Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής τεχνικής σεισμολογίας (ΕΤΑΜ, ΤΕΕ, 5-7 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα)

 

Μ 2658

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου

 

 

Χαιρετισμοί

 

Κεντρική Ομιλία


Testing of seismic protective system hardware: significance, scalling and similarity/ Michael C. Constantinou image001 περίληψη (134 ΚΒ)


 

 

Ειδική Ομιλία


Σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση κατασκευών/ Στέφανος Δρίτσος image001 περίληψη (147 ΚΒ)


 

 

Τεχνική σεισμολογία


Βάση δεδομένων ισχυρής σεισμικής κίνησης σεισμών του ελληνικού χώρου (GHEAD)/ Κυριακή Κωνσταντινίδου, Νικόλαος Θεοδουλίδης, Βασίλειος Μάργαρης, Χρήστος Παπαϊωάννου image001 κείμενο (2,9 ΜΒ)


Βελτιώνοντας την κατανόηση της σεισμικής απόκρισης σε σταθμούς του  Εθνικού Αστεροσκοπείου/ Όλγα-Τζόαν Κτενίδου, Ιωάννης Καλογεράς image001 κείμενο (2,9 ΜΒ)


Προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην Κω από τον σεισμό της 20ης Ιουλίου 2017 (Μ6.6)/ Αντώνιος Χρήστου, Νικόλαος Θεοδουλίδης, Αναστασία Κυρατζή, Ζαφειρία Ρουμελιώτη image001 κείμενο (794 ΚΒ)


Φαινόμενα εγγύς πεδίου – εκτίμηση για τον ελληνικό χώρο – πρόταση ενσωμάτωσης σε κανονισμό/ Δήμητρα Ε. Κιτσικοπούλου, Κωνσταντίνα Δ. Μαστροδήμου, Πέτρος Μίμογλου, Ιωάννης Μ. Ταφλαμπάς image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Εκτίμηση επίδρασης τοπικών εδαφικών συνθηκών με ανάλυση κυμάτων ουράς σεισμικών καταγραφών/ Ιωάννης Γρένδας, Pungky Suroyo, Νικόλαος Θεοδουλίδης, Fabrice Hollender, Pierre-Yves Bard, V. Perron, Παναγιώτης Χατζηδημητρίου image001 κείμενο (733 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική προστασία μνημείων και ιστορικών κατασκευών Ι


Διερεύνηση της σεισμικής ευστάθειας ενός προτεινόμενου προς αναστήλωση τμήματος του βόρειου τείχους της Αρχαίας Μεσσήνης/ Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος image001 περίληψη (664 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση του Λόφου και του Τείχους της Ακρόπολης: ενόργανη παρακολούθηση και αριθμητική προσομοίωση/ Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Έλενα Καπόγιαννη, Ιωάννης Καλογεράς, Μιχαήλ Σακελλαρίου image001 κείμενο (1,8 ΜΒ)


Η σεισμική συμπεριφορά του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης των Αθηνών: αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και τρόποι βελτίωσης της σεισμικής απόκρισης/ Δημήτριος Εγγλέζος, Χρίστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπαβασιλείου, Μαρία Ιωαννίδου image001 κείμενο (1,9 ΜΒ)


Αποτίμηση σεισμικής επάρκειας του διατηρητέου ξενοδοχείου Ξενία Καλαμπάκας/ Ηρακλής Ι. Χολέβας, Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος image001 κείμενο (572 ΚΒ)


 

 

Πειραματική σεισμική μηχανική Ι


Πειραματική διερεύνηση των δυναμικών ιδιοτήτων της κατασκευής πραγματικής κλίμακας του ΕυρωΠρωτέα/ Αθανάσιος Βρατσικίδης, Δημήτριος Πιτιλάκης, Αναστάσιος Αναστασιάδης image001 κείμενο (942 ΚΒ)


Το σύστημα ανάρτησης του στεγάστρου του κτιρίου του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα. Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση/ Γεώργιος Μάνος, Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Βλαδίμηρος Κουρτίδης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Διερεύνηση της μεταφοράς δυνάμεων στην διεπιφάνεια εμφατνώματος και περιβάλλοντος πλαισίου Ο/Σ στην πυλωτή κτιριακών κατασκευών όταν υποβάλλονται σε ανακυκλιζόμενες σεισμικού τύπου φορτίσεις/ Γεώργιος Μάνος, Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Βασίλειος Σούλης image001 κείμενο (895 ΚΒ)


Αποτίμηση της δυναμικής απόκρισης και της σεισμικής συμπεριφοράς λιθόκτιστων γεφυρών στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας επί-τόπου μετρήσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις/ Γεώργιος Μάνος, Νικόλαος Σίμος image001 κείμενο (596 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός κτιρίων από Ο/Σ Ι


Ενίσχυση τοιχοπληρώσεων με ανοίγματα εμφατνούμενων σε πλαίσια ΟΣ με μανδύες ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα (TRM)/ Χριστιάνα Φιλίππου, Νικόλας Κυριακίδης, Κρίστης Χρυσοστόμου image001 κείμενο (731 ΚΒ)


Καμπτικές και διατμητικές παραμορφώσεις σε τοιχία Ο/Σ με μικρά ποσοστά οπλισμού διάτμησης/ Κωνσταντίνος Χρηστίδης, Δέσποινα Καραγιαννάκη image001 κείμενο (2,8 ΜΒ)


Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και παραμέτρων σεισμικής έντασης που λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κατασκευής για την ταχεία εκτίμηση της σεισμικής βλάβης κτιρίων Ο/Σ/ Κωνσταντίνος Κωστινάκης, Κωνσταντίνος Μορφίδης image001 κείμενο (893 ΚΒ)


Επιρροή της εδαφικής ενδοσιμότητας στην στρεπτική σεισμική απόκριση ασύμμετρων κτιρίων Ο/Σ/ Βασιλική Τερζή, Ασημίνα Αθανατοπούλου image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Διερεύνηση της πλαστιμότητας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με τη χρήση μη-γραμμικών τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων/ Μαρία Καρδαλά, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


 

 

Θεματικές ομιλίες


Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζόμενων μελών/ Ιωάννης Ψυχάρης, Ευάγγελος Αυγενάκης image001 κείμενο (1,4 ΜΒ)


Διεπιφάνειες ωπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενες δράσεις/ Ελισσάβετ Βιντζηλαίου, Βασιλική Παλιεράκη image001 κείμενο (740 ΚΒ)


An overview of long-period ground motions: their nature and their effects on critical infrastructure/ Απόστολος Παπαγεωργίου image001 περίληψη (138 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός γεφυρών


Τρωτότητα γεφυρών Ο/Σ σε περιβάλλον πολλαπλής διακινδύνευσης/ Σωτηρία Στεφανίδου, Ανδρέας Κάππος image001 κείμενο (468 ΚΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός, κατασκευή και εργαστηριακές δοκιμές σε δύο ομοιώματα ξύλινων πεζογεφυρών/ Θωμάς Τσίγκος, Παναγιώτης Δημοσθένους, Μίλτων Δημοσθένους image001 κείμενο (773 ΚΒ)


Ασύγχρονη σεισμική διέγερση γεφυρών και πρακτικές εφαρμογές σε γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος/ Ιωάννης Κορομηλάς, Αναστάσιος Σέξτος image001 περίληψη (144 ΚΒ)


Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας υστερητικού αποσβεστήρα στον έλεγχο της απόκρισης γεφυρών/ Γιώργος Κολότσιος, Θωμάς Σαλονικιός, Ανδρέας Κάππος image001 κείμενο (932 ΚΒ)


