθμολόγιο, Μισθολόγιο, Διυπουργικός κλάδος Διπλωματούχων Μηχανικών)


Διοικητική Μεταρρύθμιση: Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν και πρέπει να κάνουν τη διαφορά/ Ε. Στεφοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Καλής Νομοθέτησης, Γ.Γ. Κυβέρνησης  pdf  παρουσίαση  (2,5 MΒ)


Κρίση και μισθολογικό καθεστώς Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίου (Διαφορικός μισθός)/ Σ. Βασιλάκος, Οικονομολόγος, στέλεχος Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, μέλος Προεδρείου Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπ. Οικονομικών (ΟΣΥΟ) pdf  παρουσίαση στοιχείων  (858 ΚΒ)


Οι εξελίξεις στη Δημόσια Διοίκηση, στον τομέα των Διπλωματούχων Μηχανικών. Προτάσεις για μια άλλη πολιτική πραγματικών και όχι ψευδεπίγραφων μεταρρυθμίσεων/ Π. Τριανταφυλλοπούλου, Εκπρόσωπος Προεδρείου Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ pdf  κείμενο  (280 KΒ)


 

 

3η Ενότητα: Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών: Στοχοθεσία – Καθηκοντολόγιο, Δομές – Οργανισμοί – κατανομή Προσωπικού


Βασικές συνιστώσες οργάνωσης των δομών του κράτους, 1975-2012/ Κ. Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  pdf  παρουσίαση  (652 ΚΒ)


Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις – Λειτουργία υπηρεσιών δόμησης/ Γ. Μαδεμοχωρίτης, Αρχ. Μηχ., Ελεύθερος Επαγγελματίας  pdf  κείμενο  (220 ΚΒ)


Διαπιστώσεις λειτουργίας υπηρεσιών δόμησης (πολεοδομιών) από την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων/ Γ. Γαβριλάκης, Διευθυντής Υπ. Δόμησης Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης   pdf  κείμενο  (585 ΚΒ)


Η αναβάθμιση της εποπτείας και του ελέγχου των δημοσίων έργων/ Γ. Ρωμοσιός, Πολ. Μηχ. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων  pdf  κείμενο  (261 ΚΒ)


 

4η Ενότητα: Ασφαλιστικά θέματα


Ασφαλιστικό: Μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη/ Ν. Καφφές, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός & Αρχ. Μηχ/κός, τ. Πρόεδρος Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ   pdf  παρουσίαση  (2,3 MΒ)


Ασφαλιστικό: Γιατί και πώς/  Π. Ζαμπέλης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, Πρόεδρος Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης προσωπικού ΕΛΤΑ  pdf  παρουσίαση (265 ΚΒ)


Η κοινωνική ασφάλιση την τελευταία εικοσαετία – το ΤΣΜΕΔΕ/ Π. Μούζιος, Πρόεδρος Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ  pdf  κείμενο  (307 ΚΒ)


 

5η Ενότητα: Αποκέντρωση και Ανάπτυξη


Εισήγηση του Βασίλειου Μιχαλολιάκου, Δημάρχου Πειραιά pdf  κείμενο  (1,2 MΒ)


Εισήγηση του Δημήτρη Φωκιανού, Δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης pdf  κείμενο  (146 ΚΒ)


Εισήγηση του Στέλιου Διαμαντίδη, Γενικού Γραμματέα Δήμου Πειραιά pdf  παρουσίαση (5,1 MΒ)


Αρμοδιότητες «Καλλικράτη» και τεχνικές υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ Βαθμού/ Η. Αλευράς, Πολ. Μηχ., Μ.Δ.Ε., μέλος ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής   pdf  κείμενο  (313 ΚΒ)


 

6η Ενότητα: Δράσεις Διοίκησης – Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη


Ο ρόλος του μηχανικού στην αειφόρο ανάπτυξη/ Σ. Ελευθεριάδου, MSc Μεταλ. Μηχ/κός, Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος, Τμηματάρχης Γ’ Τμήματος  pdf  παρουσίαση  (7,8 MΒ)


Ο ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης ως υπηρεσία εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας/ Κ. Καρδαμίτση, Γ. Διευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης pdf  παρουσίαση  (232 ΚΒ)


 

7η Ενότητα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Εξυπηρέτηση του Πολίτη


Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην υπηρεσία του πολίτη/ Κ. Ιωάννου, Δρ ΗΜ και τεχνολογίας υπολογιστών, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργαν. Επιτροπής και ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής  pdf  παρουσίαση  (664 ΚΒ)


Η υλοποίηση του έργου «Σύζευξις» και οι υπηρεσίες του στη Δημόσια Διοίκηση/ Χρ. Μοσχονάς, Αν. Διευθυντής – Δίκτυο Δημοσίου Τομέα, ΚτΠ ΑΕ pdf  παρουσίαση  (3,2 MΒ)


 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση από την σκοπιά του Ελεύθερου Επαγγελματία Μηχανικού/ Γ. Βρεττάκου, Αρχ. Μηχ., Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος Οργαν. Επιτροπής  pdf  κείμενο  (507 ΚΒ)


Η εμπειρία, οι προκλήσεις, οι ανάγκες για το μέλλον. Μελέτη Περίπτωσης. Τα έργα της e-Πολεοδομίας/ Κ.Χαμηλοθώρης Αγρ. Τοπ. Μηχ.  pdf  παρουσίαση  (2,8 MΒ)


 

Παρεμβάσεις


Παρέμβαση του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, Ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ  pdf  κείμενο  (1,2 MΒ)


Παρέμβαση του Ιωάννη Πικραμμένου  pdf  κείμενο  (140 ΚΒ)