17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ, ΤΕΕ – Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, 10-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη)

 

Μ 2622

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Γενικά Θέματα Σκυροδέματος

 


Προσκεκλημένος Ομιλητής: Θεοδόσιος Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Τίτλος εισήγησης: Συνάφεια του χάλυβα σε σκυρόδεμα με παράπλευρους οπλισμούς


 


Ανελαστική δύναμη και στατική ανάλυση του στεγάστρου από ferrocement στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος/ Γρηγόρης Πενέλης, Γεώργιος Πενέλης, Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Ηλίας Παρασκευόπουλος, Βασίλης Παπανικολάου pdf εισήγηση (919 KΒ),pdf περίληψη (461 ΚΒ)


Υπολογιστική προσέγγιση της πειραματικής απόκρισης τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος επισκευασμένων και ενισχυμένων με σύνθετα υλικά/ Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Θωμάς Σαλονικιός, Ανδρέας Κάπποςpdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (1 MΒ)


Αποκατάσταση περιοχών με ανεπαρκή μήκη μάτισης ράβδων οπλισμού μέσω περίσφιξης με ινοπλισμένα πολυμερή υλικά/ Μελανή Χ. Χριστοδούλου, Στέφανος Χ. Δρίτσοςpdf εισήγηση (965 KΒ)


Μια ρηξικέλευθη πρόταση για τη μείωση κόστους κατασκευής – συντήρησης – αντισεισμικότητας των συμβατικών προκατασκευασμένων γεφυρών/ Ιωάννης Τέγος, Μιχαήλ Τσιτώτας, Κωνσταντίνος Ψάρρας pdf εισήγηση (2 ΜΒ),pdf περίληψη (708 ΚΒ)


Σχεδιασμός πύργου 135m στην Ινδία με χρήση προκατασκευής/ Γρηγόρης Πενέλης, Σπυρίδων Τσουκαντάς, Τρύφων Τοπιντζής, Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Χρήστος Δρακόπουλοςpdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (644 ΚΒ)


Μεθοδολογία αποκατάστασης βλαμμένων δομικών στοιχείων υποδομής γέφυρας/ Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης, Αργύρης Ι. Πλέσιας, Κωνσταντίνος Γ. Πετρονικολός, Στυλιανή Χ. Βαβάτσηpdf εισήγηση (746 KΒ),pdf περίληψη (256 ΚΒ)


Μετρό Θεσσαλονίκης/ Γεώργιος Κωνσταντινίδηςpdf περίληψη (235 ΚΒ)


Προσομοίωση και έλεγχοι επάρκειας πλαισίου λόγω εμφάτνωσης τοιχώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Μαρίνα Λ. Μωρέττηpdf εισήγηση (676 KΒ),pdf περίληψη (396 ΚΒ)


Ταχεία αποτίμηση σεισμικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου Ο. Σ. κατασκευασμένου με παλαιούς κανονισμούς/ Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος, Βασίλειος Α. Λεκίδης, Σταυρούλα Ι. Πανταζοπούλουpdf εισήγηση (424 KΒ),pdf περίληψη (277 ΚΒ)


Πειραματική επαλήθευση σχεδιασμού φορέα ferrocement του στεγάστρου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»/ Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Γεώργιος Πενέλης, Γρηγόριος Πενέληςpdf εισήγηση (2,5 ΜΒ),pdf περίληψη (680 ΚΒ)


 

 

Διαστασιολόγηση

 


Αύξηση πλαστιμότητας δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική περίσφιγξη/ Σωτηρία Ν. Αθανασοπούλου, Στέφανος Η. Δρίτσος pdf εισήγηση (685 KΒ),pdf περίληψη (402 ΚΒ)


Εκτίμηση του συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς ακανονικού καθ’ ύψος κτιρίου ΟΣ σχεδιασμένου με τον EC8/ Βασιλική Αναγνωστοπούλου, Ευστράτιος Βολάκος, Χρήστος Ζέρης pdf εισήγηση (2,5 ΜΒ),pdf περίληψη (488 ΚΒ)


Επιρροή της διαξονικότητας στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας και στις γωνίες στροφής – χορδής και πλαστικής στροφής/ Εμμανουήλ Βουγιούκας, Αθανάσιος Στάμος pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (248 ΚΒ)


Προβλήματα διαστασιολόγησης βάθρων γεφυρών με κοίλη κυκλική διατομή/ Νικόλαος Γιάννακας, Θεόδωρος Χρυσανίδης, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (475 ΚΒ)


Εφαρμογή της στατικής μη γραμμικής ανάλυσης σε ασύμμετρα πολυώροφα κτίρια Ο/Σ. Σύγκριση με αποτέλεσμα της μη γραμμικής ανάλυσης με χρονική ολοκλήρωση/ Κωνσταντίνος Κωστινάκης, Αντώνιος Καμαριώτης, Ασημίνα Αθανατοπούλου pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (303 ΚΒ)


Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8/ Γιώργος Βακανάς, Μίλτων Δημοσθένους pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (479 ΚΒ)


 

 

Διαστασιολόγηση – Επεμβάσεις

 


Πειραματική διερεύνηση δομικών μελών από φέρον κισηρόδεμα υπό σεισμική και χρόνια καταπόνηση/ Γιώργος Μάνος, Δημήτρης Λιβανός, Κώστας Στάμος, Χρήστος Ζέρης pdf εισήγηση (1,8 ΜΒ),pdf περίληψη (374 ΚΒ)


Αξιολόγηση μεθοδολογίας στατικής υπερωθητικής ανάλυσης για ασύμμετρα χωρικά συστήματα/ Γρηγόριος Μανούκας pdf εισήγηση (420 KΒ),pdf περίληψη (266 ΚΒ)


Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος/ Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη, Βασιλική Παλιεράκη, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Βασιλική Νικολοπούλου pdf εισήγηση (2,1 ΜΒ),pdf περίληψη (503 ΚΒ)


Αντισεισμική ενίσχυση υποστυλωμάτων με εγκάρσιους μανδύες σύνθετων υλικών/ Ευγενία Αναγνώστου, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (752 ΚΒ)


Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες ωπλισμένου ελαφροσκυροδέματος/ Χρήστος Ζέρης, Βασιλική Παλιεράκη, Γιώργος Μάνος pdf εισήγηση (3,8 ΜΒ),pdf περίληψη (186 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας υποστυλωμάτων Ο/Σ που υπόκεινται σε μονοαξονική θλίψη/ Νέαρχος Χρήστου, Χρήστος Πολυκάρπου, Άγγελος Θεοδοσίου, Μίλτων Δημοσθένους pdf περίληψη (572 ΚΒ)


 

 

Ανάλυση Κατασκευών – Προκατασκευή

 


Πρόβλεψη του επιπέδου σεισμικής βλάβης κτιρίων ο/σ με εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων/ Κωνσταντίνος Μορφίδης, Κωνσταντίνος Κωστινάκης pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (586 ΚΒ)


Δείγματα και αποδείξεις της επίδρασης της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας στις κατασκευές/ Παναγιώτης Καρύδης, Βασίλειος Γιαννόπουλος, Εγκόλφιος Αθανασίου, Νικόλαος Λεμπέσης pdf εισήγηση (1,5 ΜΒ),pdf περίληψη (298 ΚΒ)


Μελέτη πολυώροφου κτηρίου μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς δοκούς/ Μαρία Παπάντου, Γεώργιος Μαντίκας, Κωνσταντίνος Ψάρρας, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (357 ΚΒ)


Συγκριτική προσέγγιση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών με τη μέθοδο της διάδοσης ελαστικών σεισμικών κυμάτων/ Παναγιώτης Καρύδης, Σταύρος Μαρκαντώνης pdf εισήγηση (2 ΜΒ),pdf περίληψη (529 ΚΒ)


Το αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα στην προκατασκευή. Η τεχνολογία του και οι εφαρμογές του/ Αθανάσιος Ν. Απέργης pdf εισήγηση (927KΒ),pdf περίληψη (431 ΚΒ)


Σύστημα ΛΙΚΝΕΙΣΜΟΣ (Λικνισμός+Σεισμός). Προκατασκευασμένες κυψέλες σκυροδέματος συνδεδεμένες με προένταση μέσω εφεδράνων/ Αλέξανδρος Μάντζαρης, Γιάννης Μάντζαρης, Νίκος Πνευματικός, Γεωργία Τσιμπουκάκη pdf εισήγηση (741 KΒ),pdf περίληψη (480 ΚΒ)


 

 

Διαστασιολόγηση

 


Μέθοδος φασματικής ικανότητας βασισμένη σε ανελαστικά φάσματα απόκρισης για κατασκευές με αποσβεστήρες ιξώδους/ Κοσμάς Μπαντίλας, Ιωάννης Καββδίας, Λάζαρος Βασιλειάδης pdf εισήγηση (800 ΜΒ),pdf περίληψη (212 ΚΒ)


Δομική αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο του συντελεστή δομικής υποβάθμισης (reff)/ Δημήτριος Νικολαΐδης, Θεόδωρος Ρουσάκης pdf εισήγηση (2,1 ΜΒ),pdf περίληψη (873 ΚΒ)


Για μια μέθοδο διερεύνησης του όρου VCR της διατμητικής αντοχής των δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος/ Χαρίκλεια Παππά, Θ. Π. Τάσιος pdf εισήγηση (557 KΒ),pdf περίληψη (451 ΚΒ)


Το πρόβλημα της οικονομικότητας των δομικών στοιχείων και συστημάτων κατά την διαστασιολόγηση των φερόντων οργανισμών πολυώροφων οικοδομών/ Θεόδωρος Χρυσανίδης, Βασίλειος Πανοσκάλτσης, Κωνσταντίνος Ψάρρας, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (970 KΒ),pdf περίληψη (339 ΚΒ)


Διερεύνηση της επιρροής κατασκευαστικών ατελειών στην απόκριση υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος υπό αξονικό φορτίο: αναλυτική και πειραματική διερεύνηση/ Δήμητρα Β. Αχιλλοπούλου, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (842 ΚΒ)


Απόκριση διεπιφάνειας ενισχυμένων υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος με μανδύες ωπλισμένου σκυροδέματος – Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση/ Δήμητρα Β. Αχιλλοπούλου, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (703 ΚΒ)


 

 

Επεμβάσεις – Σύνθετα Υλικά

 


Ενίσχυση πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με σύστημα μεταλλικής δικτύωσης. Πειραματική διερεύνηση/ Απόστολος Καραλής, Θωμάς Σαλονικιός, Κοσμάς Στυλιανίδης pdf εισήγηση (1,9 ΜΒ),pdf περίληψη (788 ΚΒ)


Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά/ Αλεξάνδρα Κιζιρίδου, Δήμητρα Β. Αχιλλοπούλου, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (965 KΒ),pdf περίληψη (507 ΚΒ)


Ενίσχυση κατασκευών από άοπλη τοιχοποιία με χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος υπέρ-υψηλής επιτελεστικότητας (UHPFRC)/ Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ουρανία Τσιούλου, Στέφανος Δρίτσος pdf εισήγηση (724 KΒ),pdf περίληψη (760 ΚΒ)


Δοκιμή πλαισίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση – ενίσχυση με χιαστί ελκυστήρες/ Άγγελος Λιώλιος, Κωνσταντίνος Χαλιορής pdf εισήγηση (3,7 ΜΒ),pdf περίληψη (1 MΒ)


Αλλαγή χρήσης εμπορικού κέντρου σε δικαστικό μέγαρο: αποτίμηση φέρουσας ικανότητας – προτάσεις/ Χριστιάννα Μίντζολη, Εμμανουήλ Βουγιούκας pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (1 MΒ)


Ενίσχυση άοπλης φέρουσας τοιχοποιίας με εξωτερικό οπλισμό FRP ή TRM/ Αθανασία Κ. Θώμογλου, Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (323 KΒ),pdf περίληψη (721 ΚΒ)


 

 

Προκατασκευή

 


Η εφαρμογή του συστήματος «Τόξου του Οδυσσέα» στην κατασκευή της γέφυρας Καναλάκη/ Αλέξανδρος Μάντζαρης, Γιάννης Μάντζαρης, Νίκος Πνευματικός, Γεωργία Τσιμπουκάκη pdf εισήγηση (638 KΒ),pdf περίληψη (381 ΚΒ)


Τυποποίηση γεφυρών τύπου «Τόξο του Οδυσσέα» για μεταφορά με container/ Γιάννης Μάντζαρης, Αλέξανδρος Μάντζαρης, Νίκος Πνευματικός, Γεωργία Τσιμπουκάκη pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (389 ΚΒ)


