Εκδήλωση παρουσίασης της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: «Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού» (ΤΕΕ, 8 Οκτωβρίου 2018, Αθήνα)

 

Μ 2644

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 


Τεχνική Οδηγία: «Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού»/ Ελευθερία Αθήνη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΤΕΕ pdf παρουσίαση ( 914 ΚΒ)


Αναγκαιότητα ΤΟΤΕΕ για ποιοτικό, ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά σωστό οδοφωτισμό/ Φ. Β. Τοπαλής, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας pdf παρουσίαση (1,5 ΜΒ)


Σχεδιασμός έργων οδοφωτισμού με τη χρήση της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και τεχνικοί έλεγχοι ορθής υλοποίησης/ Κ. Μπουρούσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος και Μηχ/κος ΗΥ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας pdf παρουσίαση (1,6 ΜΒ)


ΤΟΤΕΕ 2018: σχεδιασμός και έλεγχος εγκαταστάσεων οδοφωτισμού: τεχνοοικονομικοί υπολογισμοί/ Χ. Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος της Ομάδας Εργασίας pdf παρουσίαση (1,9 ΜΒ)


 

Πρακτικά της εκδήλωσης

Video της εκδήλωσης

 Φωτογραφίες της εκδήλωσης

Πρόγραμμα της εκδήλωσης