Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και η νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ (ΤΕΕ-Τμ. Τυποποίησης, 20 Ιουνίου 2019, Αθήνα)

 

Μ 2656

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Χαιρετισμοί


Δημιουργία Τεχνικής Οδηγίας για την πυροπροστασία κατασκευών/ Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Κτιριακών Έργων TUV Hellas, μέλος ΟΕ για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών pdf παρουσίαση (214 ΚΒ)


Η σημασία της παθητικής πυροπροστασίας στους Διεθνείς Κανονισμούς/ Κυριάκος Παπαϊωάννου, Πολιτικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, μέλος ΟΕ για σύνταξη ΤΟΤΕΕ Πυροπροστασίας Κατασκευών


Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18. Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο/ Αθηνά Σκάρλα, Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας pdf παρουσίαση (1,2 ΜΒ)


Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων π.δ. 41/2018/ Νικόλαος Μπόρας, Επιπυραγός, Προϊστάμενος Στ΄ Γραφείου Πυρασφάλειας pdf παρουσίαση (497 ΚΒ)


Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων π.δ. 41/2018./ Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Επιπυραργός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Έκδοσης & Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων pdf παρουσίαση (3,2 ΜΒ)


Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων. Προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία/ Κωνσταντίνος Γ. Πασπαλάς, Μηχανολόγος Μηχ/γος-Ηλ/γος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Μηχανολόγων ΑΠΘ pdf παρουσίαση (272 ΚΒ)


 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η αφίσα της εκδήλωσης

Το βίντεο της εκδήλωσης

Άρθρο στην Καθημερινή Ηλεκτρονική Ενημέρωση (Newsletter) του ΤΕΕ