Μια καινοτόμος πρόταση προκατασκευής σε γέφυρες διαθέτουσα οικονομικά, αισθητικά, αντισεισμικά και κατασκευαστικά πλεονεκτήματα/ Ιωάννης Παπαευθυμίου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (656 ΚΒ)


Μια έρευνα επί των δυνατοτήτων αποκατάστασης μονολιθικής σύνδεσης φορέα – βάθρων στις προκατασκευασμένες γέφυρες/ Ιωάννης Παπαευθυμίου, Μάριος Τζωρτζινάκης, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (646 ΚΒ)


Προκατασκευασμένες γεφυροπλάστιγγες σκυροδέματος/ Γεωργία Τσιμπουκάκη, Αλέξανδρος Μάντζαρης, Γιάννης Μάντζαρης, Νίκος Πνευματικός pdf εισήγηση (811 KΒ),pdf περίληψη (486 ΚΒ)


Πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων δοκών διατομής διπλού ταυ σε φορείς γεφυρών/ Κωνσταντίνος Φακής pdf εισήγηση (823 KΒ),pdf περίληψη (237 ΚΒ)


 

 

 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

Επεμβάσεις – Σύνθετα Υλικά

 


Υποστυλώματα ΩΣ περισφιγμένα με σύνθετα σχοινιά και υφάσματα ΙΩΠ – Ικανότητα ανακατανομής σεισμικών βλαβών/ Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης pdf εισήγηση (955 KΒ),pdf περίληψη (622 ΚΒ)


Διερεύνηση με τη μέθοδο του ραντάρ του τρόπου δόμησης Νεώτερων Μνημείων. Τα παραδείγματα της Οικίας Δουρούτη και του Μεγάρου Σερπιέρη/ Βασιλική Νικολοπούλου, Βασιλική Παλιεράκη, Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη, Ελισάβετ Βιντζηλαίου pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (757 ΚΒ)


Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες ωπλισμένου σκυροδέματος: καταστατικοί νόμοι/ Βασιλική Παλιεράκη, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Κωνσταντίνος Τρέζος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (246 ΚΒ)


Επιθεώρηση, αξιολόγηση, παθολογία και συντήρηση εφεδράνων ελληνικών γεφυρών από σκυρόδεμα. Αποτίμηση της επιρροής των διαφόρων κατηγοριών φθοράς τους στη δομική ακεραιότητα των γεφυρών/ Παναγιώτης Πανέτσος pdf εισήγηση (465 KΒ),pdf περίληψη (351 ΚΒ)


Προταθέντα μέτρα αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού πυρόπληκτου κτηριακού συγκροτήματος/ Ηλίας Παπαδόπουλος, Ιωάννης Τέγος, Κωνσταντίνος Ψάρρας pdf εισήγηση (1,6 ΜΒ),pdf περίληψη (526 ΚΒ)


Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά/ Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης, Δήμητρα Β. Αχιλλοπούλου, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (560 ΚΒ)


Shear strengthening of substandard RC beams with SRG jackets/ Georgia E. Thermou, Vassilis K. Papanikolaou, Christos Lioupis pdf περίληψη (338 ΚΒ)


 

 

Φορτίσεις

 


Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων ενισχυμένων μέσω μεταταγμένων κατακόρυφων δίσκων/ Αντώνης Ζαμπογιάννης, Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Κωνσταντίνος Δημάκος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (484 ΚΒ)


Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Θεοδώρα Καραμάνου, Αλκυόνη Σαρρή, Στέφανος Δρίτσος pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (592 ΚΒ)


Οι επί πλακών πλινθοδομές ως παρείσακτος αγωγός αστάθμητων φορτίων σε πλάκες πολυώροφων οικοδομών/ Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (504 KΒ),pdf περίληψη (378 ΚΒ)


Σχεδιασμός πολυώροφου οικοδομής με πρόβλεψη αποτροπής διαφορικών καθιζήσεων σε υφιστάμενη  εν επαφή γειτονική της/ Κωνσταντίνος Ψάρρας, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (769 KΒ),pdf περίληψη (357 ΚΒ)


Πειραματική και αναλυτική έρευνα επί των δυνατοτήτων ανάσχεσης των χρονίων εγκαρσίων παραμορφώσεων σε φορείς οπλισμένου σκυροδέματος/ Κωνσταντίνος Ψάρρας, Helder Sousa, Stergios Mitoulis, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (424 ΚΒ)


Απόκριση ψηλών κι εύκαμπτων κτιρίων σε δυναμικές φορτίσεις ανέμου ως αποτέλεσμα συζευγμένης ανάλυσης ροής – κατασκευής (Fluid Structure Interaction FSI)/ Θεοδώρα Πάππου, Σωκράτης Βραχλιώτης, Δημήτρης Κουμπογιάννης, Βύρων Πρωτοψάλτης, Ανδρέας Γκισάκης, Σωτήρης Μπιτζαράκης pdf εισήγηση (2,6 ΜΒ),pdf περίληψη (546 ΚΒ)


 

 

Δομικά Υλικά

 


Συμπεριφορά και σχεδιασμός δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με ράβδους από ινωπλισμένα πολυμερή/ Παρθένα-Μαρία Κοσμίδου, Κωνσταντίνος Χαλιορής, Χρήστος Καραγιάννης pdf εισήγηση (2,7 ΜΒ),pdf περίληψη (296 ΚΒ)


Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας/ Γαρυφαλιά Γ. Τριανταφύλλου, Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (863 ΚΒ)


Σύνθεση σκυροδέματος μεγάλου ειδικού βάρους με σκωρίες χαλυβουργίας και ίνες χάλυβα/ Ελευθέριος Αναστασίου, Μιχαήλ Παπαχριστοφόρου, Αλέξανδρος Λιάπης, Ιωάννα Παπαγιάννη pdf εισήγηση (866 KΒ),pdf περίληψη (324 ΚΒ)


Χρήση αδρανών σκωρίας για την παραγωγή διαπερατών κυβόλιθων για επίστρωση εξωτερικών χώρων/ Ελευθέριος Αναστασίου, Ιωάννα Παπαγιάννη, Μιχαήλ Παπαχριστοφόρου, Αλέξανδρος Λιάπης pdf εισήγηση (836 KΒ),pdf περίληψη (480 ΚΒ)


