Η παρουσία και ο ρόλος του Ομίλου της ΔΕΗ στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα (ΤΕΕ, 8 Νοεμβρίου, 2013: Αθήνα)

 

Μ 2603

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

1η Ενότητα: Όμιλος ΔΕΗ από το χθες στο αύριο

 


Τα πρώτα βήματα/ Α. Καραβαρίτης, τ. Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, ΔΕΗ


ΔΕΗ: επενδύσεις και αναπτυξιακή προοπτική/ Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.


Η εξέλιξη των δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την διείσδυση των ΑΠΕ/ Γεώργιος Κόλλιας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,6 ΜΒ)


Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ/ Ιωάννης Γιαρέντης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΔΜΗΕ Α.Ε.


Το επενδυτικό πρόγραμμα της συμβατικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στο νέο ενεργειακό περιβάλλον/ Ιωάννης Κοπανάκης, Γενικός διευθυντής παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,1 ΜΒ)


Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου της/ Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,9 ΜΒ)


 

 

2η Ενότητα: Αποκρατικοποιήσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία – σχέδια αποκρατικοποιήσεων στην Ελλάδα

 


Δημόσιες επιχειρήσεις: από τη μεγάλη ύφεση του 30’ στη σημερινή κρίση/ Γιάννης Ευσταθόπουλος, οικονομολόγος, σύμβουλος ΓΣΕΕ


Σχεδόν σαράντα χρόνια/ Κωνσταντίνος Παπαηλιού, πρόεδρος της Επιτροπής για γραμμές μεταφοράς της CIGRE  pdf  παρουσίαση  (2,6 ΜΒ)


Η ασφαλιστική περιουσία του προσωπικού, η πώληση του ΑΔΜΗΕ και η διάσπαση της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο εταιρείες/ Αντώνης Ρουπακιώτης, δικηγόρος, τ. πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας


Το αναδυόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και οι προκλήσεις για τη ΔΕΗ/ Ευάγγελος Καρλόπουλος, MSc Χημικός Μηχανικός, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων


Στην Ευρώπη της απελευθέρωσης: εμπειρίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας/ Ιωάννης Μάργαρης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Post-Doc DTU (Δανία)


Ιδιωτικοποιήσεις: θεωρία και εμπειρία μετά από τρεις δεκαετίες/ Σταύρος Μαυρουδέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  pdf  παρουσίαση  (171 ΚΒ)


 

3η Ενότητα: Ο αναπτυξιακός και κοινωνικός ρόλος του ομίλου ΔΕΗ

 


Συμβολή του λιγνίτη στην ανάπτυξη της χώρας/ Νικόλαος Γαλίτης, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, ΔΕΗ Α.Ε.


Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Ευάλωτοι – Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο/ Ευάγγελος Καρακατσάνης, Διευθυντής Μάρκετινγκ και ενεργειακών υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


Εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις - Δράσεις για την απασχόληση/ Γεώργιος Δαμάσκος, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Η εταιρική κοινωνική ευθύνη διαχρονικά στη ΔΕΗ/ Λένα Σαρικάκη, Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Διεύθυνση Στρατηγικής, ΔΕΗ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (814 ΚΒ)


ΔΕΗ και θυγατρικές – Παράρτημα της Δημόσιας Διοίκησης ή Επιχειρήσεις/ Εμανουήλ Παναγιωτάκης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


 

4η Ενότητα: Η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

 


Αναμόρφωση της Αγοράς ΗΕ, επιπτώσεις στον καταναλωτή/ Αλβέρτος Μαΐσης, τ. Δ/ντης, Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς ΔΕΗ


Αδυναμίες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας/ Ευάγγελος Λεκατσάς, τ. Γενικός Διευθυντής Μεταφοράς ΔΕΗ


Απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ελληνική πρακτική και πραγματικότητα. Αύριο τι;/ Γρηγόριος Αντωνόπουλος, τ. Διευθύνων Σύμβουλος ΛΑΓΗΕ Α.Ε.


Ενεργειακή ένδεια/ Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ


Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός, ανάπτυξη/ Θεόδωρος Ζητούνης, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός τεχνικός διευθυντής ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (814 ΚΒ)


Το πρόγραμμα συμμόρφωσης / Νικόλαος Πατίρης, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (3,2 ΜΒ)


 

5η Ενότητα: Λειτουργία και ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

 


Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια/ Γεώργιος Γεωργαντζής, Διευθυντής Στρατηγικής και Ρυθμιστικών Θεμάτων, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Το ελληνικό σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνθήκες μεγάλης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας/ Αθανάσιος Κορωνίδης, Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Η ανάπτυξη των Φ/Β υπό συνθήκες νεοελληνικής πραγματικότητας. Αποτίμηση της 8/ετίας 2006-2013/ Νικόλαος Δρόσος, Διευθυντής, Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Πολιτικές βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης: μια κριτική επισκόπηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας/ Δημήτριος Ασκούνης, Ιωάννης Ψαρράς, Χάρης Δούκας, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ  pdf  παρουσίαση  (2,5 ΜΒ)