Προώθηση και ενίσχυση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου Δημάρχων στην Ελλάδα: περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη: εθνική τελική εκδήλωση στο πλαίσιο του Έργου «SEAP-PLUS» (ΤΕΕ, ΕΠΤΑ, ΕU, SEAP+, 12-13 Ιουνίου 2014, Αθήνα)

 

Μ 2605

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων  pdf  παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Δήμος Πεντέλης: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας: χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αναβάθμιση ποιότητας ζωής  pdf  παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Δήμος Σιντικής: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας  pdf  παρουσίαση  (7,6 ΜΒ)


Η επιτυχής υποβολή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στα πλαίσια του SEAP-PLUS. Η περίπτωση του Δήμου Τανάγρας/ Μαρίνα Λέτη, Ειδική Συνεργάτης Δήμου Τανάγρας  pdf  παρουσίαση  (1,8 ΜΒ)


Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, Δήμος Φαρσάλων/ Ηλέκτρα Θελούρα, Τάσος Λιάπης, Πολιτικός Μηχανικός, Msc & Διευθυντής  pdf  παρουσίαση  (4,9 ΜΒ)


Ενσωμάτωση τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον/ Εύη Τζανακάκη, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. MSc ASU, Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΚΑΠΕ  pdf  παρουσίαση  (7,5 ΜΒ)


Μελλοντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα/ Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος CISD – Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αρχιτέκτων d.p.lg. – Πολεοδόμος – Χωροτάκτης & Κοινων. Ψυχολόγος, τ. Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΥΠΕΚΑ  pdf  κείμενο  (113 ΚΒ)


Ο ρόλος των Περιφερειών και χρηματοδοτικές ευκαιρίες στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020/ Θ. Ζαχαριά  pdf  παρουσίαση  (543 ΚΒ)


Δυνατότητες ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων για Ο.Τ.Α. – Νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης δημοτικών ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα/ Στάθης Ραγκούσης, Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (865 ΚΒ)


Καλές πρακτικές για περισσότερα και καλύτερα ΣΔΑΕ – Ο ρόλος του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων: ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: περισσότεροι συμμετέχοντες – καλύτερα σχέδια δράσης στην Ευρώπη SEAP-PLUS/ Νικόλαος Ανουσάκης, Χημικός Μηχανικός, Στέλεχος ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)