Σχεδιασμός υπερρευστοποιητή σκυροδέματος για σκυρόδεματα με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό. Εφαρμογές/ Κάρολος Στεργιόπουλους, Ελευθέριος Σκόδρας pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (141 ΚΒ)


Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ινών στην εφελκυστική συμπεριφορά του σκυροδέματος/ Μαρία Παπαδάτου, Ευστράτιος Μπαδογιάννης, Εμμανουήλ Βουγιούκας pdf εισήγηση (526 KΒ),pdf περίληψη (164 ΚΒ)


 

 

Επεμβάσεις

 


Έλεγχος στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενης γέφυρας άνω διάβασης του ανισόπεδου κόμβου Κορινού στο τμήμα Μαλιακός Κλειδί του ΠΑΘΕ/ Παρίσης Μπίλλιας, Κων/νος Μακέδος, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Αντώνης Πολίτης, Σωτήρης Μελλίδης, Άννα Ράντου, Νίκος Σπυριδωνάκος pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (720 ΚΒ)


Συμβατική και εναλλακτική αντιμετώπιση καμπύλης γέφυρας μεγάλου μήκους με καινοτόμες επιλογές υπέρ της αισθητικής, της οικονομίας και της κατασκευασιμότητας/ Παναγιώτης Παντίδης, Ηλίας Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Τσιτώτας, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (640 ΚΒ)


Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικού διατηρητέου μνημείου επί των οδών Αγίας Σοφίας 31 και Ερμού στη Θεσσαλονίκη (Κόκκινο Σπίτι)/ Σωτηρία Π. Στεφανίδου, Γεώργιος Γρ. Πενέλης, Γρηγόριος Γ. Πενέλης, Ηλίας Α. Παρασκευόπουλος pdf εισήγηση (1,7 ΜΒ),pdf περίληψη (482 ΚΒ)


Σύγκριση διαφορετικών υλικών και μεθόδων για την επισκευή κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504/ Κοσμάς Κ. Σίδερης, Παναγιώτα Μανίτα, Χρήστος Ευφροσυνίδης, Παρασκευή Ματσούκα, Αναστάσιος Ναβροζίδης, Ελευθερία Παπαλού pdf εισήγηση (617 KΒ),pdf περίληψη (411 ΚΒ)


Αντισεισμική ενίσχυση τοιχοπληρωμένων πλαισίων ΟΣ με μανδύες ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα: πειραματική και αναλυτική μελέτη/ Λάμπρος Κούτας, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Ευστάθιος Μπούσιας pdf εισήγηση (3,2 ΜΒ),pdf περίληψη (771 ΚΒ)


Υπολογιστική διερεύνηση της επιρροής του συντελεστή μεταφοράς (q factor) στις απαιτήσεις χάλυβα σε πολυώροφα πλαισιακά κτίρια Ο/Σ σύμφωνα με τον EC8/ Γιώργος Βακανάς, Μίλτων Δημοσθένους pdf εισήγηση (854 KΒ),pdf περίληψη (470 ΚΒ)


Υπολογιστική διερεύνηση της επιρροής της κατηγορίας πλαστιμότητας (ductility class) και του δομικού συστήματος (structural type) στη σεισμική συμπεριφορά και στις απαιτήσεις χάλυβα και σκυροδέματος σε τριώροφα κτίρια Ο/Σ σύμφωνα με τον EC8.1/ Θεοδοσία Αριστοδήμου, Μίλτων Δημοσθένους pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (533 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 


Επιρροή του προσανατολισμού της σεισμικής δράσης στη βλάβη πολυώροφων κτιρίων Ο/Σ / Κωνσταντίνος Κωστινάκης, Κωνσταντίνος Μορφίδης pdf εισήγηση (872 KΒ),pdf περίληψη (544 ΚΒ)


Next generation rapid visual screening for RC buildings to assess earthquake resilience/ John Moseley, Stephanos Dritsos pdf εισήγηση (208 KΒ),pdf περίληψη (118 ΚΒ)


Η επίδραση της συνάφειας στο μήκος πλαστικής άρθρωσης υποστηλωμάτων – αναλυτική επίλυση/ Κωνσταντίνος Μεγαλοοικονόμου, Σουσάνα Ταστάνη, Σταυρούλα Πανταζοπούλου pdf εισήγηση (747 KΒ),pdf περίληψη (821 ΚΒ)


Εσωτερική απόσβεση ενέργειας και τεχνικές προσομοίωσης/ Αβραάμ Μ. Πανίδης, Βασίλης Πανοσκάλτσης pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (689 ΚΒ)


Αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης και κόστος επεμβάσεων σε αστικό περιβάλλον/ Αναστασία Κ. Ελευθεριάδου, Αικατερίνη Δ. Μπαλτζοπούλου, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (870 ΚΒ)


Μελέτη σεισμικής διακινδύνευσης σε μεγάλο αστικό κέντρο – Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας/ Αναστασία Κ. Ελευθεριάδου, Αικατερίνη Δ. Μπαλτζοπούλου, Αθανάσιος Ι. Καραμπίνης pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (799 ΚΒ)


Διερεύνηση της ανελαστικής απόκρισης κτηρίων από ΟΣ τύπου πιλοτής = An investigation of the inelastic response of RC pilotis systems/ Χρήστος Ζέρης, Alessandro Scodeggio pdf εισήγηση (3,1 ΜΒ),pdf περίληψη (318 ΚΒ)


 

 

Δομικά Υλικά

 


Μελέτη ρεολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων παστών, κονιαμάτων και σκυροδέματος με ρευστοποιητές πολυκαρβοξυλικής και λιγνοσουλφονικής βάσης/ Μαρία Δουρίδα, Αριστείδης Ασπρογέρακας, Ευστράτιος Μπαδογιάννης pdf εισήγηση (524 KΒ),pdf περίληψη (376 ΚΒ)


Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση μιας εναλλακτικής διάταξης για τον προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τη μέθοδο των υπερήχων/ Παναγιώτης Κακαβάς, Δημήτριος Μπάρος, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Νικόλαος Καλαπόδης, Νικόλαος Ανυφαντής pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (319 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του φέροντος κισηροδέματος/ Βασίλειος Καλοϊδάς, Χαράλαμπος Κουρής, Γιώργος Μάνος, Χρήστος Ζέρης pdf εισήγηση (2 ΜΒ),pdf περίληψη (116 ΚΒ)