Περιορισμός του χρόνου κατασκευής και του κόστους αποκατάστασης των εκ του σεισμού βλαβών σε γέφυρες με τη χρήση προκατασκευασμένων σπονδυλωτών μεσόβαθρων/ Ηλίας Παπαδόπουλος, Νικόλαος Τέγος image001 κείμενο (831 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική προστασία μνημείων και ιστορικών κατασκευών ΙΙ


Τεκμηρίωση μιας νέας θεωρίας για την εξαφάνιση της Αρχαίας Ελίκης κατά το σεισμό του 373 π.Χ./ Πρόδρομος  Ψαρρόπουλος, Αλεξάνδρα Γκαντώνα image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς λιθόκτιστων εκκλησιών/ Γεώργιος Μάνος, Λάμπρος Κωτούλας, Β. Μάτσου image001 κείμενο (924 ΚΒ)


Αριθμητική διερεύνηση της σεισμικής ευστάθειας αρχαίων κιονοστοιχιών/ Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Ιωάννης Ψυχάρης image001 περίληψη (469 ΚΒ)


Σεισμική αποτίμηση Παναγίας Εμπορείου Κάσου – Παραμετρική ανάλυση και αξιολόγηση σεισμικής επάρκειας/ Αριστόδημος Χατζηδάκης, Παναγιώτης Μοσχούρης, Μύρωνας Δρυγιαννάκης image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Συμπεριφορά αρχαίων ναών υπό σεισμική διέγερση/ Fabian Haas, Γεώργιος Μαλτίδηςimage001 κείμενο (837 ΚΒ)


 

 

Πειραματική σεισμική μηχανική ΙΙ


Πειραματική διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς τοίχων αντιστήριξης σε σεισμικό προσομοιωτή/ Φωτεινή Λυραντζάκη, Παναγιώτης Κλουκίνας, Γεώργιος Μυλωνάκης, Ηλίας Στρεπέλιας, Ειρήνη Βγενοπούλου, Κ. Παπαντωνόπουλος, Μ. Λιανός, Χ. Κουτσαντωνάκης, Ευστάθιος Μπούσιας image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Συμπεριφορά χαλύβδινων διατομών όταν υποβάλλονται σε σεισμικού τύπου ανακυκλιζόμενη φόρτιση/ Αλεξάνδρα Ναλμπαντίδου, Γεώργιος Μάνος image001 κείμενο (753 ΚΒ)


Πειραματική διερεύνηση της διατμητικής συμπεριφοράς άοπλης φέρουσας τοιχοποιίας ενισχυμένης με TRM/ Αθανασία Θωμόγλου, Θεόδωρος Ρουσάκης, Αθανάσιος Καραμπίνης image001 κείμενο (909 ΚΒ)


Τρισδιάστατοι κόμβοι δοκών - υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμική καταπόνηση. Αριθμητικές προσομοιώσεις και πειραματικές μετρήσεις/ Λάζαρος Μελίδης, Γεώργιος Μάνος, Κωνσταντίνος Κατάκαλος image001 κείμενο (1,3 ΜΒ)


Βελτίωση της σεισμικής απόκρισης υποστυλωμάτων Ο/Σ με ανεπαρκή πλευρική παράθεση οπλισμών με χρήση μανδυών Ο/Σ/ Γεώργιος Καλογερόπουλος, Αλέξανδρος – Δημήτριος Τσώνος image001 κείμενο (4,7 ΜΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός κτιρίων από Ο/Σ ΙΙ


Θεσμικό πλαίσιο μελετών αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτηρίων ωπλισμένου σκυροδέματος – Μελέτη περίπτωσης σε κτίριο εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι Κεφαλληνίας/ Μαρία Κλεάνθη, Βασίλειος Μώκος, Φώτιος Διαμαντόπουλος, Σωτήρης Μπουκουράκης image001 κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ικανοτικός σχεδιασμός ορθογωνικών υποστυλωμάτων μη κανονικής διατομής σε διάτμηση/ Παύλος Μπαρούμας, Θωμάς Σαλονικιός, Βασίλειος Παπανικολάου image001 κείμενο (267 ΚΒ)


Αναλυτική μεθοδολογία πρόβλεψης της συμπεριφοράς σε σεισμό υποστυλωμάτων Ο/Σ με πλευρικά παρατιθέμενους οπλισμούς/ Γεώργιος Καλογερόπουλος, Αλέξανδρος – Δημήτριος Τσώνος image001 κείμενο (2,9 ΜΒ)


Αντιμετώπιση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος και η πρόσφατη εμπειρία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ Μαρία Κλεάνθη, Βασίλειος Μώκος, Ευγενία Δημοπούλου, Φώτιος Διαμαντόπουλος image001 κείμενο (551 ΚΒ)


Αναλυτική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς αυτοκεντρούμενων λικνιζόμενων τοιχωμάτων Ο/Σ/ Χρήστος Ζέρης, Ηλίας Γιαννακέας


 

 

Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής. Εδαφική απόκριση Ι


Καθορισμός σεισμικών παραμέτρων σχεδιασμού σε περιοχή κατασκευής σταθμού συμπύκνωσης φυσικού αερίου/ Παναγιώτης Πελέκης, Νικόλαος Κλήμης image001 κείμενο (724 ΚΒ)


Διερεύνηση της επιρροής της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής στην σεισμική απόκριση του ενοργανωμένου κτιρίου του Δημαρχείου της Λευκάδας/ Γεώργιος-Αλέξανδρος Χατζηστεφάνου, Χρήστος Καρακώστας, Γεώργιος Μανώλης image001 κείμενο (1,5 ΜΒ)


Αναλυτική προσομοίωση υπεράκτιων αγωγών υπό κινηματική καταπόνηση λόγω κατολίσθησης/ Διονύσιος Χατζηδάκης, Γιάννης Τσομπανάκης, Πρόδρομος Ψαρρόπουλος image001 κείμενο (671 ΚΒ)


Εμπειρικός προσδιορισμός της κινηματικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής από δεδομένα σεισμικής κίνησης/ Δημήτριος Σωτηριάδης, Νικόλαος Κλήμης, Βασίλης Μάργαρης, Αναστάσιος Σέξτος, Παναγιώτης Πελέκης image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ανάλυση της επιρροής της κινηματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου και εδάφους υπό σεισμική φόρτιση/ Νικόλας Ψύρρας, Αναστάσιος Σέξτος image001 κείμενο (460 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική προστασία μνημείων και ιστορικών κατασκευών ΙΙΙ


Αντισεισμική προστασία μουσειακών εκθεμάτων/ Μιχάλης Φραγκιαδάκης image001 κείμενο (576 ΚΒ)


Προσέγγιση μέσω αναλύσεων των βλαβών από το σεισμό του 1978, στα Λουτρά Παράδεισος, Θεσσαλονίκη/ Θωμάς Σαλονικιός, Νικόλαος Θεοδουλίδης image001 κείμενο (1,4 ΚΒ)


Σεισμική συμπεριφορά έργων τέχνης που εδράζονται σε άκαμπτη λικνιζόμενη βάση/ Νέστωρ Βλάχος, Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, Μιχάλης Φραγκιαδάκης image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων Ι


Σεισμική απόκριση μεταλλικών κατασκευών εξοπλισμένων με το σύστημα SEESAW/ Παναγιώτα Κατσιμπίνη, Παρασκευή Ασκούνη, Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Δημήτρης Καράμπαλης image001 κείμενο (1,6 ΜΒ)


