Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: Όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ (TEE, 21 Ιανουαρίου 2019, Αθήνα)

 

 

Μ 2646

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 


Χαιρετισμοί


Τεχνολογική κληρονομιά, συλλογική μνήμη και βιβλιοθήκες: το παράδειγμα και η συμβολή της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ Κ. Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, Βιβλιοθηκονόμος, Συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί Πόροι», πρώην προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ pdf παρουσίαση (6,5 ΜΒ) pdf κείμενο (1,1 ΜΒ)


«Διαφημίσεις σε τεχνικά περιοδικά»: επεξεργασία και τεκμηρίωση της συλλογής, παρουσίαση της βάσης/ Β. Κόγκου, Ε. Πετρακάκη, Βιβλιοθηκονόμοι Βιβλιοθήκης ΤΕΕ pdf παρουσίαση (1,5 ΜΒ)


«Ραντεβού με την τεχνολογία»: επικοινωνία, προώθηση και αναπαραστάσεις της τεχνολογικής αλλαγής στα περιοδικά των μηχανικών κατά τον 20ο αιώνα/ Σπ. Τζόκας, Ιστορικός των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών pdf παρουσίαση (27 ΜΒ)


Branding Immersive Innovations and Startup Brands/ Μπ. ΤσακαρέστουPh.D. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο pdf παρουσίαση (443 ΚΒ)


Οι αισιόδοξες εικόνες της τεχνικής προόδου. Η διαφήμιση στις τεχνικές εκδόσεις της δεκαετίας του 1960/ Π. Τσακόπουλος, Δρ. Αρχιτέκτων pdf παρουσίαση (6,8 ΜΒ)


Concept, Context , Content : Ιδέα, Περιβάλλον και Περιεχόμενο στην Τέχνη της Διαφήμισης/ Ν. Χατζημηνά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός ArchitectScripta, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ, MSc Columbia University NYC


Ανάγνωση πραγμάτων: από την παρατήρηση στη χρήση/ Κώστας Μπίσσας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Βιομηχανικός Σχεδιαστής pdf παρουσίαση (1,3 ΜΒ)


Αξιοποιώντας συλλογές βιβλιοθηκών και αρχείων σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές εφαρμογές/ Δ. Γιαννίμπας, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης – Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο pdf παρουσίαση (198 ΚΒ)


 

Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης

 

Η αφίσα της Εκδήλωσης

 

Το Βίντεο της Εκδήλωσης