Ανάπτυξη συνθέσεων και διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς ελαφροσκυροδεμάτων με μετακαολίνη/ Κ. Γ. Κολοβός, Π. Γ. Αστέρης pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (617 ΚΒ)


Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος μέσω των δοκιμών Barcelona και κάμψης τεσσάρων σημείων/ Έλενα Κομνηνού, Παναγιώτης Οικονόμου, Ξενοφώντας Λιγνός, Εμμανουήλ Βουγιούκας, Ευστράτιος Μπαδογιάννης pdf εισήγηση (705 KΒ),pdf περίληψη (366 ΚΒ)


Χρήση ραντάρ για τη διερεύνηση του σκυροδέματος με εγκιβωτισμένα στοιχεία διαφόρων υλικών/ Κωνσταντίνος Τρέζος, Βασιλική Παλιεράκη, Ιωάννης Π. Σφήκας, Ερατώ Οικονομοπούλου, Κωνσταντίνος Χρηστίδης pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (809 ΚΒ)


 

 

Σύνθετα Υλικά

 


Ενίσχυση πλακοδοκών σε ανακυκλιζόμενη τέμνουσα με μανδύες τύπου ινοπλέγματος/ Ευφροσύνη Τζουρά, Αθανάσιος Τριανταφύλλου pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (844 ΚΒ)


SRG jacketing for short RC columns – Experimentals investigation/ Georgia E. Thermou, Konstantinos Katakalos, George Alexiou,pdf περίληψη (265 ΚΒ)


Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων κονιαμάτων υψηλής ικανότητας σε παραμόρφωση/ Σουσάνα Ταστάνη, Μαρία Βενέτη, Βασίλειος Ζάπρης, Ευαγγελία Νταμπανλή, Ιωάννης Σαββίδης pdf εισήγηση (1,9 ΜΒ),pdf περίληψη (404 ΚΒ)


Διερεύνηση της συμπεριφοράς δοκών οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων ως προς την διατμητικής τους φέρουσα ικανότητα με λωρίδες ινοπλισμένων πολυμερών/ Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Γεώργιος Χ. Μάνος, Βλαδίμηρος Κουρτίδης, Γεώργιος Κοΐδης pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (291 ΚΒ)


Συμπεριφορά σε κάμψη δοκών Ο/Σ με ή χωρίς βλάβη ενισχυμένων με ινοπλισμένο μανδύα/ Ευάγγελος Μπουρτούβαλης, Θεοχάρης Παπαθεοχάρης, Φίλιππος Κ. Περδικάρης pdf εισήγηση (1,5 ΜΒ),pdf περίληψη (638 ΚΒ)


Επισκευή υποστυλωμάτων υπό κεντρική θλίψη μέσω ινοπλισμένων πολυμερών/ Μαρίνα Λ. Μωρέττη, Ευάγγελος Μηλιώκας, Ιωάννης Παπαρίζος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (460 ΚΒ)


Εναπομένοντα μηχανικά χαρακτηριστικά στοιχείων από προηγμένα σκυροδέματα με/δίχως τσιμεντοειδή σύνθετα υλικά μετά από φωτιά/ Αικατερίνη (Κορίνα) Παπανικολάου, Μιχάλης Καφφετζάκης, Αθανάσιος Τριανταφύλλου pdf εισήγηση (2,2 ΜΒ),pdf περίληψη (418 ΚΒ)


 

 

Ειδικά Θέματα

 


Εντός και εκτός επιπέδου συμπεριφορά οπλισμένης τοιχοποιίας πλήρωσης, κατασκευασμένης με νέα οπτόλινθο/ Βασιλική Παλιεράκη, Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Βασιλική Νικολοπούλου pdf εισήγηση (3 ΜΒ),pdf περίληψη (1,8 MΒ)


Ανάσχεση των σεισμικών δράσεων και μετακινήσεων γεφυρών μέσω ανάπτυξης δράσεων τριβής στην περιοχή των ακροβάθρων/ Ηλίας Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπανικολάου, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,6 ΜΒ),pdf περίληψη (733 ΚΒ)


Η επιρροή του φαινομένου της χωρικής μεταβλητότητας της σεισμικής κίνησης στο σχεδιασμό βάθρων γεφυρών Ο/Σ / Σάββας Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Σέξτος pdf περίληψη (780 ΚΒ)


Διαστασιολόγηση φορέα ferrocement του στεγάστρου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»/ Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Γεώργιος Πενέλης, Γρηγόριος Πενέλης pdf εισήγηση (3,9 ΜΒ),pdf περίληψη (1 MΒ)


Ενοργάνωση στεγάστρου από ferrocement στο ΚΠΙΣΝ και προσδιορισμός δυναμικών ιδιοχαρακτηριστικών/ Θωμάς Σαλονικιός, Χρήστος Καρακώστας, Βασίλης Λεκίδης, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Κώστας Αντωνιάδης pdf εισήγηση (1,5 ΜΒ),pdf περίληψη (385 ΚΒ)


Σεισμική μόνωση τοιχοπληρώσεων με χρήση περιμετρικών αρμών από κυψελωτά υλικά: πειραματική και αριθμητική μελέτη/ Αριστομένης Β. Τσαντίλης, Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου pdf εισήγηση (3,7 ΜΒ),pdf περίληψη (1 MΒ)


Σεισμική τρωτότητα ενισχυμένων γεφυρών από Ο/Σ και διερεύνηση επιρροής διαφορετικών μεθόδων ενίσχυσης και αναβάθμισης/ Σωτηρία Π. Στεφανίδου, Ανδρέας Κάππος pdf εισήγηση (2 ΜΒ),pdf περίληψη (671 ΚΒ)


 

 

Δομικά Υλικά

 


Σχέση αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη και κάμψη (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής)/ Βασ. Κυριακόπουλος, Στυλ. Κόλιας pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (474 ΚΒ)


Αποτίμηση κύκλου ζωής προϊόντων σκυροδέματος με τη χρήση σκωριών χαλυβουργίας/ Ιωάννα Παπαγιάννη, Ελευθέριος Αναστασίου, Αλέξανδρος Λιάπης, Μιχαήλ Παπαχριστοφόρου pdf εισήγηση (443 kΒ),pdf περίληψη (385 ΚΒ)


Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, βάσει τεχνολογίας PENETRON®, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα/ Θεόδωρος Μεντζικοφάκης, Κυριάκος Πέτρου pdf εισήγηση (2,2 ΜΒ),pdf περίληψη (616 ΚΒ)


Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα: μέθοδοι επισκευής σε πραγματικές κατασκευές/ Γεώργιος Ι. Μιτολίδης pdf εισήγηση (34 ΜΒ),pdf περίληψη (5,3 MΒ)


Κατασκευή οδοστρώματος από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα με υδραυλική κονία που βασίζεται σε ασβεστούχα τέφρα/ Ιωάννα Παπαγιάννη, Ελευθέριος Αναστασίου, Μιχαήλ Παπαχριστοφόρου pdf εισήγηση (807 KΒ),pdf περίληψη (300 ΚΒ)


Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων/ Μ. Γ. Δουβίκα, Α. Μητρώκα, Κ. Ροϊνός, Κ. Γ. Κολοβός, Π. Γ. Αστερής pdf εισήγηση (912 KΒ),pdf περίληψη (615 ΚΒ)


 

 

Σύνθετα Υλικά

 


Προσκεκλημένος Ομιλητής: Prof. Alberto Zasso, Head of POLIMI Wind Tunnel

Τίτλος εισήγησης: Stavros Niarchos Foundation Cultural Center: wind loads analysis through a combined Wind Tunnel and CFD approach


 

 


Αναλυτική προσομοίωση διαβρωμένων δοκών ενισχυμένων σε κάμψη με σύνθετα υλικά FRP/ Γαρυφαλλιά Γ. Τριανταφύλλου, Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf εισήγηση (370 KΒ),pdf περίληψη (760 ΚΒ)


Ενίσχυση με κορδόνι ινών άνθρακα σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας με ανεπαρκείς αναμονές/ Στέφανος Τσακίρης, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf περίληψη (568 ΚΒ)


Υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής περισφιγμένα με ινωπλισμένα πολυμερή - Πρόβλεψη αντοχής και παραμόρφωσης αστοχίας/ Θεοδώρα Φαναραδέλλη-Μαριόλα, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf εισήγηση (875 ΜΒ),pdf περίληψη (133 ΚΒ)


Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών από ινοσκυρόδεμα με χαλύβδινες ίνες υπό κάμψη/ Κωνσταντίνος Χαλιορής, Θωμάς Παναγιωτόπουλος pdf εισήγηση (539 KΒ),pdf περίληψη (346 ΚΒ)


 

 

Ειδικά Θέματα / Παθολογία

 


Σεισμός Κεντρικής Ιταλίας (Μ=6.2) 24.08.2016. Προκαταρκτική παρουσίαση στοιχείων/ Βασίλειος Α. Λεκίδης, Χρήστος Παπαϊωάννου pdf εισήγηση (1,9 ΜΒ),pdf περίληψη (1,2 MΒ)


Μία καινοτόμος πρόταση για την κατασκευή μονολιθικών χυτών επί τόπου γεφυρών σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος/ Σεβαστή Δ. Τέγου, Ιωάννης Α. Τέγος pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (734 ΚΒ)


Λυκνισμός βάθρων επί ελαστομερών εφεδράνων στη θεμελίωση/ Μαγδαληνή Δ. Τιτίρλα, Stergios A. Mitoulis, Γεώργιος Μυλωνάκης pdf εισήγηση (2,8 ΜΒ),pdf περίληψη (2,5 MΒ)


Γέφυρα Νέδοντα/ Κυριάκος Σταθόπουλος, Ευάγγελος Σταθόπουλος, Ιωάννης Σπυρόπουλος, Σταμάτιος Σταθόπουλος pdf εισήγηση (2,7 ΜΒ),pdf περίληψη (351 ΚΒ)


Τοξωτή γέφυρα Τσακώνας/ Κυριάκος Σταθόπουλος, Παναγιώτης Κοτσανόπουλος, Ιωάννης Σπυρόπουλος, Σταμάτιος Σταθόπουλος pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (544 ΚΒ)


Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος από πρακτική σκοπιά – Προβλήματα και προοπτικές/ Σωτήρης Δέμης, Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης pdf εισήγηση (1,5 ΜΒ),pdf περίληψη (927 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας δοκών Ο/Σ που υπόκεινται σε καμπτική φόρτιση/ Παναγιώτης Δημοσθένους, Νικόλας Ιωάννου, Άγγελος Θεοδοσίου, Μίλτων Δημοσθένους pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (519 ΚΒ)


 

 

Δομικά Υλικά

 


Παραγωγή ανθεκτικών σκυροδεμάτων με χρήση αδρανών σκωρίας κάδου/ Κοσμάς Κ. Σίδερης, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Χρήστος Τάσσος pdf εισήγηση (786 KΒ),pdf περίληψη (552 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση περισφιγμένων υποστυλωμάτων από φέρον κισηρόδεμα/ Γιώργος Μάνος, Χρήστος Ζέρης pdf εισήγηση (3,6 ΜΒ),pdf περίληψη (529 ΚΒ)


Κατάταξη ως προς την κλάση μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος/ Ευθύμιος Γαλανόπουλος


Το Ferrocement και οι εφαρμογές του/ Ιάσων Τζανακάκης, Κοσμάς Κ. Σίδερης pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (491 ΚΒ)


Διεργασίες ελάττωσης μεγέθους & διαλογής σκυροδέματος στην διαχείριση απόβλητων κατασκευών από σκυρόδεμα/ Κωνσταντίνος Τσακαλάκης, Κυριάκος Συρμακέζης, Ηλίας Σαμμάς pdf εισήγηση (790 KΒ),pdf περίληψη (365 ΚΒ)


Σκυρόδεμα χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας/ Ουρανία Τσιούλου, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Jordan Erpelding pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (536 ΚΒ)


Επίδραση της χημικής – ορυκτολογικής σύστασης της ιπτάμενης τέφρας στις μηχανικές ιδιότητες και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος/ Νικόλαος Χουσίδης, Ιωάννης Ιωάννου, Ελένη Ρακαντά, Γεώργιος Μπατής pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (924 ΚΒ)


 

 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου

Έργα

 


Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου - Γέφυρα ποταμού Σελινούντα – Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου/ Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (375 ΚΒ)