Ανάλυση μεταλλικών δικτυωμάτων τύπου tensegrity υπό συνδυασμένη δράση σεισμικών φορτίων και φορτίων βαρύτητας/ Μιλτιάδης Ελιώτης image001 κείμενο (472 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός κτιρίων από τοιχοποιία


Υπολογιστική διερεύνηση της επιρροής των διαζωμάτων στη σεισμική συμπεριφορά ιστορικών κατασκευών και παραδοσιακών κτιρίων/ Νικόλαος Παπαγούρας, Νικόδημος Κουρουφέξης, Μίλτων Δημοσθένους image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Η συμπεριφορά τοιχοπληρώσεων με θερμομονωτικά προσαρτήματα σε εκτός επιπέδου σεισμικές δράσεις/ Γεώργιος Μάνος, Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Λάζαρος Μελίδης, Άνθιμος Αναστασιάδης image001 κείμενο (1,9 ΜΒ)


Προσομοίωση φέρουσας τοιχοποιίας με τη μέθοδο της ομογενοποίησης – Βασικές παραδοχές και διερεύνηση σε πρακτικές εφαρμογές/ Κωνσταντίνος Μορφίδης, Σωτηρία Στεφανίδου, Χρήστος Καρακώστας, Μύρων Οικονομάκης, Εμμανουήλ Μπάμπουκας, Φώτιος Καραουλάνης image001 κείμενο (644 ΚΒ)


Συμπεριφορά δομικών στοιχείων οπλισμένης φέρουσας τοιχοποιίας έναντι σεισμικών δράσεων. Προκαταρκτική διερεύνηση για τον σχεδιασμό νέου λιθοσώματος/ Γεώργιος Μάνος, Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Λάμπρος Κωτούλας, Λάζαρος Μελίδης, Κοσμάς Στυλιανίδης image001 κείμενο (2,1 ΜΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός κτιρίων από Ο/Σ ΙΙΙ


Επιρροή των μορφών ακανονικότητας στη σεισμική απόκριση κτιρίων Ω.Σ./ Γεώργιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Ρεπαπής image001 κείμενο (1,5 ΜΒ)


Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) με χρήση δυναμικών εκκεντροτήτων στα μονώροφα κτίρια Ο/Σ/ Τριαντάφυλλος Κ. Μακάριος, Αθανάσιος Π. Μπακάληςimage001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Ενίσχυση κτιρίων μέσω εμφατνώσεων μετατεταγμένης καθ’ ύψος τοπολογίας/ Αντώνιος Ζαμπογιάννης, Κωνσταντίνος Ρεπαπής image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Επιρροή των κόμβων δοκού – υποστυλώματος στη σεισμική συμπεριφορά υφιστάμενων κατασκευών από Ω.Σ./ Εμμανουήλ Βερνάρδος, Κωνσταντίνος Ρεπαπής image001 κείμενο (601 ΚΒ)


Επίδραση εναλλασσόμενης αξονικής δύναμης στην απόκριση πλαισίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένων με ελκυστήρες υπό ανακυκλιζόμενη καταπόνηση/ Άγγελος Λιώλιος, Κωνσταντίνος Χαλιορής image001 κείμενο (682 ΚΒ)


 

 

Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής. Εδαφική απόκριση ΙΙ


Λικνιστική ταλάντωση απολύτως στερεών σωμάτων σε τρεις διαστάσεις/ Ευαγγελία Γαρίνη, Γεώργιος Γκαζέτας, Μαριάννα Λώλη, Ειρήνη Γεωργίου image001 κείμενο (833 ΚΒ)


Η παράμετρος κύματος (1/Σ) στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής/ Ξένια Καρατζιά, Γεώργιος Μυλωνάκης image001 κείμενο (692 ΚΒ)


Η επιρροή της σεισμικής στροφικής συνιστώσας σε γέφυρες και ανεμογεννήτριες θεμελιωμένες επί πασσάλων/ Έλλη-Κωνσταντίνα Μυλωνά, Αναστάσιος Σέξτος image001 περίληψη (145 ΚΒ)


Δυναμική απόκριση τοίχων αντιστήριξης: ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων μέσω ελαστοδυναμικών και πλαστικών λύσεων/ Χρήστος Γιαρλέλης, Γεώργιος Μυλωνάκης image001 περίληψη (144 ΚΒ)


Σεισμική ανάλυση των υπεράκτιων πλατφορμών εξόρυξης υδρογονανθράκων που υποβάλλονται σε παλμικού τύπου σεισμούς/ Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Νικόλαος Πνευματικός image001 κείμενο (461 ΚΒ)


Ελαστική κυματική λύση για τη σεισμική απόκριση εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους/ Χρήστος Κουτσαντωνάκης, Γεώργιος Μυλωνάκης image001 κείμενο ( 664 ΚΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων ΙΙ


Επιρροή του προσομοιώματος στην εκτιμώμενη σεισμική απόκριση 20-όροφου μεταλλικού κτιρίου με πλαισιακό φορέα/ Χρήστος Λαχανάς, Δημήτριος Βαμβάτσικος image001 κείμενο (973 ΚΒ)


Analysis of a steel structure considering the rotational and translational components of the earthquake excitation/ Νικόλαος Πνευματικός, Γεώργιος Παπαβασιλείου, Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου, Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος image001 κείμενο (922 ΚΒ)


Συγκριτική διερεύνηση αντισεισμικών μεταλλικών τοιχωμάτων με αντίστοιχες διατάξεις σύμμικτων τοιχωματικών συστημάτων/ Τζανετής Βογιατζής, Άνθιμος Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Σαχπάζης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Αναλυτικές μέθοδοι για την εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς κυλινδρικών μεταλλικών δεξαμενών/ Κωνσταντίνος Μπακάλης, Σπύρος Καραμάνος image001 κείμενο (970 ΚΒ)


Εκτίμηση της επιρροής της χρήσης καλωδίων ως μεθόδου ενίσχυσης έναντι προοδευτικής κατάρρευσης στη σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κτιρίων/ Γεώργιος Παπαβασιλείου, Νικόλαος Πνευματικός image001 κείμενο (609 ΚΒ)


 

 

Εμπειρίες από πρόσφατους σεισμούς της τελευταίας πενταετίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην Αθηνών, 1999)


Σεισμός της Ζακύνθου του 2018: Κατανομή επιταχύνσεων, γεωτεχνικά δεδομένα, επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον/ Χρήστος Παπαϊωάννου, Νίκος Θεοδουλίδης, Χρήστος Καρακώστας, Μαρία Κλεάνθη, Κυριακή Κωνσταντινίδου, Βασίλης Λεκίδης, Κωνσταντία Μάκρα, Βασίλης Μάργαρης, Κωνσταντίνος Μορφίδης, Βασίλειος Μώκος, Εμμανουήλ Ροβίθης, Θωμάς Σαλονικιός image001 κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σεισμικές δράσεις κοντινού πεδίου κατά τη σεισμική ακολουθία του 2016 στην Κεντρική Ιταλία/ Γεώργιος Μπαλτζόπουλος, Lunio Lervolino image001 κείμενο (5,8 ΜΒ)


Μαθαίνοντας από την καταστροφή: βλάβες και αστοχίες κατασκευών από τοιχοποιία, στον σεισμό της Λέσβου 2017/ Γεώργιος Βλαχάκης, Μαρία Κλεάνθη image001 κείμενο (3 ΜΒ)


Αποτύπωση και διαστασιολόγηση συνοδών σεισμικών φαινομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών/ Γεώργιος Παπαθανασίου, Σωτήρης Βαλκανιώτης, Αθανάσιος Γκανάς image001 κείμενο (916 ΚΒ)


