Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΤΕΕ – Γραφείο Συμφώνου Δημάρχων, 21 Απριλίου 2015, Αθήνα)

 

Μ 2610

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Χαιρετισμοί 


Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ως επένδυση/ Κωνσταντίνος Λάσκος, Τεχνικός Σύμβουλος Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων ΤΕΕ  pdf  παρουσίαση  (1,2 ΜΒ)


Ο τομέας του περιβάλλοντος στο ΕΣΠΑ 2014-2020/ Χρυσούλα Κούρτελη, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)  pdf  παρουσίαση  (2,9 ΜΒ)


Χρηματοικονομικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας/ Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος ΔΣ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  pdf  παρουσίαση  (1,7 ΜΒ)


Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας / Νίκος Χιωτάκης, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.  pdf  παρουσίαση  (1,3 ΜΒ)


Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA/ Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Ειδικός Συνεργάτης Εθνικής Τράπεζας, Υπεύθυνος Προγράμματος JESSICA  pdf  παρουσίαση  (576 ΜΒ)


Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές/ Δημήτρης Αθανασίου, Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών  pdf  παρουσίαση  (481 ΚΒ)


Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ESCO)/ Γεώργιος Βαρθολομαίος, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.  pdf  παρουσίαση  (3,8 ΜΒ)


Δήμος Φαρσάλων: εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων/ Αρης Καραχάλιος, Δήμαρχος Φαρσάλων, Ηλέκτρα Θελούρα, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Φαρσάλων  pdf  παρουσίαση  (8,7 ΜΒ)