Αναθεώρηση προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων για την διακρίβωση της εποχιακής μεταβολής των ιδιοσυχνοτήτων γεφυρών με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων: εφαρμογή στην άνω διάβαση Ζ24/ Ιάσων Γ. Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Βασίλειος Λεκίδης pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (657 ΚΒ)


Μελέτη φαινομένων δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής κτιρίου Διοικητηρίου Λευκάδας κατά το σεισμό της 26-1-2014/ Χρήστος Καρακώστας, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Γεώργιος Κοντογιάννης, Γεώργιος Δ. Μανώλης, Νικόλαος Θεοδουλίδης pdf εισήγηση (1,6 ΜΒ),pdf περίληψη (225 ΚΒ)


Διερεύνηση της δυναμικής απόκρισης ενοργανωμένου κτιρίου κατά τη διάρκεια της σεισμικής ακολουθίας στην Κεφαλονιά το 2014/ Χρήστος Καρακώστας, Βασίλειος Λεκίδης, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Θωμάς Σαλονικιός pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (207 ΚΒ)


Αναβάθμιση υφιστάμενης γέφυρας ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ. 85+674 του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα/ Χρήστος Κατσάρας, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος pdf εισήγηση (2,7 ΜΒ),pdf περίληψη (607 ΚΒ)


Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας μνημειακών κατασκευών από τοιχοποιία/ Μ. Γ. Δουβίκα, Μ. Αποστολοπούλου, Α. Μοροπούλου, Π. Γ. Αστερής pdf εισήγηση (2 ΜΒ),pdf περίληψη (614 ΚΒ)


Διάγραμμα ροής για εκπόνηση μελέτης ενίσχυσης ελληνικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος βάσει ΕΝ 1998-3/ Τριαντάφυλλος Κ. Μακάριος pdf εισήγηση (553 KΒ),pdf περίληψη (541 ΚΒ)


Επιρροή του στόχου σχεδιασμού στο συνολικό κόστος κτιρίων Ο/Σ – Εξέταση εναλλακτικών σεισμικών σεναρίων/ Γρηγόρης Μανούκας pdf εισήγηση (316 KΒ),pdf περίληψη (257 ΚΒ)


 

 

Ειδικά Θέματα

 


Προεκτίμηση κόστους και απαιτούμενων ποσοτήτων υλικών για την κατασκευή άνω διαβάσεων/ Φανή Αντωνίου, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Αρετούλης pdf εισήγηση (550 ΜΒ),pdf περίληψη (309 ΚΒ)


Εκτίμηση σεισμικών απωλειών στο Δ. Κηφησίας με τη χρήση του λογισμικού ELER/ Δημήτριος Λεούσης, Νίκος Πνευματικός pdf εισήγηση (2,1 ΜΒ),pdf περίληψη (816 ΚΒ)


Διερεύνηση της συμπεριφοράς εμφατνωμένων πλαισίων Ο/Σ στην πυλωτή κτιριακών κατασκευών σε ανακυκλιζόμενες σεισμικού τύπου φορτίσεις/ Γεώργιος Χ. Μάνος, Κώστας Κατάκαλος, Βασίλειος Σούλης, Γεώργιος Κοΐδης pdf εισήγηση (1,5 ΜΒ),pdf περίληψη (375 ΚΒ)


Διερεύνηση της συμπεριφοράς των στοιχείων που συνθέτουν το σύστημα ανάρτησης του στεγάστρου του κτιρίου του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα/ Γεώργιος Χ. Μάνος, Βλαδίμηρος Κουρτίδης, Κώστας Κατάκαλος, Λάμπρος Κωτούλας, Αλεξάνδρα Ναλμπαντίδου, Γεώργιος Κοΐδης, Αικατερίνη Κυπριώτη pdf εισήγηση (2 ΜΒ),pdf περίληψη (750 ΚΒ)


Η αξιοποίηση της προέντασης χωρίς συνάφεια στον περιορισμό των σεισμικών μετακινήσεων, καθώς και της παραμένουσας παραμόρφωσης/ Όλγα Μαρκογιαννάκη, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (699 ΚΒ)


Πειραματική και αναλυτική έρευνα επί των βιομηχανικών δαπέδων και οδοστρωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αρμούς/ Ιωάννης Τέγος, Κωνσταντίνος Ψάρρας, Ηλίας Παπαδόπουλος pdf εισήγηση (1,6 ΜΒ),pdf περίληψη (404 ΚΒ)


Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας/ Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Ιωάννα Παπαζιώγα pdf εισήγηση (2,3 ΜΒ),pdf περίληψη (2,2 MΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 


Recent developments in seismic design of reinforced concrete dual systems/ Leena Tahir, Andreas J. Kappos pdf εισήγηση (1,3ΜΒ),pdf περίληψη ( 498 ΚΒ)


Η οπλισμένη τοιχοποιία της ανοικοδόμησης των Ιονίων Νήσων και η συμπεριφορά της στους σεισμούς του 2014/ Φυλλίτσα Β. Καραντώνη, Σταυρούλα Ι. Πανταζοπούλου pdf εισήγηση (2,2 ΜΒ),pdf περίληψη (543 ΚΒ)


Παθητική αντισεισμική προστασία κατασκευών/ Βέλβετ Καρατζά, Ελισάβετ Καρατζά pdf εισήγηση (496 KΒ),pdf περίληψη (183 ΚΒ)


Αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης οδικών δικτύων εξαιτίας της τρωτότητας γεφυρών και σηράγγων οπλισμένου σκυροδέματος/ Ιωάννης Κοιλανίτης, Αναστάσιος Σέξτος pdf εισήγηση (688 KΒ),pdf περίληψη (781 ΚΒ)


Seismic design of concrete bridges: some key issues to be addressed during the evolution of Eurocode 8 – Part 2/ Konstantinos I. Gkatzogias, Andreas J. Kappos pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (190 ΚΒ)


Effect of axial load redistribution in progressive collapse of existing R/C structures/ Dimitrios K. Zimos, Vassilis K. Papanikolaou, Panagiotis Mergos, Andreas J. Kappos pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (437 ΚΒ)


Ειδικά θέματα εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ – Εργαστηριακή έρευνα/ Θωμάς Σαλονικιός pdf εισήγηση (2,9 ΜΒ),pdf περίληψη (756 ΚΒ)