Δυναμική απόκριση σχολικού κτιρίου στους σεισμούς της Κεφαλονιάς του 2014/ Χρήστος Γιαρλέλης, Ευλαλία Λαμπρινού, Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Γεώργιος Μυλωνάκης, Αναστάσιος Σέξτος, Γεώργιος Μανώλης image001 κείμενο (3,4 ΜΒ)


Διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς κτηρίου Ω.Σ. με βλάβες από το σεισμό της Αθήνας 1999/ Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Θεμιστοκλής Κουνενιδάκης, Σπυρίδων Μαγουλάς, Χρήστος Γιαρλέλης image001 κείμενο (1,7 ΜΒ)


Ο σεισμός της Θεσσαλονίκης του 1978 και οι επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Ο ρόλος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ/ Κωνσταντίνος Β. Κατάκαλος, Γεώργιος Χ. Μάνος, Γεώργιος Δ. Μανώλης image001 κείμενο (6,1 ΜΒ)


 

 

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός κτιρίων από Ο/Σ IV


Probabilistic seismic risk assessment of adjacent colliding r/c inelastic structures accounting for record-to-record variability/ Πασχάλης Σκρέκας, Αγαθοκλής Γιαραλής, Αναστάσιος Σέξτος image001 κείμενο (832 ΚΒ)


Σεισμική αποτίμηση υφιστάμενων τοιχοπληρωμένων κτιρίων ΩΣ με χρήση επαυξητικών δυναμικών αναλύσεων/ Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Χρήστος Ζέρης image001 κείμενο (2,8 ΜΒ)


Σεισμική συμπεριφορά δικτύων παροχής φυσικού αερίου εγκατεστημένων σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος/ Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος image001 κείμενο (367 KΒ)


Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της φασματικής επιτάχυνσης της σεισμικής διέγερσης και των μεγεθών απόκρισης τοιχοπληρωμένων ή μη πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος/ Αλέξιος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Αθανατοπούλου image001 κείμενο (2 ΜΒ)


Προτάσεις για τη θεώρηση της γωνίας πρόσπτωσης της σεισμικής δράσης κατά την ανάλυση κτιρίων με βάση την επιτελεστικότητα/ Δέσποινα Σκουλίδου, Xavier Romano, Κωνσταντίνος Κωστινάκης image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


 

 

 

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου

 

Ειδικές Ομιλίες


Εξατομικευμένες καμπύλες τρωτότητας για υφιστάμενες και ενισχυμένες γέφυρες/ Ανδρέας Κάππος image001 περίληψη (145 ΚΒ)


Προς ένα ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας/ Κυριαζής Πιτιλάκης, Εύη Ρήγα, Άννα Καρατζέτζου, Στεφανία Αποστολάκη image001 περίληψη (145 ΚΒ)


Σεισμική απόκριση και φάσματα σχεδιασμού για ρευστοποιήσιμα εδάφη (κατηγορίας Χ κατά ΕΑΚ και S2 κατά EC-8)/ Γεώργιος Μπουκοβάλας, Γιάννης Τσιάπας image001 περίληψη (149 ΚΒ)


Αίτια της σεισμικής τρωτότητας των λιμενικών κρηπιδοτοίχων βαρύτητας/ Γεώργιος Γκαζέτας image001 περίληψη (145 ΚΒ)


 

 

Ημερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον σεισμό της Αθήνας 1999

Σεισμός 7ης Σεπτεμβρίου 1999

 


ΟΑΣΠ: Ο σεισμός της Αθήνας (5.9 Μs 7 Σεπτεμβρίου 1999). Η απόκριση του ΟΑΣΠ/ Ευθύμιος Λέκκας (ιστοσελίδα)


Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Σεισμός 7ης Σεπτεμβρίου 1999: απολογισμός – Το έργο της αποκατάστασης/ Μαρία Κλεάνθη, Ευγενία Δημοπούλου, Ευσταθία Καλύβα, Σταυρούλα Κακαβούλη (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ: Παρεμβάσεις μετά το σεισμό – Ο ρόλος του ΟΑΣΠ/ Νικήτας Παπαδόπουλος, Ευαγγελία Πέλλη (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Παρεμβάσεις μετά το σεισμό και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες/ Βασίλειος Μάργαρης, Ν. Θεοδουλίδης, Κ. Παπαζάχος, Χρ. Παπαϊωάννου (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Παρεμβάσεις μετά το σεισμό και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες: απόκριση κατασκευών/ Χρήστος Καρακώστας,  (ιστοσελίδα)


 

 

Ημερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον σεισμό της Αθήνας 1999

Προκλήσεις και ετοιμότητα ενόψει του μεγάλου επόμενου σεισμού


ΤΕΕ: Συστηματική ενημέρωση για την προληπτική συντήρηση & την προσεισμική ενίσχυση κτηρίων, γεφυρών και άλλων έργων/ Γεώργιος Στασινός (ιστοσελίδα)


Σ.Π.Μ.Ε.: Συστηματική ενημέρωση για την προληπτική συντήρηση & την προσεισμική ενίσχυση/ Βασίλειος Μπαρδάκης (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Εθνικό δίκτυο επιταχυνσιογραφών και υπηρεσίες/ Νικόλαος Θεοδουλίδης, Β. Μάργαρης, Χ. Παπαϊωάννου, Κ. Κωνσταντινίδου (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Υποδομές ενόργανων καταγραφών εδαφικής κίνησης και απόκρισης κατασκευών/ Βασίλειος Λεκίδης, Θ. Σαλονικιός, Χ. Καρακώστας, Κ. Μορφίδης (ιστοσελίδα)


 ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Κ.Α.Δ.Ε.Τ.: Κανονισμός για την Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας / Θεοδόσιος Τάσιος, Στέφανος Δρίτσος, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Χρήστος Ιγνατάκης, Τριανταφυλλιά Καραντώνη, Χρίστος Κωστίκας, Ανδρονίκη Μιλτιάδου, Μαρία Πανουτσοπούλου, Σταυρούλα Πανταζοπούλου, Κοσμάς Στυλιανίδης, Μιλτιάδης Χρονόπουλος  (ιστοσελίδα)


 

 

Σεισμός Αθήνας Ιουλίου 2019-09-30


ΟΑΣΠ: Η επιχειρησιακή εμπλοκή του ΟΑΣΠ στο σεισμό της Μαγούλας (Αττική) (Mw 5.1R 19 Ιουλ. 2019)/ Ευθύμιος Λέκκας (ιστοσελίδα)


Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ./ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Σεισμός Αθήνας 2019 – Μετασεισμικός έλεγχος των κτιρίων/ Βασίλειος Μώκος (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Κατανομή της εδαφικής σεισμικής κίνησης στην Αττική: σεισμός 19/7/2019 Μ5.3/ Χρήστος Παπαϊωάννου (ιστοσελίδα)


ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ: Σεισμός Μαγούλας 19/7/2019 (Μ5.1): προκαταρκτικά αποτελέσματα/ Βασιλική Κουσκουνά, Αθανάσιος Γκανάς, Μαρία Κλεάνθη, Ιωάννης Κασσάρας, Νίκος Σακελλαρίου, Γιώργος Σακκάς, Ελένη Μανούσου, Κατερίνα Ορφανογιαννάκη, Βαρβάρα Τσιρώνη, Ιωάννης Καραμήτρος, Νικόλαος Ταβουλάρης, Σωτήριος Βαλκανιώτης, R. Bossu (ιστοσελίδα)


 

 

Προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων


Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης/ Διονυσία Παναγιωτοπούλου, Γαβριέλα Ζαγόρα (ιστοσελίδα)


