Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (ΤΕΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – Hellas Lab, 30 Ιουνίου 2016, Αθήνα)

 

Μ 2617

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Πρόγραμμα ημερίδας pdf κείμενο (127 ΚΒ)


Χαιρετισμός Πρόεδρου ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού pdf  κείμενο  (76 ΚΒ)


Χαιρετισμός Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων κ. Περικλή Αγάθωνος pdf  κείμενο  (198 ΚΒ)


Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τη διαπίστευση, την εποπτεία της αγοράς, και το κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων: ο Κανονισμός 765/2008/ΕΚ και η Απόφαση 768/2008/ΕΚ/ Νισσήμ Μπενμαγιώρ, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων pdf  παρουσίαση  (741 ΚΒ)


Η ύπαρξη εργαστηρίων δομικών προϊόντων αρωγός στους φορείς της αγοράς/ Γιώργος Μαθιουδάκης, Μηχανικός  Μεταλλείων  Μεταλλουργός, Επιμελητής της  ΕΕΕ-ΥΠ του ΤΕΕ, Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος της ΕΕΕ-ΥΠ του ΤΕΕ pdf  παρουσίαση  (1 ΜΒ)


Βιομηχανικά προϊόντα και έλεγχος της αγοράς/ Δρ Ιωάννης Φ. Γκόνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ pdf  παρουσίαση  (3,2 ΜΒ)


Εργαλεία ποιότητας για την έκδοση βελτιωμένων κανονιστικών διατάξεων/ Δρ Αικατερίνη  Πουστουρλή, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, μέλος της ΕΕΕ-ΥΠ του ΤΕΕ pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)


Κανονιστικές διατάξεις, Επιστημονική γνώση και Διαπιστευμένη δοκιμή: Ένα τρίπτυχο στην υπηρεσία του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτικών εργαστηρίων/ Γιώργος Στρατάκης, Διευθυντής μάρκετινγκ AGROLAB A.E. pdf  παρουσίαση  (821 ΚΒ)


Επιλογή εργαστηρίου για τον έλεγχο ποιότητας νερού δικτύων ύδρευσης/ Αντώνης Τσακαλίδης, Διευθυντής εργαστηρίου Tsakalidis Analysis & Testing pdf  παρουσίαση  (653 ΚΒ)


Οι εξαγωγές προϊόντων και η εφαρμογή της πιστοποίησης / Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος OLYMPIA ELECTRONICS


Νέα Υλικά & Τεχνολογίες στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και κτιρίων – απαιτήσεις ελέγχων/ Όλγα Φάκα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc. pdf  παρουσίαση  (3 ΜΒ)


Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων: προϋπόθεση για την αξιολόγηση της έκθεσης εργαζόμενων σε βλαπτικούς παράγοντες/ Δρ Γιώργος Παπαδάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αν. Επιμελητής της ΕΕΕ-ΥΠ του ΤΕΕ, Χρήστος Κώνστας, Μηχανολόγος Μηχανικός (Μηχανικός Μετρολογίας), μέλος της ΕΕΕ-ΥΠ του ΤΕΕ pdf  παρουσίαση  (2,3 ΜΒ)