Σεμινάριο οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων (ΤΕΕ, 20 Μαρτίου – 13 Απριλίου 1979, Αθήνα)

 

Μ 413

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


Εισαγωγή στις μεθόδους υπολογισμού οδοστρωμάτων οδών και Αεροδρομίων / Κων. Αμπακούμκιν  pdf  κείμενο  (22 ΜΒ)


Εδαφοτεχνικά στοιχεία στον υπολογισμό των οδοστρωμάτων / Σ.Α. Σαββίδης  pdf  κείμενο  (6,7 ΜΒ)  


Μέθοδοι υπολογισμού ακάμπτων οδοστρωμάτων Αεροδρομίων / Δ. Κούσιος  pdf  κείμενο  (7,7 ΜΒ) 


Μέθοδοι υπολογισμού άκαμπτων οδοστρωμάτων / Στυλ. Κόλιας  pdf  κείμενο  (18 ΜΒ)    


Εύκαμπτα οδοστρώματα αεροδρομίων (λειτουργία – μέθοδοι υπολογισμού) /  Κ. Μαλακός  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)   


Σταθεροποίηση εδαφών / Στυλ. Κόλιας  pdf  κείμενο  (19 ΜΒ) 


Ασφαλτικά υλικά και ασφαλτικά μίγματα στις κατασκευές οδοστρωμάτων / Χρ. Λαγγιώτης  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ)       


Μηχανικός εξοπλισμός και κατασκευή οδοστρωμάτων / Νικ. Δ. Σοφός  pdf  κείμενο  (19 ΜΒ) 


Μέθοδοι υπολογισμού εύκαμπτων οδοστρωμάτων οδών / Ηλίας Σωτηρόπουλος  pdf  κείμενο  (7,1 ΜΒ) 


Ποιοτικός έλεγχος / Χρ. Λαγγιώτης  pdf  κείμενο  (5,3 ΜΒ) 


Ποιοτικός έλεγχος / Β.Κ. Στεφανής  pdf  κείμενο  (2,2 ΜΒ) 


Η ολισθηρότης των οδών / Νικ. Μίχας  pdf  κείμενο  (12 ΜΒ) 


Ενίσχυση υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδών (XI) / Αντ. Παναγιωτόπουλος  pdf  κείμενο  (11 ΜΒ) 


Συντήρηση οδοστρωμάτων / Γεώργιος Π. Μπάστος  pdf  κείμενο  (7,4 ΜΒ)