Βάση δεδομένων και ηλεκτρονικά εργαλεία διαχείρισης προσεισμικού ελέγχου δημόσιων κτιρίων και σχολείων/ Αναστάσιος Σέξτος, Κοσμάς Στυλιανίδης, Μαρία Πανουτσοπούλου, Διονυσία Παναγιωτοπούλου, Κατερίνα Ταρναβά, Θανάσης Σπηλιώπουλος (ιστοσελίδα)


 

 

Θεματικές ομιλίες


Σεισμική αποτίμηση παλιών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες λόγω διάβρωσης οπλισμών/ Σταυρούλα Πανταζοπούλου image001 περίληψη (145 KΒ)


Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα/ Ευρυπίδης Μυστακίδης, Απόστολος Κουκουσέλης, Ολυμπία Παναγούλη, Νικόλαος Νάσκος, Περικλής Βασταρούχας, Ελπίδα Ευαγγελοπούλου image001 κείμενο (1 ΜΒ)


 

 

Αποτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας


Σεισμική διακινδύνευση και επανατακτικότητα του υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου (Μετρό) Θεσσαλονίκης/ Σπυρίδων Ακαντζιλιώτης, Βασίλειος-Απόστολος Αργυρός, Σωτήριος Αργυρούδης image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Συσχέτιση σεισμικών παραμέτρων και ολικών δεικτών βλάβης σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος/ Πέτρος Λαζαρίδης, Ιωάννης Καββαδίας, Λάζαρος Βασιλειάδης image001 κείμενο (772 KΒ)


Υπολογισμός της σεισμικής τρωτότητας και του σεισμικού κινδύνου σε λικνιζόμενες πλαισιακές κατασκευές/ Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, Μιχαήλ Φραγκιαδάκης image001 κείμενο (801 KΒ)


Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς τετραώροφου κτηρίου ΟΣ σχεδιασμένου βάσει επιπέδου έντασης έναντι επιπέδου επιτελεστικότητας/ Ακριβή Χατζηδάκη, Χαρίλαος Λυριτσάκης, Δημήτριος Βαμβάτσικος, Mark Aschheim, Enrique Hernandez-Montes image001 κείμενο (518 KΒ)


Αποτίμηση σεισμικής απόκρισης υφιστάμενου σχολικού κτιρίου ωπλισμένου σκυροδέματος και ενίσχυση με τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων/ Μαρίνα-Δήμητρα Βουδρισλή image001 κείμενο (731 KΒ)


Αποτύπωση φραγμάτων σε G.I.S. στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας. Σεισμική επικινδυνότητα με διάφορες σχέσεις εξασθένησης/ Θεόδωρος Τσάπανος, Μαρία Αλεξούδη, Ευάγγελος Κατσαρός, Αναστάσιος Σκορδάρης, Ευάγγελος Τζάμος, Γεώργιος Δρακάτος, Παναγιώτης Ηλίας, Βασίλης Άμπας, Θωμάς Βαρβέρης image001 κείμενο (1,9 ΜΒ)


 

 

Ενοργάνωση κατασκευών και δίκτυα καταγραφής της ισχυρής σεισμικής κίνησης


Υψηλής πυκνότητας αστικό δίκτυο πρωτότυπων αυτόνομων επιταχυνσιογράφων: εφαρμογή στην πόλη της Λευκάδας/ Βασίλειος Παπανικολάου, Χρήστος Καρακώστας image001 κείμενο (1,8 ΜΒ)


Αναγνώριση ιδιομορφών και ιδιοσυχνοτήτων σε αμφιέρειστη δοκό με συνεχή κατανομή μάζας και δυσκαμψίας/ Τριαντάφυλλος Μακάριος image001 κείμενο (756 KΒ)


Επεξεργασία σημάτων δομικής παρακολούθησης γεφυρών: διαχωρισμός επιπέδου βλάβης από επίπεδα ομαλής λειτουργικής απόκρισης/ Ιάσων Ιακωβίδης, Βασίλειος Λεκίδης, Μαρία Γάλλου image001 κείμενο (1,6 ΜΒ)


Επιρροή των δύο ορθογώνιων σεισμικών συνιστωσών ισχυρής εδαφικής κίνησης στην αναγνώριση των ιδιομορφών των ασύμμετρων κτιρίων/ Τριαντάφυλλος Κ. Μακάριος, Αγγελική Τζιότζιου image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


 

 

Μηχανική / ανακυκλιζόμενη συμπεριφορά δομικών υλικών – Νέα υλικά


Behavior of concrete interfaces crossed by post-installed rebars/ Βασιλική Παλιεράκη, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Roberto Piccinin, Giovacchino Genesio image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Υποστηλώματα οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένες ματίσεις: μεθοδολογία αποτίμησης και πειραματική τεκμηρίωση/ Δήμητρα Αναστασία Κυριάκου, Σουσάνα Ταστάνη image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Συμπεριφορά δοκών οπλισμένου σκυροδέματος με ή χωρίς ινοπλισμένα πολυμερή όταν υποβάλλονται σε απλές ή σεισμικού τύπου ανακυκλιζόμενες φορτίσεις/ Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Γεώργιος Μάνος image001 κείμενο (5,8 ΜΒ)


Μηχανική συμπεριφορά σε θλίψη και εφελκυσμό ινοπλισμένου κισσηροδέματος με χαλύβδινες ίνες/ Χριστιάννα Μίντζολη,  Κωνσταντίνος Χρηστίδης, Ευστράτιος Μπαδογιάννης, Γεώργιος Παπαντωνόπουλος image001 κείμενο (673 KΒ)


Ανανκυκλιζόμενος καταστατικός νόμος υλικού για περισφιγμένο σκυρόδεμα με μανδύες ΙΟΠ σε ορθογωνικές διατομές στο λογισμικό OpenSEES/ Κωνσταντίνος Γ. Μεγαλοοικονόμου, Γεώργιος Σ. Παπαβασιλείου image001 κείμενο (617 KΒ)


Πειραματική διερεύνηση συνάφειας χαλύβδινου οπλισμού – σύνθετου τσιμεντοειδούς υψηλής ικανότητας σε παραμόρφωση/ Σουσάνα Ταστάνη, Κωνσταντίνος Κατσικαβέλας image001 κείμενο (738 KΒ)


 

 

 

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

 

Ειδικές Ομιλίες


Πρακτική ανελαστική δυναμική ανάλυση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος: κανόνες προσομοίωσης και σύγκριση απόκρισης με πειραματικές δοκιμές/ Μιχαήλ Φαρδής image001 περίληψη (145 KΒ)


Υπολογιστικές στρατηγικές προμελετών προσεισμικής ενίσχυσης κτιρίων/ Θεοδόσιος Τάσιος image001 περίληψη (145 KΒ)


 

 

Ευρωκώδικας 8 & σύγχρονοι κανονισμοί σχεδιασμού, αποτίμησης και ενίσχυσης κατασκευών Ι


Δυνατότητες εκτίμησης του συντελεστή συμπεριφοράς για κλάσεις κτιρίων σε σύγχρονους κανονισμούς/ Δημήτριος Βαμβάτσικος image001 κείμενο (452 KΒ)


Προς την αναθεώρηση του Ευρωκώδικα 8: πρόταση νέου συστήματος εδαφικής κατηγοριοποίησης και κατάλληλων συντελεστών ενίσχυσης/ Κυριαζής Πιτιλάκης, Εύη Ρήγα, Αναστάσιος Αναστασιάδης image001 κείμενο (4,3 ΜΒ)


