Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών:  η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και η εφαρμογή του για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου (ΤΕΕ, 22 Μαρτίου 2018, Αθήνα)

 

Μ 2642

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Ελεύθεροι επαγγελματίες: ηλεκτρονική πλατφόρμα/ Β. Κουρμπάνης, Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικής & Συντονισμού, Ν. Αμπατζόγλου, Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικής & Συντονισμού, Ι. Καραμπατσόλης, Στέλεχος Τμήματος Στρατηγικής & Συντονισμού pdf παρουσίαση (4,2 ΜΒ)


Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: προβλήματα κατά την υποβολή αίτησης/ Π. Χαμηλού, Προϊσταμένη Δ/νσης Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών, Ν. Μαργιολάκη, Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών pdf παρουσίαση (842 KΒ)


Ρύθμιση οφειλών προς  Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως €50.000 για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους pdf παρουσίαση (594 KΒ)


Ρύθμιση οφειλών προς  Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως €50.000 για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα: συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους pdf παρουσίαση (1 ΜΒ)


 

Δελτίο Τύπου: τι ειπώθηκε στην εκδήλωση