Εξέταση της εφαρμοσιμότητας του EC8.3 σε δύο σχολικά κτίρια της Κύπρου από Ο/Σ/ Χαράλαμπος Χρύσης, Χρίστος Ιακώβου, Μίλτων Δημοσθένους pdf περίληψη (513 ΚΒ)


 

 

Έργα

 


Προσκεκλημένος ομιλητής: Prof. Em. Mustafa Erdik, Bogazini University, Istanbul

Τίτλος εισήγησης: Seismic isolation applications for the retrofit of existing and design of new hospitals


 


Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας/ Νικόλαος Φαρδής, Χρήστος Κατσάρας, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (452 ΚΒ)


Διερεύνηση δομικού συστήματος και πρόταση αποκατάστασης της στατικής επάρκειας των κτιρίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη/ Κωνσταντίνος Χαλιορής, Βιολέττα Κυτίνου, Θεόδωρος Ρουσάκης pdf εισήγηση (4,1 ΜΒ),pdf περίληψη (681 ΚΒ)


Δομική αναβάθμιση υφιστάμενων άνω διαβάσεων Αιγίου/ Θεόδωρος Ψυχογιός, Τηλέμαχος Παναγιωτάκος pdf εισήγηση (905 KΒ),pdf περίληψη (204 ΚΒ)


Recent experience in the design and construction of underground metro works by use of sprayed concrete/ Panagiotis Spyridis pdf εισήγηση (1,3 ΜΒ),pdf περίληψη (562 ΚΒ)


Διερεύνηση σεισμικής επάρκειας και ενίσχυσης Διοικητηρίου Μεσσηνίας/ Βασίλειος Λεκίδης, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Κώστας Σκαλωμένος, Χρήστος Καρακώστας, Θωμάς Σαλονικιός pdf περίληψη (425 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

 


Μια πρόταση για την προστασία των βιομηχανικών δαπέδων έναντι σεισμικής επιβάρυνσης από υπερκείμενες κατασκευές/ Σεβαστή Δ. Τέγου, Ιωάννης Α. Τέγος pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (653 ΚΒ)


Υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας με ανεπαρκείς αναμονές σε ψευδοσεισμική φόρτιση/ Στέφανος Τσακίρης, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf εισήγηση (1,2 ΜΒ),pdf περίληψη (1 MΒ)


Επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο των πλαισιακών κατασκευών από ΩΣ/ Φ. Φώσκολος, Α. Φώτος, Α. Κ. Τσαρής, Π. Γ. Αστερής pdf εισήγηση (1 ΜΒ),pdf περίληψη (644 ΚΒ)


Μία πρόταση για τη βελτίωση της πλαστιμότητας των αντισεισμικών τοιχωμάτων των πολυώροφων οικοδομών/ Θεόδωρος Χρυσανίδης, Αναστάσιος Βαφειάδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Μαστρονικολάου, Ιωάννης Τέγος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (373 ΚΒ)


Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδομής στη σεισμική απόκριση πολυώροφων κτιρίων Ο/Σ/ Δημήτριος Σωτηριάδης, Κωνσταντίνος Κωστινάκης, Κωνσταντίνος Μορφίδης pdf εισήγηση (2,2 ΜΒ),pdf περίληψη (508 ΚΒ)


Δεδομένα & υπηρεσίες για εκτίμηση σεισμικών δράσεων σχεδιασμού και βλαβών σε πραγματικό χρόνο στον ελληνικό χώρο/ Κυριακή Κωνσταντινίδου, Νικόλαος Θεοδοδουλίδης, Βασίλειος Μάργαρης, Χρήστος Παπαϊωάννου, Αλέξανδρος Σαββαΐδης pdf εισήγηση (1,4 ΜΒ),pdf περίληψη (766 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά σχολικού κτιρίου κατά τους σεισμούς της Κεφαλονιάς, 2014/ Χρήστος Γιαρλέλης, Ευλαλία Λαμπρινού, Κωνσταντίνος Ρεπαπής pdf εισήγηση (2,3 ΜΒ),pdf περίληψη (569 ΚΒ)


 

 

Δομικά Υλικά – Παθολογία

 


ΚΤΣ-2016: ευκαιρία ή απειλή;/ Νικόλαος Μαρσέλλος pdf εισήγηση (1,6 ΜΒ),pdf περίληψη (281 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση επίδρασης αλκαλικότητας σκυροδέματος στις μηχανικές ιδιότητες ράβδων ινοπλισμένων πολυμερών από γυαλί/ Σωτήρης Δέμης, Κύπρος Πηλακούτας pdf περίληψη (755 ΚΒ)


Συνέπειες της βλάβης διάβρωσης του σιδηροοπλισμού/ Αλκιβιάδης Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Ματίκας, Χάρης Αποστολόπουλος pdf περίληψη (386 ΚΒ)


Δομική ακεραιότητα των διφασικών χαλύβων κάτω από σεισμικά φορτία και διαβρωτικό περιβάλλον/ Χάρης Αποστολόπουλος pdf περίληψη (426 ΚΒ)


Αναλυτική προσομοίωση της συμπεριφοράς σε κόπωση δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με σύνθετα υλικά/ Βαρβάρα Χαραλαμπίδη, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf εισήγηση (737 KΒ),pdf περίληψη (111 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς σε κόπωση δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων σε κάμψη με σύνθετα υλικά/ Βαρβάρα Χαραλαμπίδη, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης pdf εισήγηση (818 KΒ),pdf περίληψη (217 ΚΒ)


Εμφυτευόμενοι αναστολείς διάβρωσης τύπου κυψέλης για προστασία οπλισμών κατασκευών από σκυρόδεμα / Πρόληψη με χρονοεπάρκεια/ Πέτρος Φώσκολος pdf εισήγηση (1,1 ΜΒ),pdf περίληψη (130 ΚΒ)


Υπολογιστική διερεύνηση της επιρροής των γυψοσανίδων ως συστημάτων πλήρωσης στον αντισεισμικό σχεδιασμό πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων από Ο/Σ και χάλυβα/ Χαράλαμπος Χρύσης, Χριστόδουλος Ιωάννου, Μίλτων Δημοσθένουςpdf περίληψη (556 ΚΒ)


Πρόγραμμα συνεδρίου pdf κείμενο  (6,8 ΜΒ)