Τεκμηρίωση, αποτίμηση & επεμβάσεις τοιχοποιίας με βάση την επιτελεστικότητα (σχ. ΚΑ.Δ.Ε.Τ./dr.EN1998-3)/ Γεώργιος Βλαχάκης, Πέτρος Μοσχολιός, Σταματούλα Καρκαλέτση, Δήμητρα Κενδριστάκη, Βασίλειος Μπαρδάκης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Επιρροή της απόσβεσης στις σεισμικές απαιτήσεις μη δομικών στοιχείων και περιεχομένων κτιρίων/ Αθανασία Καζαντζή, Δημήτριος Βαμβάτσικος, Eduardo Miranda image001 κείμενο (751 KΒ)


Διερεύνηση οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ./ Άννα Σ. Ζώτου, Γεώργιος Ν. Βαδαλούκας image001 κείμενο (368 KΒ)


 

 

Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και αντισεισμική συμπεριφορά – Γεωτεχνική σεισμική μηχανική Ι


Συγκριτικός σχεδιασμός κτιρίου Ο/Σ με μεγάλα ελαφρώς οπλισμένα τοιχώματα για σεισμικές και ενεργειακές απαιτήσεις/ Χρήστος Ζέρης, Ιωάννης Νταντής image001 κείμενο (1,9 ΜΒ)


Τεχνο-οικονομική μελέτη νέου συστήματος συνδυασμένης αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών/ Παναγιώτης Γκουρνέλος, Διονύσιος Μπουρνάς, Αθανάσιος Τριανταφύλλου image001 κείμενο (464 KΒ)


Seismic sliding displacement of slopes in Greece in terms of soil profile type and slip surface length/ Λουκάς Κατσένης, Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, Βασίλειος Πανοσκάλτσης image001 κείμενο (299 KΒ)


Ποιοτική διερεύνηση μηχανισμού παθητικής σταθεροποίησης κοκκωδών εδαφών έναντι ρευστοποίησης σε επίπεδο μικροδομής υπό μονοτονική φόρτιση με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων/ Κωνσταντίνος Θωμάς, Γεώργιος Μυλωνάκης, Αχιλλέας Παπαδημητρίου image001 κείμενο (1,7 ΜΒ)


Laboratory tests for the study of grain crushing of sands under shear stress and the demonstration of its consequences at triggering landslides through proper numerical modeling/ Πέτρος Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, Βασίλειος Πανοσκάλτσης image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


 

 

Μέθοδοι αποτίμησης και στρατηγικής διαχείρισης σεισμικής διακινδύνευσης Ι


Σεισμική διακινδύνευση πολεοδομικών ενοτήτων. Εφαρμογή στην πόλη της Θεσσαλονίκης/ Εύη Ρήγα, Άννα Καρατζέτζου, Α. Αργυρούδης, Παναγιώτης Γαβριήλ, Αθανασία Καλαμπούκα, Ιωάννης Κατσαβάκης, Αντώνιος Κατσαμάκας, Αικατερίνη Κολτσιδάκη, Κωνσταντίνος Μίξιος, Αποστολία Μπαντραλέξη, Βασίλειος Σταμούλης, Νικόλαος Στεργιουλάς, Νικόλαος Χατζάκης, Κυριαζής Πιτιλάκης image001 κείμενο (736 KΒ)


Αποτίμηση σεισμικού και γεωτεχνικού κινδύνου για κτήρια σε ιστορικά αστικά κέντρα – το ερευνητικό πρόγραμμα Stable/ Κωνσταντίνος Σπυράκος, Χαρίλαος Μανιατάκης, Χαράλαμπος Σαρόγλου, Ανδρέας Αντωνίου, Βασιλική Χαραλαμποπούλου, Χρήστος Κοντόπουλος, Φοίβη-Ζωή Morsink-Γεωργαλή image001 κείμενο (667 KΒ)


Σεισμική τρωτότητα κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με συνεκτίμηση δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής/ Χρήστος Πετρίδης, Δημήτριος Πιτιλάκης image001 κείμενο (654 KΒ)


Αξιολόγηση μεθόδων δευτεροβάθμιου ελέγχου σεισμικής αποτίμησης κτιρίων Ο.Σ./ Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος, Βασίλειος Λεκίδης image001 κείμενο (391 KΒ)


Επιτόπου αποτίμηση σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος/ Στυλιανός Ι. Παρδαλόπουλος, Σταυρούλα Πανταζοπούλου image001 κείμενο (336 KΒ)


 

 

Σεισμική μόνωση κατασκευών – Καινοτόμες μέθοδοι αναβάθμισης της σεισμικής επίδοσης Ι


Καινοτόμο σύστημα σεισμικής προστασίας πολυώροφου κτιρίου μέσω πλωτών/σεισμικά –μονωμένων πλακών/ Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Γεώργιος Τσιάτας, Παναγιώτης Τσόπελας image001 κείμενο (667 KΒ)


Σεισμική αναβάθμιση κτηρίου μέσω σεισμικής μόνωσης/ Χρήστος Γιαρλέλης, Δημήτριος Κουφάλης, Παναγιώτης Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Ρεπαπής image001 κείμενο (2,1 ΜΒ)


Διερεύνηση της επίδρασης αποσβεστήρων τριβής στην απόκριση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος/ Μαρία Άννα Αγγελιδάκη, Κωνσταντίνος Ρεπαπής image001 κείμενο (598 KΒ)


Tuned mass control systems for seismic retrofit of important buildings/ Peter Nawrotzki, Daniel Siepe image001 κείμενο (701 KΒ)


Καινοτόμα συστήματα μόνωσης με στοιχεία αρνητικής στιβαρότητας για την σεισμική προστασία των κατασκευών/ Κωνσταντίνος Α. Καπασακάλης, Ιωάννης Α. Αντωνιάδης, Ευάγγελος Ι. Σαπουντζάκης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


 

 

Ευρωκώδικας 8 & σύγχρονοι κανονισμοί σχεδιασμού, αποτίμησης και ενίσχυσης κατασκευών ΙΙ


Συγκριτική αποτίμηση της αντισεισμικής επάρκειας κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μη γραμμική στατική ανάλυση και δυναμική φασματική ανάλυση με τοπικούς δείκτες m/ Λάμπρος Κουζέλης, Μαρίνα Μωρέττη image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Η αντισεισμική προστασία στην Κύπρο είκοσι χρόνια μετά τους τελευταίους καταστροφικούς σεισμούς/ Μίλτων Δημοσθένους image001 κείμενο (282 KΒ)


Εκτίμηση της συνεισφοράς των τοιχωμάτων στην σεισμική αντίσταση υφιστάμενων κατασκευών Ο/Σ με εφαρμογή ελαστικών και ανελαστικών αναλύσεων/ Ιωάννης Χατζηδουκάκης, Στέφανος Δρίτσος image001 κείμενο (859 KΒ)


Οικονομικότητα σύγχρονων επεμβάσεων (ΕΝ1998-3, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)/ Πέτρος Μοσχολιός, Γεώργιος Βλαχάκης, Ζαφειρένια Καραγιαννάκη, Βασίλειος Μπαρδάκης image001 κείμενο (936 KΒ)


Η στρατηγική για την (αντι)σεισμική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων: σκέψεις με αφορμή το ιταλικό σύστημα κινήτρων «Sismabonus»/ Άρης Χατζηδάκης, Χρίστος Παπαδόπουλος image001 κείμενο (376 KΒ)


 

 

