Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων (ΤΕΕ, 14 Ιουνίου 2017, Αθήνα)

 

Μ 2628

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

 


Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ


 

Εισηγήσεις

 


Χρηματοδότηση Υποδομών Μεταφορών στην προγραμματική περίοδο 2014-2020/ Ιωάννης Κρασσακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποδιευθυντής Ε.Υ.Δ./Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» pdf παρουσίαση (872 ΜΒ)


Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων: το παράδειγμα της Αττικής/ Σέργιος Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ pdf παρουσίαση (1,1 ΜΒ)


Value Engineering/ Σέργιος Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ pdf παρουσίαση (3,5 ΜΒ)


Σήραγγα Ηλιούπολης/ Παναγής Τονιόλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ pdf παρουσίαση (3,4 ΜΒ)


Αναβάθμιση Λ. Βουλιαγμένης/ Απόστολος Φράγκος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΟΔΟΣ ΜΕΛ Ε.Ε. pdf παρουσίαση (2,4 ΜΒ)


Συνδυασμένες μεταφορές Κορωπί - Λαύριο/ Νίκος Τζελέπης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε. pdf παρουσίαση (1,5 ΜΒ)


Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση Ραφήνας/ Παναγής Τονιόλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ pdf παρουσίαση (6,5 ΜΒ)


Έργα μικρής κλίμακας και υψηλής προστιθέμενης αξίας/ Παναγής Τονιόλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ pdf παρουσίαση (4,5 ΜΒ)


Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων υποδομών/ Σέργιος Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ pdf παρουσίαση (3 ΜΒ)


 

 

Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

 

Βίντεο της Εκδήλωσης