Γεωτεχνική σεισμική μηχανική ΙΙ


 Γεωκίνδυνοι και βελτιστοποίηση της χάραξης ενεργειακών έργων μεγάλου μήκους/ Νικόλαος Μακράκης, Γεωργία Εξακουστίδου, Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, Αλεξάνδρα Τασιγιώργου, Γιάννης Τσομπανάκης image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Προσδιορισμός φασμάτων σχεδιασμού σε πολεοδομικά συγκροτήματα: περίπτωση μελέτης στην πόλη των Πατρών/ Παναγιώτης Πελέκης, Ιωάννης Γρένδας, Αναστάσιος Μπατίλας, Νικόλαος Θεοδουλίδης image001 κείμενο (656 KΒ)


J-Cross: κοινό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας στοχευμένο σε δράσεις πολιτικής προστασίας/ Θεόδωρος Τσάπανος, Μαρία Αλεξούδη, Ευάγγελος Κατσαρός, Αναστάσιος Σκορδάρης, Ευάγγελος Τζάμος, Γεώργιος Δρακάτος, Παναγιώτης Ελίας, Βασίλης Άμπας, Θωμάς Βαρβέρης image001 κείμενο (1,5 ΜΒ)


Σεισμική μόνωση κατασκευών επί επιφανειακών θεμελιώσεων μέσω φυσικού ρευστοποιήσιμου εδάφους/ Ξένια Καρατζιά, Γεώργιος Μυλωνάκης, Γεώργιος Μπουκοβάλας image001 κείμενο (1,4 ΜΒ)


Δυναμικές ωθήσεις άκαμπτων και εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης/ Γεώργιος Μαλτίδης image001 κείμενο (762 KΒ)


 

 

Μέθοδοι αποτίμησης και στρατηγική διαχείρισης σεισμικής διακινδύνευσης ΙΙ


Αυτοματοποιημένος προσεισμικός έλεγχος τυπικών κατασκευών μέσω «έξυπνης» μετρητικής συσκευής/ Σπυρίδων Δαμικούκας, Σταύρος Χατζηελευθερίου, Νικόλαος Δ. Λαγαρός image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Σεισμική απόκριση παράκτιων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ συνεκτιμώντας αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής και ρευστοποίηση/ Στέλλα Καραφαγκά, Σταυρούλα Φωτοπούλου, Άννα Καρατζέτζου, Δημήτριος Πιτιλάκης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Προσέγγιση της κατανομής των βλαβών στην πόλη της Λεμεσού από το σεισμό της 11ης Αυγούστου 1999 (Μ=5.2) μέσα από ανελαστικές επιλύσεις κτιρίων από Ο/Σ/ Νικόλαος Τζιώλης, Νικόδημος Κουρουφέξης, Μίλτων Δημοσθένους image001 κείμενο (825 KΒ)


Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας και υπολογισμός απωλειών στην περιοχή της Κεφαλονιάς και Ιθάκης/ Νικόλαος Πνευματικός, Νικόλαος Κουμούτσος image001 κείμενο (499 KΒ)


Μεθοδολογία αποτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης πόλεων. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης/ Εύη Ρήγα, Άννα Καρατζέτζου, , Γεώργιος Παναγόπουλος, Στεφανία Αποστολάκη, Κυριαζής Πιτιλάκης image001 κείμενο (734 KΒ)


 

 

Σεισμική μόνωση κατασκευών – καινοτόμες μέθοδοι αναβάθμισης της σεισμικής επίδοσης ΙΙ


Λικνισμός: χάος και σεισμικός σχεδιασμός/ Μιχάλης Βασιλείου image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Μόρφωση μακροστοιχείου για την εκτίμηση της απόκρισης ανελαστικών λικνιζόμενων σωμάτων σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση/ Ευάγγελος Αυγενάκης, Ιωάννης Ν. Ψυχάρης image001 κείμενο (900 KΒ)


Επιρροή εδαφικής παραμόρφωσης και ρυθμού παραμόρφωσης στη λικνιστική απόκριση θεμελίων υπό δυναμική φόρτιση/ Ελπίδα Κατσιβέλη, Δημήτρης Καραμήτρος, Γεώργιος Μυλωνάκης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Βελτιστοποίηση της δυναμικής απόκρισης σεισμικά μονωμένων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών/ Αλέξανδρος Τσιπιανίτης, Ανδρέας Σπαχής, Γιάννης Τσομπανάκης image001 κείμενο (570 KΒ)


Σεισμική μόνωση, αποσβεστήρες και αρμοί διαστολής για δύο γέφυρες του Toluca-Mexico Intercity Train/ Peter Huber, Luca Paroli, Achilleas Tsompanos image001 κείμενο (1,4 ΜΒ)


 

 

Θεματικές Ομιλίες


Ενίσχυση φορέων ΟΣ με τοιχοπληρώσεις ΟΣ/ Ελπίδα Γεωργίου, Νικόλαος Κυριακίδης, Κρίστης Χρυσοστόμου image001 κείμενο (724 KΒ)


Προσομοίωση τοπογραφικής ενίσχυσης, μηχανικής αποσάθρωσης και αστοχίας σε τρισδιάστατους γεωλογικούς σχηματισμούς/ Δομνίκη Ασημάκη


Λεία προσομοιώματα πλαστικότητας και βλαβών στην αντισεισμική μηχανική/ Βλάσσης Κουμούσης


 

 

Θεματικές Ομιλίες


Σεισμικές κινήσεις του ΕΑΚ: προβλήματα και αδυναμίες αλλά και προοπτικές για το μέλλον, με βάση τις εξελίξεις της τελευταίας 20ετίας/ Κώστας Παπαζάχος, Β. Μάργαρης, Χ. Παπαϊωάννου, Α. Κερκένου image001 περίληψη (145 KΒ)


Ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένης αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών με προηγμένα υλικά/ Αθανάσιος Τριανταφύλλου image001 περίληψη (145 KΒ)


Η στρεπτική απόκριση των ασύμμετρων κτιρίων και οι αντισεισμικοί κανονισμοί/ Ασημίνα Αθανατοπούλου image001 κείμενο (370 KΒ)


 

 

Θεματικές Ομιλίες


Η αντισεισμικότητα του Πύργου της Πίζας: ένα μηχανικό παράδοξο;/ Γεώργιος Μυλωνάκης image001 περίληψη (144 KΒ)


20 χρόνια μετά το σεισμό της Αθήνας: τι βελτιώσαμε, τι δεν βελτιώσαμε, αβεβαιότητες, διεθνείς εξελίξεις/ Αναστασία Κυρατζή image001 περίληψη (146 KΒ)


Καινοτόμα συστήματα αναβάθμισης σεισμικής απόκρισης κατασκευών/ Παναγιώτης Τσόπελας


 

 

Σύγχρονες αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών – Υπολογιστικές μέθοδοι υψηλής επίδοσης και εφαρμογές πληροφορικής


ΒΙΜ και τεχνητή νοημοσύνη στη μελέτη και κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων/ Απόστολος Κωνσταντινίδης image001 κείμενο (1 ΜΒ)


Αριθμητικές μέθοδοι υψηλής ακρίβειας για την προσομοίωση επιφανειακών σεισμικών κυμάτων σε σύγχρονες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές/ Νικόλαος Ελευθερίου, Γεώργιος Κρητικάκης, Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, Αντώνιος Βαφείδης image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Ακριβής υπολογισμός επιφανειών αλληλεπίδρασης και δεικτών πλαστιμότητας καμπυλοτήτων διατομών Ο/Σ τυχαίου σχήματος για μονοτονική κατάσταση διαξονικής κάμψης με αξονική δύναμη/ Μανόλης Σφακιανάκης, Δημήτριος Σφονδύλης image001 κείμενο (1,3 ΜΒ)


Αποτίμηση της πιθανότητας κατάρρευσης σχολικών κτιρίων σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω ταχέως οπτικού ελέγχου και ηλεκτρονικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου/ Γεώργιος Λαμπράκης, Αναστάσιος Σέξτος image001 περίληψη (145 KΒ)


Ανάπτυξη πρότυπων μαθηματικών προσομοιωμάτων για την ανελαστική συμπεριφορά γραμμικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος τυχούσας διατομής σε διαξονική κάμψη με αξονική δύναμη/ Δημήτριος Σφονδύλης, Μανόλης Σφακιανάκης image001 κείμενο (1,4 ΜΒ)


 

 

Θεματικές Ομιλίες


Καινοτόμα αντισεισμικά συστήματα με βάση το χάλυβα/ Ιωάννης Βάγιας image001 περίληψη (146 KΒ)


Κατασκευές από τοιχοποιία: αποτίμηση & επεμβάσεις για σεισμικά φορτία/ Κωνσταντίνος Σπυράκος image001 περίληψη (144 KΒ)


 

 

Ευρωκώδικας 8 & σύγχρονοι κανονισμοί σχεδιασμού, αποτίμηση και ενίσχυσης κατασκευών ΙΙΙ


Σύγκριση αναλυτικής και πειραματικής συμπεριφοράς τοιχοπληρωμένων πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Παναγιώτης Αντωνιάδης, Μαρίνα Μωρέττη image001 κείμενο (1,3 ΜΒ)


Ανάπτυξη 3-Δ προσομοιώματος Vs και Ts στην πόλη των Πατρών: σύγκριση με EC-8/ Παναγιώτης Πελέκης, Αναστάσιος Μπατίλας, Γεώργιος Αθανασόπουλος image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Συγκριτική αξιολόγηση κανονιστικών κειμένων στην αποτίμηση κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία/ Αριστείδης Παπαχρηστίδης, Κωνσταντίνος Βαδαλούκας, Μανώλης Γεωργιουδάκης image001 κείμενο (667 KΒ)


Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κόμβων πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Δημήτριος Κουβέλης, Μαρίνα Μωρέττη image001 κείμενο (631 KΒ)


Αξιολόγηση αξιοπιστίας προσεγγιστικών μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος/ Ειρήνη Κωνσταντινίδη, Στέφανος Δρίτσος image001 κείμενο (604 ΜΒ)


 

 

Γεωτεχνική σεισμική μηχανική ΙΙΙ


Σεισμική απόκριση ανομοιογενούς ιξωδοελαστικής στρώσης επί ανομοιογενούς ημιχώρου: αναλυτική λύση/ Χρήστος Κουτσαντωνάκης, Χαράλαμπος Παρασχάκης, Εμμανουήλ Ροβίθης, Γεώργιος Μυλωνάκης image001 κείμενο (708 KΒ)


Μικροζωνική μελέτη της πόλης Duzce της Τουρκίας/ Δήμητρα Μάνου, Μαρία Αλεξούδη, Μαρία Μανάκου, Δημήτριος Ραπτάκης, Αναστάσιος Αναστασιάδης, Κυριαζής Πιτιλάκης image001 κείμενο (1,2 ΜΒ)


Σύγκριση αριθμητικής ανάλυσης με πείραμα φυγοκεντριστή για την σεισμική απόκριση τοίχου υπογείου με αντηρίδες/ Λουίζος Τσαντήλας, Ευαγγελία Γαρίνη, Γεώργιος Γκαζέτας image001 κείμενο (776 KΒ)


Εδαφική ενίσχυση της αργίλου του Μεξικού σε σεισμούς μεγέθους Μ >6.5 κατά την διάρκεια των ετών 1985-2017/ Ευαγγελία Γαρίνη, Γεώργιος Γκαζέτας image001 κείμενο (487 KΒ)


Γεωτεχνική σεισμική μόνωση βάθρου γέφυρας επί πασσάλου με χρήση γεωσυνθετικών υλικών/ Ξένια Καρατζιά, Γεώργιος Μυλωνάκης image001 κείμενο (748 KΒ)


 

 

Αντισεισμική θωράκιση και αναταξιμότητα δικτύων και υποδομών


Ανάλυση αξιοπιστίας και εκτίμηση της αναταξιμότητας αστικών δικτύων ύδρευσης/ Μιχάλης Φραγκιαδάκης image001 κείμενο (845 KΒ)


Μη-γραμμική ανάλυση συστημάτων μεταφοράς ισχύος υψηλής τάσης υπό τη δράση ισχυρών σεισμών/ Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος, Νικόλαος Πνευματικός image001 κείμενο (497 KΒ)


Ανάλυση συστημάτων αποθήκευσης παλετών με ισοδύναμα στοιχεία δοκού-στύλου/ Δημήτριος Τσαρπαλής, Δημήτριος Βαμβάτσικος, Ιωάννης Βάγιας image001 κείμενο (1,1 ΜΒ)


Εμπειρική σχέση για την πρόβλεψη αστοχίας λόγω λυγισμού υπόγειων αγωγών υπό ανάστροφη διάρρηξη/ Βασίλειος Μελισσιανός, Δημήτριος Βαμβάτσικος, Χάρης Γαντές image001 κείμενο (815 KΒ)


Προσεισμική ενίσχυση των γεφυρών και των σηράγγων ενός οδικού δικτύου βάσει της συνεισφοράς τους στην αναταξιμότητα/ Ιωάννης Κοιλανίτης, Αναστάσιος Σέξτος image001 κείμενο (622 KΒ)


Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης αγωγών φυσικού αερίου μέσω γραμμικών και μη γραμμικών αναλύσεων/ Όλγα Μαρκογιαννάκη, Δημήτριος Γιαγκόπουλος, Τερέζα Ανθεμίδου, Αλέξανδρος Αραϊλόπουλος image001 κείμενο (589 KΒ)


 

 

Επισκευές βλαβών από σεισμούς και ενισχύσεις κτιρίων


Λήψη απόφασης ενίσχυσης κτιρίων με σύνθετα υλικά από πολυμερικές ίνες (FRPS)/ΙΟΠ ή με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα/ Κωνσταντίνος Βαδαλούκας, Ελένη Αγγελοπούλου, Αριστείδης Παπαχρηστίδης image001 κείμενο (711 KΒ)


Επίδραση της σύνδεσης πλάκας-τοιχώματος στην σεισμική απόκριση του δομικού συστήματος κτιρίου/ Ανρτούλα Γεωργίου, Ιωάννης Ιωάννου, Σταυρούλα Πανταζοπούλου image001 κείμενο (849 KΒ)


Επισκευή εξωτερικών κόμβων με μικρές ως μέτριες σεισμικές βλάβες με χρήση φύλλα C-FRP/ Εμμανουήλ Γκόλιας, Χρήστος Καραγιάννης, Αθανάσιος Καραμπίνης image001 κείμενο (1,4 ΜΒ)


Πλαστιμότητα υποστυλωμάτων Ο.Σ. ενισχυμένων με περίσφιγξη από ΙΟΠ/ Ευσταθία Λιακοπούλου, Στέφανος Δρίτσος image001 κείμενο (507 KΒ)


Αποκατάσταση ικανοτικών κόμβων ΩΣ με επιφανειακή τοποθέτηση κορδονιών από C-FRP/ Εμμανουήλ Γκόλιας, Χρήστος Καραγιάννης, Παναγιώτης Αστερής image001 κείμενο (881 KΒ)


Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με ασυνεχή μεγάλα τοιχώματα/ Μαρίνα Κουντούρη, Εμμανουήλ Βουγιούκας image001 κείμενο (756 KΒ)